Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery”"— Zapis prezentacji:

1 „Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery”
Konferencja „Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego” Warszawa, maj 2011r. Maria Krogulec – Sobowiec Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

2 „Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.
Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.” Henri Frederic Amiel

3 Działania ŚCDN wspierające doradztwo zawodowe:
Projekt „Moje wymarzone miejsce pracy” VIII edycja /2011 Projekt „Poznaj swój wybrany zawód” III edycja /2011 Projekt „Otwarta Twoja Kariera” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery II edycja /2011

4

5 Projekt „Moje wymarzone miejsce pracy” współfinansowany przez NBP
(VIII edycja /2011) Cel projektu: wspieranie szkół w projektowaniu własnych programów doradztwa zawodowego oraz uświadomienie uczniom związku pomiędzy własnym wysiłkiem włożonym w wykształcenie a karierą zawodową. Projekt pozwala również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w danym zawodzie, na określonym stanowisku pracy.

6 Odbiorcy projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”
Nauczyciele, wychowawcy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. W przyszłości odbiorcy z innych województw???

7 ŚCDN organizuje konferencje, seminaria i warsztaty dla uczniów – liderów zespołów i nauczycieli – szkolnych koordynatorów tego projektu.

8 Instytucje współpracujące z ŚCDN podczas realizacji projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”:
- Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska (dr psycholog) Oddział Narodowego Banku Polskiego w Kielcach

9 W wyniku współpracy uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli metodą projektów w poszczególnych szkołach powstają projekty wymarzonych przez tych uczniów miejsc pracy.

10 „Moje wymarzone miejsce pracy” w ośmiu edycjach
Zestawienie liczby przysłanych projektów i uczestników biorących udział w Konkursie na Najlepszy Projekt „Moje wymarzone miejsce pracy” w ośmiu edycjach Lp Rok szkolny Liczba projektów przysłanych na eliminacje wojewódzkie Liczba projektów przysłanych z gimnazjów Liczba projektów przysłanych ze szkół ponadgimnazjalnych Liczba uczniów uczestniczących w konkursie wojewódzkim 1. 2003/2004 32 7 25 96 2. 2004/2005 38 8 30 94 3. 2005/2006 33 19 14 99 4. 2006/2007 52 121 5. 2007/2008 44 27 17 110 6. 2008/2009 57 40 171 7. 2009/2010 39 20 93 8. 2010/2011 42 36 6 135 Razem: 337 189 148 919

11 „Dzięki realizacji tego projektu odkryłyśmy w nas wiele umiejętności i dokładnie poznałyśmy nasze typy osobowości. Dowiedziałyśmy się, że na dzisiejszym rynku pracy jest wiele zawodów, dlatego też istnieje możliwość wyboru zajęcia, które będzie najbardziej odpowiadało naszym cechom charakteru, talentom i zdolnościom.” [1] Projekt „Oczami projektanta wnętrz i ogrodów” Gimnazjum Publiczne w Chmielniku, III edycja

12 „Zrozumiałyśmy również, że zawód, który wykonujemy nie jest tylko źródłem dochodu, ale również możliwością realizacji własnych zamierzeń, ambicji, docenienia samego siebie, a w miejscu, gdzie pracujemy powinniśmy czuć się jak we własnym domu.” [1] Projekt „Oczami projektanta wnętrz i ogrodów” Gimnazjum Publiczne w Chmielniku, III edycja

13 „Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”.
Honoré de Balzac

14

15 Projekt „Poznaj swój wybrany zawód” (III edycja 2010/2011) współfinansowany przez NBP i WUP
Głównym celem naszego projektu jest lepsze przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i społeczne, m.in. poprzez poznawanie tajników wybranego zawodu oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów związanych z tym zawodem.

16 Projekt „Poznaj swój wybrany zawód” (III edycja 2010/2011) współfinansowany przez NBP i WUP
Projekt ma również na celu wspieranie nauczycieli szkół zawodowych w motywowaniu uczniów do rozwoju osobistego i zawodowego oraz propagowaniu idei uczenia się przez całe życie.

17 Odbiorcy projektu „Poznaj swój wybrany zawód”
Nauczyciele, wychowawcy techników i zasadniczych szkół zawodowych, Uczniowie pierwszych klas techników i zasadniczych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. W przyszłości odbiorcy z innych województw???

