Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Węglowodany (Cukry) Związki wielofunkcyjne Część 3

3 Węglowodany część 3 Glikozydy Monosacharydy Ryboza, Deoksyryboza: - wzory -funkcje biologiczne, pochodne Disacharydy Sacharoza, Celobioza, Maltoza,Laktoza -wzór -właściwości fizyczne i chemiczne -funkcje biologiczne, zastosowanie Polisacharydy Skrobia, Celuloza -Wzory -Właściwości fizyczne i chemiczne -Funkcje biologiczne, zastosowanie

4 Glikozydy W pod koniec części 2 pokazaliśmy, utworzenie pierścienia hemiacetalowego przez glukozę i fruktozę. Taka reakcja wewnątrz cząsteczkowa możliwa jest tylko wtedy gdy w cząsteczce mamy obecna grupę karbonylową i hydroksylową. Piran Furan piranoza furanoza Jak wrażliwe mamy kubki smakowe i jak ważna jest budowa związku, może pokazać α-mannoza, która ma słodki smak i β-mannoza o smaku gorzkim.

5 Glikozydy są to acetale utworzone z monosacharydów. Ze względu na asymetryczność węgla pierścienia, tworzącego wiązanie glikozydowe (C-O-C), wiązanie łączące pierścień z grupą alkilową alkoholi, może być typu α- lub β-. I tak możemy mieć α-glikozydy i β-glikozydy. Właściwości chemiczne glikozydów: - w środowisku kwaśnym (H + ) następuje hydroliza do cukru i alkoholu - są natomiast niewrażliwe na działanie zasad (OH - ), nie redukują Glikozydy ALDEHYD, KETON ALKOHOL, FENOL ACETAL Zamknięcie pierścienia hemiacetalowego wprowadza również do cząsteczki monosacharydu jedną dodatkowa grupę hydroksylową, która ma inne właściwości chemiczne od pozostałych grup –OH.

6 Monosacharydy: ryboza i deoksyryboza W poprzedniej części poznaliśmy glukozę i fruktozę, ale dla funkcjonowania organizmów żywych ważne są również dwa inne monosacharydy: ryboza i deoksyryboza, oraz ich pochodne, nukleozydy i nukleotydy. β-rybofuranoza (β-ryboza) β-deoksyrybofuranoza (β-deoksyryboza)

7 Nukleozydy i nukleotydy Ryboza i deoksyryboza tworzą nukleozydy z zasadami purynowymi i pirymidynowymi. Nukleozydy są glikozydami (tzw. N-glikozydami) ponieważ zamiast wiązania C-O-C w ich cząsteczkach występuje wiązanie C-N-C β-rybofuranoza (β-ryboza) zasada azotowa adenina adenozyna

8 Nukleozydy i nukleotydy Ester fosforowy nuklozydów to nukleotyd. Najpopularniejszym nukleotydem jest ATP czyli adenozynotrójfosforan, nośnik energii, który uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych. ATP adenozynotrifosforan

9 Nukleozydy i nukleotydy Przy pomocy reszt fosforanowych nukleotydy łączą się w łańcuchy, tworząc takie związki jak RNA (kwas rybonukleinowy) i DNA (kwas deoksyrybonukleinowy). Różnice w ich budowie polegają na zamianie rybozy (RNA) na deoksyrybozę (DNA), oraz na zamianie zasady uracylowej (RNA) na tyminową (DNA). RNA – służy organizmom do biosyntezy białek, w nim zakodowana jest informacja o sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym.

10 Nukleozydy i nukleotydy DNA – jest źródłem informacji genetycznej przekazywanej, z pokolenia na pokolenie, o budowie całego organizmu.

11 Disacharydy - sacharoza Wiązanie glikozydowe powstaje przy połączeniu cząsteczki cukru z alkoholem, ponieważ monosacharydy są częściowo cukrami możliwe jest połączenie dwóch cząsteczek węglowodanowych. Dwa monosacharydy połączone wiązaniem glikozydowym nazywamy disacharydem. Najczęściej spotykanym disacharydem w otoczeniu człowieka jest sacharoza zwana potocznie cukrem. Sacharoza zbudowana jest z jednej cząsteczki α-D-glukopiranozy i jednej cząsteczki β-D-fruktofuranozy. Wiązanie występuje pomiędzy atomami węgla C1 glukozy i C2 fruktozy. 2-O-(α-D-glukopiranozylo)-β-D-fruktofuranozyd Sacharoza, 1,2-glikozyd

12 Disacharydy - sacharoza Właściwości sacharozy Fizyczne: -ciało krystaliczne -białe -smak słodki -bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie -słabo rozpuszczalna w alkoholu Chemiczne: - brak właściwości redukujących, (negatywna próba Trommera) - ulega hydrolizie w środowisku kwaśnym, na glukozę i fruktozę, (po podgrzaniu roztworu do wrzenia ponownie wykonana próba Trommera potwierdza obecność redukujących grup hemiacetalowych)

13 Disacharydy - sacharoza Hydroliza w środowisku kwaśnym do substancji prostszych α-D-glukozy i jednej cząsteczki β-D-fruktofuranozy α-D-glukozaβ-D-fruktoza sacharoza

