Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na Etapie Inżynierii Wymagań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na Etapie Inżynierii Wymagań"— Zapis prezentacji:

1 Na Etapie Inżynierii Wymagań
Michał Jasiński Jerzy Nawrocki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

2 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia wymagań przyrostów Podsumowanie

3 Wstęp Planowanie (1) Planowanie musi odbywać się
wielokrotnie zaczynając od najwcześniejszych faz realizacji przedsięwzięcia

4 Wstęp Planowanie (2) Podejście typu „big-bang” Projekt Kod Wymagania
Project Statement Kilka lat

5 Wstęp Planowanie (2) Podejście typu „big-bang” Wymagania Project
Statement Kilka lat

6 Przedstawiciel klienta Przedstawiciel klienta
Wstęp Planowanie (3) Podejście XP Gra planistyczna Przedstawiciel klienta Twórcy systemu Przedstawiciel klienta Historyjki użytkownika Oszacowania Ew. modyfikacje historyjek Ocena wagi wymagań Ocena złożoności i ryzyka Wybór zakresu realizacji

7 Wstęp Planowanie (4) Podejście XP Jeden przedstawiciel klienta

8 Wstęp Planowanie (5) Podejście XP - Problemy Wielu przedstawicieli
klienta Ja chcę... Ja chcę... Ja chcę... Ja chcę... Ja chcę... Ja chcę...

9 Wstęp Planowanie (6) Podejście XP – Problemy Zagadka

10 Wstęp Planowanie (6) Podejście XP – Problemy Zagadka c.d.

11 Wstęp Planowanie (7) Podejście XP - Problemy Krótki horyzont czasowy
Prostota Żadnych zbyt wczesnych rozszerzeń Refaktoryzacja

12 Wstęp Planowanie (8) Alternatywa Połączenie gry planistycznej XP,
uwzględniającej szeroko rozumianą inżynierię wymagań, z metodą delficką.

13 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia wymagań przyrostów Podsumowanie

14 Metoda Delficka Charakterystyka (1) Role: Cechy Moderator Eksperci
Anonimowa ocena rozwiązań Brak bezpośredniej presji Wielokryterialność

15 Metoda Delficka Generyczna metoda delficka Pytia Parametry:
Cel – temat „tabu” Temat dyskusji Kształt raportów Pytia

16 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w Cyklu Życia
Oprogramowania (CŻO) Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia wymagań przyrostów Podsumowanie

17 Planowanie w CŻO Charakterystyka przedsięwzięć
Zapewnienie krótkiego sprzężenia zwrotnego, pomiędzy zespołem projektowym, a reprezentantami klienta (XP) Uwzględnienie konieczności dokumentowania wymagań użytkownika (podejście klasyczne)

18 Planowanie w CŻO Proponowany kształt CŻO Inżynieria Wymagań Wydanie
Przyrost 1 Przyrost 2 ... Przyrost n Scenariusze SRS

19 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia Planowanie zakresu na poziomie wymagań przyrostów Podsumowanie

20 Planowanie zakresu Scenariusze użycia Poziom scenariuszy użycia (1)
Opisowe Wizji

21 Planowanie zakresu Poziom scenariuszy użycia (2) Harmonogram działań:
Opracowywanie scenariuszy Trójstopniowa analiza scenariuszy pod kątem: powiązań między nimi (dyskusja: model koncep.), pracochłonności (dyskusja: architektura), czynników ryzyka (priorytetyzacja + metoda budżetowa). Określenie zakresu wydania: przedstawiciele klienta, metoda budżetowa.

22 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia Planowanie zakresu na na poziomie wymagań przyrostów Podsumowanie

23 Planowanie zakresu Poziom wymagań Harmonogram działań:
Dane: Uporządkowane scenariusze użycia w ramach wydania, Trójetapowa analiza wymagań (podobnie jak w przypadku scenariuszy) Cel: Specyfikacja, Szczegółowa analiza czynników ryzyka Model konceptualny.

24 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia wymagań Planowanie zakresu na poziomie przyrostów Podsumowanie

25 Planowanie zakresu Poziom przyrostów Dane:
Harmonogram działań: Dane: Scenariusze użycia Specyfikacja wymagań Model konceptualny Zadania stowarzyszone Dyskusja nad kształtem przyrostu Cel: Harmonogram przyrostu Struktura zespołu Monitorowanie, zarządzanie i łagodzenie wpływu czynników ryzyka

26 Plan prezentacji Wstęp Metoda Delficka Planowanie w cyklu życia
oprogramowania Planowanie zakresu na poziomie scenariuszy użycia wymagań przyrostów Podsumowanie

27 Podsumowanie Propozycja podejścia do planowania
zakresu przedsięwzięć łącząca najlepsze cechy metodyki XP i podejścia klasycznego. Bardziej ścisła współpraca pomiędzy bardziej reprezentantami przedstawicielami klienta, a zespołem informatyków. Trójetapowa analiza scenariuszy użycia z wykorzystaniem metody delfickiej.

28 Kontakt Michał Jasiński e-mail Jerzy Nawrocki
Jerzy Nawrocki


Pobierz ppt "Na Etapie Inżynierii Wymagań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google