Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Brytania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The Unitem Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, UK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Brytania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The Unitem Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, UK)"— Zapis prezentacji:

1

2 Wielka Brytania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The Unitem Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, UK)

3 Informacje ogólne Jest to unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia, a także Wyspy Normandzkie i wyspa Man, będące dependencjami (terytoriami zależnymi). Jest to unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia, a także Wyspy Normandzkie i wyspa Man, będące dependencjami (terytoriami zależnymi). Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw w XXI wieku. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej. Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw w XXI wieku. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej. herb

4 Wielka Brytania na mapie

5 Położenie Europa Zachodnia, wyspy pomiędzy Oceanem Atlantyckim, a Morzem Północnym, włącznie z 1/6 terytorium wyspy Irlandii, na północny-zachód od Francji Sąsiedzi - Irlandia Linia brzegowa - 12 429 km Stolica - Londyn Ustrój polityczny - monarchia parlamentarna Język urzędowy - angielski Język używany - angielski, walijski, irlandzki i języki szkockie Waluta - 1 funt szterling (GBP) = 100 pensów Głowa państwa - królowa Elżbieta II Następca tronu - książę Karol Święto narodowe - 8 czerwca (oficjalne obchody urodzin królowej) Powierzchnia całkowita - 244 820 km² całkowita - 244 820 km² wody śródlądowe - 1,3% wody śródlądowe - 1,3%

6 Głównymi rzekami w Wielkiej Brytanii są: Tamiza - 346 km długości oraz Severn - 354 km. Największymi miastami są Londyn, Birmingham, Manchester, Sheffield, Liverpool, Leeds, Bristol oraz Newcastle upon Tyne. TAMIZA PANORAMA LONDYNU

7 Historia Wielkiej Brytanii Ślady najstarszego osadnictwa pochodzą z neolitu (7000 r. p.n.e.). Pierwszą cywilizację stworzyły jednak dopiero plemiona Celtów (przez Rzymian zwani Brytami). Podbój Anglii, Walii i południowej Szkocji przez Rzymian przekształcił te ziemie w rzymską kolonię. Na Wyspach rozprzestrzeniło się wówczas chrześcijaństwo, które łącząc się z tradycją celtycką doprowadziło do wykształcenia się Kościoła Celtyckiego. Panowanie Rzymian trwało od I do V w. n.e. Wiek V i VI to okres najazdów plemion germańskich: Anglów, Sasów i Jutów. Wyparli oni Brytów na północ i północny zachód (dzisiejsza Szkocja i Walia), natomiast w Anglii utworzyli 7 anglosaskich królestw, tzw. heptarchii i ponownie schrystianizowali kraj. Wojna stuletnia z Francją (1337-1453 r.) doprowadziła do utraty przez Anglię wszystkich jej kontynentalnych posiadłości. Krwawa wojna domowa, tzw. Wojna Dwóch Róż, zakończyła się w 1485 r. objęciem tronu przez Henryka VII Tudora i zapoczątkowaniem nowej dynastii. Nastąpił czas stabilizacji i świetności państwa. Henryk VIII zerwał z kościołem rzymsko-katolickim, ustanawiając siebie zwierzchnikiem państwowego kościoła anglikańskiego.

8 W 1921 r. nastąpił podział Irlandii na Północną, zależną od Wielkiej Brytanii oraz Wolne Państwo Irlandii, od 1936r - Republikę. W 1931 r. z brytyjskich kolonii i posiadłości utworzono Brytyjską Wspólnotę Narodów, do której należały m.in. Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki. W 1949 r. przekształcono ją we Wspólnotę Narodów. Po II wojnie światowej kolonie brytyjskie uzyskały niepodległość, a Wielka Brytania utraciła swą dominującą rolę w świecie. W 1603 r. Anglia i Szkocja zostały połączone unią personalną pod władzą Jakuba I. Całkowite zjednoczenie obu krajów nastąpiło w 1707 r. W tym też okresie wielu szkockich i angielskich protestantów osiedliło się w Irlandii Północnej. W wyniku zwycięskich walk z Napoleonem (bitwa pod Trafalgarem i pod Waterloo) przejęła także zamorskie posiadłości francuskie. W 1801 r. unia brytyjsko-irlandzka pozwoliła na utworzenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. W XIX w. kraj ten był najbogatszym państwem świata.

