Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

2 2 Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

3 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

4 4 Dane charakterystyczne / stan na / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu długość sieci cieplnych 49 km długość sieci cieplnych 49 km ilość węzłów cieplnych 260 sztuk ilość węzłów cieplnych 260 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302 ilość odbiorców 302 ilość pracowników 61 ilość pracowników 61

5 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – tys. zł Przychody ze sprzedaży – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Zysk netto – 60 tys. zł Zysk netto – 60 tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

6 6 Przychody ze sprzedaży plan tys. zł plan tys. zł wykonanie tys. zł wykonanie tys. zł Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/. Planowane przychody w 2009 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

7 7 Koszty działalności operacyjnej plan tys. zł plan tys. zł wykonanie tys. zł wykonanie tys. zł Założenia planu zrealizowano w 100%. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

8 8 Zysk netto plan 2008 – 60 tys. zł plan 2008 – 60 tys. zł wykonanie – 68 tys. zł wykonanie – 68 tys. zł Plan zrealizowano w 113 %. Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

9 9 Inwestycje plan 2008 – tys. zł plan 2008 – tys. zł wykonanie – tys. zł wykonanie – tys. zł Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

10 10 Najważniejsze zadania inwestycyjne podłączenia nowych odbiorców – 856 tys. zł podłączenia nowych odbiorców – 856 tys. zł modernizacja sieci cieplnej – 419 tys. zł modernizacja sieci cieplnej – 419 tys. zł zakup koparki – 244 tys. zł zakup koparki – 244 tys. zł montaż węzłów cieplnych – 186 tys. zł montaż węzłów cieplnych – 186 tys. zł modernizacja budynku spółki – 162 tys. zł modernizacja budynku spółki – 162 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Najważniejsze podłączenia Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7 Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40 Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40 Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12 Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12 Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1 Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

12 12 Modernizacja sieci cieplnych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Nazwa zadania ŚrednicaDługość Sieć i przyłącza Bajana Sieć Pisarka Sieć i przyłącza Grunwaldzka 50 – Sieć i przyłącza Biernackiego 32 – Sieć i przyłącz Spółdzielcza Razem /mb/ Razem /mb/651

13 13 Koparko-ładowarka CAT-428E Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Montaż węzłów cieplnych Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4 Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4 Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6 Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6 Linde Gaz ul. Przemysłowa 24 Linde Gaz ul. Przemysłowa 24 Baza MPB ul. Przemysłowa 10 Baza MPB ul. Przemysłowa 10 Veolia ul. Przemysłowa 2 Veolia ul. Przemysłowa 2 Pawilon ul. Pisarka 3 Pawilon ul. Pisarka 3 Przedszkole ul. Drzewieckiego 11 Przedszkole ul. Drzewieckiego 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Węzeł cieplny na Pasażu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

16 16 Termomodernizacja budynku spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

17 17 Podstawowe dane finansowe Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn Dynamika Przychody ze sprz. tys. zł % Koszty dział. oper. tys. zł % Zysk brutto tys. zł % Zysk netto tys. zł % Należności % Zapasy % Zobowiązania %

18 18 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Plan 2008 Wykon 2008 Dynamika Przychody ze sprz. tys. zł % Koszty dział. oper. tys. zł % Zysk brutto tys. zł % Zysk netto tys. zł % Należności % Zapasy % Zobowiązania %

19 19 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn Dynamika Rotacja należności dni % Rotacja zobowiązań dni % Struktura należności /udział nal. przeter./ %1,371,47107% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł % Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %97,593,696% Umorzenie środków trw. % %

20 20 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Plan 2008 Wykon 2008 Dynamika Rotacja należności dni403895% Rotacja zobowiązań dni % Struktura należności /udział nal. przeter./ %4,171,4735% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł % Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %95,993,698% Umorzenie środków trw. %636298%

21 21 Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22 22 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów -konkurencja ze strony innych mediów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

23 23 Podsumowanie 2008 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2008 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

24 24 Dziękuję


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google