Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja /

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku.

3 Cel funkcjonowania i zakres działalności
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4 Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2009 /
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Dane charakterystyczne / stan na / długość sieci cieplnych ,4 km ilość węzłów cieplnych sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona ,8 MW ilość odbiorców ilość pracowników

5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Zysk netto – tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł

6 Przychody ze sprzedaży
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody ze sprzedaży plan tys. zł wykonanie tys. zł Plan zrealizowano w 100%, sprzedając 517 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 57,65 zł/wzrost o 14%/. Główna przyczyna wzrostu cen ciepła to wzrost kosztów węgla o około 40%. Planowane przychody w 2010 roku to tys. zł.

7 Koszty działalności operacyjnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty działalności operacyjnej plan tys. zł wykonanie tys. zł Założenia planu zrealizowano w 100%. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2010 roku to tys. zł.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zysk netto plan – tys. zł wykonanie 2009 – tys. zł Plan zrealizowano w 223 %. Planowany zysk netto w 2010 roku to 133 tys. zł.

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Inwestycje plan – tys. zł wykonanie – tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 32% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców i modernizacje sieci cieplnej. Planowane nakłady inwestycyjne w 2010 roku to tys. zł.

10 Najważniejsze zadania inwestycyjne
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej tys. zł montaż i modernizacja węzłów cieplnych tys. zł podłączenia nowych odbiorców tys. zł monitoring systemu ciepłowniczego tys. zł

11 Modernizacja sieci cieplnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Modernizacja sieci cieplnych Nazwa zadania Średnica (mm) Długość (m) Sieć magistralna ul.Ogrodowa 200 135 Sieć magistralna ul.Pisarka 103 Sieć i przyłącz ul.Drzewieckiego 80-125 195 Przyłącza ul.Łukasiewicza 25 64 Razem 496

12 Montaż i modernizacja węzłów cieplnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Montaż i modernizacja węzłów cieplnych Montaż węzła cieplnego w obiektach MSM ul.Kilińskiego Montaż stacji uzdatniania wody w 9 węzłach grupowych Modernizacja węzła cieplnego w budynku SMLW ul. Drzewieckiego Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W4D, W4S, Moniuszki i ZS nr 2

13 Podłączenia nowych odbiorców
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podłączenia nowych odbiorców Obiekt handlowy firmy A&K ul.Jagiellończyka 6 Szeregówki ul. Nowa-Szafera S1/1-3 Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 11 Obiekt sportowy „balon” Centrum Piłkarstwa Sportowego ul. Drzewieckiego Basen MOSiR ul.Powstańców Warszawy

14 Monitoring systemu ciepłowniczego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Monitoring systemu ciepłowniczego Zakupiono nową wersję oprogramowania InTouch firmy Wonderware umożliwiającą rozbudowę istniejącego monitoringu o nowe obiekty ciepłownicze. Oprogramowanie zostało wzbogacone o nowe możliwości kontroli pracy systemu ciepłowniczego, analizy i prezentacji danych.

15 Podstawowe dane finansowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe Wielkość Jedn. 2009 2008 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.236 22.159 114% Koszty dział. oper. 25.040 22.245 113% Zysk brutto 173 129 134% Zysk netto 116 68 169% Należności 5.147 4.201 123% Zapasy 135 154 88% Zobowiązania 6.449 5.866 110%

16 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Wykonanie 2009 Plan 2009 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł 25.236 25.105 101% Koszty dział. oper. 25.040 25.020 100% Zysk brutto 173 106 163% Zysk netto 116 52 223% Należności 5.148 5.166 Zapasy 135 100 135% Zobowiązania 6.449 6.107 106%

17 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. 2009 2008 Dynamika Rotacja należności dni 31 100% Rotacja zobowiązań 24 Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1,44 1,47 99% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ Kapitał własny tys. zł 11.942 11.827 101% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego 100 94 107% Umorzenie środków trw. 64 62 103%

18 Podstawowe dane finansowe cd.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Wykonanie 2009 Plan 2009 Dynamika Rotacja należności dni 31 100% Rotacja zobowiązań 24 25 97% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1,44 3,68 39% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ Kapitał własny tys. zł 11.942 11.857 101% Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego 100 96 105% Umorzenie środków trw. 64

19 Główne zagrożenia i problemy spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podsumowanie 2009 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2009 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2009 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google