Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Better civic education at school Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Better civic education at school Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation."— Zapis prezentacji:

1 Better civic education at school Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation

2 Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym

3 Pragniemy wspierać budowanie dobrego państwa, które jest tworzone przez obywateli Otwartych, czyli wrażliwych, ufnych, umiejących budować więzi międzyludzkie, Kompetentnych, czyli znających swoje uprawnienia i umiejących z nich korzystać, Zaangażowanych, czyli wierzących, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczących się o jej stan oraz przyszłość

4 4www.civispolonus.org.pl Lepsza edukacja obywatelska w szkole Wspieramy szkoły w procesie kształtowania młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń na temat samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami oraz opracowując materiały edukacyjne dla nauczycieli.

5 www.civispolonus.org.pl W projekcie Fundacja Civis Polonus odpowiedzialna jest za rozwój wśród uczniów i uczennic kompetencji społeczno-obywatelskich

6 www.civispolonus.org.pl 119 małych wiejskich szkół podstawowych 7000 dzieci 440 nauczycieli 9 województw

7 Jak rozumieć kompetencje społeczne? 1.Zdolność do porozumiewania się w różnych środowiskach 2.Wyrażania i rozumienie różnych punktów widzenia 3.Negocjowanie 4.Wykazywanie się tolerancją 5.Zdolność empatii i tworzenia klimatu zaufania 6.Radzenie sobie ze stresem i frustracją 7.Opierają się na współpracy, asertywności i prawości 8.Osoby powinny interesować się rozwoje społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową 9.W ich konsekwencji dzieci powinny umieć pokonywać uprzedzenia i osiągać kompromis

8 Jak rozumieć kompetencje obywatelskie? Znajomość pojęć: sprawiedliwość, równość, obywatelstwo i prawa człowieka. Znajomość wydarzeń historycznych Rozumienie celów, wartości i polityki jakimi kierują się ruchy społeczne i polityczne Znajomość struktur UE wiedza

9 Jak rozumieć kompetencje obywatelskie? zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski. umiejętności

10 Jak rozumieć kompetencje obywatelskie? Pełne poszanowania praw człowieka Przynależność do wspólnoty lokalnej, narodowej, europejskiej, globalnej Konstruktywne uczestnictwo obejmuje działalność obywatelską postawa

11 Na czym nam najbardziej zależy… 1.zainteresowanie przeszłością i przyszłością swojej okolicy oraz jej rozwojem społeczno-gospodarczym 2.wyrażanie własnej opinii oraz udział w procesach decyzyjnych 3.konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnej i sąsiedzkiej

12 Jak to robimy? 1.Przygotujemy materiały edukacyjne i scenariusze zajęć do pracy projektowej. 2.Opracujemy scenariusze projektów edukacyjnych dotyczące kompetencji społeczno-obywatelskich dla uczniów klas I-III i IV-VI. W pakietach materiałów edukacyjnych znajdują się krótsze scenariusze dla klas I-III (16-godzinne) oraz dłuższe (20-godzinne) dla klas IV-VI. 3.Organizujemy dla najzdolniejszych uczniów z kl. 4-6, 5-dniowe Letnie Obozy Naukowe. 4.Wspieramy poprzez czaty, fora internetowe oraz szkolenia dla zespołów projektowych nauczycieli biorących udział w projekcie.

13 Projekty edukacyjne w małych wiejskich szkołach

14 Portrety Projekt dla klas 1-3 Celem ogólnym projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności odkrywania bogactwa tkwiącego w różnorodności ludzi. Istotą projektu jest wykonanie przez uczniów portretów swoich klasowych kolegów/koleżanek, które mają oddać jak najlepiej cechy osobiste a następnie zaprezentowanie go społeczności szkoły. W wyniku realizacji projektu powstają portrety-kolaże i odbywa się wernisaż prac. Szkoła Podstawowa w Gorzanowie

15 Skarby naszej wsi Projekt dla klas 1-3 Celem ogólnym projektu kształtowanie poczucia wartości własnej dzieci oraz dumy z małej ojczyzny. Istotą projektu jest rozwijanie zdolności do efektywnego zaangażowania w działania społeczności lokalnej, nabycie umiejętności poszukiwania rady oraz informacji. W wyniku realizacji projektu powstaje wielkoformatowa mapa wsi z naniesionymi skarbami oraz mini-przewodnik umożliwiający zapoznanie się ze skarbami. Szkoła Podstawowa, Nowe Kanigowo

16 Szkolne reguły-nasze znaki drogowe Projekt dla klas 1-3 Celem ogólnym projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego uczestnictwa w procesie tworzenia reguł zachowania w szkole. Istotą projektu jest poznanie i wdrażanie przez dzieci reguł zachowania w szkole i otoczeniu. W wyniku realizacji projektu powstają szkolne znaki drogowe-piktogramy przedstawiające reguły zachowania w szkole oraz ściana rymowanych Reguł Zachowania w Szkole. Szkoła Podstawowa, Kadłub

17 Dzień zabaw ze świata Projekt dla klas 1-3 Celem ogólnym projektu jest poznanie i upowszechnienie zabaw z różnych stron części świata oraz zaangażowanie dzieci do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Istotą projektu jest rozbudzenie postaw tolerancji, zdolności do empatii, oraz zdobycie wiedzy o różnych częściach świata. W wyniku realizacji projektu dzieci organizują Dzień zabaw ze świata dla uczniów z całej miejscowości.

