Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI
ODDZIAŁ KATOWICKO - CZĘSTOCHOWSKI SNM Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 25 IM. STANISŁAWA HADYNY W CHORZOWIE

2 KRÓTKA HISTORIA SNM SNM powstało jako pierwsze ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce w listopadzie 1991roku w Bielsku – Białej. W Zjeździe Założycielskim wzięło udział ponad 200 nauczycieli szkół i uczelni z Polski oraz Goście zagraniczni, członkowie podobnych stowarzyszeń w krajach Unii Europejskiej. Pierwszym Prezesem był prof. dr hab. Wacław Zawadowski.

3 HISTORIA ODDZIAŁU Obecni członkowie oddziału od początku istnienia SNM uczestniczyli w pracach SNM, a niektórzy byli także członkami Zarządu Głównego. Bogate doświadczenia zawodowe poszerzane na szkoleniach oraz konferencjach były bodźcem do założenia Oddziału podczas XII Krajowej Konferencji w Międzyzdrojach w 2003 roku. W nietypowych warunkach, bo w hotelowym pokoju spotkała się dwudziestosiedmioosobowa grupa nauczycieli matematyki ze Śląska.

4 HISTORIA ODDZIAŁU Zawiązał się Komitet Organizacyjny w składzie: Marta Kądziołka (były doradca metodyczny matematyki Bytomia, obecnie emeryt), Zofia Majerska (nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 25 w Chorzowie ), Zofia Miczek (były doradca metodyczny matematyki miasta Chorzowa, obecnie emeryt), Katarzyna Sikora (nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie i doradca metodyczny miasta Chorzowa) i Ewelina Szmigiel (nauczyciel Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach). Komitet został upoważniony do podjęcia prac związanych z powołaniem Oddziału na terenie Śląska.

5 HISTORIA ODDZIAŁU Realizacja zadań zgodna z procedurami SNM doprowadziła do pierwszego Walnego Zgromadzenia nauczycieli matematyki, śląskich członków SNM, które odbyło się 5 września 2003 roku w Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach. Uczestniczyło w nim około 100 nauczycieli. Zebranie poprowadziły dr Grażyna Rygał (pracownik naukowy Akademii Jana Długosza w Częstochowie) i Ewelina Szmigiel.

6 HISTORIA ODDZIAŁU Pierwsza kadencja zaczęła się pod przewodnictwem Eweliny Szmigiel (Katowice) i Alicji Radek (Kłobuck). Dzięki bezinteresowności mgr Jolanty Motyki – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny Chorzowie, zyskaliśmy siedzibę na biuro. Pomysł został poparty przez Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzowa – dra inż. Joachima Otte. Zarząd Oddziału podbudowany przychylnością władz zaczął działalność „pełną parą”.

7 Skład Zarządu Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM w II kadencji ( ) przedstawiony jest na fotografiach w następnym slajdzie.

8 Na zdjęciu w pierwszym rzędzie
od lewej strony: przewodnicząca Ewelina Szmigiel, Wiceprzewodniczące: Grażyna Rygał i Katarzyna Sikora, w drugim rzędzie od lewej: sekretarz Zofia Majerska, skarbnik Marta Kądziołka, w trzecim rzędzie członkowie Zarządu: Bożena Nowicka i Zdzisława Paludkiewicz.

9 Skład Komisji Rewizyjnej w II kadencji
(2006 – 2009 (na zdjęciu od lewej): Zofia Miczek (Chorzów), Anna Ząbkowska – Petka (Chorzów) i Krystyna Pastuszka (Dąbrowa Górnicza).

10 Skład Zarządu w III kadencji
(od 28 września 2009 roku ) Katarzyna Sikora – przewodnicząca Oddziału, członkowie Zarządu oddziału: Zofia Majerska (koordynator do spraw konferencji), Krzysztof Oleś (sekretarz), Grażyna Rygał, Anna Walc, Anna Ząbkowska-Petka, Katarzyna Żak, Ewelina Szmigiel. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału: Krystyna Pastuszka, Krystyna Wójcik, Janusz Ciołczyk.

