Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery Konferencja Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa, 26-27 maj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery Konferencja Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa, 26-27 maj."— Zapis prezentacji:

1 Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery Konferencja Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa, 26-27 maj 2011r. Maria Krogulec – Sobowiec Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

2 Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz. Henri Frederic Amiel

3 Działania ŚCDN wspierające doradztwo zawodowe: Projekt Moje wymarzone miejsce pracy VIII edycja - 2010/2011 Projekt Poznaj swój wybrany zawód III edycja - 2010/2011 Projekt Otwarta Twoja Kariera w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery II edycja - 2010/2011

4

5 Cel projektu: wspieranie szkół w projektowaniu własnych programów doradztwa zawodowego oraz uświadomienie uczniom związku pomiędzy własnym wysiłkiem włożonym w wykształcenie a karierą zawodową. Projekt pozwala również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w danym zawodzie, na określonym stanowisku pracy. Projekt Moje wymarzone miejsce pracy współfinansowany przez NBP (VIII edycja - 2010/2011)

6 Odbiorcy projektu Moje wymarzone miejsce pracy Nauczyciele, wychowawcy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. W przyszłości odbiorcy z innych województw???

7 ŚCDN organizuje konferencje, seminaria i warsztaty dla uczniów – liderów zespołów i nauczycieli – szkolnych koordynatorów tego projektu.

8 Instytucje współpracujące z ŚCDN podczas realizacji projektu Moje wymarzone miejsce pracy: - Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, - Miejski Urząd Pracy w Kielcach, - Politechnika Świętokrzyska (dr psycholog) - Oddział Narodowego Banku Polskiego w Kielcach

9 W wyniku współpracy uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli metodą projektów w poszczególnych szkołach powstają projekty wymarzonych przez tych uczniów miejsc pracy.

10 Lp Rok szkolnyLiczba projektów przysłanych na eliminacje wojewódzkie Liczba projektów przysłanych z gimnazjów Liczba projektów przysłanych ze szkół ponadgimnazjalnych Liczba uczniów uczestniczących w konkursie wojewódzkim 1. 2003/2004 3272596 2. 2004/2005 3883094 3. 2005/2006 33191499 4. 2006/2007 523319121 5. 2007/2008 442717110 6. 2008/2009 574017171 7. 2009/2010 39192093 8. 2010/2011 42366135 Razem:337189148919 Zestawienie liczby przysłanych projektów i uczestników biorących udział w Konkursie na Najlepszy Projekt Moje wymarzone miejsce pracy w ośmiu edycjach

11 Dzięki realizacji tego projektu odkryłyśmy w nas wiele umiejętności i dokładnie poznałyśmy nasze typy osobowości. Dowiedziałyśmy się, że na dzisiejszym rynku pracy jest wiele zawodów, dlatego też istnieje możliwość wyboru zajęcia, które będzie najbardziej odpowiadało naszym cechom charakteru, talentom i zdolnościom. [1] Projekt Oczami projektanta wnętrz i ogrodów Gimnazjum Publiczne w Chmielniku, III edycja

12 Zrozumiałyśmy również, że zawód, który wykonujemy nie jest tylko źródłem dochodu, ale również możliwością realizacji własnych zamierzeń, ambicji, docenienia samego siebie, a w miejscu, gdzie pracujemy powinniśmy czuć się jak we własnym domu. [1] Projekt Oczami projektanta wnętrz i ogrodów Gimnazjum Publiczne w Chmielniku, III edycja

13 Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. Honoré de Balzac

14

15 Głównym celem naszego projektu jest lepsze przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i społeczne, m.in. poprzez poznawanie tajników wybranego zawodu oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów związanych z tym zawodem. Projekt Poznaj swój wybrany zawód (III edycja 2010/2011) współfinansowany przez NBP i WUP

16 Projekt ma również na celu wspieranie nauczycieli szkół zawodowych w motywowaniu uczniów do rozwoju osobistego i zawodowego oraz propagowaniu idei uczenia się przez całe życie. Projekt Poznaj swój wybrany zawód (III edycja 2010/2011) współfinansowany przez NBP i WUP

17 Odbiorcy projektu Poznaj swój wybrany zawód Nauczyciele, wychowawcy techników i zasadniczych szkół zawodowych, Uczniowie pierwszych klas techników i zasadniczych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. W przyszłości odbiorcy z innych województw???

