Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zbudować park linowy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zbudować park linowy?"— Zapis prezentacji:

1 Jak zbudować park linowy?
autorki projektu: KAROLINA WŁODARSKA ANNA WÓJTOWICZ WADOWICE 2012R.

2 Spis treści: Wstęp……………………………………………………………………………….3
Powstanie parku…………………………………………………… Lokalizacja parku …………………………………………………………....4 Pozyskanie terenu …………………………………………………………..4 Co to jest umowa dzierżawy ………………………………………………. 5 Wzór umowy dzierżawy ……………………………………………………. 7 Projekt tras linowych parku ……………………………………………... 8 1. Trasy linowe …………………………………………………………………. 8 2. Plac zabaw dla dzieci ……………………………………………………… 12 3. Niezbędne materiały do zbudowania tras linowych i placu dla dzieci … 14 4. Warunki bezpieczeństwa w parku ………………………………………… 15 Zatrudnienie pracowników do prowadzenia działalności w parku . 16 Zatrudnienie ………………………………………………………… Zakresy czynności …………………………………………………………. 17 Uprawnienia …………………………………………………………………. 18 Predyspozycje do pracy zatrudnionych pracowników ………………….. 18 5. Forma zatrudnienia ……………… Biznes plan …………………………………………………………………. 22 Sposób finansowania przedsięwzięcia …………………………………… 22 Wizyta w banku …………………………………………………………….. 22 Zestawienie kosztów ……………………………………………………….. 24 Wyprawa do parku linowego ………………………………………………. 27 V. Reklama parku linowego ………………………………………………… 31

3 WSTĘP Dwie wspólniczki spółki cywilnej: Karolina i Anna postanowiły zbudować park atrakcji turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Park będzie działał od wiosny do jesieni z tym, że w okresie wiosennym, park będzie czynny w soboty i niedziele, natomiast w okresie letnim codziennie. Główną atrakcją parku będą trasy linowe, tak zbudowane, aby każdy mógł przeżyć niesamowite przygody. Dla najmłodszych powstanie plac zabaw, możliwe będzie spożycie posiłku w postaci kanapek, napojów i słodyczy. Wspólniczki uzgodniły lokalizację parku, sposób pozyskania terenu pod działalność, oraz ustaliły sposób sfinansowania tego przedsięwzięcia.

4 I. POWSTANIE PARKU 1. Lokalizacja parku Park linowy powstanie w miejscowości Zebrzydowice, niedaleko trasy drogowej, prowadzącej do Krakowa. Ta lokalizacja przyczyni się do odwiedzin dużej liczby gości w parku. Nieruchomość o powierzchni 1,16 ha posiada dobrą dostępność, gdyż prowadzą do niej dwie istniejące drogi: wjazd i wyjazd, co stanowi dodatkowy atut dla działalności. Działka porośnięta jest dużymi drzewami, co zostanie wykorzystane przy budowaniu tras linowych, rozmieszczonych z wykorzystaniem drzew. Taka metoda budowy nie podlega przepisom prawa budowlanego, ponieważ jest określana mianem instalacji, nie wymaga zatem uzyskania pozwolenia na budowę. Cały teren zostanie ogrodzony siatką plastikową. 2. Pozyskanie terenu. Ze względu na sezonowość prowadzenia działalności w parku linowym tj. 6 miesięcy w roku, od wiosny, do jesieni, najkorzystniejszym sposobem pozyskania nieruchomości, do działalności jest dzierżawa tego terenu.

5 3. Co to jest umowa dzierżawy?
Jest to umowa, która została uregulowana w kodeksie cywilnym jako rodzaj umowy dzierżawy (przepis art. 694 kodeksu cywilnego) . Funkcjonowanie umowy dzierżawy w obrocie gospodarczym sprowadza się do oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony, lub na czas nieoznaczony przedmiotu dzierżawy do używania z prawem pobierania pożytków, jakie przedmiot ten może przynosić, a osoba dzierżawiąca zobowiązuje się do płacenia czynszu. Co jest ważne w dzierżawie? Ważne w dzierżawie jest to, że osoba wydzierżawiająca na określony czas, odstępuje osobie dzierżawiącej działkę do użytkowania w zamian za co, dzierżawca obliguje się do płacenia wydzierżawiającemu czynszu.

