Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Duisburg

3 Die Stadt Duisburg liegt am westlichen Rand des Ruhrgebietes
Die Stadt Duisburg liegt am westlichen Rand des Ruhrgebietes. Sie hat ca Einwohnern. Duisburg befindet sich an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Das ist eine Industriestadt. Miasto Duisburg leży na zachodzie Zagłębia Ruhry. Liczy ok. 492 tys. mieszkańców. Duisburg położony jest u ujścia rzeki Ruhry do Renu. Jest to miasto przemysłowe.

4 Das Gebäude der Citibank ist das höchste Bürogebäude in Duisburg
Das Gebäude der Citibank ist das höchste Bürogebäude in Duisburg. Seine Bauzeit betrug 10 Monate. Sämtliche Geschosse sind als Großraumbüro konzipiert mit 120 Arbeitsplätzen. Budynek Citibank jest najwyższym biurowcem w Duisburgu. Zbudowano go w ciągu 10 miesięcy. Wszystkie piętra są zaplanowane jako wielkie pomieszczenia biurowe ze 120 stanowiskami pracy.

5 Alte Post ist ein Gebäude aus gelbem Klinker und kontrastreichem roten Sandstein. Alte Post befindet sich gegenüber dem Rathaus. Sie wurde im Jahre 1891 anstelle der Preußischen Post errichtet. Stara Poczta jest budynkiem z żółtej cegły ręcznie formowanej i kontrastującego z nią czerwonego piaskowca. Stara Poczta znajduje się naprzeciwko ratusza. Została zbudowana na miejscu Pruskiej Poczty. Im Gebäude befinden sich die Treppenhäuser mit den originalen Bodenbelägen und schmiede-eisernen Geländern. W budynku znajdują się też klatki schodowe z oryginalnymi posadzkami i z balustradami kutymi z żelaza.

6 Der Landschaftspark rund um Duisburg ist besonders bekannt
Der Landschaftspark rund um Duisburg ist besonders bekannt. Im Sommer lädt er zu wunderschönen Spaziergängen oder Fahrradtouren ein. Hier befindet sich ein Open-Air-Kino. Park krajobrazowy wokół Duisburga jest szczególnie popularny. W lecie jest miejscem do wspaniałych spacerów i wycieczek rowerowych. Tutaj znajduje się też kino plenerowe. Der Landschaftspark ist ein Naherholungsgebiet der Stadt. Man bietet auch Fackelführungen im Dunkeln an. Park krajobrazowy jest terenem rekreacyjnym miasta. Oferowane są też spacery z latarkami o zmroku.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
an der Mündung - u ujścia die Industriestadt - miasto przemysłowe die Bauzeit - okres budowy er betrug - wynosił der Sandstein - piaskowiec gegenüber dem Rathaus - naprzeciwko ratusza das Treppenhaus - klatka schodowa anstelle - na miejscu im Dunkeln - o zmroku das Naherholungsgebiet - teren rekreacyjny der Bodenbellag - wykładzina podłogowa

8 Das Gasthaus "Lindenwirtin", ursprünglich als Wohnhaus gebaut, zählt zu den ältesten noch erhaltenen Bauwerken in Duisburg. Bereits seit Anfang des XIX Jahrhunderts wird in seinen Räumen eine Wirtschaft betrieben. Pensjonat "Lindenwirtin", wybudowany jako rezydencja, zalicza się do najstarszych ocalałych budynków w Duisburgu. Już od początku XIX wieku w jego pomieszczeniach prowadzono działalność gospodarczą. Im Schatten alter Linden befindet sich der klassische Biergarten, der zu den beliebtesten in der Stadt gehört. W cieniu starych lip znajduje się klasyczny ogródek piwny, który należy do najbardziej ulubionych w mieście.

9 Das Haus der Wirtschaftsförderung sieht wie eine Hochsee-Jacht aus Glas aus. Sein elliptischer Grundriss misst an der Schmalseite 20 m. Hinter einer "Glashaut" mit rahmenlosen Fensterscheiben befindet sich im Abstand von 18 cm eine zweite Fassade. Budynek Promocji Biznesu wygląda jak jacht morski. Jego eliptyczny kontur mierzy w najwęższym miejscu 20 m. Za "skórką ze szkła" z szybami bez ram w odległości 18 cm znajduje się druga fasada.

10 Der Zoo Duisburg (gegründet am 12
Der Zoo Duisburg (gegründet am 12. Mai 1934) ist unter anderem für das Delphinarium und seit 1994 für die Koala-Aufzucht bekannt . Er befindet sich im nördlichsten Teil des Duisburger Stadtwalds. Zoo w Duisburgu (założone 12 maja 1934 r.) znane jest między innymi dzięki delfinarium i od 1994 r. hodowli misi koala. Znajduje się ono w najbardziej wysuniętej na północ części Lasku Miejskiego Duisburga.

