Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sosnowiec, 23.02.2011 ŻYCIE PO ŚMIECIACH Czy dzięki nowej ustawie region będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sosnowiec, 23.02.2011 ŻYCIE PO ŚMIECIACH Czy dzięki nowej ustawie region będzie."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sosnowiec, ŻYCIE PO ŚMIECIACH Czy dzięki nowej ustawie region będzie czystszy ?

2 Ogólny plan prezentacji Aktualna sytuacja w gospodarce odpadami województwie śląskim Aktualna sytuacja w gospodarce odpadami województwie śląskim Główne cele w gospodarce odpadami Główne cele w gospodarce odpadami Jakie są szanse spełnienia celów…..? Jakie są szanse spełnienia celów…..?

3 Ilość odpadów zebranych tys. Mg (300 kg/M/rok ) Ilość odpadów zebranych tys. Mg (300 kg/M/rok ) Ilość odpadów wytworzonych tys. Mg Ilość odpadów wytworzonych tys. Mg 356 (kg/M/rok ) x ( l. mieszk. )= ~ Mg 356 (kg/M/rok ) x ( l. mieszk. )= ~ Mg Ilość odpadów składowanych tys. Mg (73,7%) Ilość odpadów składowanych tys. Mg (73,7%) Ilość o. zebranych selektywnie tys. Mg (8,1%) Ilość o. zebranych selektywnie tys. Mg (8,1%) Rzeczywista ilość odpadów komunalnych wytworzonych w województwie - ? odebrane + spalone w piec.dom.? + dzikie składowiska? odebrane + spalone w piec.dom.? + dzikie składowiska? PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE odpady komunalne, rok 2009, (GUS)

4 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Miejscowość Masa wytworzonych odpadów komunalnych – 2008 rok (Mg, szacunek wg wskaźników). Masa odebranych odpadów komunalnych – 2008 rok (Mg, wg planów gospodarki odpadami) Częstochowa Gliwice Zabrze Bielsko Biała (2007 r.) (2007 r.) Chorzów Wodzisław Śląski Powiat Żywiecki Pszczyna (2009 r.) (2009 r.)

5 SKUTKI WPROWADZENIA OPŁATY RYCZAŁTOWEJ W PSZCZYNIE (w drodze referendum, 2008 rok) Ilość odpadów odebranych w 2007 r Mg - 194,7 kg/M/rok Selektywnie: 69 Mg - 1,4 kg/M/rok - 0,7% Ilość odpadów odebranych w 2009 r Mg ( 96%) - 379,5 kg/M/rok ( 95%) Selektywnie: 23,8 kg/M/rok - 6,3% Selektywnie: Mg ( 1639%)-23,8 kg/M/rok - 6,3%

6

7

8 GŁÓWNE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2010 r. więcej niż 75%, tj. 494 tys. Mg; w 2013 r. więcej niż 50%, tj. 329 tys. Mg; w 2020 r. więcej niż 35%, tj. 230 tys. Mg masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (658 tys. Mg).

9 Frakcji kalorycznej odpadów: ciepło spalania powyżej 6MJ/kg, zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) powyżej 5% suchej masy, straty prażenia (LOI) powyżej 8% suchej masy. Zakaz składowania od 2013 GŁÓWNE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - cd

10 Do końca 2014 r. - zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 60% wytworzonych odpadów Do końca 2014 r. - zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 60% wytworzonych odpadów Do 2020 roku - przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych - wagowo do min. 50 %. Do 2020 roku - przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych - wagowo do min. 50 %.

11 PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA ODPADOWA W WOJ. ŚLĄSKIM Czynne składowiska przyjmujące odpady komunalne: 28 Sortownie zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 21 Kompostownie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (R3, R14, R15): 17 w tym 14 (R3) Czynne spalarnie odpadów komunalnych: 0 Czynne spalarnie odpadów komunalnych: 0

12 SZANSE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ POD WARUNKIEM WPROWADZENIA ZAPOWIADANYCH REGULACJI PRAWNYCH Składowanie + Składowanie + Sortowanie zmieszanych oraz zbier. sel. + Sortowanie zmieszanych oraz zbier. sel. + Kompostowanie + - Kompostowanie + - Selektywna zbiórka – Selektywna zbiórka – Zakaz składow. frakcji kalorycznej - - Zakaz składow. frakcji kalorycznej - - Bez wprowadzenia zapowiad. regulacji – stagnacja !

13 REGION BĘDZIE CZYSTSZY ale ale samorządy czeka dużo pracy !!!

14 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sosnowiec, 23.02.2011 ŻYCIE PO ŚMIECIACH Czy dzięki nowej ustawie region będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google