6 Dlaczego akurat umowa dzierżawy?
Park linowy będzie działał przez około 6 miesięcy w roku, od wiosny do jesieni, więc taka umowa będzie najbardziej korzystna, gdyż kupno działki jest raczej nieracjonalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym. Dzięki umowie dzierżawy w razie ewentualnej porażki, w działalności, można łatwo, za wypowiedzeniem rozwiązać umowę. Ponadto nie wystąpi problem ze zbyciem nieruchomości i odzyskaniem kapitału. Zaoszczędzony w ten sposób kapitał można przeznaczyć na pozostałe wydatki w działalności.

7 4. Wzór umowy dzierżawy. Wzór umowy wykorzystany został z darmowej oferty internetowej. Jego zaletą jest przejrzystość i to, że zawiera wszystkie niezbędne elementy takiego rodzaju umowy.

8 II. PROJEKT TRAS LINOWYCH PARKU.
1. Trasy linowe. W parku zostały zaplanowane trzy trasy linowe o różnym stopniu trudności i długości oraz plac zabaw dla dzieci. Trasy zostaną zbudowane z wykorzystaniem rosnących drzew na nieruchomości. Trasa nr 1. (slajd nr 9) będzie przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Będzie zbudowana na wysokości 3m nad ziemią z sześcioma przeszkodami o najniższym stopniu trudności. Jej Łączna długość wynosi 120 metrów. Trasa nr 2. (slajd nr 10) użytkowana będzie przez młodzież w wieku od 9 do 15lat. Bedzie położona na wysokości 10 m nad ziemią z ośmioma przeszkodami o średnim stopniu trudności. Jej długość wynosi 583 metry. Trasa nr 3. (slajd nr 11) zbudowana będzie dla osób w wieku od 16 lat. Rozplanowana będzie na wysokości 20 metrów z dziewięcioma przeszkodami o dużym stopniu trudności i zaawansowania. Jej długość to 653 metrów.

9

10

11

12 5. Plac zabaw dla dzieci: W parku będzie również zbudowany plac zabaw dla najmłodszych dzieci (nast. slajd). Głównymi atrakcjami będą dwie huśtawki, zjeżdżalnia z domkiem zabaw i trzy koniki. Plac zabaw będzie zlokalizowany poza zasięgiem tras linowych, w miejscu częściowo osłoniętym drzewami, tak aby zbyt duże nasłonecznienie nie było przeszkodą w zabawie. Dla opiekunów przygotowane zostaną miejsca siedzące ze stolikami.

13 Plac zabaw dla dzieci.

14 6. Niezbędne materiały do zbudowania tras linowych i placu dla dzieci:
6. Niezbędne materiały do zbudowania tras linowych i placu dla dzieci: Do zbudowania tras i placu zabaw, niezbędne są takie elementy, jak: wyheblowane deski, śruby, liny, przyczepy, zaczepy, ławeczki, materace, siatki, clowny, basen z kulkami i ścianki wspinaczkowe. Przy wyborze wyposażenia, wykorzystano ofertę sklepów internetowych, firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Wykaz i ceny niezbędnych elementów do budowy tras i placu zabaw dla dzieci, znajduje się w dalszej części projektu. Większość elementów należy zakupić, jednak niektóre części wyposażenia zostaną najęte – wypożyczone za odpłatnością, na określony czas.

15 7. Warunki bezpieczeństwa w parku:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wszystkie materiały użyte do budowie tras muszą posiadać atesty bezpieczeństwa. Aby uruchomić trasy linowe w parku wraz z placem zabaw, należy poddać je sprawdzeniu i uzyskać certyfikację. Takie usługi świadczą firmy posiadające stosowne uprawnienia. Oferta firm certyfikujących znajduje się w internecie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w parku musza posiadać stosowne uprawnienia, badania lekarskie, wszyscy klienci parku muszą być każdorazowo zapoznani z warunkami BHP.

16 III. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W PARKU LINOWYM.
Do prowadzenia działalności w parku, niezbędne jest zatrudnienie pracowników. W początkowym okresie działalności w związku z trudnościami i ograniczonym kapitałem, zaplanowano zatrudnienie minimalnej liczby pracowników. W przyszłości jeżeli działalność rozwinie się i będzie przynosić efekty, zostanie zwiększone zatrudnienie o stanowiska: trzeciego instruktora tras linowych, sprzedawcy artykułów spożywczych i sprzątaczki. Na moment otwarcia działalności należy zatrudnić: dwóch pracowników, na stanowiska instruktorów tras linowych, jednego pracownika na stanowisko kasjera/kasjerki. Właścicielki parku – dwie wspólniczki spółki cywilnej, będą kierować pracą parku i wykonywać wszystkie niezbędne czynności, tak aby park funkcjonował bez przeszkód.