9 Ministry of Defence - Ministerstwo obrony

10 Gospodarka Jedno z najlepiej rozwiniętych państw świata. Eksploatacja węgla kamiennego, ropy naftowej (brytyjsko-holenderski koncern Royal Dutch Shell), gazu ziemnego. Przemysł chemiczny (petrochemia, nawozy sztuczne), lotniczy, kosmiczny, elektrotechniczny, elektroniczny, metalurgiczny, metalowy, stoczniowy, włókienniczy, spożywczy, odzieżowy, skórzany. Duża koncentracja kapitału. Bank Anglii (od 1694), 4 wielkie banki prywatne (m.in. Lloyds, Midlland). Rozwinięta turystyka. Dochód narodowy: 29 600 USD na 1 mieszkańca (2004). Dochód narodowy: 29 600 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 1,4% (2004). Inflacja: 1,4% (2004).

11 Struktura zatrudnienia

12 Surowce mineralne Wielka Brytania jest znana ze swoich ogromnych złóż surowców mineralnych, a szczególnie z zasobów węgla kamiennego, który występuje w środkowej części królestwa, południowej Szkocji i Walii. Oprócz węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii występują rudy żelaza w środkowej Anglii oraz ropa naftowa i gaz ziemny wydobywany na Morzu Północnym.

13 Ludność Liczba ludności (2007 r.) całkowita - 61 044 684 całkowita - 61 044 684 gęstość zaludnienia - 249,9 osób/km² gęstość zaludnienia - 249,9 osób/km² Przyrost naturalny - 0,28% (2005) Analfabetyzm - 1% Średnia długość życia: mężczyźni 73 lata, kobiety 78 lat

14 Gęstość zaludnienia

15 Skład etniczny

16 RELIGIE Anglikanie - 57% Katolicy - 13% Szkoccy prezbiterianie - 7% Metodyści - 4% Pozostali - 19% (muzułmanie, żydzi, sikhowie i hindusi) Kościół anglikański i prezbiteriański są prawnie i finansowo wspierane przez państwo. Wiele z wymienionych grup etnicznych zachowało własną odrębność kulturalną i językową.

17 Podział administracyjny Wielka Brytania podzielona jest na 4 części składowych, będące niegdyś samodzielnymi królestwami - dwa kraje: Anglię i Szkocję; jedno księstwo: Walię; jedna prowincja: Irlandię Północną. Szczegółowy podział administracyjny nie jest ustalony przez rząd centralny, lecz samodzielnie w każdej z części, więc pomiędzy częściami istnieją duże różnice w organizacji administracji samorządowej: Anglii (46 hrabstw, w tym 7 metropolitalnych, obejmujących duże aglomeracje miejskie), Szkocji (12 regionów, z tego 3 wyspiarskie), Walii (8 hrabstw) i Irlandii Pn. (26 dystryktów, dawniej 6 hrabstw). Odrębny status mają Wyspy Normandzkie i wyspa Man będące dependencjami (terytoriami zależnymi) Korony brytyjskiej.

18

19 Środowisko naturalne Grupa wysp Zjednoczonego Królestwa, oddzielona od lądu europejskiego Morzem Północnym i cieśniną La Manche obejmuje oprócz głównej wyspy z Anglią, Walią i Szkocją także północną Irlandię oraz trochę wysp przybrzeżnych. W krajobrazie Anglii przeważają pagórkowate niziny i wyżyny z przecinającym je pasmem Gór Pennińskich. Niskie góry Szkocji i Walii są urozmaicone jeziorami i dolinami rzek. Metropolitarny Londyn i zmienne krajobrazy, od wapiennych klifów południowej Anglii po szkockie góry są magnesem przyciągającym wielu turystów. Grupa wysp Zjednoczonego Królestwa, oddzielona od lądu europejskiego Morzem Północnym i cieśniną La Manche obejmuje oprócz głównej wyspy z Anglią, Walią i Szkocją także północną Irlandię oraz trochę wysp przybrzeżnych. W krajobrazie Anglii przeważają pagórkowate niziny i wyżyny z przecinającym je pasmem Gór Pennińskich. Niskie góry Szkocji i Walii są urozmaicone jeziorami i dolinami rzek. Metropolitarny Londyn i zmienne krajobrazy, od wapiennych klifów południowej Anglii po szkockie góry są magnesem przyciągającym wielu turystów.

