Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 1 Zarządzanie przedsięwzięciami l Organizacja, planowanie i tworzenie harmonogramów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 1 Zarządzanie przedsięwzięciami l Organizacja, planowanie i tworzenie harmonogramów."— Zapis prezentacji:

1 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 1 Zarządzanie przedsięwzięciami l Organizacja, planowanie i tworzenie harmonogramów przedsięwzięć programistycznych

2 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 2 Cele l Zrozumienie różnic między zarządzaniem przedsięwzięciami programistycznymi a innymi l Przedstawienie planowania przedsięwzięcia i procesu planowania l Pokazanie jak reprezentacja graficzna może pomóc zarządzać przedsięwzięciem l Rozumienie znaczenia zagrożeń i procesu zarządzania zagrożeniami

3 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 3 Zawartość l Czynności zarządzania l Planowanie przedsięwzięcia l Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia l Zarządzanie zagrożeniami

4 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 4 l Zadaniem menedżera przedsięwzięcia programistycznego jest zapewnienie, że przedsięwzięcie mieści się w narzuconych ograniczeniach i prowadzi do dostarczenia oprogramowania, które przyczyni się do realizacji celów gospodarczych l Profesjonalna inżynieria oprogramowania zawsze podlega ograniczeniom budżetowym i czasowym Zarządzanie przedsięwzięciami programistycznymi

5 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 5 l Produkt jest nieuchwytny l Produkt jest niezwykle elastyczny l Inżynieria oprogramowania nie jest tak dobrze rozumiana jak inżynierie klasyczne l Brak jest standardów procesów tworzenia oprogramowania l Wiele programów jest dedykowanych tylko dla jednego klienta Co wyróżnia inżynierię oprogramowania

6 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 6 l Opracowanie oferty l Planowanie i tworzenie harmonogramu l Szacowanie kosztów l Monitorowanie i ocenianie l Wybór i ocena personelu l Opracowywanie raportów i prezentacji Czynności menedżera

7 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 7 l Czynności menedżera są podobne dla wszystkich przedsięwzięć l Wiele z technik klasycznej inżynierii można przenieść do inżynierii oprogramowania l Z technicznie skomplikowanymi przedsięwzięciami są takie same problemy jak z przedsięwzięciami programistycznymi Wspólne dla całej inżynierii

8 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 8 Zarządzanie personelem l Może się nie udać znaleźć idealnych ludzi do pracy: Budżet może nie pozwalać na zatrudnienie drogich specjalistów Może brakować specjalistów Szefostwo może wymagać, aby uczestnicy przedsięwzięcia uczyli się w jego trakcie l Menedżerowie muszą pracować w takich warunkach, ponieważ wciąż brakuje dobrze wykształconych ludzi

9 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 9 Planowanie przedsięwzięcia l Najbardziej czasochłonna czynność w pracy menedżera l Czynność ciągła od początkowych faz aż do dostarczenia systemu. Plany powinny być ciągle uaktualniane wraz z nadchodzącymi nowymi informacjami l Wiele różnych typów planów może być opracowanych w celu wsparcia planu głównego, który jest skoncentrowany na czasie i budżecie

10 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 10 Typy planów projektu PlanOpis Plan jakościProcedury zapewniające jakość i standardy Plan zatwierdzaniaPodejście, zasoby i harmonogram zatwierdzania systemu Plan zarządzania konfiguracjami Zarządzanie konfiguracjami i używane struktury Plan pielęgnacjiWymagania pielęgnacji Plan rozwoju umiejętności personelu Jak będą wzrastały umiejętności personelu

11 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 11 Planowanie przedsięwzięcia Ustal ograniczenia przedsięwzięcia Wstępnie oszacuj parametry przedsięwzięcia Skoryguj etapy i produkty dopóki nie zrealizowano i nie anulowane przedsięwzięcia powtarzaj Opracuj harmonogram przedsięwzięcia Poczekaj (chwilę) Zbadaj postępy przedsięwzięcia Zrewiduj oszacowanie parametrów przedsięwzięcia Zaktualizuj harmonogram przedsięwzięcia renegocjuj ograniczenia i produkty przedsięwzięcia jeśli (pojawiły się kłopoty), to Rozpocznij przegląd techniczny i dopuszczalne poprawki koniec jeśli koniec powtarzaj

12 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 12 Plan przedsięwzięcia l Wprowadzenie l Organizacja przedsięwzięcia l Analiza zagrożeń l Wymagania stawiane zasobom sprzętowym i programowym l Podział pracy l Harmonogram przedsięwzięcia l Mechanizmy monitorowania i składania raportów

13 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 13 Organizacja etapów l Czynności w przedsięwzięciu powinny być zaplanowane tak, aby ułatwić ocenę przebiegu przedsięwzięcia l Kamienie milowe są punktami kończącymi etap przedsięwzięcia l Raporty formalne to wyniki przedsięwzięcia przekazywane klientowi l Model kaskadowy przedsięwzięcia ułatwia wyznaczenie kamieni milowych

14 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 14 Kamienie milowe w procesie określenia wymagań Studium wykonalności Analizowanie wymagań Tworzenie prototypu Studium projektowe Specyfikowanie wymagań Raport wykonalności Wymagania użytkownika Raport oceniający Projekt architektoniczny Wymagania systemowe CZYNNOŚCI ETAPY

