Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku www.wsmed.edu.pl Białystok ul. Krakowska 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku www.wsmed.edu.pl Białystok ul. Krakowska 9."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku www.wsmed.edu.pl Białystok ul. Krakowska 9

2

3 Mikołaj Tomulewicz Założyciel i Kanclerz Misją naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr medycznych dla współczesnej medycyny i kosmetologii. Dumny jestem także z naszych absolwentów, którzy, jak twierdzą ich pracodawcy, są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu. Mikołaj Tomulewicz

4 REKTOR Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski DZIEKAN Prof. dr hab. Ryszard Farbiszewski Prodziekan Dr n. med. Robert Kranc

5 Studia I-go stopnia: - Biotechnologia - Kosmetologia - Fizjoterapia - Pielęgniarstwo - Ratownictwo Medyczne Studia II-go stopnia: - Kosmetologia - Fizjoterapia (w organizacji)

6 Studia podyplomowe: - Menadżer w opiece zdrowotnej - Fizjoterapia i opieka geriatryczna - Kosmetologia stosowana - Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - Kosmetologia w medycynie - Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

7 Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) z wyjątkiem studiów na kierunku pielęgniarstwo, które trwają 4 lata (8 semestrów). Dodatkowo student zdobywa doświadczenie poprzez system praktyk zawodowych.

8 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku jest pierwszą w Polsce i jedyną w województwie podlaskim niepaństwową uczelnią oferującą studia wyższe na kierunku Biotechnologia. Kierunek ten jest dość powszechny na polskich uczelniach. W proponowanym przez naszą uczelnię wydaniu jest on kierunkiem unikatowym – wprowadza on studentów w nowy zawód: Biotechnolog diagnostyki i badań histologicznych i patomorfologicznych.

9 Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje kształcenie specjalisty o tym profilu. Specjaliści z zakresu metod histologicznych i patomorfologicznych są obecnie bardzo poszukiwani na polskim i europejskim rynku pracy. Absolwenci posiadający ten zakres wiedzy i umiejętności praktycznych znajdą zatrudnienie w: - pracowniach patomorfologicznych działających w szpitalach, - NZOZ-ach, - uniwersytetach medycznych, - jednostkach naukowych PAN - naukowych instytutach resortowych.

10 Studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku student pozna tajniki preparatyki materiału tkankowego pobranego od człowieka w celach diagnostycznych, bądź od zwierząt w eksperymencie naukowym. Będzie uczestniczył m.in.: w procesie diagnostyki nowotworów i chorób nienowotworowych, w monitorowaniu przeszczepów narządowych, w badaniach śródoperacyjnych, w procesie kwalifikowania chorych do celowanej terapii ponowotworowej, eksperymentach medycznych i biologicznych prowadzonych na zwierzętach.

11 Student Biotechnologii pozna również nie tylko zaawansowane techniki biologii molekularnej, ale również obsługę wszystkich wariantów mikroskopii świetlej, łącznie z mikroskopią konfokalną. Pozna także tajniki obsługi mikroskopów elektronowych, a także będzie przygotowany do prowadzenia hodowli komórkowych. Ponadto nabierze umiejętności w wysoko specjalistycznych technikach przygotowania materiału tkankowego do celów diagnostyczno - naukowych, w tym techniki mikrodysekcji laserowej. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku. Tego zakresu wiedzy i praktyki, jak do tej pory, nie oferuje żadna z polskich uczelni wyższych. Powyższa propozycja WSKiOZ wypełni lukę, jaka obecnie zaistniała na rynku pracy. Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie: stacjonarnym lub niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat.

12 KOSMETOLOG - to profesjonalista posiadający nie tylko doskonałe umiejętności manualne w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających naszą urodę, ale również propagator zachowań zdrowego stylu życia poprzez promowanie określonych wzorców zachowań dążących do wydłużenia średniego czasu życia oraz do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego jego klienta.

13 Studia przygotowują absolwenta do: - pracy w gabinetach kosmetycznych, - współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, - przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Kształcenie obejmuje fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych.

14 Możliwość po djecia pracy w: salonach odnowy biologicznej gabinetach fryzjersko- kosmetycznych firmach produkujących i dystrybujących kosmetyki oraz sprzęt fryzjerskich laboratoriach, ośrodkach analizujących i oceniających jakość i wartość produktów fryzjerskich i kosmetycznych różnego rodzaju szkołach fryzjerskich, kosmetycznych, medyczno – farmaceutycznych o profilu kosmetyki lekarskiej

15 Ukończenie studiów w zakresie Fizjoterapii daje absolwentowi wiedzę i umiejętności pozwalające wykonywać pracę nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w ośrodkach zdrowego wypoczynku oraz odnowy biologicznej. Kształcenie fizjoterapeutów odbywa się z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu służącego do praktycznej nauki zawodu. Absolwent nabywa umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuta kształtuje i podtrzymuje sprawność oraz wydolność osób z niepełnosprawnością.

16 Możliwość podjęcia pracy w: szkołach wyższych i medycznych, studiach zawodowych fizjoterapii publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (tj. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne) placówkach oświatowych (np. przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej) publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych placówkach sportowych (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo - lekarskie i centralne ośrodki sportu)

17 Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Szybkie i trafne działania decydują o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Uczelnia, poprzez wysokie standardy nauczania i profesjonalnie wyposażone pracownie, zapewnia kształcenie kadr na najwyższym poziomie.

18 Absolwent, który ukończy ratownictwo medyczne na poziomie licencjackim powinien posiadać wiedzę nie tylko z dziedziny nauk medycznych, ale także humanistycznych i społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w oddziałach medycyny ratunkowej w szpitalach, pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, policji, jednostkach ratownictwa medycznego(WOPR, GOPR).

19 Kierunek umożliwia podjęcie pracy klinicznej, samodzielne pełnienie funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia. Nowoczesne kształceni w zakresie pielęgniarstwa przygotowuje absolwenta do wykonywania funkcji: Terapeutycznych Ratowniczych Rehabilitacyjnych Profilaktycznych Wychowawczych Opiekuńczych Promujących zdrowie

20 Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje kosmetologa.

21 W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: właściwego zdiagnozowania stanu cery, zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych; współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne; kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych; organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

22 Absolwenci znajdą pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA. Zajęcia z ekonomii, zarządzania i marketingu przygotują również do samodzielnego uruchomienia takiej działalności oraz jej prowadzenia. Firmy produkujące kosmetyki, laboratoria i ośrodki analizujące jakość produktów kosmetycznych to również potencjalne miejsca pracy absolwentów kosmetologii.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku www.wsmed.edu.pl Białystok ul. Krakowska 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google