Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

2 2 Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

3 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

4 4 Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2010 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu długość sieci cieplnych 47, 2 km długość sieci cieplnych 47, 2 km ilość węzłów cieplnych 26 4 sztuk i ilość węzłów cieplnych 26 4 sztuk i ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 7 6, 5 MW moc zamówiona 7 6, 5 MW ilość odbiorców 341 ilość odbiorców 341 ilość pracowników 60 ilość pracowników 60

5 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.894 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.894 tys. zł Zysk netto – 133 tys. zł Zysk netto – 133 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

6 6 Przychody ze sprzedaży plan 2010 - 26.078 tys. zł plan 2010 - 26.078 tys. zł wykonanie 2010 - 28.130 tys. zł wykonanie 2010 - 28.130 tys. zł Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/. Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów. Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

7 7 Koszty działalności operacyjnej plan 2010 - 25.894 tys. zł plan 2010 - 25.894 tys. zł wykonanie 2010 - 27.934 tys. zł wykonanie 2010 - 27.934 tys. zł Założenia planu zrealizowano w 108%. Wzrost kosztów wynikał głównie z e wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.6 86 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

8 8 Zysk netto plan 2010 – 133 tys. zł plan 2010 – 133 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. zł Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w 201 1 roku to 5 9 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

9 9 Inwestycje plan 2010 – 1.116 tys. zł plan 2010 – 1.116 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

10 10 Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Modernizacja sieci cieplnych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Nazwa zadania Średnica (mm) Długość (m) Sieć i przyłącza ul. Ducha Św. 65-100303 Sieć i przyłącza ul. Pułaskiego 32-80198 Sieć ul. Jagie ll ończyka 150-200140 Pozostałe sieci i przyłącza 32-20079 Razem Razem720

12 12 Najważniejsze podłączenia Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

13 13 Zakup i modernizacja węzłów cieplnych Zakup y węzł ów ciepln ych w obiektach MSM Zakup y węzł ów ciepln ych w obiektach MSM ul. Wyszyńskiego 1 i 8 ul. Wyszyńskiego 1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku Z P O Modernizacja węzła cieplnego w budynku Z P O ul. Skargi ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Zakup urządzeń technicznych Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem Kamera termowizyjna Kamera termowizyjna Gwintownica mechaniczna Gwintownica mechaniczna Pompa odwadniająca Pompa odwadniająca Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Podstawowe dane finansowe Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn.20092010Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.23628.130111% Koszty dział. oper. tys. zł 25.04027.934111% Zysk brutto tys. zł 173269 15 6 % Zysk netto tys. zł 116195 16 9 % Należności tys. zł 4.4634.934 11 1 % Zapasy tys. zł 13512492% Zobowiązania 6.4498.006124%

16 16 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 28.130 26. 078 108% Koszty dział. oper. tys. zł 27.934 25. 894 108% Zysk brutto tys. zł 269206130% Zysk netto tys. zł 195133147% Należności 4.9344.207117% Zapasy 12413492% Zobowiązania 8.0065.700140%

17 17 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn.20092010Dynamika Rotacja należności dni31 31313131 1 00 % Rotacja zobowiązań dni24 22222222 91 % Struktura należności /udział nal. przeter./ %1,44 1, 70 1 18 % Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł 11.94211.47296% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %99 97979797 98%98%98%98% Umorzenie środków trw. %64 66666666 10 2 %

18 18 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Rotacja należności dni 3131313131100% Rotacja zobowiązań dni 22222222 24242424 91%91%91%91% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1, 70 3, 51 48 % Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł 11.4 7 2 1 2. 166 94 % Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %97102 9 5% Umorzenie środków trw. % 66666666 66666666100%

19 19 Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła i dystrybucji ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

20 20 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów -konkurencja ze strony innych mediów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

21 21 Podsumowanie 2010 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w latach 1998-20 1 0 (główne informacje liczbowe)

23 23 Sprzedaż ciepła 634 616 546 617 594 610 561 556 547 521 516 517 561 0 100 200 300 400 500 600 700 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata tys. GJ

24 24 Moc zamówiona w EC 101,8 98,0 88,0 86,0 83,0 81,8 80,0 77,0 76,5 76,0 75,0 92,0 0 20 40 60 80 100 120 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata MW

25 25 Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 4,01 5,30 2,50 4,10 2,40 4,30 2,45 2,04 5,19 6,12 3,83 2,70 3,58 0 1 2 3 4 5 6 7 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata Stopnie Celcjusza

26 26 Ilość dni w sezonie grzewczym 208 200 205 203 218 204 216 207 194 226 238 203 219 0 50 100 150 200 250 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata Liczba dni

27 27 Ilość stopniodni w sezonie grzewczym / (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni / 3.415 3.198 3.014 3.552 3.464 3.588 3.391 3.633 3.484 3.347 3303 3.283 3.780 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata Liczba stopniodni

28 28 Średnia cena ciepła ogółem brutto 43,86 43,98 44,94 45,40 57,65 59,35 42,57 41,46 46,75 48,74 50,62 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20002001200220032004200520062007200820092010 Lata zł/GJ

29 29 Średnia cena ciepła sieć miejska brutto 42,22 41,24 43,7143,85 44,84 45,37 46,73 48,70 50,57 57,61 59,30 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 20002001200220032004200520062007200820092010 Lata w zł/GJ

30 30 Opłaty MPEC sieć miejska brutto 13,96 14,07 14,40 13,83 14,07 14,02 14,34 14,80 15,27 16,07 16,56 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20002001200220032004200520062007200820092010 Lata w zł/GJ

31 31 Opłaty EC sieć miejska brutto 28,27 27,17 29,32 30,01 30,77 31,35 32,39 33,90 35,29 41,54 42,75 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 20002001200220032004200520062007200820092010 Lata w zł/GJ

32 32 Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rok

33 33 Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011/ Moc zamówiona 39 kW w3 90 kW w4 580 kW w5 Gaz (zł/GJ)59,2662,7965,65 Sieć miejska S4 (zł/GJ)57,80 -2,5%-7,9%-11,9%

34 34 Wynik finansowy netto -2.192 -215 1.112 1.048 435 172 119 125 68 116 195 760 -1.319 -2.500 -2.000 -1.500 -500 0 500 1.000 1.500 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata tys. zł

35 35 Średnie zatrudnienie 115,6 73,6 72,6 70,0 66,7 64,8 62,7 60,8 60,360,0 79,6 141,3 138,0 0 30 60 90 120 150 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata Ilość osób

36 36 Nakłady inwestycyjne netto 496 364 362 1.069 1.650 2.432 2.036 2.040 739 967 2.271 3.318 839 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata tys. zł

37 37 Główne zadania inwestycyjne Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji Likwidacja niskiej emisji

38 38 Podłączenia i odłączenia w kW

39 39 Montaż węzłów cieplnych 27 19 39 58 52 20 6 1 12 3 6 0 10 20 30 40 50 60 1991 - 2000 2001200220032004200520062007200820092010 Lata Sztuki

40 40 Modernizacja i budowa sieci cieplnych 125 410 431 510 351 1.183 2.586 2.328 1.472 1.758 1705 660 946 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 Lata Długość w mb

41 41 DZIĘKUJĘ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google