17 2. Zakresy czynności: Instruktor tras linowych wykonuje prace: przeprowadza ludzi po trasach linowych, wydaje sprzęt klientowi i instruuje o zasadach użytkowania każdorazowo instruuje klienta o przepisach i warunkach BHP, przed wejściem na trasę, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem ludzi w czasie przejścia po trasie, nie może pozostawić żadnej osoby bez opieki na linach, nie może opuścić stanowiska pracy, bez powiadomienia pracodawcy, wykonuje pracę 10 godzin dziennie w soboty i niedziele, w okresie wiosennym i po 8 godzin dziennie w okresie letnim, Kasjer wykonuje prace: - sprzedaje bilety klientom wykonuje operacje kasowe: przyjmuje i wydaje gotówkę od klientów, prowadzi dokumentację kasową, zabezpiecza gotówkę przed kradzieżą w sejfie, - wykonuje pracę 8 godzin dziennie w uzgodnionych terminach.

18 3. Uprawnienia. Uprawnienia instruktorów tras linowych: -kurs szkoleniowy, -kurs BHP, -brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy. Uprawnienia kasjera: doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kasy, - kurs BHP, - brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

19 4. Predyspozycje do pracy zatrudnionych pracowników:
Do pracy, na dwa stanowiska: instruktora tras linowych w parku, zatrudnione zostaną osoby w wieku od 18 do 30 lat, które muszą pomyślnie przejść testy wysokościowe i sprawnościowe. Zatrudnione osoby powinny zachowywać się sympatycznie i miło w stosunku do klientów. Muszą być pewni siebie i wzbudzać zaufanie wśród ludzi. Do pracy w kasie zatrudniona zostanie osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozliczania kasy. Brak wymagań wiekowych, musi być osobą rzetelną, solidną, miłą i uprzejmą dla otoczenia.

20 5. Forma zatrudnienia. Praca wykonywana przez pracowników parku, będzie pracą dorywczą, sezonową i dodatkowo jej czas uzależniony będzie od warunków atmosferycznych. Taki rodzaj pracy spełnia warunki dla zawarcia umowy o dzieło. Jest to umowa cywilno – prawna i nie jest umową o pracę, którą definiuje kodeks pracy. Zatrudnieni nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, podlegają natomiast ustawie o podatku dochodowym, od osób fizycznych. Umowa o dzieło, jak nazwa wskazuje określa wykonaną pracę, jako dzieło. Efektem wykonanej pracy będzie zadowolenie gości, po skorzystaniu z atrakcji. Pomiar zadowolenia klientów będzie przeprowadzony za pomocą prostej ankiety - pytania: czy jesteś zadowolony/ zadowolona z atrakcji?

21 6. Wzór umowy o dzieło: UMOWA O DZIEŁO NR 1/06/2012
Zawarta dnia r. w Wadowicach pomiędzy: Zleceniodawcą: Karolina i Anna adres zamieszkania/siedziby: Wadowice ul. Kochanowskiego 155 Pesel/regon NIP: , a Zleceniobiorcą: Kowalskim Janem zamieszkałym: Andrychów oś. Lenartowicza 3/3, pesel 1. Zleceniodawca zleca wykonanie , a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: Przeprowadzaniu klientów trzema trasami w parku linowym, znajdującym się w miejscowości Zebrzydowice. Termin wykonania dzieła wynosi 3 miesiące, od r. Do r., sposób wykonania dzieła pozostaje do swobodnej dyspozycji Zleceniobiorcy. 2. Do wykonania dzieła, Zlecający wyda Zleceniobiorcy, na jego żądanie, niezbędne wyposażenie i przyrządy. Po zakończeniu dzieła, Zleceniobiorca zobowiązuje się rozliczyć z otrzymanego wyposażenia. 3. Odbiór dzieła nastąpi po jego wykonaniu w parku linowym. Odbiór dzieła uzależniony jest od ilości skarg klientów na niewłaściwe wykonanie dzieła. 4. Z tytułu wykonania dzieła Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie złotych brutto z którego Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Wypłata będzie dokonywana w trzech równych okresach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca w kwocie brutto złotych, po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę rachunku i po stwierdzeniu przez Zlecającego terminowego i prawidłowego wykonania dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 6. W sprawach nieunormowanych niniejsza umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 8. Wszelkie zmiany postanowień tej umowy są dopuszczalne za pisemną zgodą stron. Zleceniobiorca: Zleceniodawca: Kowalski Jan Karolina, Anna

22 IV. BIZNES PLAN. Sposób finansowania przedsięwzięcia. Inwestycja w postaci budowy parku linowego wymaga zainwestowania kwoty złotych. Kapitał, jaki posiadają wspólniczki oszacowano na kwotę złotych. Brakującą część kapitału w wysokości złotych postanowiono uzyskać w postaci kredytu od jednego z banków komercyjnych, wybranego wśród występujących na rynku. 2. Wizyta w banku. Aby uzyskać kredyt w banku, należy wypełnić wniosek, podpisać deklarację zobowiązującą pożyczkobiorcę, do całkowitej spłaty kredytu. W razie niespłacania rat kredytu, bank dokonuje windykacji długu.

