Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005 r.

2 Porządek obrad 11.00- Powitanie uczestników, słowo wstępne – Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w MGiP, Przewodniczący Komitetu, przyjęcie programu III posiedzenia i protokołu z II posiedzenia KM ZPORR z dn. 16.12.04 r. Prezentacja sprawozdania z realizacji ZPORR za IV kwartał 2004 r. – Anna Siejda – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Dyskusja nad sprawozdaniem, głosowanie, przyjęcie sprawozdania (Uchwała Nr 1/2005) Prezentacja proponowanych zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie, przyjęcie przez Komitet Uzupełnienia ZPORR ze zmianami (Uchwała Nr 2/2005) Kurs, realokacje oraz postępowanie z projektami zatwierdzonymi do realizacji, co mogło skutkować przekroczeniem dostępnej alokacji – informacja – Dyrektor Anna Siejda Plan Ewaluacji ZPORR – informacja – Dyrektor Anna Siejda 13.00 Przerwa na lunch 13.30 Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacje o naborze wniosków Stan kontraktowania wg priorytetów i działań Przykłady najpopularniejszych działań wg województw Informacja i promocja ZPORR SIMIK dla ZPORR Wnioski

4 Ilość złożonych wniosków (stan na koniec grudnia 2004 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy złożono – około 9471 wniosków, o łącznej wartości dofinansowania z UE 19 837,13 mln PLN (kurs 4,0908), w tym: w ramach Priorytetu 1 – 2044 wnioski w ramach Priorytetu 2 – 1676 wniosków w ramach Priorytetu 3 – 5124 wnioski w ramach Priorytetu 4 – 627 wniosków

5 Liczba złożonych wniosków wg województw (stan* na koniec grudnia 2004 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dolnośląskie671 Kujawsko-Pomorskie414 Lubelskie 498 Lubuskie 503 Łódzkie 676 Małopolskie 483 Mazowieckie 727 Opolskie 290 Podkarpackie 708 Podlaskie 343 Pomorskie 395 Śląskie 777 Świętokrzyskie 493 Warmińsko-Mazurskie 434 Wielkopolskie 506 Zachodniopomorskie 407 *bez Priorytetu 4 Pomoc Techniczna

6 Liczba złożonych wniosków (2) (stan na koniec grudnia 2004 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Największym zainteresowaniem cieszą się Działania: 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna – 1 043 wnioski 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 749 wniosków 3.1 Obszary wiejskie –2 385 wniosków 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna –1 333 wnioski

7 Przyznane dofinansowanie (stan na koniec grudnia 2004 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy w efekcie przyznano dofinansowanie 2514 wnioskom, o łącznej wartości 4 659,39 mln PLN w Priorytecie 1 – 539 wnioskom ; w Priorytecie 2 – 790 wnioskom; w Priorytecie 3 – 753 wnioskom ; w Priorytecie 4 – 432 wnioskom

8 Zawarte umowy o dofinansowanie (stan na koniec grudnia 2004 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy zawarto 1086 umów (w przygotowaniu było kolejne 1428) o łącznej wartości 949 999 300,62 PLN: w Priorytecie 1 – 86 umów (453 w przygotowaniu) ; w Priorytecie 2 – 536 umów (254); w Priorytecie 3 – 1198 umowy (555) ; w Priorytecie 4 – 266 umów/ decyzji (166)

9

10

11

12

13

14

15

16 Przykłady najpopularniejszych Działań ZPORR (stan kontraktacji w tys. PLN, wg województw) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

17

18

19

20

21

22 Postęp finansowy W IV kwartale nie dokonano płatności ze środków Funduszy w ramach ZPORR, trwały przygotowania do ich uruchomienia: rozpoczął się proces wnioskowania o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS (wnioski złożyło 15 województw) dokonano podziału rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 na współfinansowanie ZPORR. MF wydał decyzje przesuwające środki rezerwy do budżetów wojewodów. Z końcem roku 36,1 mln niewykorzystanych środków przesunięto na tzw. niewygasy. rozpoczęło się zaciąganie pożyczek na prefinansowanie

