Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE DANE O SZKOLE Klasy 0 – VI Liczba uczniów i wychowanków – 146 (w tym 4 5 –latków) Liczba uczniów dowożonych (5 – 11 km) – 42 (tj. 29%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE DANE O SZKOLE Klasy 0 – VI Liczba uczniów i wychowanków – 146 (w tym 4 5 –latków) Liczba uczniów dowożonych (5 – 11 km) – 42 (tj. 29%)"— Zapis prezentacji:

1

2 PODSTAWOWE DANE O SZKOLE

3 Klasy 0 – VI Liczba uczniów i wychowanków – 146 (w tym 4 5 –latków) Liczba uczniów dowożonych (5 – 11 km) – 42 (tj. 29%)

4 NAUCZYCIELE Liczba nauczycieli (wraz z dyrektorem szkoły) – 14 W tym zatrudnionych na pełen etat – 10 Wykaz nauczycieli według stopnia awansu zawodowego Nauczyciele dyplomowani7 Nauczyciele mianowani4 Nauczyciele kontraktowi2 Nauczyciele stażyści1

5 W USTALANIU DIAGNOZY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH WZIĘTO POD UWAGĘ: Wyniki sprawdzianów Wyniki sprawdzianów Wyniki nauczania i wychowania Wyniki nauczania i wychowania Wyniki uczniów uzyskane w konkursach i zawodach Wyniki uczniów uzyskane w konkursach i zawodach

6 WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE VI W 2008R. Średnia punktów

7 WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE VI W OSTATNICH LATACH

8 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W 2008R.

9 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W OSTATNICH LATACH CZYTANIE

10 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W OSTATNICH LATACH PISANIE

11 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W OSTATNICH LATACH ROZUMOWANIE

12 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W OSTATNICH LATACH KORZYSTANIE Z INFORMACJI

13 WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI W OSTATNICH LATACH WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

14 ANALIZA KONTEKSTOWA

15 UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKALI NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANU UCZNIOWIE WEDLUG LISTY ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW ŚRODOWISKO DOMOWE OPINIE/ORZECZENIE PPP LICZBA OPUSZCZONYCH GODZIN A0235 Rodzina pełna. Bardzo dobre warunki do nauki -24 A0735Rodzina pełna. Prawidłowa atmosfera domu rodzinnego. -25 A0534Trudna sytuacja rodzinna. Orzeczenie PP45

16 UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKALI NAJNIŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANU UCZNIOWIE WEDŁUG LISTY ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW ŚRODOWISKO DOMOWE OPINIA/ORZECZENIE Z PORADNI PPP LICZBA OPUSZCZONYCH GODZIN A167Rodzina pełna. Rodzice nie maja dużego wpływu na dziecko. Opinia Nr 503-03/04 261 A0310Rodzina pełna. Dobre warunki do nauki. Opinia Nr 1331-05/06 63 A1011Rodzina wielodzietna. Trudna sytuacja materialna. Opinia Nr 1090-09/06 43 A0812Rodzina pełna. Bardzo dobre warunki do nauki. Opinia Nr 2033-06/07 124 A0913Rodzina pełna. Dobre warunki do nauki. -200

17 PRZYCZYNY NISKICH WYNIKÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKOLNEINNE

18 Brak odpowiedniej motywacji uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sprawdzianu Brak odpowiedniej motywacji uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sprawdzianu Za mało intensywna praca z uczniem od najwcześniejszych lat Za mało intensywna praca z uczniem od najwcześniejszych lat Nieodpowiednio dobrane metody nauczania. Nieodpowiednio dobrane metody nauczania. (nauczyciele podczas pracy z uczniami stosują zbyt mało metod poszukujących i problemowych, które kształtują umiejętności samodzielnego myślenia, analizy, samodzielnego wyciągania wniosków, itp.) (nauczyciele podczas pracy z uczniami stosują zbyt mało metod poszukujących i problemowych, które kształtują umiejętności samodzielnego myślenia, analizy, samodzielnego wyciągania wniosków, itp.) PRZYCZYNY SZKOLNE

