Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja /

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku.

3 Cel funkcjonowania i zakres działalności
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4 Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2010 /
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Dane charakterystyczne / stan na / długość sieci cieplnych ,2 km ilość węzłów cieplnych sztuki ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona ,5 MW ilość odbiorców ilość pracowników

5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Zysk netto – tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł

6 Przychody ze sprzedaży
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody ze sprzedaży plan tys. zł wykonanie tys. zł Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/. Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów. Planowane przychody w 2011 roku to tys. zł.

7 Koszty działalności operacyjnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty działalności operacyjnej plan tys. zł wykonanie tys. zł Założenia planu zrealizowano w 108%. Wzrost kosztów wynikał głównie ze wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to tys. zł.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zysk netto plan – tys. zł wykonanie 2010 – tys. zł Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w 2011 roku to 59 tys. zł.

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Inwestycje plan – tys. zł wykonanie – tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to tys. zł.

10 Najważniejsze zadania inwestycyjne
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej tys. zł podłączenia nowych odbiorców tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych tys. zł zakup urządzeń technicznych tys. zł

11 Modernizacja sieci cieplnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Modernizacja sieci cieplnych Nazwa zadania Średnica (mm) Długość (m) Sieć i przyłącza ul. Ducha Św. 65-100 303 Sieć i przyłącza ul. Pułaskiego 32-80 198 Sieć ul. Jagiellończyka 140 Pozostałe sieci i przyłącza 32-200 79 Razem 720

12 Najważniejsze podłączenia
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze podłączenia Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów

13 Zakup i modernizacja węzłów cieplnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zakup i modernizacja węzłów cieplnych Zakupy węzłów cieplnych w obiektach MSM ul. Wyszyńskiego 1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZPO ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym

14 Zakup urządzeń technicznych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zakup urządzeń technicznych Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem Kamera termowizyjna Gwintownica mechaniczna Pompa odwadniająca

15 Podstawowe dane finansowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe Wielkość Jedn. 2009 2010 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.236 28.130 111% Koszty dział. oper. 25.040 27.934 Zysk brutto 173 269 156% Zysk netto 116 195 169% Należności 4.463 4.934 Zapasy 135 124 92% Zobowiązania 6.449 8.006 124%

16 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 28.130 26.078 108% Koszty dział. oper. 27.934 25.894 Zysk brutto 269 206 130% Zysk netto 195 133 147% Należności 4.934 4.207 117% Zapasy 124 134 92% Zobowiązania 8.006 5.700 140%

17 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. 2009 2010 Dynamika Rotacja należności dni 31 100% Rotacja zobowiązań 24 22 91% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1,44 1,70 118% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ Kapitał własny tys. zł 11.942 11.472 96% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego 99 97 98% Umorzenie środków trw. 64 66 102%

18 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Rotacja należności dni 31 100% Rotacja zobowiązań 22 24 91% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1,70 3,51 48% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ Kapitał własny tys. zł 11.472 12.166 94% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego 97 102 95% Umorzenie środków trw. 66

19 Główne zagrożenia i problemy spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podsumowanie 2010 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w latach (główne informacje liczbowe)

23 Sprzedaż ciepła 700 600 500 400 tys. GJ 300 200 100 Lata 1998 1999
634 616 546 617 594 610 561 556 547 521 516 517 100 200 300 400 500 600 700 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata tys. GJ

24 Moc zamówiona w EC MW Lata 120 100 80 60 40 20 101,8 98,0 88,0 86,0
83,0 81,8 80,0 77,0 76,5 76,0 75,0 92,0 20 40 60 80 100 120 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata MW

25 Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym
4,01 5,30 2,50 4,10 2,40 4,30 2,45 2,04 5,19 6,12 3,83 2,70 3,58 1 2 3 4 5 6 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Stopnie Celcjusza

26 Ilość dni w sezonie grzewczym
208 200 205 203 218 204 216 207 194 226 238 219 50 100 150 250 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Liczba dni

27 Ilość stopniodni w sezonie grzewczym / (20 – śr. temper. zewn
Ilość stopniodni w sezonie grzewczym / (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni / 3.415 3.198 3.014 3.552 3.464 3.588 3.391 3.633 3.484 3.347 3303 3.283 3.780 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Liczba stopniodni

28 Średnia cena ciepła ogółem brutto
43,86 43,98 44,94 45,40 57,65 59,35 42,57 41,46 46,75 48,74 50,62 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata zł/GJ

29 Średnia cena ciepła sieć miejska brutto
42,22 41,24 43,71 43,85 44,84 45,37 46,73 48,70 50,57 57,61 59,30 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata w zł/GJ

30 Opłaty MPEC sieć miejska brutto
13,96 14,07 14,40 13,83 14,02 14,34 14,80 15,27 16,07 16,56 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata w zł/GJ

31 Opłaty EC sieć miejska brutto
28,27 27,17 29,32 30,01 30,77 31,35 32,39 33,90 35,29 41,54 42,75 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata w zł/GJ

32 Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rok
51,11 53,09 54,31 54,80 55,99 58,40 58,68 59,08 59,83 60,96 63,79 63,93 66,37 67,87 71,68 75,43 59,35 10 20 30 40 50 60 70 80 Lublin Świdnik Tarnów Rzeszów Krosno Zamość Jasło Kielce Mielec Dębica Kraśnik Przemyśl Nowy Sącz Tarnobrzeg Sanok Sandomierz Gorlice Cena ciepła zł/GJ

33 Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na / Moc zamówiona 39 kW w3 90 kW w4 580 kW w5 Gaz (zł/GJ) 59,26 62,79 65,65 Sieć miejska S (zł/GJ) 57,80 -2,5% -7,9% -11,9%

34 Wynik finansowy netto tys. zł Lata -2.192 -215 1.112 1.048 435 172 119
125 68 116 195 760 -1.319 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 500 1.000 1.500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata tys. zł

35 Średnie zatrudnienie Ilość osób Lata 115,6 73,6 72,6 70,0 66,7 64,8
62,7 60,8 60,3 60,0 79,6 141,3 138,0 30 60 90 120 150 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Ilość osób

36 Nakłady inwestycyjne netto
496 364 362 1.069 1.650 2.432 2.036 2.040 739 967 2.271 3.318 839 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata tys. zł

37 Główne zadania inwestycyjne
Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji

38 Podłączenia i odłączenia w kW

39 Montaż węzłów cieplnych
27 19 39 58 52 20 6 1 12 3 10 30 40 50 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Sztuki

40 Modernizacja i budowa sieci cieplnych
125 410 431 510 351 1.183 2.586 2.328 1.472 1.758 1705 660 946 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Długość w mb

41 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google