Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 8.09.2010 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 8.09.2010 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 8.09.2010 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

2 2 Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

3 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

4 4 Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2009 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu długość sieci cieplnych 48,4 km długość sieci cieplnych 48,4 km ilość węzłów cieplnych 259 sztuk ilość węzłów cieplnych 259 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,8 MW moc zamówiona 76,8 MW ilość odbiorców 335 ilość odbiorców 335 ilość pracowników 60 ilość pracowników 60

5 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – 25.105 tys. zł Przychody ze sprzedaży – 25.105 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.020 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.020 tys. zł Zysk netto – 52 tys. zł Zysk netto – 52 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.094 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.094 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

6 6 Przychody ze sprzedaży plan 2009 - 25.105 tys. zł plan 2009 - 25.105 tys. zł wykonanie 2009 - 25.236 tys. zł wykonanie 2009 - 25.236 tys. zł Plan zrealizowano w 100%, sprzedając 517 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 57,65 zł/wzrost o 14%/. Główna przyczyna wzrostu cen ciepła to wzrost kosztów węgla o około 40%. Planowane przychody w 2010 roku to 26.078 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

7 7 Koszty działalności operacyjnej plan 2009 - 25.020 tys. zł plan 2009 - 25.020 tys. zł wykonanie 2009 - 25.040 tys. zł wykonanie 2009 - 25.040 tys. zł Założenia planu zrealizowano w 100%. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2010 roku to 25.894 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

8 8 Zysk netto plan 2009 – 52 tys. zł plan 2009 – 52 tys. zł wykonanie 2009 – 116 tys. zł wykonanie 2009 – 116 tys. zł Plan zrealizowano w 223 %. Planowany zysk netto w 2010 roku to 133 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

9 9 Inwestycje plan 2009 – 1.094 tys. zł plan 2009 – 1.094 tys. zł wykonanie 2009 – 739 tys. zł wykonanie 2009 – 739 tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 32% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców i modernizacje sieci cieplnej. Planowane nakłady inwestycyjne w 2010 roku to 1.116 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

10 10 Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej - 377 tys. zł modernizacja sieci cieplnej - 377 tys. zł montaż i modernizacja węzłów cieplnych - 117 tys. zł montaż i modernizacja węzłów cieplnych - 117 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 93 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 93 tys. zł monitoring systemu ciepłowniczego - 43 tys. zł monitoring systemu ciepłowniczego - 43 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Modernizacja sieci cieplnych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Nazwa zadania Średnica (mm) Długość (m) Sieć magistralna ul.Ogrodowa 200135 Sieć magistralna ul.Pisarka 200103 Sieć i przyłącz ul.Drzewieckiego 80-125195 Przyłącza ul.Łukasiewicza 2564 Razem Razem496

12 12 Montaż i modernizacja węzłów cieplnych Montaż węzła cieplnego w obiektach MSM ul.Kilińskiego Montaż węzła cieplnego w obiektach MSM ul.Kilińskiego Montaż stacji uzdatniania wody w 9 węzłach grupowych Montaż stacji uzdatniania wody w 9 węzłach grupowych Modernizacja węzła cieplnego w budynku SMLW Modernizacja węzła cieplnego w budynku SMLW ul. Drzewieckiego ul. Drzewieckiego Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W4D, W4S, Moniuszki i ZS nr 2 w węzłach cieplnych W4D, W4S, Moniuszki i ZS nr 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

13 13 Podłączenia nowych odbiorców Podłączenia nowych odbiorców Obiekt handlowy firmy A&K ul.Jagiellończyka 6 Obiekt handlowy firmy A&K ul.Jagiellończyka 6 Szeregówki ul. Nowa-Szafera S1/1-3 Szeregówki ul. Nowa-Szafera S1/1-3 Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 11 Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 11 Obiekt sportowy balon Centrum Piłkarstwa Obiekt sportowy balon Centrum Piłkarstwa Sportowego ul. Drzewieckiego Sportowego ul. Drzewieckiego Basen MOSiR ul.Powstańców Warszawy Basen MOSiR ul.Powstańców Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Monitoring systemu ciepłowniczego Zakupiono nową wersję oprogramowania InTouch firmy umożliwiającą rozbudowę istniejącego monitoringu o nowe obiekty ciepłownicze. Oprogramowanie zostało wzbogacone o nowe możliwości kontroli pracy systemu ciepłowniczego, analizy i prezentacji danych. Zakupiono nową wersję oprogramowania InTouch firmy Wonderware umożliwiającą rozbudowę istniejącego monitoringu o nowe obiekty ciepłownicze. Oprogramowanie zostało wzbogacone o nowe możliwości kontroli pracy systemu ciepłowniczego, analizy i prezentacji danych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Podstawowe dane finansowe Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn.20092008Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.23622.159114% Koszty dział. oper. tys. zł 25.04022.245113% Zysk brutto tys. zł 173129134% Zysk netto tys. zł 11668169% Należności 5.1474.201123% Zapasy 13515488% Zobowiązania 6.4495.866110%

16 16 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2009 Plan 2009 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.23625.105101% Koszty dział. oper. tys. zł 25.04025.020100% Zysk brutto tys. zł 173106163% Zysk netto tys. zł 11652223% Należności 5.1485.166100% Zapasy 135100135% Zobowiązania 6.4496.107106%

17 17 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn.20092008Dynamika Rotacja należności dni3131100% Rotacja zobowiązań dni2424100% Struktura należności /udział nal. przeter./ %1,441,4799% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł 11.94211.827101% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %10094107% Umorzenie środków trw. %6462103%

18 18 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2009 Plan 2009 Dynamika Rotacja należności dni3131100% Rotacja zobowiązań dni242597% Struktura należności /udział nal. przeter./ %1,443,6839% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł 11.94211.857101% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego %10096105% Umorzenie środków trw. %6464100%

19 19 Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła i dystrybucji ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

20 20 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów -konkurencja ze strony innych mediów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

21 21 Podsumowanie 2009 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2009 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22 22 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 8.09.2010 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google