Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, GLEBY I WODY. Podstawy, czyli o co come on ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, GLEBY I WODY. Podstawy, czyli o co come on ?"— Zapis prezentacji:

1 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, GLEBY I WODY

2 Podstawy, czyli o co come on ?

3 Powietrze Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Mają swoje przyczyny i skutki, możemy im także zapobiegać. Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Mają swoje przyczyny i skutki, możemy im także zapobiegać.

4 Wody Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Mają swoje przyczyny i skutki, możemy im także zapobiegać Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Mają swoje przyczyny i skutki, możemy im także zapobiegać

5 Gleby Zanieczyszczenia gleb i gruntów niosa za sobą katastrofalne skutki. Gleba może zostać uszkodzona mechanicznie i biologicznie. Które zanieczyszczenie jest gorsze ? Nie wiem. Zanieczysczone grunty zabiją nasz świat. Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów. Zanieczyszczenia gleb i gruntów niosa za sobą katastrofalne skutki. Gleba może zostać uszkodzona mechanicznie i biologicznie. Które zanieczyszczenie jest gorsze ? Nie wiem. Zanieczysczone grunty zabiją nasz świat. Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.

6 Diagnoza środowiska przyrodniczego wokół naszej szkoły

7 1.Zanieczyszczenia powietrza Określaliśmy stopień zanieczyszczenia powietrza na podstawie skali porostowej, która określa zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie paliw energetycznych, transport. Określaliśmy stopień zanieczyszczenia powietrza na podstawie skali porostowej, która określa zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie paliw energetycznych, transport.

8 POROSTY To organizmy wskaźnikowe, składające się z glonu i grzyba. Rosną na drzewach, skałach, płotach, murach domów. Do monitoringu powietrza wykorzystuje się porosty nadrzewne. To organizmy wskaźnikowe, składające się z glonu i grzyba. Rosną na drzewach, skałach, płotach, murach domów. Do monitoringu powietrza wykorzystuje się porosty nadrzewne.

9 W okolicy szkoły wybraliśmy drzewa przydrożne, których pień miał co najmniej 2 metry wysokości. Porosty występują na kasztanowcach przy parkingu szkolnym. Są to porosty: W okolicy szkoły wybraliśmy drzewa przydrożne, których pień miał co najmniej 2 metry wysokości. Porosty występują na kasztanowcach przy parkingu szkolnym. Są to porosty: a) skorupiaste - misecznica proszkowata a) skorupiaste - misecznica proszkowata b) listkowate-pustułka pęcherzykowata, złotorost postrzępiony b) listkowate-pustułka pęcherzykowata, złotorost postrzępiony

10 Misecznica proszkowata

11 Pustułka pęcherzykowata

12 Złotorost postrzępiony

13 Wniosek Na podstawie występujących porostów można wywnioskować, iż powietrze na tym terenie jest średnio zanieczyszczone, zawartość dwutlenku siarki na metr sześcienny wynosi 70-50 mg. Na podstawie występujących porostów można wywnioskować, iż powietrze na tym terenie jest średnio zanieczyszczone, zawartość dwutlenku siarki na metr sześcienny wynosi 70-50 mg.

14 2.Zanieczyszczenia wód. Najbliższy ciek wodny znajdujący się w pobliżu szkoły to Pełcznica. Najbliższy ciek wodny znajdujący się w pobliżu szkoły to Pełcznica.

15 Rzeka Pełcznica jest bardzo zanieczyszczona. Znajduje się w III i IV klasie czystości wód. Rzeka Pełcznica jest bardzo zanieczyszczona. Znajduje się w III i IV klasie czystości wód. Do Pełcznicy i jej dopływów przedostają się ścieki z niepodłączonych do oczyszczalni niektórych wałbrzyskich osiedli. Do Pełcznicy i jej dopływów przedostają się ścieki z niepodłączonych do oczyszczalni niektórych wałbrzyskich osiedli.

16 Woda w Pełcznicy nie spełnia wymogów klas czystości w zakresie barwy,zapachu, Woda w Pełcznicy nie spełnia wymogów klas czystości w zakresie barwy,zapachu, siarczanów,sodu i potasu. siarczanów,sodu i potasu.

17 3.Zanieczyszczenia gleby. Stan gleb wokół naszej szkoły ocenialiśmy za pomocą gatunków wskażnikowych-roślin,które rosną w okolicy szkoły Stan gleb wokół naszej szkoły ocenialiśmy za pomocą gatunków wskażnikowych-roślin,które rosną w okolicy szkoły

18 Stwierdziliśmy występowanie pokrzywy i tobołków polnych,co świadczy o dużej ilości azotu. Stwierdziliśmy występowanie pokrzywy i tobołków polnych,co świadczy o dużej ilości azotu. Gleba ma odczyn kwaśny,co sprawdzaliśmy za pomocą kwasomierza glebowego. Gleba ma odczyn kwaśny,co sprawdzaliśmy za pomocą kwasomierza glebowego.

19 Pokrzywa zwyczajna

20 Tobołki polne

21 Kwasomierz glebowy

22 Przyczyny i skutki zanieczyszczeń

23 Powietrze Przyczyny : -budowa dużej ilości fabryk -spaliny samochodowe -działalność człowieka ( przemysł, gospodarka itp.)

