Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Exotische Pflanzen. Rośliny egzotyczne.

3 Die Engelstrompeten sind 2 bis 5 Meter hohe Sträucher oder Bäume
Die Engelstrompeten sind 2 bis 5 Meter hohe Sträucher oder Bäume. Ihre großen Blätter können behaart oder unbehaart sein. Sie haben die elliptische Form. Die Krone der Blumen ist 15 bis 30 cm lang und ist in der Farbe weiß, rot oder gelb. Trąby anielskie są krzewami lub drzewami o wysokości m. Ich duże liście mogą być z puszkiem lub bez. Mają kształt eliptyczny. Korona kwiatów ma cm długości i jest w kolorze białym, czerwonym lub żółtym. Die Engelstrompeten stammen aus Südamerika. Trąby anielskie pochodzą z Ameryki Południowej.

4 Die natürliche Heimat der Steppenkerzen sind die Hochebenen des zentralen und westlichen Asien. Das sind ausdauernde, krautige Pflanzen, die meist Wuchshöhen von 80 bis 200 Zentimetern erreichen. Die Rhizome der Steppenkerzen sind fingerartig geformt und recht empfindlich. Naturalną ojczyzną pustynników są płaskowyże centralnej oraz wschodniej Azji. Są to byliny, rośliny zielne, które osiągają przeważnie wysokość od 80 do cm. Kłącza pustynników mają kształt palców i są bardzo wrażliwe.

5 Die aus Tasmanien und Australien stammende Gattung des Eukalyptus umfasst fast 800 verschiedene Bäume und Sträucher. Der Eukalyptus ist ein immergrüner Baum, der in den ersten Lebensjahren früher ein „Jugendblatt” zeigt. Gatunek eukaliptusa pochodzący z Tasmanii obejmuje prawie 800 różnych drzew i krzewów. Eukaliptus jest wiecznie zielonym drzewem, które w pierwszych latach życia ukazuje najpierw swoje "liście młodzieńcze". Danach ändert sich die Blattform zum Erwachsenenblatt. Potem kształt liścia uzyskuje formę dojrzałą.

6 Das Carolina-Jasmin ist eine immergrüne Kletterpflanze
Das Carolina-Jasmin ist eine immergrüne Kletterpflanze. Seine dünnen Stängel schlingen sich um passende Stützen bis zu sechs Meter hoch. Die Blätter sind glänzend, dunkelgrün und lanzettlich. Die Blüten sind gelb und glockenförmig. Jaśmin karoliński jest wiecznie zieloną rośliną pnącą. Jej cienkie łodygi wiją się wokół odpowiedniej podpory aż do 6 m wysokości. Liście są lśniące, ciemnozielone i lancetowate. Kwiaty są żółte, w kształcie dzwonu.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Engelstrompeten - trąby anielskie die Sträucher - krzewy die Blätter - liście die Krone - korona die Steppenkerzen - pustynniki krautige Pflanzen - rośliny zielne erreichen - osiągać die Rhizome - kłącza fingerartig - w kształcie palców empfindlich - wrażliwy die Kletterpflanze - roślina pnąca

8 Die Bougainvillea stammt aus Südamerika
Die Bougainvillea stammt aus Südamerika. Ihre Züchtung gedeiht inzwischen in allen subtropischen Gebieten bis ins südliche Mittelmeergebiet. Der Gattungsname ehrt den französischen Seefahrer und Entdecker Louis Antoine de Bougainville. Bugenwilla pochodzi z południowej Ameryki. Jej hodowle jednak rozprzestrzeniły się na wszystkich obszarach subtropikalnych aż do południowych rejonów Morza Śródziemnego. Nazwa gatunku jest wyróżnieniem dla francuskiego nawigatora i podróżnika Louisa Antoine de Bougainville. Die Mitte des Hochblattes ist mit dem Blütenstiel verwachsen. Środek liścia górnego jest wrośnięty w szypułkę kwiatową.

9 Die Washingtonien erreichen Wuchshöhen von bis zu 25 Meter und Stammdurchmesser von bis zu einem Meter. Ihre Heimat liegt in Südkalifornien, Arizona und Nordmexiko. Sie wachsen in Gegenden, in welchen in geringer Tiefe Grundwasser vorhanden ist. Palmy washingtonie osiągają wysokość do 25 m. i średnicę pnia do 1 m. Ojczyzną ich jest Południowa Kalifornia, Arizona oraz Meksyk Północny. Rosną one w okolicach na których na nieznacznej głębokości są wody gruntowe.

