Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie
Joanna Kunysz, Lidia Sękowska

2 Definicja ZDROWIA Wg WHO: „ ZDROWIE” to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

3 Holistyczna koncepcja ZDROWIA
Koncepcja ta traktuje człowieka jako „całość” i „część całości”. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne: umysłowe emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie duchowe

4 Czynniki wpływające na zdrowie

5 Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza?
Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie : podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

6 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie
Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole (czyli jej ukryty program) – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

7 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

8 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

9 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

10 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

11 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
STANDARD PIERWSZY STANDARD DRUGI Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. STANDARD TRZECI STANDARD CZWARTY STANDARD PIĄTY Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

12 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

13 Historia Projektu SzPZ
Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 24 lat i narodziła się w Europie.

14 Historia Projektu SzPZ
1986 – Międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; Raport „Zdrowa Szkoła” opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

15 Nasza Szkoła w Projekcie
Do uczestnictwa zgłosiliśmy się we wrześniu 2010 roku jako jedna z 400 szkół w województwie podkarpackim

16 Zespół Szkoły Promującej Zdrowie
Koordynator – Joanna Kunysz Członkowie: Lidia Sękowska Beata Iwińska-Kłak /pedagog/ Irena Ulman Joanna Cyran Maria Plis Ewa Szczęch /higienistka szkolna/ Maryla Pysz /pielęgniarka/ Monika Marek /uczennica/

17 WYNIKI DIAGNOZY WSTĘPNEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ PODSTAWOWE CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI
I rok Dbamy o swoje zdrowie II rok Aktywność fizyczna podstawą dobrego samopoczucia III Rok Propagujemy zdrowe zasady odżywania Palenie tytoniu Uzależnienia /alkohol, narkotyki, dopalacze/ Jak dbam o swoje zdrowie? Nadwaga i otyłość Zapobieganie chorobom zakaźnym AIDS, żółtaczka Nowotwór złośliwy wśród kobiet Cukrzyca Depresja Propagowanie idei krwiodawstwa Jak spędzamy wolny czas SKS – sposób na rozładowanie stresu Czas na sport i taniec Rowerem przez świat… Zmniejszenie częstotliwości urazów powstałych w wyniku wypadków i pogranicznie ich skutków /udzielanie pierwszej pomocy, Śniadanie to podstawa Warzywa i owoce w naszej diecie Zdrowa żywność Zasady zdrowego odżywania a nasza dieta Gotujemy zdrowo i kolorowo Choroby dietozależne

18 Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie Krajowy Certyfikat Jakości
ROK 2012/2013 – co nas czeka? Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie Krajowy Certyfikat Jakości

19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google