23 W wyniku rozmów z przedstawicielem Alior Bank w Wadowicach, wspólniczki spółki cywilnej zaakceptowały warunki udzielenia przez bank kredytu w wysokości złotych, na działalność z tzw. elastyczną płatnością. Oznacza to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na okres maksymalnie 3 miesięcy, po zamknięciu sezonu letniego. Możliwa jest także nadpłata kilku rat kredytu z góry, bez konsekwencji w postaci płacenia karnych odsetek. Ustalono, że raty kredytu spłacane będą w równych kwotach, przez okres 4 lat

24 3. Zestawienie kosztów. A/ Koszt usług: - koszt budowy trzech tras linowych wynosi złotych, - koszt certyfikacji wybudowanych tras i placu zabaw pod względem bezpieczeństwa. wynosi złotych. Certyfikat jest przyznawany na okres 1 roku, - koszt szkolenia instruktorów w zakresie pracy na wysokości, oraz szkolenie BHP instruktorów i kasjera wynosi 1500 złotych, - koszt za wynajem powierzchni użytkowej dla dwóch bilbordów wynosi 2.000 złotych. B/ Koszt wyposażenia i materiałów wg zestawienia (slajd 25 i 26) wynosi złotych. C/ Koszt wynagrodzeń trzech pracowników wynoszą złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi złotych. .

25 Do dyspozycji pozostają wolne środki w wysokości 14
Do dyspozycji pozostają wolne środki w wysokości złotych, które będą stanowić rezerwę finansową na dodatkowe wydatki, które mogą wystąpić w trakcie prac. Poniżej zestawiono wszystkie niezbędne elementy wyposażenia i materiałów do budowy parku linowego. Zestawienie zawiera ilości, ceny oraz łączną wartość poszczególnych elementów. Zestawienie wyposażenia i materiałów

26

27 4. Wyprawa do parku linowego.
W celu uzyskania dodatkowej wiedzy i sprawdzenia naocznie, jak działa istniejący już park linowy, wspólniczki udały się na Kocierz. Miały możliwość przejścia trasami i zapoznania się ze sprzętem, zasadami i bezpieczeństwem przebywania na wysokości. Poniżej zaprezentowano zdjęcia elementów budowy parku linowego i zabezpieczeń osób, jakie stosuje się na Kocierzy. zdjeciua

28 Rozmieszczenie elementów Elementy wyposażenia osób
trasy na linach przechodzących trasą linową zdj

29 Prezentacja „stroju” i elementu trasy linowej.

30 Przejście i zjazd trasami parku.

31 V. REKLAMA PARKU LINOWEGO.
Reklama rozpoczęcia działalności i funkcjonowania parku zostanie zaprezentowana, możliwie szerokim odbiorcom. Wykorzystano takie środków reklamy, jak: bilbordy - zostaną zakupione dwa billbordy z odpowiednim widokiem, adresem i trasą dojazdu do parku. Billbordy zostaną powieszone na ogrodzeniu prywatnej posesji wzdłuż ruchliwej ulicy - Zakopianki, drugi w centrum miasta Wadowic, - ulotki – zaprojektowane i wyprodukowane we własnym zakresie, będą rozdawane na ulicy, w szkołach i pozostałych miejscach użyteczności publicznej,

32 - bezpłatna reklama poprzez stronę internetową, adres do strony zostanie umieszczony na facebooku, naszej-klasie i Twitterze. Na portalach społecznościowych zostaną umieszczone zdjęcia z parku linowego, zachęcające do wizyty. - poczta pantoflowa – wszyscy znajomi zostaną poinformowani o atrakcjach w parku, miejscu i adresie i poproszeni o przekazanie tych informacji swoim znajomym. Otwarcie parku ustalono na dzień r. Zaplanowano huczne otwarcie z muzyką i wolnym wstępem do parku dla wszystkich, przez jeden dzień.


Pobierz ppt "Jak zbudować park linowy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google