Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU

2 SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23

3 TO JEDYNA W REGIONIE SZKOŁA KSZTAŁCĄCA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZYCH. PUBLICZNA I BEZPŁATNA ! ŻEBY SIĘ TU UCZYĆ, WYSTARCZY JEDYNIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ. MATURA NIE JEST WYMAGANA !!! UCZYMY JAK POMAGAĆ….

4 UCZYMY JAK POMAGAĆ…. ATUTY SZKOŁY: SZKOŁA BEZPŁATNIE I PROFESJONALNIE
PRZYGOTOWUJE DO ZAWODU WYKWALIFIKOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA I INSTRUKTORSKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NOWOCZESNE PRACOWNIE W JEDNYM BUDYNKU BEZPŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ NA RYNKU PRACY KSZTAŁCENIE W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI SZKOŁA PEŁNI FUNKCJĘ OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO LOKALIZACJA SZKOŁY – W CENTRUM MIASTA INTERNAT I STOŁÓWKA – W BUDYNKU SZKOŁY UCZYMY JAK POMAGAĆ….

5 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ nauka trwa 1 rok - II semestry w systemie dziennym Nauczysz się: kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji dokonać mycia, dezynfekcji i sterylizacji używając odpowiednich narzędzi i metod kontrolować proces dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwych prowadzić dokumentację :mycia, sterylizacji i dezynfekcji Perspektywy zawodowe: centralne sterylizatornie zakłady opieki zdrowotnej gabinety stomatologiczne i kosmetyczne studia tatuażu pracownie mikrobiologii własna działalność gospodarcza

6 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN MEDYCZNY nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym i zaocznym Nauczysz się: nawiązywania i podtrzymania kontaktu z chorym i jego rodziną oceny zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych udzielania pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych z przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych indywidualna opieka w domu pacjenta niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej ośrodki i domy pomocy społecznej szpitale - oddziały szpitalne środowiskowe domy pomocy zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja

7 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym Nauczysz się: pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia mobilizowania podopiecznego do zwiększania aktywności życiowej, aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania jego zainteresowań kontaktowania z instytucjami w celu rozwiązywania różnych problemów podopiecznego Perspektywy zawodowe: organizacje i stowarzyszenia charytatywne i samopomocowe Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Eleos i inne związki wyznaniowe Polski Komitet Pomocy Społecznej prywatny sektor pomocy społecznej instytucjonalne formy pomocy rodzinie indywidualna opieka nad osobami potrzebującymi pomocy środowiskowe domy pomocy

8 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN MEDYCZNY nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym i zaocznym Nauczysz się: nawiązywania i podtrzymania kontaktu z chorym i jego rodziną oceny zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych udzielania pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych indywidualna opieka w domu pacjenta niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej ośrodki i domy pomocy społecznej szpitale - oddziały szpitalne środowiskowe domy pomocy zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja

9 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (nauka trwa 1 rok – II semestry , w systemie dziennym) Nauczysz się: diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej dążyć do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, mieszkaniowych, architektonicznych, komunikacyjnych) współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych domy opieki i pomocy społecznej hospicja ośrodki rehabilitacyjne sanatoria kliniki i szpitale miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej zakłady opieki paliatywnej

10 TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY nauka trwa 1,5 roku – III semestry w systemie dziennym Nauczysz się: oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP ustalać zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku oceniać ryzyko zawodowe powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania ustalać okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułować wnioski profilaktycznych prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Perspektywy zawodowe: praca we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP własna działalność gospodarcza w celu prowadzenia szkoleń z zakresu BHP

11 OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym i zaocznym) Nauczysz się: rozpoznawać i oceniania stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej udzielać pomocy i towarzyszyć w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi podopiecznego pielęgnować i dbać o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym Perspektywy zawodowe: placówki opiekuńcze pomocy społecznej (np. domy pomocy społecznej) zakłady opiekuńczo – lecznicze fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom starszym własna działalność gospodarcza świadcząca usługi w domu podopiecznych prywatne domy spokojnej starości

12 TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SZKOŁA POLICEALNA NR 2
PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym) Nauczysz się: oceniać sytuację zdrowotną i społeczną ludzi chorych i niepełnosprawnych planować i organizować wspólnie z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym indywidualne i grupowe działania terapeutyczne (zajęcia sportowe, wycieczki, zabawy, imprezy towarzyskie itp.) Perspektywy zawodowe: oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej domy pomocy społecznej kluby seniora, środowiskowe domy pomocy, świetlice terapeutyczne zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne świetlice terapeutyczne, placówki resocjalizacyjne poradnie rehabilitacyjne przedszkola integracyjne

13 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym) Nauczysz się: rozpoznawać i charakteryzować różne rodzaje skóry i włosów ustalać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w zależności od rodzaju skóry i włosów analizować składniki preparatów i ich działanie na skórę i włosy oraz sporządzać preparaty zgodnie z recepturą udzielać porad kosmetycznych przygotować dokumentacje niezbędną do założenia własnej działalności Perspektywy zawodowe: salony i gabinety kosmetyczne gabinety odnowy biologicznej centra SPA własna działalność z zakresu świadczenia usług kosmetycznych firmy kosmetyczne praca w charakterze doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach fitness kluby praca w charakterze wizażysty

14 TECHNIK MASAŻYSTA SZKOŁA POLICEALNA NR 2
PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK MASAŻYSTA nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym Nauczysz się: wykonywać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu Perspektywy zawodowe: szpitale i kliniki, przychodnie zakłady rehabilitacyjne uzdrowiska zakładach pomocy społecznej zakłady opiekuńczo - lecznicze gabinety odnowy biologicznej gabinety kosmetyczne, centra SPA, hotele kluby sportowe własne gabinety masażu, prowadząc działalność gospodarczą

15 ZAPRASZAMY !!! NAUKA CAŁKOWICIE ZA DARMO !
ZAWÓD NAWET W CIĄGU 1 ROKU ! MATURA NIE JEST WYMAGANA ! BEZPŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE ! DYPLOM KWALIFIKACJI W ZAWODZIE HONOROWANY WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ !

16 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
UL. OGRODOWA 23 TEL UCZYMY JAK POMAGAĆ….


Pobierz ppt "SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23"

Podobne prezentacje


Reklamy Google