Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia i wyniki pilotażowego badania kosztów obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w Polsce na przykładzie przestrzegania Prawa bankowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia i wyniki pilotażowego badania kosztów obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w Polsce na przykładzie przestrzegania Prawa bankowego."— Zapis prezentacji:

1 Metodologia i wyniki pilotażowego badania kosztów obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w Polsce na przykładzie przestrzegania Prawa bankowego Janusz Paczocha, Wojciech Rogowski, Paweł Kłosiewicz Narodowy Bank Polski Zespół ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Gospodarki 7 maja 2007

2 Metodologia Oceny Kosztów Regulacji (OKR) Opracowanie własne na podstawie Holenderskiego Ministerstwa Finansów

3 Metodologia – identyfikacja OA Opracowanie własne

4 Metodologia – koszty OA Opracowanie własne

5 Badane banki wg wielkości aktywów Sektor bankowy 2004: 74,4% polskich aktywów finansowych ogółem, banki komercyjne (63), banki spółdzielcze (596). Badane banki: 6 banków, w tym 2 banki spółdzielcze, zainteresowane udziałem w badaniu, reprezentatywne dla sektora, reprezentują 17,4% aktywów sektora bankowego.

6 Badana ustawa Prawo bankowe to główna ustawa, regulująca sektor bankowy; zawiera 194 artykuły. W ustawie zidentyfikowano 93 obowiązki administracyjne, zawarte w 69 artykułach ustawy. Zidentyfikowane obowiązki – i związane z nimi koszty – dotyczą: –tworzenia i organizacji banków, –ochrony klientów banków, –sprawozdawczości wobec NBP, –sprawozdawczości wobec Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego, –sprawozdawczości wobec Komisji Nadzoru Bankowego (od 2008 r. – Komisji Nadzoru Finansowego).

7 Wyniki badania - rodzaje kosztów

8 Wnioski Standardowy Model Kosztów (lepiej Model Kosztów Standardowych), to efektywne narzędzie szacowania kosztów wykonywania przepisów przez ich adresatów. Badane banki potwierdzają, że koszty wykonywania przepisów są dla nich istotnym i narastającym problemem (mimo komputeryzacji i automatyzacji wielu czynności). Niewielka grupa badawcza i zaobserwowane zróżnicowanie wyników w poszczególnych bankach, przesądzają o potrzebie kolejnych badań kosztów za 2005 i 2006 r. Plany badawcze 1. Ustawa Prawo bankowe – powtórzenie badania. 2. Ustawa o Narodowym Banku Polskim (76 art., 6 OA). 3. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (42 art., 12 OA). 4. Koszty OA za 2006 r. mogą być uznane za tożsame z kosztami OA za 2005 r. z powodu stabilizacji przepisów, liczby banków i inflacji. 5. Zostanie zastosowana elektroniczna forma ankiety.

9 Algorytm obliczania kosztów OA 1. Koszt jednostkowy pojedynczej czynności administracyjnej u danego przedsiębiorcy: Koszt jednostkowy czynności = Stawka godzinowa x Czas wykonywania czynności Kj = Kjw + Kjz = (Sw x Cw) + (Sz x Cz); [zł], gdzie: S– stawka (Sw – wewnętrzna, Sz – zewnętrzna); [zł/h] Sw– stawki poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie - wykonawcy czynności: (wynagrodzenie brutto + koszty wynagrodzenia + koszty materiałowe + koszty ogólne), Sz– stawka stosowana przez zleceniobiorcę zewnętrznego, C– czas wykonywania czynności (Cw – wewnętrzny, Cz – zewnętrzny); [h] Cw– czas wykonywania czynności przez poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie, Cz– czas wykonywania czynności przez zleceniobiorcę zewnętrznego.

10 Algorytm obliczania kosztów OA 2. Koszt pojedynczego obowiązku administracyjnego u danego przedsiębiorcy: Koszt obowiązku = Suma Kosztów jednostkowych poszczególnych czynności administracyjnych Ko = Kj; [zł] 3. Koszt roczny koszt pojedynczego obowiązku administracyjnego u danego przedsiębiorcy: Koszt roczny obowiązku = Koszt obowiązku x Powtarzalność obowiązku Kro = Ko x P; [zł/rok], gdzie: P – powtarzalność pojedynczego obowiązku w ciągu roku [1/rok]. 4. Koszt roczny koszt pojedynczego obowiązku administracyjnego u wszystkich przedsiębiorców: Koszt roczny przedsiębiorców = Koszt roczny obowiązku x Liczba przedsiębiorców Kr = Kro x L; [zł/rok], gdzie: L – liczba przedsiębiorców, którzy są zobligowani do wykonywania danego obowiązku.

11 Algorytm obliczania kosztów OA 5. Koszt roczny koszt obowiązków administracyjnych ustanowionych daną ustawą: Koszt roczny ustawy = Suma Kosztów rocznych wszystkich obowiązków wykonywanych przez przedsiębiorców Ku = Kr; [zł/rok]

12 OKR - metoda ankiety elektronicznej

13 Dziękujemy za uwagę, komentarze mile widziane. Janusz Paczocha, janusz.paczocha@mail.nbp.pl Wojciech Rogowski, wojciech.rogowski@mail.nbp.pl Paweł Kłosiewicz pawel.klosiewicz@mail.nbp.pl Narodowy Bank Polski Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych Departament Systemu Finansowego Ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa


Pobierz ppt "Metodologia i wyniki pilotażowego badania kosztów obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w Polsce na przykładzie przestrzegania Prawa bankowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google