Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23 www.sppmisbialystok.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23 www.sppmisbialystok.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23

3

4 ATUTY SZKOŁY: ATUTY SZKOŁY: SZKOŁA BEZPŁATNIE I PROFESJONALNIE SZKOŁA BEZPŁATNIE I PROFESJONALNIE PRZYGOTOWUJE DO ZAWODU PRZYGOTOWUJE DO ZAWODU WYKWALIFIKOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA I WYKWALIFIKOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA I INSTRUKTORSKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU INSTRUKTORSKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NOWOCZESNE PRACOWNIE W JEDNYM BUDYNKU NOWOCZESNE PRACOWNIE W JEDNYM BUDYNKU BEZPŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE U POTENCJALNYCH BEZPŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW PRACODAWCÓW PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ NA PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ NA RYNKU PRACY RYNKU PRACY KSZTAŁCENIE W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI KSZTAŁCENIE W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI SZKOŁA PEŁNI FUNKCJĘ OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO SZKOŁA PEŁNI FUNKCJĘ OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO LOKALIZACJA SZKOŁY – W CENTRUM MIASTA LOKALIZACJA SZKOŁY – W CENTRUM MIASTA INTERNAT I STOŁÓWKA – W BUDYNKU SZKOŁY INTERNAT I STOŁÓWKA – W BUDYNKU SZKOŁY

5 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ nauka trwa 1 rok - II semestry w systemie dziennym nauka trwa 1 rok - II semestry w systemie dziennym Nauczysz się: kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji dokonać mycia, dezynfekcji i sterylizacji używając odpowiednich narzędzi i metod dokonać mycia, dezynfekcji i sterylizacji używając odpowiednich narzędzi i metod kontrolować proces dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwych kontrolować proces dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwych prowadzić dokumentację :mycia, sterylizacji i dezynfekcji prowadzić dokumentację :mycia, sterylizacji i dezynfekcji Perspektywy zawodowe: centralne sterylizatornie centralne sterylizatornie zakłady opieki zdrowotnej zakłady opieki zdrowotnej gabinety stomatologiczne i kosmetyczne gabinety stomatologiczne i kosmetyczne studia tatuażu studia tatuażu pracownie mikrobiologii pracownie mikrobiologii własna działalność gospodarcza własna działalność gospodarcza

6 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN MEDYCZNY OPIEKUN MEDYCZNY nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym i zaocznym Nauczysz się: nawiązywania i podtrzymania kontaktu z chorym i jego rodziną oceny zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych udzielania pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych z przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych indywidualna opieka w domu pacjenta niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej ośrodki i domy pomocy społecznej szpitale - oddziały szpitalne środowiskowe domy pomocy zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja

7 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym Nauczysz się: pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia mobilizowania podopiecznego do zwiększania aktywności życiowej, aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania jego zainteresowań kontaktowania z instytucjami w celu rozwiązywania różnych problemów podopiecznego Perspektywy zawodowe: organizacje i stowarzyszenia charytatywne i samopomocowe organizacje i stowarzyszenia charytatywne i samopomocowe Polski Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Eleos i inne związki wyznaniowe Caritas, Eleos i inne związki wyznaniowe Polski Komitet Pomocy Społecznej Polski Komitet Pomocy Społecznej prywatny sektor pomocy społecznej prywatny sektor pomocy społecznej instytucjonalne formy pomocy rodzinie instytucjonalne formy pomocy rodzinie indywidualna opieka nad osobami potrzebującymi pomocy indywidualna opieka nad osobami potrzebującymi pomocy środowiskowe domy pomocy środowiskowe domy pomocy

8 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN MEDYCZNY OPIEKUN MEDYCZNY nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym i zaocznym Nauczysz się: nawiązywania i podtrzymania kontaktu z chorym i jego rodziną oceny zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych udzielania pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych indywidualna opieka w domu pacjenta niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej ośrodki i domy pomocy społecznej szpitale - oddziały szpitalne środowiskowe domy pomocy zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja

9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (nauka trwa 1 rok – II semestry, w systemie dziennym) Nauczysz się: diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej dążyć do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, mieszkaniowych, architektonicznych, komunikacyjnych) współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów Perspektywy zawodowe: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych domy opieki i pomocy społecznej hospicja ośrodki rehabilitacyjne sanatoria kliniki i szpitale miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej zakłady opieki paliatywnej

