Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O BSZARY REWITALIZACJI Obszary rewitalizacji WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O BSZARY REWITALIZACJI Obszary rewitalizacji WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ"— Zapis prezentacji:

1

2 O BSZARY REWITALIZACJI

3 Obszary rewitalizacji

4 WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ

5 Wykaz planowanych zadań LPWyszczególnienieWartość ogółem 1Przebudowa rynku Starego Miasta wraz z przebudową ul. Mickiewicza Modernizacja kamienic w rynku Starego Miasta Zagospodarowanie terenu wnętrza publicznego Alei Niepodległości w Mielcu wraz z odnowieniem elewacji pierzei ulicy Rozbudowa basenów zewnętrznych na terenie MOSiR Zagospodarowanie terenu Miasteczka Młodego Robotnika wraz z towarzyszącą infrastrukturą Zagospodarowanie parkingu żwirowego na terenie Obszaru Przemysłowego: budowa kompleksu handlowo-usługowego z parkingami Uporządkowanie i zagospodarowanie nieużytków na Obszarze Przemysłowym Modernizacja lotniska Mielec w celu dostosowania do wymogów lokalnego portu lotniczego Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Usuwanie z budynków mieszkalnych dociepleń ścian zewnętrznych zawierających szkodliwe substancj i zastąpienie ich nowoczesnymi technologiami dociepleń

6 Wykaz planowanych zadań (II) 11 Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej poprzez prace renowacyjne w budynku przy ul. P. Skargi Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej poprzez prowadzenie prac renowacyjnych – remontowych elewacji budynków w Osiedlu Dąbrówki Odnowa istniejących terenów zielonych na terenie Osiedla Dąbrówki Poprawa funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych. Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Osiedlu Dąbrówki Poprawa funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych. Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej na Osiedlu P. Skargi Podniesienie walorów użytkowych budynków przy ul. P. Skargi 5 i 7 poprzez wymianę pokrycia dachowego Usuwanie z budynków mieszkalnych dociepleń zawierających azbest i zastąpienie ich nowoczesnymi technologiami dociepleń w budynku przy ul. Partyzantów Usuwanie z budynków mieszkalnych dociepleń zawierających azbest i zastąpienie ich nowoczesnymi technologiami dociepleń w budynku przy ul. Partyzantów 9 B Usuwanie z budynków mieszkalnych dociepleń zawierających azbest i zastąpienie ich nowoczesnymi technologiami dociepleń w budynku przy ul. Partyzantów Usuwanie z budynków mieszkalnych dociepleń zawierających azbest i zastąpienie ich nowoczesnymi technologiami dociepleń w budynku przy ul. Partyzantów Razem

7 ZMIANY W STRUKTURZE I TREŚCI DOKUMENTU

8 Zmiany w strukturze i treści dokumentu Związane są z: wprowadzeniem nowych wytycznych w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji z grudnia 2008 r., potrzebą aktualizacji informacji o mieście.

9 Zakres zmian w dokumencie Aktualizacja danych opisowych Elementy nowe Dostosowanie zapisów do wymogów z wytycznych Ocena wpływu programu na środowisko Kluczowe projekty rewitalizacyjne

10 Proponowane zmiany: nrobecny dokumentzmiany I WPROWADZENIEaktualizacja II Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta aktualizacja danych i opisu III Identyfikacja najważniejszych barier rozwoju Miasta aktualizacja IV Analiza SWOTaktualizacja danych V Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi ZMIANA

11 Proponowane zmiany: nrobecny dokumentzmiany VI Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 1. Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rewitalizacji aktualizacja danych 2. Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji bez zmian 3.Kryteria wyboru obszarów rewitalizacjiaktualizacja danych 4. Zasięg terytorialny wyznaczonych obszarów ZMIANA, jeśli konieczne 5.Uzasadnienie wyboru obszarówZMIANA 6. Oczekiwane efekty i wskaźniki osiągnięć na terenach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji ZMIANA

12 Proponowane zmiany: nrobecny dokumentzmiany VII. Wykaz planowanych zadań do wykonania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Mielca ZMIANA 1. Plan działań przestrzennych (techniczno - materialnych) 2. Plan działań gospodarczych 3. Plan działań społecznych