11 Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM
Działalność Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM Warsztaty Konferencje Lekcje otwarte Matematyczna Papierowa Kawiarenka Klub Kreatywnego Nauczyciela Klub „Matematyka na I progu”

12 Warsztaty prowadzone na Krajowych Konferencjach SNM przez członków naszego oddziału Członkowie naszego oddziału aktywnie uczestniczą od samego początku w krajowych konferencjach SNM, prowadząc warsztaty metodyczne. Łącznie z XVIII KK SNM w Radomiu poprowadzili 110 warsztatów o różnorodnej tematyce.

13 Konferencje zorganizowane przez
Katowicko-Częstochowski Oddział SNM Od momentu powstania Katowicko – Częstochowski Oddział SNM zorganizował lub współorganizował wiele regionalnych konferencji dla nauczycieli. Najczęściej odbywały się one w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie, gdzie mieści się Biuro Oddziału; Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach lub w Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

14 TEMATYKA KONFERENCJI 28 września 2009 konferencja szkoleniowa dla nauczycieli województwa śląskiego „Recepta na sukces?” w RODN „WOM” w Katowicach. 5 marca 2009 w SP nr 25 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Gdy skutecznie używamy własnych rąk nasze serca najbardziej przepełnione są pokojem”. [Akiro Yoshizawa] 27 listopada 2008 w RODN „WOM” w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Internet w nauczaniu matematyki - pomoc, czy zagrożenie?".

15 3 – 4 października 2008 w SP nr 25 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Matematyka bez granic”. 9 kwietnia 2008r. w ZSTiO nr 1 w Chorzowie konferencja metodyczna: „Wspieranie rozwoju ucznia poprzez ocenianie”. 9 listopada 2007 w RODN „WOM” w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „W trosce o lepszy warsztat pracy”.

16 29 września 2007 w SP nr 13 w Chorzowie konferencji szkoleniowej dla nauczycieli matematyki „Integracyjna funkcja matematyki”. 16 kwietnia 2007 w ZSO nr 1 w Bytomiu szkoleniowa konferencja metodyczna dla nauczycieli „Jak mówić uczniom o ich obowiązkach”. 13 – 14 kwietnia 2007 w SP nr 25 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki”. 29 września 2006 r. w RODN "WOM" w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego: „Pomagamy uczniowi zrozumieć siebie i świat”.

17 6 maja 2006r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, III Warsztaty Matematyczny dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego: „Matematyka przyjazna uczniom”. 3 kwietnia 2006 w MZS nr 2 w Będzinie warsztaty metodyczne: „Proste środki dydaktyczne jako skuteczne narzędzie aktywizujące”. 25 listopada 2005 w RODN "WOM" w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego "Wspieranie nauczyciela w drodze do sukcesu". 21 listopada 2005 w ZSS – 1 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki "W trosce o rozwój kompetencji matematycznych u uczniów na progu I i II etapu kształcenia".

18 7 – 8 października 2005 w SP-25 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Matematyka i ekologia”. 16 kwietnia 2005r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie II Warsztaty Matematyczne: „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”. 11 marca 2005 w Gimnazjum nr 8 w Chorzowie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego "Proste środki dydaktyczne jako skuteczne narzędzie aktywizujące i inspirujące". 26 listopada 2004 w RODN "WOM" w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego "Wspieranie rozwoju człowieka na lekcjach matematyki".

19 6 marca 2004r. o godz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie I Warsztaty Matematyczne: „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość". 24 – 25 września 2004 w SP – 25 w Chorzowie szkoleniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Matematyka na Śląskiej Ziemi”. 15 listopada 2003r. w RODN „WOM” w Katowicach konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego „Jesienne spotkania śląskich matematyków”.

20 Współpraca Oddziału Podczas organizacji wyżej wymienionych konferencji Katowicko – Częstochowski Oddział SNM współpracował m. in. z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskim Towarzystwem Matematycznym, Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz z Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta.