19 rozdrabnianie się na lekcjach rozdrabnianie się na lekcjach Zbyt mało czasu poświęca się na ćwiczenie zadań do sprawdzianów (testów) Zbyt mało czasu poświęca się na ćwiczenie zadań do sprawdzianów (testów) Ubogie wyposażenie w pomoce dydaktyczne (małe środki finansowe na wyposażenie szkoły w takie pomoce) Ubogie wyposażenie w pomoce dydaktyczne (małe środki finansowe na wyposażenie szkoły w takie pomoce) Zbyt mała liczba godzin na zajęcia dodatkowe, np. na zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, np. jest zalecenie aby 7 uczniów uczęszczało na terapię pedagogiczną a uczęszcza 1 Zbyt mała liczba godzin na zajęcia dodatkowe, np. na zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, np. jest zalecenie aby 7 uczniów uczęszczało na terapię pedagogiczną a uczęszcza 1 Utrudniona współpraca z PPP – długie terminy oczekiwania na badanie uczniów Utrudniona współpraca z PPP – długie terminy oczekiwania na badanie uczniów

20 Niskie wykształcenie rodziców Niskie wykształcenie rodziców Niewielki procent uczniów uczęszczających do przedszkola Niewielki procent uczniów uczęszczających do przedszkola Niska pozycja materialna rodziców Niska pozycja materialna rodziców INNE PRZYCZYNY

21 WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW POZIOM WYKSZTALCENIA ZELGOSZCZ POZOSTALE MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD OBWODU SZKOLNEGO RAZEM WYKSZTALCENIE W KRAJU podstawowe19,8%28,1%22,1%14,2% zawodowe43,7%40,6%42,8%3,2% średnie30,5%29,7%30,3%38,8% wyższe5,99%1,6%4,8%15,3%

22 WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW – porównanie szkoła/ kraj

23 LICZBA DZIECI 5-LETNICH UCZĘSZCZAJACYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY LICZBA DZIECI % OGÓŁU UCZNIÓW Z DANEGO ROCZNIKA 1999/2000312,5% 2000/2001316,6% 2001/2002310,3% 2002/2003-- 2003/2004421,1% 2004/200518,3% 2005/2006523% 2006/2007210,5% 2007/2008527,7 2008/2009422,2%

24 WYNIKI UCZNIÓW, KTÓRE JAKO 5 – LATKI UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

25 SYTUACJA MATERIALNA RODZICÓW 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Zelgoszcz Pozostałe miejscowości Razem Liczba uczniów Uczniowie korzystający z pomocy materialnej MiejscowośćLiczba uczniów uczniowie korzystający z pomocy materialnej % uczniów ogółem Zelgoszcz 1054240% Pozostałe miejscowości 422252,40% Razem 1476443,50%

26 DZIAŁANIA SZKOŁY Tworzenie programów naprawczych i ich realizacja Tworzenie programów naprawczych i ich realizacja Mierzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów na kolejnych etapach kształcenia Mierzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów na kolejnych etapach kształcenia Wzmożona praca z uczniem zdolnym i z uczniem z dysfunkcjami Wzmożona praca z uczniem zdolnym i z uczniem z dysfunkcjami Zaplanowanie wspólnie z rodzicami działań mających na celu zmotywowanie uczniów do nauki Zaplanowanie wspólnie z rodzicami działań mających na celu zmotywowanie uczniów do nauki

27 TWORZENIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH I ICH REALIZACJA Program naprawczy jest tworzony w każdym roku szkolnym przede wszystkim na podstawie dokonanej analizy sprawdzianu. Program naprawczy jest tworzony w każdym roku szkolnym przede wszystkim na podstawie dokonanej analizy sprawdzianu.

28 PROGRAM NAPRAWCZY ZAWIERA WSKAZÓWKI: Na jakich zadaniach skupić się w pracy dydaktycznej szkoły (co poprawić w czytaniu, pisaniu itd.,) Na jakich zadaniach skupić się w pracy dydaktycznej szkoły (co poprawić w czytaniu, pisaniu itd.,) Jak motywować uczniów do lepszej pracy Jak motywować uczniów do lepszej pracy Jak polepszyć współpracę z rodzicami dla osiągnięcia lepszych efektów nauczania Jak polepszyć współpracę z rodzicami dla osiągnięcia lepszych efektów nauczania Jak lepiej współpracować z różnymi instytucjami – szczególnie z PPP (duża rola pedagoga szkolnego) Jak lepiej współpracować z różnymi instytucjami – szczególnie z PPP (duża rola pedagoga szkolnego)