24 Skutki : -efekt cieplarniany, - kwaśne deszcze, -zmniejszanie warstwy ozonu, co powoduje powiększenie się dziury ozonowej -zmniejszanie zasobów paliw kopalnych, -zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla - zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów, - pogarszanie jakości żywności, - zanieczyszczanie gleby i wody. -obumieranie lasów - zmiany klimatyczne - częste kataklizmy -choroby wskutek działania promieniowania ultrafioletowego - topnienie lodowców

25 Gleba Przyczyny : - dostawanie się do gruntów wszelkich związków chemicznych i pierwiastków promieniotwórczych -występowanie mikroorganizmów w zwiększonych ilościach

26 Skutki : -obniżenie jej urodzajności -zmniejszenie plonów i ich urodzajności -zakłócenia przebiegu wegetacji roślin -niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej -korozja fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich -zanieczyszczenia wód

27 Przyczyny : - ścieki przemysłowe i komunalne, a także te, które produkowane są przez rolników (np. nawozy sztuczne) - wyrzucanie śmieci do zbiorników wodnych zamiast do koszy na śmieci - zrzuty wód kopalnianych - wycieki ropy Woda

28 Skutki : - śmierć wielu gatunków organizmów żyjących w środowisku wodnym - narażanie ludzi i zwierząt na wiele różnych chorób - co raz mniejsza ilość wody pitnej - nieprzyjemny smak i zapach wody - odtlenianie wody - zakaz kąpieli

29 Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

30 Powietrze Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczających atmosferę : dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczających atmosferę : dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Zanieczyszczenia powietrza są dla nas szczególnie niebezpieczne ponieważ z powietrzem (i wszystkim co zawiera) musimy mieć bezpośredni kontakt. Zanieczyszczenia powietrza są dla nas szczególnie niebezpieczne ponieważ z powietrzem (i wszystkim co zawiera) musimy mieć bezpośredni kontakt. Powietrze zanieczyścić jest bardzo prosto ponieważ zanieczyszcza je wiele składników. Powietrze zanieczyścić jest bardzo prosto ponieważ zanieczyszcza je wiele składników. Skuteczną drogą do redukcji emisji gazów i pyłów jest ograniczenie wydobycia paliw kopalnych i spalania węgla, zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, systemy odsiarczania spalin i urządzenia odpylające.

31

32 Gleba Zanieczyszczeniami gleb gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Zanieczyszczeniami gleb gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Za masowe zanieczyszczenia gleb są bezpośrednio odpowiedzialne fabryki które zamiast odpady wywozić w odpowiednie miejsca lub utylizować odprowadza do gleby w stanie stałym lub ciekłym. Ludzie zarządzający takimi sprawami są zazwyczaj w pełni świadomi swojego błędu, jednak nikt z nich nie reaguje na protesty ludzi dbających o środowisko. Za masowe zanieczyszczenia gleb są bezpośrednio odpowiedzialne fabryki które zamiast odpady wywozić w odpowiednie miejsca lub utylizować odprowadza do gleby w stanie stałym lub ciekłym. Ludzie zarządzający takimi sprawami są zazwyczaj w pełni świadomi swojego błędu, jednak nikt z nich nie reaguje na protesty ludzi dbających o środowisko. Sami jednak też musimy dbać o środowisko Sami jednak też musimy dbać o środowisko Śmieci mają trafiać do kosza Śmieci mają trafiać do kosza Nie zgadzajmy się na śmiecenie ze strony innych Nie zgadzajmy się na śmiecenie ze strony innych Weźmy pod opiekę mały kawałek ziemi i regularnie go sprzątajmy Weźmy pod opiekę mały kawałek ziemi i regularnie go sprzątajmy

33

34 Woda Zanieczyszczenie wody to nic innego jak podwyższony stan obecności szkodliwych mikroorganizmów i substancji. Zanieczyszczenie wody to nic innego jak podwyższony stan obecności szkodliwych mikroorganizmów i substancji. Aby temu zapobiegać musimy w końcu przestać rzucać śmieci gdzie popadnie.Do miejsc do których możemy rzucać śmieci należą tylko i wyłącznie kosze na śmieci. Aby temu zapobiegać musimy w końcu przestać rzucać śmieci gdzie popadnie.Do miejsc do których możemy rzucać śmieci należą tylko i wyłącznie kosze na śmieci. Gdy jesteśmy na wakacjach, wycieczkach staramy się skupić na odpoczynku, ale nie wolno nam zapominać że jesteśmy ciągle i bezpośrednio odpowiedzialni za stan otoczenia. Gdy jesteśmy na wakacjach, wycieczkach staramy się skupić na odpoczynku, ale nie wolno nam zapominać że jesteśmy ciągle i bezpośrednio odpowiedzialni za stan otoczenia. Nie wolno wylewać resztek napojów lub płynów do morza lub innego zbiornika wodnego Nie wolno wylewać resztek napojów lub płynów do morza lub innego zbiornika wodnego Śmieci wyrzucamy do kosza lub w razie braku śmietnika do torby i wyrzucamy je potem Śmieci wyrzucamy do kosza lub w razie braku śmietnika do torby i wyrzucamy je potem

35

36 Wykonali: Ola Parlicka Ola Parlicka Julia Rutecka Julia Rutecka Mikołaj Kuchta Mikołaj Kuchta Pod opieką: Pod opieką: Pani Joanny Ławniczak Pani Joanny Ławniczak


Pobierz ppt "ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, GLEBY I WODY. Podstawy, czyli o co come on ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google