Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”"— Zapis prezentacji:

1 „Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”
Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawa, 30 czerwca 2003 r.

2 Organizatorzy kampanii: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
Związek zarejestrowany w lutym 1999 roku, zrzeszający czołowych producentów sektora piwowarskiego, ok. 90% rynku piwa w Polsce. Wśród statutowych celów i zadań Związku są: prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu; propagowanie kultury picia alkoholu; wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu małoletnich do wyrobów alkoholowych. Dyrektor Biura Zarządu Związku: Danuta Gut

3 Organizatorzy kampanii: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
Członkowie Związku to: Brau Union Polska Sp. z o.o Browary Warszawskie ‘Królewskie’ S.A. Okocim Browar Brzesko Sp. z o.o. Browary Dolnośląskie Piast S.A Carlsberg Kasztelan Browar Sierpc S.A Okocim S.A. Bosman Browar Szczecin S.A. Browar Dojlidy Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A. Perła Browary Lubelskie S.A. Browary Żywiec S.A. Browary Warka Sp. z o.o Grupa Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A Żywiec Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o.

4 Organizatorzy kampanii: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PARPA jest specjalistyczną agendą rządową utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 29 grudnia 1996 roku Agencja działa na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dyrektor Agencji: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda Zastępcy Dyrektora Agencji: Bogusław Prajsner Renata Durda

5 Organizatorzy kampanii: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Cele i zadania PARPA: Inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. PARPA prowadzi działalność: szkoleniowo-doradczą (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.); administracyjno-koordynacyjną (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje itp.);

6 Cele kampanii Zmniejszenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim poprzez: zmianę postaw sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim - wzrost kontrolowanej liczby zakupów; uwrażliwienie dorosłych Polaków na sprzedaż alkoholu nieletnim oraz apelowanie o bardziej odpowiedzialne działania w trosce o młodzież; Ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu = zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nieletnich

7 Dlaczego taka kampania jest potrzebna?
Nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu, mogą go kupić niemal wszędzie, nie obawia się kontroli ze strony dorosłych. Sprzedawcy łamią prawo sprzedając alkohol nieletnim, ponieważ: nie znają konsekwencji, które wynikną ze złamania zakazu lekceważą zakaz, bo nie wierzą w egzekucję prawa Społeczeństwo akceptuje fakt sprzedaży alkoholu nieletnim, gdyż: jest nieświadome skali zjawiska jest obojętne na zjawisko

8 Do kogo skierowana jest kampania?
Do wszystkich sprzedających alkohol: właścicieli sklepów, sprzedawców; właścicieli barów, pubów, dyskotek, barmanów; Do dorosłych Polaków, którzy mogą być świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. Do grup opiniotwórczych, by poparły kampanię.

9 Przekaz kampanii NIE POZWÓL NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIELETNIM, GDYŻ JEST TO ŁAMANIE PRAWA! Nie sprzedawaj! Reaguj, kiedy widzisz, że inni sprzedają!

10 Instytucje wspierające kampanię
Wsparcia dla kampanii udzielili: Komenda Główna Policji Rzecznik Praw Dziecka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Patron radiowy Radio Zet Telewizja Publiczna Cyfra +, UPC oraz inni wybrani, najwięksi operatorzy TV kablowych w Polsce

11 Zasięg kampanii Kampania będzie prowadzona w mediach ogólnopolskich oraz w punktach sprzedaży, w okresie lipiec – sierpień 2003. Kampania w mediach obejmie: telewizję – 2 spoty 30” (lipiec - sierpień) billboardy w 9 największych miastach Polski (lipiec) inne nośniki reklamy zewnętrznej (citiboardy, miniboardy i kasetony) w miejscowościach letniskowych (lipiec - sierpień) Kampania obejmie również swym zasięgiem punkty sprzedaży detalicznej oraz punkty gastronomiczne w całej Polsce.

12 Plan kampanii w mediach

13 Koncepcja kreatywna kampanii
Motywem przewodnim kampanii jest “taśma”, nawiązująca do taśmy policyjnej i kojarząca się z sytuacjami konkretnego zagrożenia. “Taśma” ustanawia granicę dostępu do alkoholu, sugerując w prosty i jednoznaczny sposób, że granica wieku jest granicą prawa. Wszelkie próby przekroczenia tej granicy wiążą się niebezpiecznymi następstwami: jako przestępstwo są karane oraz mogą być przyczyną wielu nieszczęść nieletnich.

14 Billboardy i miniboardy

15 Billboardy w dużych miastach

16 Billboardy w dużych miastach

17 Citiboardy i kasetony w miejscowościach letniskowych

18 Citiboardy

19 Kasetony

20 Kampania w punktach sprzedaży
Kampania w punktach sprzedaży będzie prowadzona przez Przedstawicieli Handlowych browarów wspieranych przez pracowników władz samorządowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych gminach. Jej celem jest: apelowanie do sprzedających o przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim zachęcenie sprzedających do kontrolowania dokumentów tożsamości młodzieży kupującej alkohol

21 Materiały w punktach sprzedaży
Materiały dostarczane do punktów sprzedaży i gastronomii spełniają dwie funkcje: edukacyjną – informowanie sprzedawców o skali problemu, konsekwencjach związanych ze złamaniem prawa; pomocnych narzędzi – symbolizują poparcie placówki handlowej dla kampanii, ułatwiają placówkom przestrzeganie prawa, stanowią ostrzeżenie dla nieletnich „Tutaj nie kupię alkoholu” ;

22 Materiały dystrybuowane do punktów sprzedaży
plakaty B1 plakaty A3 naklejki na kasy

23 Materiały dystrybuowane do punktów sprzedaży
ulotki taśma klejąca w rolkach

24 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google