14 Disacharydy – maltoza, celobioza, laktoza Inne przykłady disacharydów to maltoza, celobioza i laktoza. Wiązanie glikozydowe, które jest obecne w wymienionych związkach, łączy grupę hemiacetalową ze zwykłą grupą –OH. Maltoza – disacharyd, z wiązaniem glikozydowym α C1-C4, otrzymywany w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi. Ma właściwości redukujące ponieważ jest obecna wolna grupa hemiacetalowa. Z łatwością jest trawiona przez ludzi i łatwo ulega fermentacji. Maltoza, 1,4-α-glikozyd 4-O-(α-D-glukopiranozylo)-α-D-glukopiranoza

15 Disacharydy – maltoza, celobioza, laktoza Celobioza – disacharyd, z wiązaniem glikozydowym β C1-C4, otrzymywany w wyniku częściowej hydrolizy celulozy. Tak samo jak maltoza, ma właściwości redukujące (pozytywna próba Trommera). Nie jest trawiona przez organizmy ludzkie i nie może być fermentowana przez drożdże. Celobioza, 1,4-β-glikozyd 4-O-(β-D-glukopiranozylo)-β-D-glukopiranoza

16 Disacharydy – maltoza, celobioza, laktoza Laktoza – disacharyd, zwany też cukrem mlekowym, ze względu na występowanie w mleku ludzkim i krowim. Stosowana we wszelkiego rodzaju sztucznych odżywkach dla niemowląt. Również ma właściwości redukujące i jest 1,4-β-glikozydem. W przeciwieństwie do maltozy i celobiozy jej cząsteczki składają się z dwóch różnych monosacharydów: D-glukozy i D-galaktozy. Laktoza, 1,4-β-glikozyd 4-O-(β-D-galaktopiranozylo)-β-D-glukopiranoza

17 Polisacharydy – skrobia, celuloza Polisacharydy inaczej zwane są wielocukrami, są to tzw. związki wielkocząsteczkowe utworzone z kilkuset do kilku tysięcy połączonych ze sobą wiązaniami glikozydowymi pierścieni glukopiranozowych. Skrobia – występuje głównie w nasionach i bulwach roślin, służy jako materiał zapasowy. Jest głównym składnikiem mąki czyli obecna jest w pieczywie, makaronach itd. Również w ziemniakach, ziarnach ryżu i kukurydzy. Spotykamy się z dwoma rodzajami skrobi: Amyloza – 300 – 400 cząsteczek połączonych w długie nie rozgałęzione łańcuchy Wiązanie glikozydowe jest takie samo jak w cząsteczkach maltozy Amylopektyna – od kilku to kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek połączonych w długie rozgałęzione łańcuchy dzięki wiązaniom α C1-C2 i α C1-C6

18 Polisacharydy – skrobia, celuloza wiązanie 1,4-α-glikozydowe wiązanie 1,6-α-glikozydowe amyloza amylopektyna

19 Polisacharydy – skrobia, celuloza amyloza amylopektyna Właściwości skrobi Fizyczne: -bezpostaciowa substancja stała -biała -bez smaku, bez zapachu -nie rozpuszczalna w zimnej wodzie -w gorącej wodzie tworzy roztwór koloidalny (kleik skrobiowy), który zżelowuje się po schłodzeniu Dzięki tym właściwościom skrobię wykorzystuje się do produkcji kisieli i budyniów.

20 Polisacharydy – skrobia, celuloza Właściwości skrobi Chemiczne: -brak właściwości redukujących (próba Trommera negatywna) -po ogrzaniu z mocnymi kwasem ulega hydrolizie do glukozy (Właściwość wykorzystywana do produkcji sztucznego miodu i syropów cukierniczych) -hydroliza zachodzi również pod wpływem enzymów np. ptialiny zawartej w ślinie (Stąd możliwe jest trawienie przez organizmy zwierzęce) -reakcja charakterystyczna, skrobia zabarwia się na ciemnogranatowo pod wpływem roztworu jodu. Reakcja hydrolizy w środowisku kwaśnym

21 Polisacharydy – skrobia, celuloza Celuloza składa się z 1000 do 3000 reszt glukozowych połączonych wyłącznie w łańcuchy proste, takim samym wiązaniem jakie występuje w disacharydzie celobiozie: 1,4-β-glikozydowym Właściwości celulozy Fizyczne: -substancja o budowie włóknistej -nierozpuszczalna w zimnej i gorącej wodzie -nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych Chemiczne: -brak właściwości redukujących (próba Trommera negatywna) -po ogrzaniu z mocnymi kwasem ulega hydrolizie do glukozy, ale reakcja przebiega dużo trudniej w porównaniu z hydrolizą skrobi Ponieważ hydroliza przebiega w dużo trudniejszych warunkach, zwierzęta mięsożerne i człowiek nie są przystosowani do trawienia celulozy, brak im odpowiednich enzymów trawiennych. Zwierzęta roślinożerne mają w swoich układach pokarmowych bakterie i pierwotniaki, które hydrolizują celulozę do cukrów prostych, umożliwiając odżywianie.

22 Polisacharydy – skrobia, celuloza Celulozę wykorzystuje się: - w przemyśle włókienniczym do produkcji materiałów z lnu i bawełny - w przemyśle papierniczym, produkcja papieru z drewna, odpadów bawełnianych, słomy - do produkcji sztucznego jedwabiu - do produkcji prochu bezdymnego - do produkcji lakierów i błon fotograficznych len papier błona fotograficzna


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google