15 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 15 Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia l Podziel przedsięwzięcie na zadania i oszacuj czas i zasoby konieczne do wykonania każdego z nich l Zorganizuj zadania równolegle aby najlepiej wykorzystać ludzi i zasoby l Zminimalizuj zależności pomiędzy zadaniami, aby najlepiej wykorzystać czas przypadający na każde z nich l Wszystko zależy od umiejętności i intuicji zarządzającego projektem

16 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 16 Proces tworzenia harmonogramu predsięwzięcia Zidentyfikuj zależności między czynnościami Zidentyfikuj czynności Oszacuj zasoby dla czynności Przydziel osoby do czynności Opracuj grafy przedsięwzięcia Wymagania stawiane oprogramowaniu Wykresy czynności i wykresy paskowe

17 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 17 Problemy l Szacowanie złożoności problemów i przez to czasu koniecznego na ich rozwiązanie jest trudne l Produktywność nie jest proporcjonalna do liczby pracowników l Dodawanie pracowników spowalnia przedsięwzięcie ze względu na czas komunikacji l Niespodziewane zdarzenia zawsze się pojawiają. Utrzymuj margines czasowy

18 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 18 Wykresy paskowe i sieci działań l Notacja graficzna służąca do przedstawiania harmonogramów l Pokazuje podział przedsięwzięcia na zadania. Zadania nie powinny być duże. Tydzień albo dwa jest wystarczające. l Sieć działań pokazuje zależności i ścieżkę krytyczną l Wykres paskowy pokazuje harmonogram w terminach dni roku kalendarzowego

19 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 19 Czasy trwania zadań i ich zależności

20 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 20 Sieć działań

21 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 21 Diagram paskowy

22 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 22 Przydział personelu

23 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 23 Zarządzanie zagrożeniami l Zarządzanie zagrożeniami koncentruje się na identyfikacji zagrożeń i minimalizowaniu ich wpływu na przedsięwzięcie l Zagrożenie jest prawdopodobieństwem, wystąpienia niesprzyjających okoliczności Zagrożenia przedsięwzięcia dotyczą harmonogramu i budżetu Zagrożenia produktu mają wpływ na jakość i efektywność budowanego oprogramowania Zagrożenia przedsiębiorstwa mają wpływ na przedsiębiorstwo budujące bądź zaopatrujące się w oprogamowanie

24 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 24 Możliwe zagrożenia

25 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 25 Proces zarządzania zagrożeniami l Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja zagrożeń dla projektu, produktu i przedsiębiorstwa l Analiza zagrożeń Ocena prawdopodobieństwa i konsekwencji zagrożeń l Planowanie przeciwdziałania zagrożeniom Opracowanie planów radzenia sobie z zagrożeniami poprzez ich unikanie lub minimalizację skutków l Monitorowanie zagrożeń Ustawiczne monitorowanie wszystkich zagrożeń

26 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 26 Proces zarządzania zagrożeniami Identyfikacja zagrożeń Analiza zagrożeń Planowanie przeciwdziałania zagrożeniom Monitorowanie zagrożeń Lista potencjalnych zagrożeń Lista zagrożeń z przypisanymi priorytetami Plany unikania zagrożeń i awaryjne Ocena zagrożeń

27 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 27 Identyfikacja zagrożeń l Zagrożenia technologiczne l Zagrożenia ze strony ludzi l Zagrożenia organizacyjne l Zagrożenia narzędziowe l Zagrożenia szacowania

28 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 28 Zagrożenia i ich typy

29 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 29 Analiza zagrożeń l Przypisz prawdopodobieństwo i konsekwencje do każdego z zagrożeń l Prawdopodobieństwo może być bardzo małe, małe, średnie, duże lub bardzo duże l Konsekwencje zagrożenia mogą być katastroficzne,,poważne, znośne lub nieistotne

30 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 30 Analiza zagrożeń

31 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 31 Planowanie przeciwdziałania zagrożeniom l Dla każdego z zagrożeń wybierz jakąś strategię l Strategie unikania Prawdopodobieństwo zdarzenia się zmniejsza l Strategie minimalizacji Wpływ zagrożenia na przedsięwzięcie lub produkt się zmniejsza l Plany awaryjne Jeśli zagrożenie się spełni to należy zastosować plan awaryjny

32 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 32 Strategie zarządzania zagrożeniami

33 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 33 Monitorowanie zagrożeń l Sprawdzaj czy zagrożenie staje się bardziej czy mniej prawdopodobne l Sprawdzaj również czy konsekwencje są bardziej czy mniej poważne l Każde z zagrożeń powinno być omówione na każdym spotkaniu menedżerskim

34 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 34 Czynniki ryzyka

35 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 35 Główne tezy l Dobre zarządzanie jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia l Nieuchwytność oprogramowania sprawia wiele kłopotów w zarządzaniu l Menedżerowie mają różne role, ale ich głównymi zadaniami są planowanie, szacowanie i tworzenie harmonogramów l Planowanie i szacowanie są procesem ciągłym, który trwa przez cały czas przedsięwzięcia

36 ©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 36 l Kamienie milowe są przewidywalnymi momentami, po których menedżerom przedstawia się formalne raporty l Zagrożenia mogą być dla produktu, przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa l Zarządzanie zagrożeniami koncentruje się na identyfikowaniu zagrożeń i przygotowywaniu planów, które sprawią że zagrożenia nie przerodzą się w katastrofy Główne tezy


Pobierz ppt "©Ian Sommerville 2000Inżynieria Oprogramowania, 6-ta edycja. Rozdział 4 Slajd 1 Zarządzanie przedsięwzięciami l Organizacja, planowanie i tworzenie harmonogramów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google