Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Szkoła Promująca Zdrowie Joanna Kunysz, Lidia Sękowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Szkoła Promująca Zdrowie Joanna Kunysz, Lidia Sękowska."— Zapis prezentacji:

1 1 Szkoła Promująca Zdrowie Joanna Kunysz, Lidia Sękowska

2 2 Definicja ZDROWIA lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Wg WHO: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność,

3 3 Holistyczna koncepcja ZDROWIA całość część całości. Koncepcja ta traktuje człowieka jako całość i część całości. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne zdrowie psychiczne: - umysłowe - emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie duchowe zdrowie duchowe

4 4 Czynniki wpływające na zdrowie

5 5 co to oznacza? Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza? podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. siedlisko Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie :

6 6 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie Edukacja zdrowotna Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole Etos zdrowia w szkole (czyli jej ukryty program) – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

7 7 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zdrowy styl życia Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

8 8 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

9 9 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

10 10 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

11 11 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE STANDARD PIERWSZY STANDARD DRUGI Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. STANDARD TRZECI STANDARD CZWARTY STANDARD PIĄTY Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

12 12 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

13 13 Historia Projektu SzPZ Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 24 lat i narodziła się w Europie.

14 14 Historia Projektu SzPZ – Międzynarodowa konferencja Szkoła Promująca Zdrowie w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; Raport Zdrowa Szkoła opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); kraje 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

15 15 Nasza Szkoła w Projekcie Do uczestnictwa 2010 roku 400 szkół w województwie podkarpackim zgłosiliśmy się we wrześniu 2010 roku jako jedna z 400 szkół w województwie podkarpackim

16 16 Zespół Szkoły Promującej Zdrowie Koordynator – Joanna Kunysz Członkowie: Lidia Sękowska Beata Iwińska-Kłak /pedagog/ Irena Ulman Joanna Cyran Maria Plis Ewa Szczęch /higienistka szkolna/ Maryla Pysz /pielęgniarka/ Monika Marek /uczennica/

17 17 WYNIKI DIAGNOZY WSTĘPNEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ PODSTAWOWE CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI I rok Dbamy o swoje zdrowie II rok Aktywność fizyczna podstawą dobrego samopoczucia III Rok Propagujemy zdrowe zasady odżywania Palenie tytoniu Uzależnienia /alkohol, narkotyki, dopalacze/ Jak dbam o swoje zdrowie? Nadwaga i otyłość Zapobieganie chorobom zakaźnym AIDS, żółtaczka Nowotwór złośliwy wśród kobiet Cukrzyca Depresja Propagowanie idei krwiodawstwa Jak spędzamy wolny czas SKS – sposób na rozładowanie stresu Czas na sport i taniec Rowerem przez świat… Zmniejszenie częstotliwości urazów powstałych w wyniku wypadków i pogranicznie ich skutków /udzielanie pierwszej pomocy, Śniadanie to podstawa Warzywa i owoce w naszej diecie Zdrowa żywność Zasady zdrowego odżywania a nasza dieta Gotujemy zdrowo i kolorowo Choroby dietozależne

18 18 ROK 2012/2013 – co nas czeka? Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie Krajowy Certyfikat Jakości

19 19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "1 Szkoła Promująca Zdrowie Joanna Kunysz, Lidia Sękowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google