20 Klimat Wyspiarskie położenie, powoduje, że Wielka Brytania ma klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski, mimo położenia w stosunkowo wysokich szerokości geograficznej (między 49°58' a 60°45'N). Średnia temp. w styczniu wynosi -3°C na pn.-zach., ok. 3°C na pn.-wsch. i ok. 7°C na pd.-zach., w lipcu od 17°C w Basenie Londyńskim do 12-13°C na pn. Szkocji. Opady są obfite i występują w ciągu całego roku, gł. w postaci deszczu; średnia roczna suma opadów od powyżej 3000 mm w górach Szkocji do 1000 mm w zach. Anglii i ok. 700 mm we wsch. Anglii; ok. 60% opadów przypada na okres od października do stycznia; najsuchszą porą roku jest wiosna; często występują mgły, w lecie na wybrzeżu, zimą i jesienią - w głębi wysp. Wyspiarskie położenie, powoduje, że Wielka Brytania ma klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski, mimo położenia w stosunkowo wysokich szerokości geograficznej (między 49°58' a 60°45'N). Średnia temp. w styczniu wynosi -3°C na pn.-zach., ok. 3°C na pn.-wsch. i ok. 7°C na pd.-zach., w lipcu od 17°C w Basenie Londyńskim do 12-13°C na pn. Szkocji. Opady są obfite i występują w ciągu całego roku, gł. w postaci deszczu; średnia roczna suma opadów od powyżej 3000 mm w górach Szkocji do 1000 mm w zach. Anglii i ok. 700 mm we wsch. Anglii; ok. 60% opadów przypada na okres od października do stycznia; najsuchszą porą roku jest wiosna; często występują mgły, w lecie na wybrzeżu, zimą i jesienią - w głębi wysp.

21 Gleba W regionach górskich Wielkiej Brytanii występują mało żyzne gleby kamieniste i żwirowe: bielice iluwialno-żelaziste w Szkocji, brunatne wyługowane w pn. Anglii, Walii i Irlandii Pn.; w kompleksie z górskimi glebami bielicowymi i brunatne powszechnie występują gleby torfowe. Obszary nizinne pokrywają żyźniejsze gleby brunatne i płowe, powstałe na iłach, glinach i piaskach pochodzenia gł. polodowcowego; duże powierzchnie wsch. Anglii zajmują gleby oglejone, uformowane z bezwęglanowych glin i iłów.

22 Ochrona przyrody Łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie częściowej (parki krajobrazowe) i całkowitej (rezerwaty przyrody, parki nar.) wynosi 47 tys. km², co stanowi ok. 19% pow. kraju. Większość z istniejących 10 parków nar. (7 w Anglii, 3 w Walii) utworzono 1951; największe z parków nar. to: Lake District (pow. ponad 2200 km² ) w Górach Kumbryjskich z największym skupieniem górskich jezior polodowcowych w kraju, Snowdonia (2170 km² ) obejmująca pn. część G. Kumbryjskich oraz Pembrokeshire Coast (1590 km² ) w pd. Walii i Peak District (1404 km² ) w pd. części G. Pennińskich. Najwięcej parków krajobrazowych założono w słabo zaludnionych górskich regionach Szkocji. Łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie częściowej (parki krajobrazowe) i całkowitej (rezerwaty przyrody, parki nar.) wynosi 47 tys. km², co stanowi ok. 19% pow. kraju. Większość z istniejących 10 parków nar. (7 w Anglii, 3 w Walii) utworzono 1951; największe z parków nar. to: Lake District (pow. ponad 2200 km² ) w Górach Kumbryjskich z największym skupieniem górskich jezior polodowcowych w kraju, Snowdonia (2170 km² ) obejmująca pn. część G. Kumbryjskich oraz Pembrokeshire Coast (1590 km² ) w pd. Walii i Peak District (1404 km² ) w pd. części G. Pennińskich. Najwięcej parków krajobrazowych założono w słabo zaludnionych górskich regionach Szkocji.