21 CELE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
Organizując wyżej wymienione konferencje Katowicko – Częstochowski Oddział SNM realizował liczne, zgodne ze statutowymi, cele, jak np.: sposoby wykorzystania prostych środków dydaktycznych w nauczaniu, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznanie zalet i wad wykorzystania Internetu w procesie dydaktycznym, zapoznanie nauczycieli z możliwościami i korzyściami płynącymi z udziału w programach unijnych, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy zagranicznej, przekazanie informacji o udziale polskich nauczycieli w projekcie międzynarodowym „Calibrate”, dzielenie się doświadczeniami w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz materiałów dydaktycznych pochodzących z różnych krajów, a także wiele innych.

22 Podczas konferencji na uwagę zasługuje różnorodność form zajęć: od wykładu począwszy, poprzez prelekcje, warsztaty, lekcje „otwarte”, lekcje w terenie, nocne matematyczne rozmowy, a także koncerty zespołów regionalnych. Wiele z wymienionych zajęć prowadzili zasłużeni członkowie SNM: prof. Wacław Zawadowski, prof. Henryk Kąkol, dr Krystyna Dałek, dr hab. Grażyna Rygał, dr Leszek Rudak, dr Zdzisław Pogoda, dr hab. Wiktor Bartol, siostra Leokadia Wojciechowska i inni.

23 „MATEMATYKA I EKOLOGIA” POWITANIE UCZESTNIKÓW
PRZEZ DRA INŻ. JOACHIMA OTTE (Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów)

24 Współpraca oddziału z zagranicą
(wizyta w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania w Bystrzycy na Zaolziu

25 WARSZTATY W TERENIE (Dolina Górnika w Chorzowie – Maciejkowicach)
prowadził mgr Krzysztof Oleś – nauczyciel matematyki Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

26 „ Matematyka bez granic” w SP 25 w Chorzowie
Występ zespołu folklorystycznego „Rudzianie” podczas wieczornej części konferencji „ Matematyka bez granic” w SP 25 w Chorzowie

27 prowadzona przez prof. dra hab. Wacława Zawadowskiego.
Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej Nr 25 w Chorzowie dla uczniów chorzowskich szkół podstawowych prowadzona przez prof. dra hab. Wacława Zawadowskiego.

28 (prowadzona przez mgr Elżbietę Ferfet) w SP 25 w Chorzowie
Lekcja otwarta – origami na lekcji matematyki (prowadzona przez mgr Annę Ząbkowską – Petkę) i lekcji języka polskiego (prowadzona przez mgr Elżbietę Ferfet) w SP 25 w Chorzowie

29 Matematyczna Papierowa Kawiarenka
Od 2003 roku, w ramach pracy Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM, działa w Chorzowie Matematyczna Papierowa Kawiarenka (MPK). Zainteresowani nauczyciele z różnych miast spotykają się regularnie w Bibliotece Pedagogicznej przy ul.Sportowej 21 w Chorzowie. Podczas spotkań wykonują proste środki dydaktyczne (np. techniką origami), wspierające twórczy proces dydaktyczny i wychowawczy, stosowane przez nauczycieli. Chętnie wymieniają się doświadczeniami, gromadzą tematyczną literaturę.

30 Matematyczna Papierowa Kawiarenka
MPK posiada swoje logo, prowadzi kronikę, a także wydaje biuletyn. Członkowie MPK chętnie prowadzą warsztaty podczas miejskich, regionalnych lub ogólnopolskich konferencji, a także dla uczniów i nauczycieli w szkołach na Śląsku, dzieląc się umiejętnościami. Zorganizowali oni wiele warsztatów w Katowicach, Będzinie, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu.

31 W 2004 roku gościem specjalnym MPK była Agata Wierzbic, autorka książki "Matematyczne origami. Krawędziowce" (Wydawnictwo KLEKS, Bielsko-Biała 2000). Podczas spotkania przeprowadzone zostały warsztaty „Bryły Platona wykonane metodą niekonwencjonalną”, w czasie których nauczyciele matematyki uczyli się składać z papieru techniką origami wybrane modele brył platońskich, a ponadto autorka książki opowiedziała o jej powstawaniu. Wytwory MPK ozdabiają różne pomieszczenia, służą za nagrody. Między innymi stanowiły piękną dekorację stołu w Planetarium Śląskim, a następnie stołu w SP-25 podczas konferencji KCzO SNM w dniach kwietnia 2007.