10 Die Lotosblumen sind ausdauernde, Wasserpflanzen mit Rhizomen
Die Lotosblumen sind ausdauernde, Wasserpflanzen mit Rhizomen. Die Laubblätter sind schildförmig. Die großen Blüten sind zwittrig, mit vielen Blättern. Die Bestäubung erfolgt durch Käfer. Kwiaty lotosu są wieloletnimi roślinami wodnymi z kłączami. Liście są w kształcie tarczy. Duże kwiaty są hermafrodytami z licznymi płatkami. Są one zapylane przez chrząszcze. Die Blättern des Lotos sind flüssigkeitsabweisend sind und sie bleiben immer sauber. Płatki lotosu są wodoodporne i pozostają zawsze czyste.

11 Die Nipapalme kann man in Indochina Thailand, Malaysia, Philippinen und in Australien treffen. Sie wächst an Flussmündungen im Brackwasser und dominiert teilweise die dortigen Mangrovenwälder. Sie bildet einen unterirdisch kriechenden verzweigten Stamm. Nipę krzewinkową można spotkać w Indochinach, Tajlandii, Malezji, Filipinach oraz w Australii. Rośnie u ujścia rzek, w słonawej wodzie i dominuje częściowo w tamtejszych lasach namorzynowych. Tworzy ciągnący się pod ziemią, rozgałęziony pień.

12 Ab Mitte Juni blüht die Bienen- Ragwurz, im Mittelmeerraum sogar ab April. Man kann sie auch in den nördlichen Alpen treffen. Die Pflanzen werden cm hoch, sie haben zwei bis vier grundständige Laubblätter, die länglich-lanzettlich und lebhaft grün sind. Od połowy czerwca kwitnie dwulistnik pszczeli, w rejonie Morza Śródziemnego nawet od kwietnia. Można spotkać go również w Alpach północnych. Rośliny mają od cm wysokości i posiadają cztery podstawowe liście, które są podłużne, lancetowate i jaskrawo zielone. Die Blüten sind rosa oder weißlich- grünlich und haben grüne Nerven. Kwiaty są różowe lub biało - zielone i mają zielone nerwy.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die dünnen Stängel - cienkie łodygi schlingen - wić się lanzettlich - lancetowaty glockenförmig - w kształcie dzwonu die Züchtung - hodowla der Blütenstiel - szypułka kwiatowa der Stammdurchmesser - średnica pnia die Heimat - ojczyzna in geringer Tiefe - na nieznacznej głębokości das Grundwasser - woda gruntowa die Wasserpflanzen - rośliny wodne

14 Die Zwergpalme wächst oft buschig ist und selten erreicht Wuchshöhen über 4 bis 6 Meter. Die Krone besteht aus halbkreisförmigen, steif abstehenden Blättern. Die Pflanzen sind einhäusig oder zweihäusig, manchmal auch polygam. Palma karłowata rośnie często w formie krzewu i rzadko osiąga wysokość powyżej m. Korona składa się z półokrągłych, wystających sztywno liści. Rośliny są jedno lub dwupienne a niekiedy też i poligamiczne. Sie tritt im westlichen Mittelmeerraum auf. Sie wächst auf sandigen Böden. Występuje w zachodniej części Morza Śródziemnego. Rośnie na glebach piaszczystych.

15 Die Jacaranda ist der mittelgroße, immergrüne Baum
Die Jacaranda ist der mittelgroße, immergrüne Baum. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist das tropische und subtropische Südamerika, ihr Hauptverbreitungsgebiet ist aber Brasilien. Jakaranda jest wiecznie zielonym drzewem, średniej wielkości. Występowała pierwotnie w tropikalnym i subtropikalnym klimacie Ameryki Południowej, głównym miejscem jej występowania jest jednak Brazylia. Jacaranda-Bäume haben doppelte Blätter und glockenförmige Blüten. Drzewa jakarandy mają podwójne liście i w kształcie dzwonków, kwiaty.

16 Die Wüstenrosen sind in Afrika und in Arabien heimisch
Die Wüstenrosen sind in Afrika und in Arabien heimisch. Sie wachsen bevorzugt in semiaridem Klima. Sie sind die Sukkulenten, fast-immergrüne bis immergrüne Pflanzen, die Sträucher, die verdickte Stämme haben. Róże pustyni są zadomowione w Afryce oraz Arabii. Rosną przeważnie w klimacie półpustynnym. Są sukulentami, niemal wiecznie zielonymi roślinami, krzewami, które posiadają rozszerzone pnie. Sie erreichen Wuchshöhen von bis 5 Meter und Stammdurchmesser von bis zu 2 Meter. Osiągają wysokość do 5 m i średnicę pnia do 2 m.

17 Fast alle Arten der Bromelien sind immergrüne, ausdauernde krautige Pflanzen. Ein charakteristisches Merkmal ist der Besitz von Saugschuppen auf den Blättern, mit denen diese Pflanzen den Niederschlag und Nährstoffe direkt, ohne Umweg über die Wurzeln, aufnehmen. Wszystkie odmiany bromelii są wiecznie zielonymi, roślinami zielnymi. Cechą charakterystyczną jest posiadanie włosków ssących na liściach, którymi rośliny pochłaniają bezpośrednio opady deszczu oraz substancje odżywcze bez przepuszczania ich przez korzenie.

