Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Cukrzycy podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Cukrzycy podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Cukrzycy podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)

2 Przedmiot umowy: Ustalenie zasad współdziałania stron w celu promocji wśród pacjentów i lekarzy w Polsce organizowanej przez PZ kampanii na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby prowadzonej pod nazwą SZKOŁA CUKRZYCY 2

3 3 Zobowiązania Porozumienia Zielonogórskiego Prowadzenie ogólnopolskiej akcji SZKOŁA CUKRZYCY przy udziale i pomocy zrzeszonych w PZ organizacji pracodawców i ich członków; Przygotowanie materiałów edukacyjnych (pokazu multimedialnego, streszczeń najważniejszych informacji każdego tematu, testów, materiałów organizacyjnych); Współpraca w zakresie organizowania i planowania odczytów, spotkań i prelekcji.

4 4 Zobowiązania Zarządu Głównego PSD - propagowanie wśród członków i sympatyków oraz ich rodzin aktywnego udziału w cyklu spotkań edukacyjnych; - propagowanie wśród Oddziałów i Kół terenowych idei aktywnego współorganizowania spotkań edukacyjnych spełniających założenia SZKOŁY CUKRZYCY; - propagowanie aktywnego udziału lekarzy współpracujących dotychczas w działaniach edukacyjnych Kół w prowadzeniu lokalnych SZKÓŁ CUKRZYCY.

5 5 Zobowiązania Zarządu Głównego PSD – c.d. - zachęcanie Oddziałów i Kół do nawiązywania aktywnej współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie działań profilaktyki i promocji zdrowia wśród lokalnych społeczności; - współuczestniczenie Zarządów Oddziałów i Kół w zakresie ustalania harmonogramu spotkań dogodnych dla uczestników, przy założeniu: jedno spotkanie w miesiącu; - pozyskiwanie sal wykładowych umożliwiających przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych; - pozyskiwanie sponsorów wspierających organizację spotkań edukacyjnych.

6 6 Zasady odbywania spotkań 1. Wszelkie spotkania odbywane w ramach SZKOŁY CUKRZYCY odbywają się pod patronatem i za zgodą Porozumienia Zielonogórskiego; 2. Terminy planowanych spotkań PZ uzgadnia z Kołami PSD z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem; 3. Zarząd Koła/Oddziału jest współgospodarzem spotkania i ma prawo wprowadzić do jego programu uzgadniane modyfikacje zachowując zasadę wykonania pełnego programu spotkania edukacyjnego; 4. W szczególności Zarząd Koła ma prawo do przekazywania informacji organizacyjnych uczestnikom spotkania; Przekazywane informacje nie mogą naruszać dobrego imienia PZ ani współpracujących w programie stron posiadających z PZ stosowne umowy.

7 Pozostałe postanowienia Wprowadzenie przez Zarząd Koła/Oddziału do programu spotkań zaproszonych gości promujących produkty dla osób z cukrzycą (sprzęt, żywność, kosmetyki, itp.) wymaga zgody PZ; PZ oświadcza, że materiały szkoleniowe przed publikacją i rozpowszechnianiem zatwierdzone zostaną przez Radę Naukową programu SZKOŁA CUKRZYCY; W trakcie programu SZKOŁA CUKRZYCY przewidywane jest uzyskanie danych epidemiologicznych i przeprowadzenia badania klinicznego pozwalającego na ocenę skuteczności zaproponowanej formy edukacji na uzyskiwane przez uczestników parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań.

8 Leczenie cukrzycy LECZENIE CUKRZYCY Dieta Leczenie farmakologiczne Edukacja i reedukacja pacjenta Wysiłek fizyczny

9 9 Szkoła Cukrzycy chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej ( prof. Joslin )

10 10 Szkoła Cukrzycy Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną

11 11

12 12 Szkoła Cukrzycy Koordynator Programu Szkoła Cukrzycy Federacji Porozumienie Zielonogórskie lek. Andrzej Paciorkowski

13 13 Szkoła Cukrzycy Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz - Wysocka

14 14 Szkoła Cukrzycy Rada Naukowa 1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii 3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie

15 15 Szkoła Cukrzycy Rada Naukowa 6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie 7. dr n. med. Anna Majchrzak -Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska - psycholog-Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 9. lek. med. Piotr Liszkowski - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 10. lek. med. Andrzej Paciorkowski - Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp.

16 16 1. Cukrzyca- co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 2. Samokontrola-cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego. 3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady. 4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ? 5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ?. Szkoła Cukrzycy Tematy

17 17 6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet. 7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica cukrzycowa- jak ich unikać ? 8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. 9. Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? Szkoła Cukrzycy Tematy - c.d.

18 Szkoła Cukrzycy co oferujemy ? Gotowe prezentacje multimedialne Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników Testy sprawdzające wiedzę Karty i kupony uczestnictwa Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących Konferencje szkoleniowe dla prezesów kół PSD Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych 18

19 Szkoła Cukrzycy kto jest potrzebny ? Lekarze zainteresowani prowadzeniem Szkoły Cukrzycy dla swoich pacjentów 19

20 Szkoła Cukrzycy kto jest potrzebny ? Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zainteresowane prowadzeniem Szkoły Cukrzycy dla swoich członków, ich rodzin i osób zainteresowanych 20

21 21 Szkoła Cukrzycy chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej ( prof. Joslin )


Pobierz ppt "Szkoła Cukrzycy podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google