10 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU W BIAŁYMSTOKU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY nauka trwa 1,5 roku – III semestry w systemie dziennym nauka trwa 1,5 roku – III semestry w systemie dziennym Nauczysz się: oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP ustalać zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa ustalać zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku oceniać ryzyko zawodowe powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania oceniać ryzyko zawodowe powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania ustalać okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków ustalać okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułować wnioski profilaktycznych oraz formułować wnioski profilaktycznych prowadzenia działalności edukacyjnej prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Perspektywy zawodowe: praca we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP praca we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP własna działalność gospodarcza własna działalność gospodarcza w celu prowadzenia szkoleń z zakresu BHP w celu prowadzenia szkoleń z zakresu BHP

11 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym i zaocznym) Nauczysz się: rozpoznawać i oceniania stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej rozpoznawać i oceniania stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej udzielać pomocy i towarzyszyć w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi podopiecznego udzielać pomocy i towarzyszyć w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi podopiecznego pielęgnować i dbać o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych pielęgnować i dbać o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym Perspektywy zawodowe: placówki opiekuńcze pomocy społecznej (np. domy pomocy społecznej) placówki opiekuńcze pomocy społecznej (np. domy pomocy społecznej) zakłady opiekuńczo – lecznicze zakłady opiekuńczo – lecznicze fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom starszym fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom starszym własna działalność gospodarcza świadcząca usługi w domu podopiecznych własna działalność gospodarcza świadcząca usługi w domu podopiecznych prywatne domy spokojnej starości prywatne domy spokojnej starości

12 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym) Nauczysz się: oceniać sytuację zdrowotną i społeczną ludzi chorych i niepełnosprawnych oceniać sytuację zdrowotną i społeczną ludzi chorych i niepełnosprawnych planować i organizować wspólnie z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym indywidualne i grupowe działania terapeutyczne (zajęcia sportowe, wycieczki, zabawy, planować i organizować wspólnie z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym indywidualne i grupowe działania terapeutyczne (zajęcia sportowe, wycieczki, zabawy, imprezy towarzyskie itp.) imprezy towarzyskie itp.) Perspektywy zawodowe: oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii sanatoria, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej warsztaty terapii zajęciowej domy pomocy społecznej domy pomocy społecznej kluby seniora, kluby seniora, środowiskowe domy pomocy, świetlice terapeutyczne środowiskowe domy pomocy, świetlice terapeutyczne zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne świetlice terapeutyczne, placówki resocjalizacyjne świetlice terapeutyczne, placówki resocjalizacyjne poradnie rehabilitacyjne poradnie rehabilitacyjne przedszkola integracyjne przedszkola integracyjne

13 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym) Nauczysz się: rozpoznawać i charakteryzować różne rodzaje skóry i włosów rozpoznawać i charakteryzować różne rodzaje skóry i włosów ustalać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w zależności ustalać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w zależności od rodzaju skóry i włosów od rodzaju skóry i włosów analizować składniki preparatów i ich działanie na skórę i włosy analizować składniki preparatów i ich działanie na skórę i włosy oraz sporządzać preparaty zgodnie z recepturą oraz sporządzać preparaty zgodnie z recepturą udzielać porad kosmetycznych udzielać porad kosmetycznych przygotować dokumentacje niezbędną do założenia własnej działalności przygotować dokumentacje niezbędną do założenia własnej działalności Perspektywy zawodowe: salony i gabinety kosmetyczne salony i gabinety kosmetyczne gabinety odnowy biologicznej gabinety odnowy biologicznej centra SPA centra SPA własna działalność z zakresu świadczenia usług kosmetycznych własna działalność z zakresu świadczenia usług kosmetycznych firmy kosmetyczne firmy kosmetyczne praca w charakterze doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach praca w charakterze doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach fitness kluby fitness kluby praca w charakterze wizażysty praca w charakterze wizażysty

14 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU TECHNIK MASAŻYSTA nauka trwa 2 lata – IV semestry w systemie dziennym Nauczysz się: wykonywać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala wykonywać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu Perspektywy zawodowe: szpitale i kliniki, przychodnie szpitale i kliniki, przychodnie zakłady rehabilitacyjne zakłady rehabilitacyjne uzdrowiska uzdrowiska zakładach pomocy społecznej zakładach pomocy społecznej zakłady opiekuńczo - lecznicze zakłady opiekuńczo - lecznicze gabinety odnowy biologicznej gabinety odnowy biologicznej gabinety kosmetyczne, centra SPA, hotele gabinety kosmetyczne, centra SPA, hotele kluby sportowe kluby sportowe własne gabinety masażu, prowadząc działalność gospodarczą własne gabinety masażu, prowadząc działalność gospodarczą

15

16


Pobierz ppt "SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 23 www.sppmisbialystok.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google