32 W latach 2004, 2006 i 2008 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie odbyły się Chorzowskie Spotkania Nauczycieli Twórczych. Na jednym z wielu stanowisk prezentowała się każdorazowo Matematyczna Papierowa Kawiarenka. Wystawa prac nauczycieli uczestniczących w warsztatach Matematycznej Papierowej Kawiarenki.

33 Najbardziej aktywnymi wieloletnimi członkiniami MPK są Zofia Majerska, Ewa Skalska, Zyta Chmiel, Katarzyna Sikora, Zofia Miczek, Beata Turos, Irena Szewczyk. Liczne atrakcyjne wystawy organizuje także systematycznie członkini SNM – gliwiczanka Barbara Pfutzner.

34 Klub Kreatywnego Nauczyciela Matematyki
Od początku roku szk. 2008/2009 działa pod egidą SNM w Chorzowie Klub Kreatywnego Nauczyciela Matematyki. Założycielami Klubu są: Katarzyna Sikora, Agnieszka Kołodziej, Karolina Długaj i Zofia Majerska. Siedziba Klubu znajduje się w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Sportowej 21 w Chorzowie. Zajęcia Klubu adresowane są do wszystkich nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; mają charakter otwarty; nauczyciel może uczestniczyć tylko w zajęciach go interesujących.

35 Klub Kreatywnego Nauczyciela Matematyki
Celem ogólnym Klubu jest pogłębianie współpracy, integracja i podniesienie jakości pracy nauczycieli matematyki. Ponadto wśród celów podkreślić należy poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeniami zdobytymi w pracy z uczniami, podniesienie jakości pracy nauczycieli matematyki, rozwijanie postawy twórczej, wzbogacanie umiejętności w zakresie stosowania niekonwencjonalnych metod pracy i zastosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, a także wspieranie młodych (stażem) nauczycieli w poznawaniu tajników pracy nauczyciela (szczegóły ).

36 SEKCJA WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI II ETAPU KSZTAŁCENIA I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
W ramach działalności Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM powstała sekcja współpracy nauczycieli matematyki II etapu kształcenia i nauczycieli nauczania zintegrowanego. Formalnie sekcja powstała w roku 2008, ale swoje działania prowadzi już od roku 2005. Bodźcem do rozpoczęcia działalności były nieporozumienia pomiędzy nauczycielami klas młodszych i klas 4 – 6. Nauczyciele nauczania zintegrowanego zarzucali swoim koleżankom, że zniechęcają dzieci do matematyki, zaś nauczyciele klas 4 – 6 twierdzili, że dzieci przychodząc do klasy czwartej mają braki w wiedzy matematycznej. Z inicjatywy byłego metodyka matematyki Chorzowa pani Zofii Miczek spotkała się grupa nauczycieli, którzy postanowili podjąć działania dla poprawy sytuacji.

37 Pierwszym podjętym działaniem było zorganizowanie konferencji: „W trosce o rozwój kompetencji matematycznych uczniów na progu I i II etapu kształcenia”, której celem były: wymiana doświadczeń, prezentacja metod oraz pomocy, służących nauczaniu matematyki w kl. I – VI, współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta).

38 W programie konferencji znalazły się tematy takie jak:
Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Umiejętności matematyczne kształcone w klasach I – III. Prezentacja autorskich pomocy dydaktycznych (np. ułatwiających przekraczanie progu dziesiątkowego). Umiejętności matematyczne kształcone jako kontynuacja umiejętności z klas I –III. Metody i proste środki dydaktyczne stosowane w celu kształcenia umiejętności matematycznych. Trudności u dzieci w przyswajaniu matematyki. W konferencji uczestniczyli doradcy metodyczni, nauczyciele praktycy jak i psycholog.