23 Lake District

24 Kultura Wielka Brytania jest państwem wielonarodowościowym. Odzwierciedla się to w jej bogactwie i zróżnicowaniu kultury i obyczajów w poszczególnych regionach. Obecnie coraz większy jest też udział ludności azjatyckiej i afrykańskiej. Odrębną kulturę i tradycje, nawiązujące do celtyckiego dziedzictwa, zachowała również Walia. Szczególna jest dbałość o utrzymanie języka walijskiego. Obecnie posługuje się nim ok. 1/3 mieszkańców regionu. Jest on obowiązkowo nauczany w szkołach. Nazewnictwo w wielu miejscowościach jest dwujęzyczne. Ważnym wydarzeniem kulturalnym w roku jest Międzynarodowy Festiwal pieśni, muzyki i poezji walijskiej w Llangollen, a także Festiwal Zamków Walijskich.

25 Regionem najbardziej autonomicznym jest Szkocja. Kultura zapisana jest w historii zamków, to także dudziarze w kiltach. Posiada ona własny parlament oraz odrębny system szkolnictwa i sądownictwa. Również szkocki folklor zachował się w tradycyjnej postaci. Najbardziej charakterystycznymi jego cechami jest system klanowy (przynależność do danej wspólnoty rodowej). Wyraża się on m.in. zróżnicowaniem tradycyjnego stroju szkockiego: poszczególne klany mają inny rodzaj kraty na kiltach (plisowane spódniczki noszone przez mężczyzn). Szkocja – pod względem krajobrazu uważana za jedno z ładniejszych miejsc w Europie. Bogata historia, liczne zamki z duszą.. To powody dla których Szkocja jest warta zwiedzenia.

26

27 Odrębność kulturowa Irlandii wyraża się przede wszystkim w ogromnym zamiłowaniu Irlandczyków do muzyki i tańca. Często organizowane są występy tradycyjnych zespołów tanecznych, najczęściej jednak taneczna zabawa i muzykowanie w pubach jest spontaniczne i improwizowane. Część ludności posługuje się językiem irlandzkim. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich wolny czas najchętniej spędzają w pubach, gdzie chodzi się nawet z dziećmi. Jest to okazja do spotkań towarzyskich i rodzinnych, gier i zawodów, zjedzenia posiłku. Odrębność kulturowa Irlandii wyraża się przede wszystkim w ogromnym zamiłowaniu Irlandczyków do muzyki i tańca. Często organizowane są występy tradycyjnych zespołów tanecznych, najczęściej jednak taneczna zabawa i muzykowanie w pubach jest spontaniczne i improwizowane. Część ludności posługuje się językiem irlandzkim. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich wolny czas najchętniej spędzają w pubach, gdzie chodzi się nawet z dziećmi. Jest to okazja do spotkań towarzyskich i rodzinnych, gier i zawodów, zjedzenia posiłku.

28 Słynny Irlandzki Pub -The Oliver St John Gogarty

29 Anglicy odznaczają się konserwatyzmem, zachowując też dystans, zwłaszcza w kontaktach z obcokrajowcami. Znacznie bardziej otwarci i żywiołowi są Irlandczycy i Szkoci. Charakterystyczną cechą Brytyjczyków jest też ich specyficzne poczucie humoru. W ciągu roku obchodzonych jest wiele świąt. Ogólnonarodowym świętem jest 8 czerwca, dzień obchodów urodzin królowej. W Londynie odbywa się wówczas pokaz Straży Konnej. Anglicy odznaczają się konserwatyzmem, zachowując też dystans, zwłaszcza w kontaktach z obcokrajowcami. Znacznie bardziej otwarci i żywiołowi są Irlandczycy i Szkoci. Charakterystyczną cechą Brytyjczyków jest też ich specyficzne poczucie humoru. W ciągu roku obchodzonych jest wiele świąt. Ogólnonarodowym świętem jest 8 czerwca, dzień obchodów urodzin królowej. W Londynie odbywa się wówczas pokaz Straży Konnej. W całym kraju obchodzi się również 5 listopada Noc Guya Fawkesa. Pali się wówczas symbolizującą go kukłę oraz urządzane są pokazy sztucznych ogni. W całym kraju obchodzi się również 5 listopada Noc Guya Fawkesa. Pali się wówczas symbolizującą go kukłę oraz urządzane są pokazy sztucznych ogni.