18 Camellia Japonica stammt aus Süd-Ostasien
Camellia Japonica stammt aus Süd-Ostasien. Sie ist eng mit dem Teestrauch verwandt. Dieser immergrüne Strauch ist in den letzen Jahren sehr beliebt geworden. Sie hat die prachtvollen Blüten. Kamelia japońska pochodzi z południowo - wschodniej Azji. Jest blisko spokrewniona z krzewem herbacianym. Ten wiecznie zielony krzew stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Posiada wspaniałe kwiaty. Einige Sorten blühen im Herbst, aber die Vielzahl der Kamelien sind Frühjahrsblüher. Niektóre odmiany kwitną jesienią ale większość kamelii to kwiaty wiosenne.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
schildförmig - w kształcie tarczy die Bestäubung - zapylenie der Käfer - chrząszcz die Flussmündungen - ujścia rzek das Brackwasser - woda słonawa die Mangrovenwälder - lasy namorzynowe die Bienen-Ragwurz - dwulistnik pszczeli lebhaft grün - jaskrawo zielony die Zwergpalme - palma karłowata buschig - w formie krzewu halbkreisförmig - półokrągły

20 Die Paradiesvogelblume kann man im Südafrika und auf den Kanarischen Inseln sie als meterhohe Pflanze treffen, die während der Blütezeit prachtvoll aussieht. Ihre Blütenblätter sind orange-gelb oder blau. Sie hat die großen, ledrigen Blätter Rajskiego ptaka można spotkać w Afryce południowej oraz na Wyspach Kanaryjskich jako roślinę mającą metr wysokości, która wygląda wspaniale podczas kwitnienia. Jej płatki są pomarańczowo- żółte lub niebieskie. Posiada duże, skórzaste liście.

21 Der Tulpenbaum ist eine in Nordamerika heimische Baumart
Der Tulpenbaum ist eine in Nordamerika heimische Baumart. Seine Blätter sind 10 bis 15 cm lang und 12 bis 20 cm breit. Im Amerika ist der Tulpenbaum eine der wichtigsten Baumarten. Sein Holz wird oft verarbeitet. Tulipanowiec jest drzewem pochodzącym z Ameryki Północnej. Jego liście są długości cm i szerokości cm. W Ameryce tulipanowiec jest jednym z najważniejszych gatunków drzew. Jego drewno jest często przetwarzane. Die Blüten stehen einzeln an Zweigenden. Sie sind becherförmig. Kwiaty pojawiają się pojedynczo na końcach gałęzi. Mają kształt kubka.

22 Die verschiedenen Plumeria-Arten wachsen als laubabwerfende Bäume oder Sträucher. Sie enthalten reichlich Milchsaft. Die an den Zweigspitzen angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die Blütenstände sind zusammengesetzt und oft vielblütig. Różne gatunki plumerii rosną jako drzewa liściaste lub krzewy. Zawierają obfity sok mleczny. Rozmieszczone na końcówkach gałęzi liście posiadają łodygi. Kwiatostany są złożone i często wielokwiatowe.

23 Die Wunderblume stammt aus Mittelamerika
Die Wunderblume stammt aus Mittelamerika. Sie ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 1 bis zu 2 Meter erreicht. Sie bildet Wurzelknolle. Die einfachen Laubblätter sind 3,5 bis 13 cm lang. Dziwaczek pochodzi z Ameryki Środkowej. Jest to wieloletnia roślina zielna osiągająca wysokość od 1 do 2 m. Tworzy bulwy. Proste liście mają wysokość 3, cm. Die Blütenstände enthalten drei bis sieben ungestielte Blüten. Kwiatostany zawierają kwiatów bezłodygowych.

24 Der Oleander wächst in Marokko, im ganzen Mittelmeergebiet, in Indien und China. Er ist eine verholzende Pflanze. Er hat lanzettförmige, ledrige, dunkelgrüne Blätter. Die Blüten treten in mehreren in Dolden auf. Oleander rośnie w Maroku, w całym regionie Śródziemnego, w Indiach oraz w Chinach. Jest to roślina drzewiasta. Ma lancetowate, skórzaste, ciemnozielone liście. Kwiaty występują w wielu kwiatostanach. Die ältesten Blätter vergilben und der Oleander wirft sie nach einiger Zeit ab. Najstarsze liście żółkną i oleander zrzuca je po pewnym czasie.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Paradiesvogelblume - rajski ptak die Wüstenrose - róża pustyni die verdickte Stämme - rozszerzone pnie der Niederschlag - opady deszczu die Nährstoffe - substancje odżywcze die Wurzeln - korzenie sie ist verwandt - jest spokrewniona ledrig - skórzasty der Tulpenbaum - tulipanowiec der Milchsaft - lateks die Wunderblume - dziwaczek


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google