Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZJOTERAPIA Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest naszym obowiązkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZJOTERAPIA Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest naszym obowiązkiem."— Zapis prezentacji:

1 FIZJOTERAPIA Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest naszym obowiązkiem

3 FIZJOTEAPIA I 0 stopnia I 0 stopnia stacjonarne, niestacjonarne. II 0 stopniaII 0 stopnia stacjonarne, niestacjonarne.

4 STUDIA I 0 STUDIA TE TRWAJĄ 3 LATA. STUDENT PO UKOŃCZENIU ICH UZYSKUJE TYTUŁ ZAWODOWEGO LICENCJATA Z FIZJOTERAPII.

5 STUDIA II O STUDIA TE TRWAJĄ 2 LATA. STUDENT OTRZYMUJE TYTUŁ MAGISTRA FIZJOTERAPII

6 LIMITY MIEJSC Studia I stopnia: - studia stacjonarne - 75 miejsc - studia niestacjonarne - 60 miejsc Czas kształcenia - 3 lata (6 semestrów) Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę - co tygodniowa sesja zjazdowa.

7 WARUNKI REKRUTACJI Terminy elektronicznej rejestracji, wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania, na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane do końca kwietnia 2008 roku na stronie internetowej www.am.lublin.pl w zakładce rekrutacja. www.am.lublin.pl

8 LIMITY MIEJSC Studia II stopnia (dla osób, które ukończyły kierunek fizjoterapia): - studia stacjonarne - 135 miejsc - studia niestacjonarne - 135 miejsc Czas kształcenia - 2 lata (4 semestry)

9 WARUNKI REKRUTACJI W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wg średniej ocen ze studiów I 0 Następnie będą przyjmowani absolwenci innych uczelni z kierunku fizjoterapia wg średniej ze studiów

10 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Aktualna liczba studentów: FIZJOTERAPIA: 285 osób stacjonarne 165 osób niestacjonarne 120 osób

11 Fizjoterapia Zajmuje się zagadnieniami stosowania w celach leczniczych kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.

12 Jakie przedmioty będziesz studiować? anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, zaopatrzenie ortopedyczne, genetyka, farmakologia, metodologia badań, historia rehabilitacji, filozofia, bioetyka, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacja, dydaktyka fizjoterapii, demografia i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, zarządzanie i marketing, metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, protetyka i ortotyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych;

13 KINEZYTERAPIA W kinezyterapii podstawowym środkiem leczniczym jest ruch.

14 FIZYKOTERAPIA fizykoterapia wykorzystuje do leczenia czynniki fizyczne, mechaniczne, termiczne, chemiczne, elektryczne i fotokinetyczne.

15 Fizjoterapia physis = natura + therapeia = leczenie

16 Rehabilitacja Oznacza ponowne przywracanie sprawności u człowieka. Oznacza przywracanie osób niepełnosprawnych do normalnego życia społecznego, lub stworzenie im warunków do samodzielnego bytowania.

17 Rehabilitacja re = ponownie + habilis = sprawny

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


Pobierz ppt "FIZJOTERAPIA Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest naszym obowiązkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google