29 MIERZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA – analiza osiągniętych wyników przez uczniów i na ich podstawie tworzenie programów naprawczych

30 PORÓWNANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW KLASY VI ZE SPRAWDZIANAMI PISANYMI PRZEZ TĄ KLASĘ W LATACH POPRZEDNICH

31 WZMOŻENIE PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM I Z UCZNIEM Z DYSFUNKCJAMI

32 Zwiększenie liczby kółek zainteresowań (obecnie 5) Zwiększenie liczby kółek zainteresowań (obecnie 5) Wzmożona obserwacja uczniów przez nauczycieli i kierowanie ich do PPP oraz zapewnienie im w miarę możliwości dodatkowych zajęć zalecanych przez poradnię Wzmożona obserwacja uczniów przez nauczycieli i kierowanie ich do PPP oraz zapewnienie im w miarę możliwości dodatkowych zajęć zalecanych przez poradnię

33 Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w klasie VI w ostatnich latach ROK Upośledzenie w stopniu lekkim % ogółu uczniów Uczniowie z dysleksją rozwojową Uczniowie z opiniami 200527,4%-1 2006212,5%-2 2007312,5%-3 2008314,3%-4 Odsetek uczniów z dysleksją w województwie pomorskim w 2008r. wyniósł 15,94%, ocenia się, że w populacji około 10% dzieci ma dysleksję.

34 WSPÓLNY FRONT WYCHOWAWCZY

35 Szkole sprawującej funkcje dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze coraz bardziej narzuca się sprawowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, które należą przede wszystkim do rodziców. Szkole sprawującej funkcje dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze coraz bardziej narzuca się sprawowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, które należą przede wszystkim do rodziców. Często, bardziej nauczycielowi niż rodzicom zależy na tym, aby uczeń miał lepsze wyniki w nauce, pojechał do poradni, miał podręczniki, itp. Często, bardziej nauczycielowi niż rodzicom zależy na tym, aby uczeń miał lepsze wyniki w nauce, pojechał do poradni, miał podręczniki, itp.

36 DZIAŁANIA SZKOŁY

37 Uczenie dzieci zasad higieny, kultury, dobrego zachowania, itp. Uczenie dzieci zasad higieny, kultury, dobrego zachowania, itp. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami i uczniami w celu uzgodnienia wspólnych planów działania Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami i uczniami w celu uzgodnienia wspólnych planów działania Spotkania pedagoga z rodzicami Spotkania pedagoga z rodzicami Rozmowy, rozmowy, rozmowy … Rozmowy, rozmowy, rozmowy …

38 WNIOSKI

39 Podjęcie przez samorząd próby stworzenia punktu wychowania przedszkolnego we Wdzie Podjęcie przez samorząd próby stworzenia punktu wychowania przedszkolnego we Wdzie Zintensyfikowanie pracy z uczniem przez nauczycieli PSP w Zelgoszczy (lepsza realizacja programów naprawczych w szkole) Zintensyfikowanie pracy z uczniem przez nauczycieli PSP w Zelgoszczy (lepsza realizacja programów naprawczych w szkole) Lepsze rozpoznawanie dysfunkcji u uczniów, np. z dysleksją rozwojową i kierowanie ich do PPP Lepsze rozpoznawanie dysfunkcji u uczniów, np. z dysleksją rozwojową i kierowanie ich do PPP

40 Zacieśnienie współpracy z innymi szkołami w celu wymiany doświadczeń, uczenie się dobrych praktyk Zacieśnienie współpracy z innymi szkołami w celu wymiany doświadczeń, uczenie się dobrych praktyk Większy udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i międzygminnych Większy udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i międzygminnych Zwiększenie liczby godzin przede wszystkim w klasach I – III na pracę z uczniami z dysfunkcjami (zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, itp.) Zwiększenie liczby godzin przede wszystkim w klasach I – III na pracę z uczniami z dysfunkcjami (zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, itp.)

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODSTAWOWE DANE O SZKOLE Klasy 0 – VI Liczba uczniów i wychowanków – 146 (w tym 4 5 –latków) Liczba uczniów dowożonych (5 – 11 km) – 42 (tj. 29%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google