18 W wyniku współpracy uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli w poszczególnych szkołach powstają portfolia wybranych przez uczniów zawodów i miejsc pracy. Uczniowie wykonują także zadanie konkursowe związane z danym zawodem na poziomie pierwszej klasy. (Zadanie typu: zobacz, ile już potrafisz)

19 W portfoliach swoich wybranych zawodów uczniowie zamieszczają: (1)
Ogólną charakterystykę wybranego zawodu lub specjalności w ramach zawodu, Uzasadnienie dokonanego wyboru zawodu, Ocenę trafności wyboru zawodu Szczegółową charakterystykę przyszłego miejsca pracy

20 W portfoliach swoich wybranych zawodów uczniowie zamieszczają: (2)
Opis praktycznego poznania przyszłego miejsca pracy, Ścieżkę kariery zawodowej, Analizę ofert pracy, Działania związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, Wskazanie możliwości dofinansowania związanego z zakładaniem własnego biznesu Prezentację multimedialną wybranego zawodu

21 „Poznaj swój wybrany zawód”
Zestawienie liczby przysłanych projektów i uczestników biorących udział w Konkursie na Najlepsze Portfolio „Poznaj swój wybrany zawód” lp Rok szkolny Liczba portfolio przysłanych na eliminacje wojewódzkie Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach wojewódzkim Liczba nauczycieli szkolnych koordynatorów 1. 2008/2009 38 72 11 2. 2009/2010 21 45 15 3. 2010/2011 37 74 17 Razem 96 191 43

22 „Uczestnicząc w warsztatach w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach próbowaliśmy poznać samych siebie wypełniając testy, które pozwoliły nam określić, czy nasz wybór zawodu jest prawidłowy, zgodny z naszymi zainteresowaniami, zamiłowaniami i zdolnościami.” „Budownictwo zawód z przyszłością” Kamil Wiecha, Łukasz Czaja, Grzegorz Wójcik Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Starachowicach

23

24

25 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach zostało ponownie laureatem konkursu na najlepszy raport z realizacji II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

26 Ideą projektu „Otwarta Twoja Kariera” było uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia (nauczycieli, rodziców) na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia.

27 Placówki oświatowe realizowały projekt "Otwarta Twoja Kariera" poprzez:
udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez konsultantów lub partnerów ŚCDN w macierzystej szkole (1630 uczniów), udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu, doradcę zawodowego lub innych ekspertów zewnętrznych (np. przedstawicieli różnych zawodów), inne działania zaplanowane przez szkolnego koordynatora projektu, np. wycieczki zawodoznawcze, Salon Maturzystów, udział szkolnego koordynatora w 6 –godz. warsztatach metodycznych w ŚCDN, wykonanie prac uczniowskich związanych z realizacją projektu (temat prac związany z etapem edukacyjnym, forma prac dostosowana do możliwości i zainteresowań ucznia).

28 W sumie w naszym projekcie wzięło udział 7955 uczniów z 41 placówek oświatowych:
12 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

29 z 139 różnymi instytucjami i firmami.
Placówki oświatowe podczas realizacji projektu "Otwarta Twoja Kariera" współpracowały z 139 różnymi instytucjami i firmami.

30 Uczniowie wykonali w szkole lub w domu różnorodne zadania związane tematycznie z projektem w postaci: prac pisemnych (wywiadów, pamiętników, opowiadań, wierszy), prac plastycznych (rysunków, prac malarskich, wyklejanek, plakatów, collage’y, form przestrzennych), prac multimedialnych (fotoreportaży, krótkich filmów, prezentacji multimedialnych).

31 Tematyka prac uczniowskich:
Zawody w mojej rodzinie – klasy szkoły podstawowej Kim zostanę w przyszłości? - klasy 4 -6 szkoły podstawowej Otwórz sobie drzwi do kariery! – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

32 Szkolni koordynatorzy przesłali do ŚCDN ponad 1000 prac uczniów w wersji elektronicznej.
Nadesłane prace uczniów tworzą II Zawodoznawczą Mediotekę Kariery ZaMeK.

33 Czego dowiedziałyśmy się podczas zajęć i spotkań z uczniami?

34 Około 40-50% uczniów nie zna zawodów swoich rodziców i dziadków.
Są „nowe zawody” – tj. „firmowiec”, „budownik”, „tata pracuje w cemencie”. Większość uczniów SP pragnie zostać gwiazdami sportu, tańca, muzyki i śpiewu. Inne popularne zawody wśród uczniów: projektant mody, projektant wnętrz, fryzjerka, informatyk. Trzy najbardziej lubiane przedmioty szkolne przez uczniów pewnej szkoły podstawowej: wychowanie fizyczne, plastyka, informatyka Trzy najbardziej nielubiane przedmioty szkolne przez uczniów pewnej szkoły podstawowej : język polski, religia, muzyka.

35 Warto mieć cel w życiu….

36 Podczas OTK można się świetnie bawić szukając swoich uzdolnień - Gra „Doktorek”

37 Dobry pediatra powinien być przenikliwy jak doktor House, a przy tym uśmiechnięty jak doktor Quinn…

38 Podczas OTK „główka pracuje”…

39 Można spędzić miłe chwile przy opracowywaniu własnego… Kalendarza Zawodów.

40 W 2035 r. będziemy mieć Panią Prezydent …

41 A kariera kryje się za drzwiami…

42 Gdy otworzymy drzwi nauki do kariery, to…

43 Statuetki dla najbardziej aktywnych placówek oświatowych
Brylantowy OTeK Diamentowy OTeK Kryształowy OTeK Ścieżka kariery Żagiel motywacji

44 „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”. Stanisław Staszic

45 A więc przed nami czeka zadanie do wykonania…
Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "„Otwieramy uczniom drzwi do zainteresowań i kariery”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google