39 Kolejnym przedsięwzięciem była analiza treści matematycznych zawartych w podręcznikach do nauczania zintegrowanego. Opracowano dokument, który zawiera analizę treści matematycznych znajdujących się w podręcznikach do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej wydanych przez dwa wydawnictwa, z których najczęściej korzystają nauczyciele chorzowskich szkół. Nauczyciele uczący z danego podręcznika zamieścili w dokumencie swoje uwagi i propozycje ewentualnych zmian, udoskonaleń. Dokument w całości został przesłany do wydawnictw. Podręczniki jednego z tych wydawnictw zostały wydane w nowej wersji uwzględniającej niektóre z sugestii nauczycieli. Podczas wspólnych spotkań i dyskusji zauważono potrzebę bliższego przyjrzenia się wprowadzaniu i kształtowaniu niektórych pojęć matematycznych. W związku z tym opracowano szczegółowo trzy tematy: oś liczbowa, cyfra i liczba, obwód wielokąta. Praca nad pojęciami matematycznymi pokazała, że istnieje ogromna potrzeba wzajemnej obserwacji pracy przez nauczycieli pierwszego i drugiego etapu. W związku z tym zrodził się pomysł kolejnej konferencji.

40 Dnia 29 września 2007 odbyła się konferencja pod tytułem „Integracyjna funkcja matematyki”. Nie zabrakło na niej podbudowy teoretycznej. Na temat skuteczności nauczania w klasach 1– 6 wykład prowadziła dr Krystyna Dałek. O dojrzałości dziecka do dalszej nauki po klasie trzeciej mówiła dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie mgr Sabina Lorek. Były również referaty na temat innowacji pedagogicznych oraz twórczego nauczania matematyki. Najważniejszym jednak elementem konferencji były lekcje otwarte prowadzone przez doświadczonych nauczycieli.

41 Dwie lekcje prowadzone były przez nauczycieli klas 4 –6, a obserwowali te lekcje nauczyciele nauczania zintegrowanego i dwie lekcje prowadzone przez nauczycieli pierwszego etapu były obserwowane przez nauczycieli pracujących z dziećmi na drugim etapie. Obserwacja lekcji otwartych sprowokowała wielu uczestników spotkania do dyskusji i refleksji na temat współpracy pomiędzy, nie tylko pierwszym i drugim, ale wszystkimi sąsiednimi etapami kształcenia.

42 Zgodnie z jednym z wniosków – postulatów, po konferencji na temat integracyjnej roli matematyki, 9 kwietnia 2008 roku zorganizowano konferencję pod tytułem „Wspieranie rozwoju ucznia poprzez ocenianie”. Referaty podczas tego spotkania wygłosili m.in. dr Stefan Wlazło, s. Leokadia Ewa Wojciechowska, dr Dariusz Pośpiech. Podczas jednego z warsztatów dyskutowano o praktycznych aspektach oceniania szkolnego na przykładzie chorzowskich szkół. Okazało się, że każda szkoła, w ramach przepisów prawnych, przyjęła swój własny system oceniania uczniów. Systemy przyjęte w poszczególnych szkołach czasami bardzo się od siebie różniły. Zrodził się więc pomysł ujednolicenia szkolnych systemów oceniania, zwłaszcza dla nauczania zintegrowanego, gdyż tam różnice były ogromne. Po wielu dyskusjach powstał jednolity, skrócony system zapisu oceniania, zaakceptowany i przyjęty przez większość chorzowskich szkół. Punktowy system zapisu oceniania jest bardziej czytelny dla rodziców, ułatwia pracę nauczycielom w przypadku zmiany szkoły przez ucznia i jest zbieżny z systemem oceniania w klasach wyższych.

43 POMAGAJMY SOBIE I NASZYM UCZNIOM W PLANOWANIU DALSZEGO ROZWOJU.
Każdy nauczyciel odczuwa potrzebę potwierdzenia efektywności swojej pracy z uczniem. Do planowania dalszego kształcenia konieczna jest wiedza o osiągnięciach, niedociągnięciach i brakach w wiadomościach i umiejętnościach uczniów w danym momencie. Testy to bardzo wygodna forma sprawdzania wiadomości i umiejętności. Testami można sprawdzić wiele wiadomości i znajomości faktów, zbadać niezrozumienie własności obiektów matematycznych.