30 Turystyka Wielka Brytania – kraj fascynujący – niegdyś największe imperium na świecie. Anglia kilkaset lat temu miała ponad 25 % globu pod swoją kontrola. To właśnie tu znajdują się najwspanialsze zabytki, trofea zwiezione z całego podległego Brytyjczykom wówczas świata. Oprócz architektury, sztuki i innych kulturalnych bogactw. Wielka Brytania emanuje pięknem krajobrazu – Szkocja – legendarne waleczne góry, Walia – skaliste wybrzeża, malowniczo położone wioski, Anglia – wszechobecny zielony dywan niczym specjalnie rozłożony czekając na turystów. Kraj jest niezwykle atrakcyjny pod względem przyrodniczym, ze względu na różnorodność występujących tu krajobrazów przyrody. Wielka Brytania – kraj fascynujący – niegdyś największe imperium na świecie. Anglia kilkaset lat temu miała ponad 25 % globu pod swoją kontrola. To właśnie tu znajdują się najwspanialsze zabytki, trofea zwiezione z całego podległego Brytyjczykom wówczas świata. Oprócz architektury, sztuki i innych kulturalnych bogactw. Wielka Brytania emanuje pięknem krajobrazu – Szkocja – legendarne waleczne góry, Walia – skaliste wybrzeża, malowniczo położone wioski, Anglia – wszechobecny zielony dywan niczym specjalnie rozłożony czekając na turystów. Kraj jest niezwykle atrakcyjny pod względem przyrodniczym, ze względu na różnorodność występujących tu krajobrazów przyrody.

31 Długie kilometry zielonych zboczy otulają niekończące się jeziora ze skalistymi wysepkami. Road to The Isles to wciąż dzika Szkocja.

32 Anglia jest krajem nie tylko z atrakcyjnymi turystycznie terenami, zapierającymi dech w piersiach widokami, ale także krajem, który posiada ogromną ilość historycznych budowli, które obowiązkowo trzeba zobaczyć na własne oczy. Należą do nich na pewno Parlament i Big Ben, który ma prawie 100 metrów wysokości, Buckingham Palace, czyli londyńską rezydencję królowej (niedostępna dla zwiedzających do 1993 roku), Katedra Westminsterska, która powstała w 1894 roku, Twierdza Tower, która jest słynnym więzieniem a równocześnie ogromnym pałacem, który zbudował jeszcze w XI wieku Wilhelm Zdobywca, Leeds Castle, którego uważa się za najpiękniejszy w całym kraju (otoczony jest jeziorem).

33 Leeds Castle zimą Leeds Castle

34 Najpopularniejsze zabytki Dzwon Big Ben Dzwon Big Ben Most Tower Bridge Most Tower Bridge Tower of London Tower of London Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud Pałac Buckingham Palace Pałac Buckingham Palace Katedra świętego Pawła Katedra świętego Pawła Opactwo Westminster Opactwo Westminster Stonehenge Stonehenge

35

36 Galeria

37

38

39

40 Wykonanie – Karolina Plaza IIIe

41 Bibliografia Wikipedia Wikipedia Państwa Europy Państwa Europy Wielka Brytania - Sciaga.pl Wielka Brytania - Sciaga.pl esciagi.info - Wielka Brytania esciagi.info - Wielka Brytania Skarby Świata - Wielka Brytania Skarby Świata - Wielka Brytania Wielka Brytania - Podróże B@czków Wielka Brytania - Podróże B@czków Anglia - przewodnik, turystyka, wakacje, wycieczki Anglia - przewodnik, turystyka, wakacje, wycieczki http://referaty.szwaj.info/index.php?referat=uk http://referaty.szwaj.info/index.php?referat=uk http://portalwiedzy.onet.pl/58028,,,,wielka_brytania,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/58028,,,,wielka_brytania,haslo.html http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81928,4446635.html http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81928,4446635.html


Pobierz ppt "Wielka Brytania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The Unitem Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, UK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google