Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL NIEPEŁNOSPRAWNIK PO WARSZAWIE Współpraca między Fundacją TUS a władzami Dzielnicy Śródmieście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL NIEPEŁNOSPRAWNIK PO WARSZAWIE Współpraca między Fundacją TUS a władzami Dzielnicy Śródmieście."— Zapis prezentacji:

1 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL NIEPEŁNOSPRAWNIK PO WARSZAWIE Współpraca między Fundacją TUS a władzami Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

2 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL REALIZATORZY PROJEKTU Zespół stworzony przez: Fundację TUS oraz Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z udziałem wolontariuszy i praktykantów.

3 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL CEL PROJEKTU Udostępnienie na stronie internetowej WWW.MOBIDAT.PL informacji na temat dostępności architektonicznej obiektów użyteczności publicznej w Dzielnicy Warszawa Śródmieście

4 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL KONCEPCJA Niepełnosprawnik po Warszawie wzorowany jest na projekcie Mobidat, rozwijanym od kilkunastu lat w Berlinie przez Fundację Albatros. Podobny projekt realizowany jest w Wielkiej Brytanii.

5 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL DLACZEGO NIEPEŁNOSPRAWNIK? Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wiarygodnej i aktualnej wiedzy o stopniu przystosowania obiektów użyteczności publicznej do ich potrzeb Stworzenie użytecznego narzędzia planowania codziennej aktywności dla osób niepełnosprawnych Upowszechnienie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych w przestrzeni miejskiej

6 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL ADRESACI Baza kierowana jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także do rodziców z małymi dziećmi, ludzi starszych oraz turystów z ciężkim bagażem

7 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL OBIEKTY UMIESZCZANE W BAZIE Za obiekty użyteczności publicznej uważamy zarówno wszystkie urzędy, obiekty kultury, oświaty i służby zdrowia, jak i placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne czy istotne obiekty transportu publicznego (dworce, stacje).

8 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL AKTUALNY STAN PRAC Przygotowanie wolontariuszy i praktykantów do pracy przy pomiarach Pomiary nowych obiektów i poszerzenie bazy Wprowadzanie obiektów do bazy mobidat

9 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL JAK KORZYSTAĆ Z BAZY? Strona www.mobidat.pl oferuje różne klucze wyszukiwania informacji o obiektach: branża nazwa obiektu lokalizacja rodzaj niepełnosprawności/stopień przystosowania

10 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL

11 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL PROBLEMY PRZY REALIZACJI PROJEKTU trudności z uzyskiwaniem wstępu do obiektów, brak osób do wykonywania aktualizacji pomiarów, zależność polskiej bazy danych od niemieckiej bazy-matki, problemy finansowe

12 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL POMOC W REALIZACJI PROJEKTU Urząd Dzielnicy Śródmieście, patronat honorowy Pani Katarzyny Osowieckiej, Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Politechnika Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

13 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL WSPÓŁPRACA Z DZIELNICĄ ŚRÓDMIEŚCIE

14 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL WSPÓŁPRACA Z DZIELNICĄ ŚRÓDMIEŚCIE Władze Śródmieścia jako pierwsze wyraziły zgodę na dokonanie pomiarów w podległych sobie jednostkach. Objęcie honorowym patronatem Niepełnosprawnika przez Panią Burmistrz Katarzynę Osowiecką Pomoc w uzyskaniu pozwoleń na wejście do m.in. Muzeum Narodowego, komendy policji

15 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL WSPÓŁPRACA Z DZIELNICĄ ŚRÓDMIEŚCIE cd. W 2008 r. – pomoc przy organizacji konferencji prasowej promującej Niepełnosprawnik po Warszawie Bieżące wsparcie w promocji i upowszechnianiu projektu Pomoc w organizacji szkoleń dla osób realizujących projekt – nieodpłatne użyczenie sal na szkolenia i sprzęt, powielenie materiałów szkoleniowych

16 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ rozszerzenie bazy na całą Warszawę pełne dostosowanie struktury informatycznej bazy do polskiej specyfiki zapewnienie stałego finansowania bieżąca aktualizacja danych poszerzenie stałego zespołu o etatowych pomiarowców

17 I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "I Internetowa baza dostępności architektonicznej WWW.MOBIDAT.PL NIEPEŁNOSPRAWNIK PO WARSZAWIE Współpraca między Fundacją TUS a władzami Dzielnicy Śródmieście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google