Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ANALITYK Informacje o zawodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ANALITYK Informacje o zawodzie."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ANALITYK Informacje o zawodzie

2 Co robi analityk? Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów, oraz analizy specjalistyczne za pomocą aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

3 Zadania zawodowe pobieranie i przygotowywanie próbek materiału;
dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do badanego materiału; przygotowywanie roztworów oraz wykonywanie badań z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej; obsługiwanie zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych; konserwowanie sprzętu w celu zachowania jego sprawności i niezawodności;

4 Zadania zawodowe -2 prowadzenie dokumentacji wyników i dokumentacji materiałowej; zabezpieczanie próbek materiałów; sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt oraz odczynniki; organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami p/pożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska.

5 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
Uzdolnienia techniczne i manualne; Przeciętna sprawność fizyczna; Dobrze rozwinięte wszystkie zmysły; Podzielność uwagi, koncentracja; Cierpliwość, systematyczność, dokładność.

6 Przeciwwskazania zdrowotne:
Skłonność do uczuleń; Przewlekłe choroby układu oddechowego; Zaburzenia równowagi; Brak widzenia obuocznego, daltonizm; Choroby układu nerwowego (epilepsja).

7 Potencjalne miejsca pracy -1
laboratoria przemysłowe (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),

8 Potencjalne miejsca pracy -2
laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych), laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne); laboratoria naukowo- badawcze, kryminalistyczne, toksykologiczne, pracujące dla potrzeb archeologii, geologii

9 Analityk dziś Rynek pracy stwarza konieczność szerokoprofilowego kształcenia technika analityka, aby: był zdolny podjąć pracę w laboratoriach różnych typów, zdobył umiejętności manualne (budowa prostych układów analitycznych, obsługa aparatury, wykonywanie różnych analiz), zdobył umiejętności intelektualne (ocena stopnia zagrożeń ekologicznych, projektowanie udoskonaleń metod).

10 Analityk jutro Rozwój gospodarki i nauki, a głównie inżynierii materiałowej, środowiskowej i chemii klinicznej będzie wymagał od analityków stosowania metod skomputeryzowanych i szerszego wprowadzania robotów analitycznych. Absolwent technikum musi by przygotowany również w zakresie: stosowania sprzętu PC jako uzupełniającego narzędzia pracy, obsługiwania automatycznych analizatorów analitycznych.

11 Dziękujemy za uwagę Mariola Kozak


Pobierz ppt "TECHNIK ANALITYK Informacje o zawodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google