18 www.civispolonus.org.pl Na pewno największym sukcesem jest to, że poprzez działania w tym projekcie, dzieci zrozumiały, że szkoła jest ważną częścią społeczności lokalnej, a to co w niej robią jest odbiciem praw i zasad istniejących w naszym społeczeństwie.,,Uważam, że największym sukcesem jest to,że dzieci chętnie zostają po lekcjach w szkole. Nie biegną już prosto do domu, pytają ciągle jakie będą zajęcia dodatkowe. Wypowiedzi nauczycieli

19 Efekty naszej pracy poznanie swojej okolicy i docenienie jej wartości dobra zabawa dzieci zrozumienie przez dzieci wartości reguł oraz stanie na straży ich przestrzegania integracja grupy rozbudzenie odpowiedzialności za wspólną pracę przestrzeganie ustalonych zasad przekonanie uczniów, że mogą mieć wpływ na szkołę lepsze utożsamianie się dzieci z regułami szkolnymi zainteresowanie realizacją projektu władz miasta, sojuszników szkoły. możliwość pokazania rodzicom i społeczności jakie ciekawe rzeczy robi szkoła Projekty dla klas w szkołach podstawowych

20 Letnie Obozy Naukowe Celem Letnich Obozów Naukowych jest poznanie przez uczestników i uczestniczki roli jaką pełnią instytucje polityczne, gospodarcze i kulturalne w państwie. Uczniowie zapraszani do Warszawy poznają jej rangę, specyfikę, historię i znaczenie jako stolicy kraju. Czas spędzony na Letnich Obozach Naukowych to możliwość dla młodych ludzi doświadczenia ciekawych, ważnych i inspirujących ludzi oraz miejsc stolicy. W lipcu 2011 roku do Warszawy przyjechało łącznie 110 uczniów i uczennic małych, wiejskich szkół.

21 Letnie Obozy Naukowe Wizyta w Sejmie i Senacie RP

22 Letnie Obozy Naukowe Wizyta w Pałacu Prezydenckim

23 Letnie Obozy Naukowe Wizyta w redakcji Polityki i PAP

24 Letnie Obozy Naukowe Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym i Centrum Nauki Kopernik

25 Letnie Obozy Naukowe Odpoczynek po ciężkim dniu…

26 uczniowie się zintegrowali; uczniowie zdobyli umiejętności współpracy, realizowania wspólnych zadań, dzielenia się odpowiedzialnością; chłopcy i dziewczęta w szkołach zyskali większy wpływ na życie szkoły i są z tego zadowoleni!; w szkole wiele się działo, uczniowie mieli przyjemność z angażowania się w projekty; uczniowie wyszli ze swoimi działaniami do środowiska lokalnego, lepiej je poznali i zainteresowali się nim. To co najważniejsze!

27 Edukacja obywatelska we wspólnocie lokalnej

28 Młodzieżowe Rady Gmin

29 Co zrobiliśmy? TWORZENIE MŁODZIEŻOWYCH RAD 2004 Powstała MRD na Bemowie 2005 – 2006 działalność MRD na Bemowie 2007 Powstała MRD na Woli 2007 Konferencja Młodzież współdecyduje o swoim mieście 2008 Powstają MRD w 9 dzielnicach Warszawy X. 2009- powołanie Młodzieżowej Rady Warszawy 2008-2012 powstanie i działalność MRD na Białołęce

30 Co robimy? TWORZENIE MŁODZIEŻOWYCH RAD Pracujemy z MRD na Białołęce Pracujemy z Młodzieżowymi Radami Gmin w Baranowie i Leoncinie w ramach projektu Baranów i Leoncin dobrze rządzone Pracujemy z Młodzieżowymi Radami Gmin w Łubiance, Płużnicy, Baranowie w ramach projektu Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych Pomagamy powstać Młodzieżowej Radzie Miasta Bieruń

31 Co to jest młodzieżowa rada? DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH RAD grupa 18-25 młodych osób wybranych po 2-4 osoby z każdej szkoły w gminie/wspólnocie członkowie wybierani są w bezpośrednich, powszechnych wyborach we wszystkich gimnazjach kadencja trwa rok/dwa

32 Cele młodzieżowych rad DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH RAD Wyraża opinie młodzieży w sprawach jej dotyczących Konsultuje decyzje władz samorządowych dotyczące młodych obywateli Realizuje przedsięwzięcia dla młodzieży w społeczności lokalnej

33 Formy aktywności młodzieżowych rad DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH RAD 1. MRG konsultuje i opiniuje decyzje władz na temat młodych 2. MRG dyskutuje o sprawach dotyczących młodzieży i gminy 3. MRG realizuje projekty na rzecz społeczności 4. MRG zapewnienia widoczność swoich działań

34 Co robi młodzieżowa rada? DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH RAD Regularnie spotyka się na warsztatach Komunikuje się z rówieśnikami (ulotka, strona www) Spotyka się z władzami gmin i dzielnic Bierze udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady dzielnicy Działa na rzecz szkół (np. debaty w szkołach) Realizuje przedsięwzięcia skierowane do młodzieży

35 Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności

36 zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym, kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, rozwijanie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących a młodzieżą, zwiększenie zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne, zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez władze społeczności na rzecz młodych ludzi Korzyści działalności młodzieżowej rady w społeczności

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl


Pobierz ppt "Better civic education at school Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation."

Podobne prezentacje


Reklamy Google