Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gorzów Wielkopolski 04 – 05.03.2014 r. Zasady kontraktowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gorzów Wielkopolski 04 – 05.03.2014 r. Zasady kontraktowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gorzów Wielkopolski 04 – 05.03.2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

2 AKADEMIA NFZ  SZKOLENIA  PLATFORMA SZKOLENIOWO – EDUKACYJNA  PUBLIKACJE  MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  KONFERENCJE  EWALUACJA SYSTEMY

3 PO KL AKADEMIA NFZ Priorytet IIRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.3Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do:  świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt z NFZ)  świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

5 szkolenia, warsztaty  zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce,  zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań konkursowych na świadczenia opieki medycznej,  zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych,  zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,  prawa pacjenta

6 konferencje ogólnopolskie  poświęcone tematyce poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia

7

8 publikacje  Podręcznik Praw Pacjenta, Podręcznik Praw Małego Pacjenta (książki, broszury, komiksy, plakaty, audiobook, przyborniki kodera)

9 ewaluacja systemu  przeprowadzenie ewaluacji systemu zarządzania i finansowania ochrony systemu zdrowia w Polsce oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami – wypracowanie skutecznych metod weryfikacji

10 POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN To celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf

11 agenda  DZIEŃ I 9.00- 16.30 Techniki negocjacji  DZIEŃ II 9.00 – 16.30 Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.

12 Konferencja JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW W EUROPIE w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach Konferencja JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW W EUROPIE w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach Warszawa, 18 marca 2014 r. http://akademia.nfz.gov.pl/category/konferencje/

13 ŻYCZYMY UDANEGO SZKOLENIA !!!


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gorzów Wielkopolski 04 – 05.03.2014 r. Zasady kontraktowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google