44 Testy pozwalają również na kształtowanie umiejętności sprawnego czytania informacji, umiejętności oceny prawdziwości lub fałszu podanych stwierdzeń, orientowania się, że nie zawsze poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Wiemy dobrze, że do poprawnego wypełnienia testu nie wystarcza sama znajomość faktów matematycznych. Testy są szczególnym rodzajem egzaminu, do którego trzeba uczniów przygotować. Dlatego warto sięgać po testy w trakcie pracy z uczniami. Należy przyzwyczajać uczniów do sprawdzania ich wiedzy i umiejętności testami. Na jednym ze spotkań Zarządu Oddziału Katowicko – Częstochowskiego SNM, postanowiliśmy zrealizować tytułowe zadanie. Powstał zespół w składzie: Marta Kądziołka, Zofia Majerska, Zofia Miczek, Katarzyna Sikora, Anna Ząbkowska – Petka.

45 Od maja 2005 roku zaczęło się tworzenie testów dla uczniów klas IV- VI, gimnazjum i ponadgimnazjum.
W listopadzie 2005 roku poinformowano nasz oddział o możliwości współpracy z Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych „Scholaris”. Zespół nasz wyraził zgodę i zobowiązał się do przekazania testów już opracowanych i tworzenia nowych. Opracowałyśmy testy dla uczniów klas IV-VI, gimnazjum i ponadgimnazjum dotyczące: pól i obwodów figur płaskich, wyrażeń literowych, obliczeń procentowych, własności figur płaskich, własności liczb naturalnych i podzielności, rozwiązywania równań i nierówności.

46 Są to testy wyboru, uzupełnień, typu prawda – fałsz
Są to testy wyboru, uzupełnień, typu prawda – fałsz. Materiały te dostępne są pod adresem Część zasobów zgromadzonych w „Scholarisie” została wykorzystana w Projekcie „Calibrate”. W realizacji tego projektu uczestniczyły Katarzyna Sikora i Zofia Majerska. Wiele informacji o tym projekcie zamieszczono w Nim+ TI numer 67 jesień 2008 oraz publikacji XVIII KRAJOWA KONFERENCJA SNM (materiały pokonferencyjne).

47 Artykuły w NiM-ie i w NiM+TI
(kwartalnik SNM - Nauczyciele i Matematyka, obecnie Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna ) Nauczyciele matematyki naszego regionu od początku istnienia kwartalnika dzielili się swoim doświadczeniem na jego łamach. Ukazało się 41 artykułów, które wyszły spod ich pióra.

48 Konkursy Matematyczne organizowane w Pyskowicach
przez mgr Bożenę Nowicką (członka zarządu oddziału) Konkurs Jarkomat w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach z okazji Dnia Matematyki (nazwa wzięła się od imienia patrona szkoły – Jarosława Dąbrowskiego). Grupy składające się z uczniów klas szóstych w I etapie miały: wykonać dwa obrazy: wyszywankę – nitką malowane i pracę osiowosymetryczną, wykonać model bryły spośród: sześcianu, prostopadłościanu, czworościanu i graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, ułożyć Odę do ... (czworokąta), przygotować notatkę o słynnym matematyku i ucharakteryzować wybraną osobę na jego podobieństwo, przygotować transparent z hasłem związanym z matematyką, wybrać trzyosobową drużynę, której zadaniem było reprezentowanie klasy w konkursie wiedzy, wybrać osoby do wykonania prac z origami płaskiego (z kółek i kwadratów).

49 Konkursy Matematyczne organizowane w Pyskowicach
przez mgr Bożenę Nowicką (członka zarządu oddziału) W II etapie uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe, rozwiązywali testy typu „skojarzenia matematyczne”, podawali przysłowia lub powiedzenia, w których występuje liczba. Międzyszkolny konkurs „Rebusy Matematyczne 2007” dla uczniów klas 4 – 6. W I etapie konkursu uczniowie mieli wymyślić rebus matematyczny. Zwycięzcy z poszczególnych szkół w II etapie mieli odgadnąć 3 rebusy: jednowyrazowy, dwuwyrazowy i o podwyższonym stopniu trudności.