13 Zmiany w strukturze dokumentu (IV) nrobecny dokumentzmiany VIII. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata aktualizacja danych IX. Ocena wpływu programu na środowisko X. Kluczowe projekty rewitalizacyjne 1. Rola kluczowych projektów rewitalizacyjnych w polityce Miasta 2. Wskazanie kryteriów uznania zadania inwestycyjnego wpisanego do LPR za projekt kluczowy

14 Proponowane zmiany: nrobecny dokumentzmiany XI. System monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej. Załącznik nr 1: Wzór formularza wniosku o wyznaczenie nowego obszaru rewitalizacji aktualizacja, jeśli konieczne Załącznik nr 2: Wzór formularza wniosku o rozszerzenie istniejącego obszaru rewitalizacji aktualizacja, jeśli konieczne Załącznik nr 3: Wzór formularza o włączenie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji aktualizacja Załącznik nr 4 - lista projektów kluczowych Załącznik nr 5 - plan finansowy realizacji projektów kluczowych

15 P ROJEKTY KLUCZOWE – ZNACZENIE W DOKUMENCIE

16 Projekty kluczowe Dlaczego chcemy włączyć je do dokumentu: pozwalają zachować zgodność z zapisami wytycznych bez zmiany całego dokumentu. Rola projektów kluczowych w dokumencie: wskazują na absolutne priorytety miasta w zakresie rewitalizacji. Rola projektów kluczowych na zewnątrz: to projekty, które rzeczywiście będą przeznaczone do aplikowania o środki w ramach RPO.

17 Projekty kluczowe Miasta Stare Miasto – modernizacja Rynku, kamienic, ulic, ciągów pieszych, elementów małej architektury, Miasteczko Młodego Robotnika – rozbiórka baraków, uzbrojenie terenu, wykonanie dróg, parkingów i chodników, budowa budynku mieszkalno-socjalno- usługowego.

18 PROPONOWANY HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ

19 Harmonogram Czynność Miesiąc Przygotowanie materiałów do spotkania informacyjnego Pierwsze spotkanie informacyjne z udziałem partnerów społecznychLuty Zbudowanie bazy danych o mieście na potrzeby uzasadnienia wyboru obszarów Aktualizacja danych i informacji o mieście Ustalenie zainteresowania podmiotów zewnętrznych w aplikowaniu o środki z RPO na działania z zakresu rewitalizacjiMarzec Zgłaszanie propozycji nowych projektów/obszarów rewitalizacji przez podmioty pozamiejskieLuty - kwiecień Opis projektów planowanych do realizacji przez Miasto Konsultacje propozycji zgłaszanych projektówMarzec/kwiecień Przygotowanie oceny zgłoszonych projektów i rekomendacji dla ZZKwiecień/Maj Ustalenie listy projektów kluczowych i obszarów rewitalizacjiKwiecień/Maj Przygotowanie wstępnej wersji dokumentuMaj Prezentacja wstępnej wersji dokumentuMaj/czerwiec Konsultacje wstępnej wersji dokumentuMaj/czerwiec Przekazanie projektu do oceny przez U. MarszałkowskiCzerwiec Rezerwa czasu na dokonanie poprawek Uchwalenie dokumentu przez RadęCzerwiec/lipiec Planowany najpóźniejszy moment przekazania uchwalonego dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego (maksymalnie 2 miesiące przed zakończeniem naboru wniosków) Zakończenie naboru wniosków do osi 7.Wrzesień

20 Kryteria dopuszczenia projektu do włączenia na listę projektów kluczowych Zespół ds. rewitalizacji zastrzega sobie możliwość ustalenia listy projektów kluczowych; Ustalenie to będzie wykonane po rekomendacji zespołu konsultantów; Nie będzie przeprowadzone dowolnie – zastosowany zostanie zestaw kryteriów

21 Kryteria Tylko projekty, które wpisują się w kryteria ogłoszone przez Urząd Marszałkowski mogą liczyć na zdobycie dofinansowania; W związku z tym kryteria dopuszczenia do wpisania na listę projektów kluczowych będą ZBIEŻNE Z KRYTERIAMI WOJEWÓDZKIMI


Pobierz ppt "O BSZARY REWITALIZACJI Obszary rewitalizacji WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google