Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra 31-03-20041 Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią prof. dr hab. inż. Józef Korbicz dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra 31-03-20041 Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią prof. dr hab. inż. Józef Korbicz dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr."— Zapis prezentacji:

1

2 Zielona Góra 31-03-20041 Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią prof. dr hab. inż. Józef Korbicz dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr inż. Robert Barski

3 Zielona Góra 31-03-20042

4 3 Modele działania Centrów Naukowych

5 Zielona Góra 31-03-20044 Lubuskie CZGE a Centrum ZT LCZGE wchodzi w skład: Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Poznańskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych

6 Zielona Góra 31-03-20045 Inicjatorzy Porozumienia Uniwersytet Zielonogórski ADB Polska Sp. z o.o., Zielona Góra KRONOPOL Sp. z o.o., Żary Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Zielona Góra LUMEL S.A., Zielona Góra Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL Rector, Zielona Góra ROCKWOOL-POLSKA, Cigacice Seco/Warwick, Świebodzin Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp.

7 Zielona Góra 31-03-20046 Porozumienie wspiera Marszałek Województwa Lubuskiego, Zielona Góra Wojewoda Lubuski, Gorzów Wlkp. Prezydent Miasta Zielona Góra Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Wrocław Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych, Poznań Kompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen, Cottbus

8 Zielona Góra 31-03-20047 Misja Centrum Misją Centrum jest rozwój Województwa Lubuskiego poprzez stworzenie miejsca i warunków dla pogłębienia partnerskiej współpracy ludzi nauki i przemysłu oraz wspieranie badań interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych.

9 Zielona Góra 31-03-20048 Cele LCZGE skupienie działań lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu aktywizacji gospodarczej Regionu Lubuskiego stymulowanie współpracy pomiędzy uniwersytetem a przedstawicielami przemysłu transfer zaawansowanych technologii rozwój przedsiębiorczości w Regionie

10 Zielona Góra 31-03-20049 Czym jest Centrum Doskonałości? CD jest jednostką naukową lub wyodrębnionym organizacyjnie zespołem pracowników naukowych prowadzących w sposób ciągły badania naukowe oraz współpracę międzynarodową, w szczególności w ramach programów UE w celu rozwoju dziedzin nauki uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki wg założeń polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

11 Zielona Góra 31-03-200410 Struktura LCZGE

12 Zielona Góra 31-03-200411 Struktura Rady Centrum

13 Zielona Góra 31-03-200412 Działalność Centrum Działalność CD obejmuje przede wszystkim: prowadzenie badań podstawowych i stosowanych (rozwojowych) realizację projektów i programów badawczych prowadzenie działalności: edukacyjnej usługowej szkoleniowej

14 Zielona Góra 31-03-200413 Główne obszary działania Energia odnawialna i optymalizacja zużycia energii koordynator: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Materiały zaawansowane i ich zastosowania w aspekcie poszanowania energii koordynator: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Technologie informacyjne na potrzeby gospodarki energią koordynator: dr hab. inż. prof. UZ Jerzy Bolikowski

15 Zielona Góra 31-03-200414 Priorytet 1 - zadania badawcze Zasoby energii i ich wykorzystanie w Województwie Lubuskim- stan istniejący, strategie rozwoju, działania edukacyjne lider: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie lider: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński Optymalizacja i diagnostyka złożonych procesów przemysłowych lider: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

16 Zielona Góra 31-03-200415 Priorytet 2 – zadania badawcze Doskonalenie struktury i właściwości metali i stopów oraz ich kompozytów w procesach modyfikacji, krystalizacji, obróbki cieplnej i powierzchniowej w aspekcie poszanowania energii liderzy: dr hab. inż. prof. UZ Adam Bydałek prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Materiały funkcyjne i ich zastosowania w inteligentnych konstrukcjach. Reologia w przetwórstwie polimerów i tribologii. liderzy: dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr hab. inż. prof. UZ Edward Walicki Doskonalenie doboru materiałów na węzły tarcia maszyn i urządzeń lider: dr hab. inż. prof. UZ Stanisław Laber

17 Zielona Góra 31-03-200416 Priorytet 3 – zadania badawcze Internetowy system pomiarowo-sterujący do monitorowania, dystrybucji i zużycia czynników energetycznych lider: dr inż. Emil Michta Integracja rozproszonych źródeł energii z Systemem Elektroenergetycznym lider: dr inż. Zbiegniew Fedyczak Odtwarzanie, pomiar i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej lider: dr hab. inż. prof. UZ Andrzej Olencki

18 Zielona Góra 31-03-200417 Kto jest odbiorcą badań CD ? Odbiorcami badań realizowanych w ramach działalności Centrum są: przedsiębiorcy działający w regionie samorządy lokalne osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą

19 Zielona Góra 31-03-200418 Formy współpracy Umowy bezpośrednie Granty celowe KBN Wspólne projekty w ramach programów: -- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytet 1, działanie 3: Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna - Priorytet 2: Wzmocnienie regionalnej BAZY EKONOMICZNEJ I ZASOBÓW LUDZKICH -- Sektorowe Programy Operacyjne (SOPy) - Wzrost konkurencyjności gospodarki - Rozwój Zasobów Ludzkich

20 Zielona Góra 31-03-200419 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Zielona Góra 31-03-20041 Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią prof. dr hab. inż. Józef Korbicz dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google