Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ładu i porządku miasta Mielca dokonana przez Straż Miejską w oparciu o kompleksowy przegląd miasta dokonany w dniu 5.05.2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ładu i porządku miasta Mielca dokonana przez Straż Miejską w oparciu o kompleksowy przegląd miasta dokonany w dniu 5.05.2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena ładu i porządku miasta Mielca dokonana przez Straż Miejską w oparciu o kompleksowy przegląd miasta dokonany w dniu 5.05.2006 r.

2 BADANE OBSZARY

3 duże średnie małe ZANIECZYSZCZENIE OBSZARÓW

4 Przeprowadzony przegląd został zrealizowany pod kątem utrzymania czystości na terenach administrowanych zarówno przez instytucje jak i osoby prywatne. W następstwie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

5 - po zimie drogi oraz chodniki nie zostały dokładnie posprzątane z piasku i innych zanieczyszczeń; dotyczy ulic: Kilińskiego, Żeromskiego, Solskiego, Kusocińskiego, al. Niepodległości, Kwiatkowskiego, Partyzantów, Kościuszki, Przemysłowa, Wojska Polskiego Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Starostwo Powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg

6 - w nawierzchniach ulic występują uszkodzenia i dziury: Kilińskiego, Żeromskiego, al. Niepodległości - zbyt mała częstotliwość kompleksowego oczyszczania ulic oraz rowów przydrożnych - zaniedbany, nieestetyczny teren ul. Głowackiego Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Starostwo Powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg

7 - nie dokładne posprzątanie pozimowe: piasek, zanieczyszczenia są szczególnie widoczne w rejonach skrzyżowań; dotyczy ulic: Wolności, Sienkiewicza, Wojsławska, Mickiewicza, Legionów Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Urząd Marszałkowski Podkarpacki Zarząd Dróg

8 - piasek nie został uprzątnięty również z chodników leżących przy w/w ulicach - rowy zaśmiecone, głównie przy ul. Wolności - kanał biegnący wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ronda przy SSE w kierunku firmy MELNOX - zły stan nawierzchni, która została prowizorycznie naprawiona i to nie dokładnie: ul. Wolności, Rynek, Mickiewicza, wiadukt Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Urząd Marszałkowski Podkarpacki Zarząd Dróg

9 - zły stan nawierzchni, nie posprzątane ulice wewnętrzne na os. Lotników, os. Smoczka - zaśmiecony rejon garaży przy ul. Szafera Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

10 - teren MMR nieuporządkowany, zaśmiecony - zły stan techniczny niektórych altanek śmietnikowych, które wymagają przebudowy, w szczególności przy ul. Czarneckiego 2, Chopina 3 - zaśmiecone rejony garaży przy Górce Cyranowskiej Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

11 - nie dokładnie posprzątane z piasku niektóre ulice m.in. Warszawska, Limanowskiego, parking przy ul. Pisarka - kosze uliczne brudne wymagają okresowego wymycia - zaśmiecone tereny nad Wisłoką Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Urząd Miejski

12 - zaśmiecona ul. Torowa, oraz rejon przejścia przez tory tzw. ślimak - zaśmiecony rejon hali targowej przy ul. Wolności; tzw. targowicy przy ul. Kilińskiego - niektóre znaki drogowe wymagają wymiany na nowe - zaśmiecony parking przy ul. Wojska Polskiego Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Urząd Miejski

13 - zaśmiecony rejon wzdłuż pasa kolejowego, bocznicy, dworca PKP - nie uprzątnięte konstrukcje metalowe przy budynku dworca - elewacje budynków nie estetyczne, z ubytkami Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Polskie Koleje Państwowe

14 - pojedyncze miejsca zaśmiecone, w szczególności wzdłuż dróg leśnych (droga do stawów) Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Nadleśnictwo Mielec

15 - zaśmiecony teren przy firmie Bury - technologist - zaśmiecony rejon parkingu dla TIR przy firmie MELNOX - tablice kierunkowe częściowo uszkodzone - system oznakowania dojazdu do SSE wymaga wymiany i ujednolicenia - zaśmiecone wjazdy na parkingi - zaniedbany, zarośnięty teren firmy LFO Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Tereny SSE

16 - nie zamiecione fragmenty chodników szczególnie przy posesjach nie zamieszkałych lub których właściciele przebywają za granicą - zaśmiecone tereny działek nie zabudowanych lub których stan nie jest uregulowany (posesja przy skrz. ulic: Wolności i Nowa Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Tereny, posesje prywatne

17 - rejony przystanków zaśmiecone, zbyt mała częstotliwość ich sprzątania - nieestetyczne zadaszenia - brak pojemników na śmieci na niektórych przystankach Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości Tereny administrowane przez Miejska Komunikacja Samochodowa

18 Wnioski Przeprowadzona analiza stanu ładu i porządku w mieście pozwala stwierdzić, że pomimo ciągłych starań instytucji, indywidualnych właścicieli, służb odpowiedzialnych z w/w obszar - występują tereny, gdzie stan czystości, estetyki budzi zastrzeżenia. W związku z powyższym należy wzmóc starania w celu eliminowania wszystkich zastrzeżeń wymienionych powyżej.

19 Generalnie należy stwierdzić, że poza w/w obszarami miasto Mielec jest miastem schludnym ciągle podnoszącym swoją estetykę. Opracował: Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Misiak


Pobierz ppt "Ocena ładu i porządku miasta Mielca dokonana przez Straż Miejską w oparciu o kompleksowy przegląd miasta dokonany w dniu 5.05.2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google