18 W wyniku współpracy uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli w poszczególnych szkołach powstają portfolia wybranych przez uczniów zawodów i miejsc pracy. Uczniowie wykonują także zadanie konkursowe związane z danym zawodem na poziomie pierwszej klasy. (Zadanie typu: zobacz, ile już potrafisz)

19 W portfoliach swoich wybranych zawodów uczniowie zamieszczają: (1) Ogólną charakterystykę wybranego zawodu lub specjalności w ramach zawodu, Uzasadnienie dokonanego wyboru zawodu, Ocenę trafności wyboru zawodu Szczegółową charakterystykę przyszłego miejsca pracy

20 W portfoliach swoich wybranych zawodów uczniowie zamieszczają: (2) Opis praktycznego poznania przyszłego miejsca pracy, Ścieżkę kariery zawodowej, Analizę ofert pracy, Działania związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, Wskazanie możliwości dofinansowania związanego z zakładaniem własnego biznesu Prezentację multimedialną wybranego zawodu

21 lpRok szkolnyLiczba portfolio przysłanych na eliminacje wojewódzkie Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach wojewódzkim Liczba nauczycieli szkolnych koordynatorów 1.2008/2009 387211 2.2009/2010 214515 3.2010/2011 377417 Razem9619143 Zestawienie liczby przysłanych projektów i uczestników biorących udział w Konkursie na Najlepsze Portfolio Poznaj swój wybrany zawód

22 Uczestnicząc w warsztatach w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach próbowaliśmy poznać samych siebie wypełniając testy, które pozwoliły nam określić, czy nasz wybór zawodu jest prawidłowy, zgodny z naszymi zainteresowaniami, zamiłowaniami i zdolnościami. Budownictwo zawód z przyszłością Kamil Wiecha, Łukasz Czaja, Grzegorz Wójcik Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Starachowicach

23

24

25 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zostało ponownie laureatem konkursu na najlepszy raport z realizacji II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

26 Ideą projektu Otwarta Twoja Kariera było uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia (nauczycieli, rodziców) na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia.

27 udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez konsultantów lub partnerów ŚCDN w macierzystej szkole (1630 uczniów), udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu, doradcę zawodowego lub innych ekspertów zewnętrznych (np. przedstawicieli różnych zawodów), inne działania zaplanowane przez szkolnego koordynatora projektu, np. wycieczki zawodoznawcze, Salon Maturzystów, udział szkolnego koordynatora w 6 –godz. warsztatach metodycznych w ŚCDN, wykonanie prac uczniowskich związanych z realizacją projektu (temat prac związany z etapem edukacyjnym, forma prac dostosowana do możliwości i zainteresowań ucznia). Placówki oświatowe realizowały projekt "Otwarta Twoja Kariera" poprzez:

28 W sumie w naszym projekcie wzięło udział 7955 uczniów z 41 placówek oświatowych: 12 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

29 Placówki oświatowe podczas realizacji projektu "Otwarta Twoja Kariera" współpracowały z 139 różnymi instytucjami i firmami.

30 prac pisemnych (wywiadów, pamiętników, opowiadań, wierszy), prac plastycznych (rysunków, prac malarskich, wyklejanek, plakatów, collagey, form przestrzennych), prac multimedialnych (fotoreportaży, krótkich filmów, prezentacji multimedialnych ). Uczniowie wykonali w szkole lub w domu różnorodne zadania związane tematycznie z projektem w postaci:

31 Zawody w mojej rodzinie – klasy 1 - 3 szkoły podstawowej Kim zostanę w przyszłości? - klasy 4 -6 szkoły podstawowej Otwórz sobie drzwi do kariery! – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne Tematyka prac uczniowskich:

32 Szkolni koordynatorzy przesłali do ŚCDN ponad 1000 prac uczniów w wersji elektronicznej. Nadesłane prace uczniów tworzą II Zawodoznawczą Mediotekę Kariery ZaMeK.

33 Czego dowiedziałyśmy się podczas zajęć i spotkań z uczniami?

34 Około 40-50% uczniów nie zna zawodów swoich rodziców i dziadków. Są nowe zawody – tj. firmowiec, budownik, tata pracuje w cemencie. Większość uczniów SP pragnie zostać gwiazdami sportu, tańca, muzyki i śpiewu. Inne popularne zawody wśród uczniów: projektant mody, projektant wnętrz, fryzjerka, informatyk. Trzy najbardziej lubiane przedmioty szkolne przez uczniów pewnej szkoły podstawowej: wychowanie fizyczne, plastyka, informatyka Trzy najbardziej nielubiane przedmioty szkolne przez uczniów pewnej szkoły podstawowej : język polski, religia, muzyka.

35 Warto mieć cel w życiu….

36 Podczas OTK można się świetnie bawić szukając swoich uzdolnień - Gra Doktorek

37 Dobry pediatra powinien być przenikliwy jak doktor House, a przy tym uśmiechnięty jak doktor Quinn…

38 Podczas OTK główka pracuje…

39 Można spędzić miłe chwile przy opracowywaniu własnego… Kalendarza Zawodów.

40 W 2035 r. będziemy mieć Panią Prezydent …

41 A kariera kryje się za drzwiami…

42 Gdy otworzymy drzwi nauki do kariery, to…

43 Statuetki dla najbardziej aktywnych placówek oświatowych Brylantowy OTeK Diamentowy OTeK Kryształowy OTeK Ścieżka kariery Żagiel motywacji

44 Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje. Stanisław Staszic

45 A więc przed nami czeka zadanie do wykonania… Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery Konferencja Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa, 26-27 maj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google