Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kampania społeczna realizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kampania społeczna realizowana."— Zapis prezentacji:

1 Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony! Warszawa, 30 czerwca 2003 r.

2 Organizatorzy kampanii: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Związek zarejestrowany w lutym 1999 roku, zrzeszający czołowych producentów sektora piwowarskiego, ok. 90% rynku piwa w Polsce. Wśród statutowych celów i zadań Związku są: –prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu; –propagowanie kultury picia alkoholu; –wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu małoletnich do wyrobów alkoholowych. Dyrektor Biura Zarządu Związku: Danuta Gut

3 Członkowie Związku to: –Brau Union Polska Sp. z o.o –Browary Warszawskie Królewskie S.A. –Okocim Browar Brzesko Sp. z o.o. –Browary Dolnośląskie Piast S.A. Carlsberg –Kasztelan Browar Sierpc S.A. Okocim S.A. –Bosman Browar Szczecin S.A. –Browar Dojlidy Sp. z o.o. –Kompania Piwowarska S.A. –Perła Browary Lubelskie S.A. –Browary Żywiec S.A. –Browary Warka Sp. z o.o. Grupa –Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. Żywiec –Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o. Organizatorzy kampanii: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie

4 Organizatorzy kampanii: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA jest specjalistyczną agendą rządową utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 29 grudnia 1996 roku Agencja działa na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dyrektor Agencji: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda Zastępcy Dyrektora Agencji: Bogusław Prajsner Renata Durda

5 Cele i zadania PARPA: Inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. PARPA prowadzi działalność: –szkoleniowo-doradczą (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.); –administracyjno-koordynacyjną (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje itp.); Organizatorzy kampanii: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6 Cele kampanii Zmniejszenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim poprzez: zmianę postaw sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim - wzrost kontrolowanej liczby zakupów; uwrażliwienie dorosłych Polaków na sprzedaż alkoholu nieletnim oraz apelowanie o bardziej odpowiedzialne działania w trosce o młodzież; Ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu = zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nieletnich Ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu = zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nieletnich

7 Dlaczego taka kampania jest potrzebna? Nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu, mogą go kupić niemal wszędzie, nie obawia się kontroli ze strony dorosłych. Sprzedawcy łamią prawo sprzedając alkohol nieletnim, ponieważ: –nie znają konsekwencji, które wynikną ze złamania zakazu –lekceważą zakaz, bo nie wierzą w egzekucję prawa Społeczeństwo akceptuje fakt sprzedaży alkoholu nieletnim, gdyż: –jest nieświadome skali zjawiska –jest obojętne na zjawisko

8 Do kogo skierowana jest kampania? Do wszystkich sprzedających alkohol: –właścicieli sklepów, sprzedawców; –właścicieli barów, pubów, dyskotek, barmanów; Do dorosłych Polaków, którzy mogą być świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. Do grup opiniotwórczych, by poparły kampanię.

9 Przekaz kampanii NIE POZWÓL NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIELETNIM, GDYŻ JEST TO ŁAMANIE PRAWA! Nie sprzedawaj! Reaguj, kiedy widzisz, że inni sprzedają!

10 Instytucje wspierające kampanię Wsparcia dla kampanii udzielili: –Komenda Główna Policji –Rzecznik Praw Dziecka –Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów –Patron radiowy Radio Zet –Telewizja Publiczna –Cyfra +, UPC oraz inni wybrani, najwięksi operatorzy TV kablowych w Polsce

11 Zasięg kampanii Kampania będzie prowadzona w mediach ogólnopolskich oraz w punktach sprzedaży, w okresie lipiec – sierpień 2003. Kampania w mediach obejmie: –telewizję – 2 spoty 30 (lipiec - sierpień) –billboardy w 9 największych miastach Polski (lipiec) –inne nośniki reklamy zewnętrznej (citiboardy, miniboardy i kasetony) w miejscowościach letniskowych (lipiec - sierpień) Kampania obejmie również swym zasięgiem punkty sprzedaży detalicznej oraz punkty gastronomiczne w całej Polsce.

12 Plan kampanii w mediach

13 Koncepcja kreatywna kampanii Motywem przewodnim kampanii jest taśma, nawiązująca do taśmy policyjnej i kojarząca się z sytuacjami konkretnego zagrożenia. Taśma ustanawia granicę dostępu do alkoholu, sugerując w prosty i jednoznaczny sposób, że granica wieku jest granicą prawa. Wszelkie próby przekroczenia tej granicy wiążą się niebezpiecznymi następstwami: jako przestępstwo są karane oraz mogą być przyczyną wielu nieszczęść nieletnich.

14 Billboardy i miniboardy

15 Billboardy w dużych miastach

16

17 Citiboardy i kasetony w miejscowościach letniskowych

18 CitiboardyCitiboardy

19 KasetonyKasetony

20 Kampania w punktach sprzedaży Kampania w punktach sprzedaży będzie prowadzona przez Przedstawicieli Handlowych browarów wspieranych przez pracowników władz samorządowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych gminach. Jej celem jest: –apelowanie do sprzedających o przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim –zachęcenie sprzedających do kontrolowania dokumentów tożsamości młodzieży kupującej alkohol

21 Materiały w punktach sprzedaży Materiały dostarczane do punktów sprzedaży i gastronomii spełniają dwie funkcje: –edukacyjną – informowanie sprzedawców o skali problemu, konsekwencjach związanych ze złamaniem prawa; –pomocnych narzędzi – symbolizują poparcie placówki handlowej dla kampanii, ułatwiają placówkom przestrzeganie prawa, stanowią ostrzeżenie dla nieletnich Tutaj nie kupię alkoholu ;

22 Materiały dystrybuowane do punktów sprzedaży plakaty B1 plakaty A3 naklejki na kasy

23 Materiały dystrybuowane do punktów sprzedaży ulotki taśma klejąca w rolkach

24 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kampania społeczna realizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google