23 Pierwsze efekty wdrażania ZPORR 167 434 osoby otrzymały/ otrzymują wsparcie w ramach 478 projektów w P2 (EFS) : –w tym 55,4 % kobiet –w tym 30,2 % osób w wieku 16 – 25 lat zakupiono 21 sztuk sprzętu specjalistycznego dla szpitali w ramach Dz. 1.3. zmodernizowano 31 km dróg powiatowych i gminnych, 21 km sieci rozdzielczej wodociągów i 19 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. zmodernizowano 772 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

24 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Informacja i promocja (1) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego W ramach akcji promocyjno-informacyjnych wszystkie województwa prowadziły działania zgodnie z planem promocji ZPORR oraz regionalnymi planami działań informacyjnych i promocyjnych: – Wszystkie województwa stworzyły strony internetowe, na które zanotowano ponad 1 milion wejść. – Wszystkie województwa stworzyły punkty informacyjne, które odwiedziło prawie 25 tysięcy osób. –W regionach zorganizowano 169 różnego rodzaju konferencje i targi nt. ZPORR, w których uczestniczyło około 12 tysięcy osób.

25 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Informacja i promocja (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ponadto: – wydano 23 biuletyny, w ponad 200 tysięcznym nakładzie, 52 rodzaje ulotek w 226 tysiącach egzemplarzy, 16059 egzemplarzy plakatów oraz inne publikacje w 39085 egzemplarzach – rozwijała się współpraca z mediami, powstało 239 artykułów prasowych nt. ZPORR, 241 audycji radiowych i 108 telewizyjnych. Zamieszczono 151 ogłoszeń prasowych. – powstało 166268 tysiąca egzemplarzy materiałów promocyjnych. – zorganizowano 184 szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, oraz 199 szkoleń dla beneficjentów, w których łącznie uczestniczyło 9416 osób.

26 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Informacja i promocja (3) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Powyższe informacje pochodzą ze sprawozdania kwartalnego za czwarty kwartał 2004 roku. Kolejne informacje będą dostępne w styczniu 2005 roku. Plany na 2005 roku Od stycznia 2005 roku Instytucja Zarządzająca zamierza: wydać dokumenty programowe, kolejne numery biuletynu, ulotki oraz gadżety promocyjne jak również kontynuować organizację szkoleń i konferencji.

27 SIMIK dla ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy system informatyczny SIMIK został oficjalnie odebrany przez Międzyresortowy Zespół do spraw SIMIK-a w dniu 13 grudnia 2004 r. obecnie trwa usuwanie błędów w oprogramowaniu wykrytych podczas trzech tur testów systemu odbyły się dwie tury szkoleń dla przyszłych użytkowników systemu (następne szkolenia planowane w połowie br.) planowane wdrożenie systemu w III kwartale br. (rozpoczęcie wprowadzania danych w połowie czerwca br.)

28 SIMIK dla ZPORR (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy W drugiej połowie marca instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu przekazane zostaną hasła i loginy do najnowszej wersji systemu z prośbą o przeprowadzenie testów (w celu wykrycia ewentualnych błędów w systemie przed rozpoczęciem procesu wprowadzania danych)

29 SIMIK dla ZPORR (3) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Generator Wniosków został dostosowany do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia trwa ostateczna weryfikacja najnowszej wersji GW ostateczna wersja GW zostanie udostępniona do dnia 25 marca odbyły się III tury testów pierwszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych

30 Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów główne utrudnienia wdrażania ZPORR to: powolny proces uruchamiania środków finansowanych w systemie brak prawidłowo działającego GW; brak funkcjonującego systemu SIMIK; ciągle istniejące braki w zakresie dostępności wystarczającej liczby lokali i wyposażenia technicznego jak i samej liczby osób zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR, rotacja kadr; potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; potrzeba rewizji terminów sprawozdawczości w ramach systemu (zbyt krótkie dla sprawozdań okresowych, konieczność zsynchronizowania sprawozdawczości rocznej z terminami udostępniania wyników badań przez statystykę publiczną). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

31 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google