50 Konkurs „Kalejdoskop” został przeprowadzony podczas jednej z konferencji matematyków w Muszynie w ramach Gali Konkursowej. W konkursie wzięła udział parzysta liczba uczestników. Celem konkursu było pokazanie ciekawych pomysłów na lekcje czy konkursy szkolne. Pary rozwiązywały łamigłówki, wykreślanki, układały puzzle, wymyślały skojarzenia matematyczne. Konkurs „ Matmiliada” został przeprowadzony w ramach Gali Konkursowej na konferencji nauczycieli matematyki w Grudziądzu. Pomysł zaczerpnięto z telewizyjnej Familiady. Do konkursu zgłosili się wybitni matematycy – panowie z rodziny Bernoullich oraz wybitne matematyczki – Cenne Cudne Cykloidy. Rodziny odpowiadały na pytania przygotowane przez członków Oddziału Katowicko – Częstochowskiego SNM. Pytania dotyczyły uczniów oraz ich zachowań w szkole i zostały przygotowane na podstawie ankiet przeprowadzonych na 100 losowo wybranych uczniach. Dzięki bankowi „Ostatnia Deska Ratunku” – sponsorowi konkursu, wręczono rodzinie zwycięskiej „czek” w wysokości zł.

51 WIECZORU ATRAKCJI I KONKURSU
ORGANIZATORZY WIECZORU ATRAKCJI I KONKURSU PODCZAS KRAJOWEJ KONFERENCJI W GRUDZIĄDZU w 2005r.

52 PREZENTACJA ŚLĄSKA I ODDZIAŁU PODCZAS KONFERENCJI W GRUDZIĄDZU 2006R.
(Zarząd Oddziału w strojach, które SP25 otrzymała od Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny)

53 KLUB TWÓCZEGO NAUCZYCIELA „MAT”
W Zabrzu od 2004r. działa Klub Twórczego Nauczyciela „Mat”. Założycielami i inicjatorami klubu była wówczas doradca metodyczny nauczycieli matematyki pani Ewa Gaweł (obecnie wizytator pracujący w Delegaturze w Gliwicach) i nauczyciele matematyki szkół podstawowych w Zabrzu. Zorganizowano wiele konkursów miejskich dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum: Matematyka Nitką Szyta, Mała Olimpiada Matematyczna, Matematyka jest Wszędzie – konkurs matematyczno – przyrodniczy, Krzyżówka Matematyczna, Origami i Matematyka, Mały Pitagoras, Zielono mi, czyli matematyczne zawirowania głowy, Matematyka na V, Fotografia i Matematyka. Większość tych konkursów odbywa się do dziś i cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Wystawy pokonkursowe można było oglądać w bibliotekach miejskich miasta Zabrze.

54 Nauczyciele pod kierunkiem p
Nauczyciele pod kierunkiem p. Ewy Gaweł napisali i wydali (z własnych środków) „Karty pracy dla klasy piątej”. Jest to bardzo ciekawy zbiór zadań matematycznych obejmujący cały materiał nauczania i zawierający podstawę programową. Na uwagę zasługuje forma zadań, ich nie banalna tematyka i różnorodność. Są bardzo wygodne dla nauczyciela w gotowej do powielania formie, zbiór zawiera odpowiedzi i punktacje do zadań, może służyć jako dodatkowe narzędzie kontrolno – oceniające. Na spotkaniach ZTKTN „Mat” nauczyciele wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie się uczą, poznają nowe formy pracy i ciekawe metody aktywizujące, sami tworzą pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach w pracy z uczniami. Została również założona strona internetowa, na której nauczyciele mogą publikować swoje materiały, przekazywać informacje i tp.

55 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zofia Majerska Katarzyna Sikora

56


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google