11 Bei seiner Eröffnung im Jahre 1934 besaß der Duisburger Hauptbahnhof der modernste Empfangsgebäude seiner Zeit. Dunkle Klinker prägen seine Fassade. Podczas swojego otwarcia w roku 1934 posiadał Dworzec Główny w Duisburgu najnowocześniejszy w owym czasie budynek recepcji. Ciemne cegły tworzą jego fasadę. Im Jahr 1886 entstand der erste "Zentralbahnhof" an gleicher Stelle wie der heutige Hauptbahnhof. W roku 1886 powstał pierwszy " Dworzec Centralny" na miejscu obecnego Dworca Głównego.

12 Das City Palais bildet die „neue Mitte" der Innenstadt, das Herz Duisburgs. Schon nach 20 Monaten Bauzeit im Jahre entstand das neue Vorzeigeobjekt der Stadt. City Palais tworzy "nowe centrum" śródmieścia, serce Duisburga. Już po 20 miesiącach budowy, w roku powstała nowa wizytówka miasta. Im City Palais befinden sich Konferenzsäle, Konzertsaal, Einkaufszentrum und Casino. W City Palais znajdują się sale konferencyjne, sala koncertowa, centrum handlowe i kasyno.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
aus Glas - ze szkła die Fensterscheiben - szyby okienne im Abstand - w odległości die Eröffnung - otwarcie an gleicher Stelle - w tym samym miejscu das Empfangsgebäude - budynek recepcji an gleicher Stelle wie... - w tym samym miejscu co... der Grundriss - zarys die Haut - skóra er wurde gebaut - został zbudowany in seinen Räumen - w jego pomieszczeniach

14 Nach dem Vorbild der Gartenstädte in England wurde die Märchensiedlung in Neudorf gebaut. Die zweigeschossigen Einfamilienhäuser besitzen alle einen kleinen Vorgarten. Idąc za przykładem miast - ogrodów w Anglii zbudowano Osiedle Bajkowe w Neudorfie. Wszystkie dwupiętrowe domki jednorodzinne posiadają mały ogródek przed domem. Ein hoher steinerner Tor markiert den Eingang zu diesem Wohnviertel. Wysoka kamienna brama otwiera wjazd do tej dzielnicy.

15 Das Neudorfer Tor ist die transparente Bebauung
Das Neudorfer Tor ist die transparente Bebauung. Es verbindet zwei fünfgeschossige Bauteile zu einem Komplex. Im Erdgeschoss des Baues befinden sich Laden- und Dienstleistungsflächen. Neudorfer Tor jest przezroczystą konstrukcją. Łączy ona dwa pięciopiętrowe budynki w jeden kompleks. Na parterze budowli znajdują się sklepy i powierzchnie użytkowe. Von der ersten bis zur vierten Etage gibt es Büroräume. Na piętrach od pierwszego do czwartego są pomieszczenia biurowe.

16 Der Park Wedau ist ein grosses Erholungs- und Sportgebiet, dass zum einen Teil aus einer riesigen Wasserfläche, zum anderen Teil aus Wäldern und Wiesen besteht. Park Wedau jest dużym obiektem rekreacyjno - sportowym, który składa się w jednej części z dużej powierzchni wodnej a w drugiej z lasów i łąk.

17 Das Dreigiebelhaus ist das älteste noch erhaltene Wohnhaus in Duisburg
Das Dreigiebelhaus ist das älteste noch erhaltene Wohnhaus in Duisburg. Es wurde so genannt nach den drei Treppengiebeln, die es zieren. Sein mittlerer Teil wurde im Jahr 1536 errichtet und die restlichen Flügel wurden im Jahr 1633 angebaut. Dom trójszczytowy jest najstarszą ocalałą kamienicą w Duisburgu. Został tak nazwany dzięki trzem ścianom szczytowym, które go zdobią. Jego środkowa część powstała w roku 1536 a pozostałe skrzydła dobudowano w roku 1633. Seit 1977 leben hier junge Künstler und im Erdgeschoss befindet sich ein Restaurant. Od roku mieszkają tu młodzi artyści a na parterze mieści się restauracja.

18 Der Innenhafen in Duisburg ist wirklich sehenswert
Der Innenhafen in Duisburg ist wirklich sehenswert. Es gibt hier viele schöne Cafes und Restaurants mit unterschiedlichem Flair, besonders das Mississippi kann man empfehlen. Przystań w Duisburgu naprawdę warto obejrzeć. Jest tu wiele pięknych kafejek i restauracji w różnym stylu, Missisippi jest szczególnie godną polecenia. Ein Spaziergang um die Promenade darf auch nicht fehlen, bei dem man sicher viele Jogger trifft. Nie może zabraknąć też spaceru po promenadzie podczas którego spotka się na pewno wielu biegaczy.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
nach dem Vorbild - według wzoru die zweigeschossigen Häuser - dwupiętrowe domy das Wohnviertel - dzielnica transparent - przezroczysty sie verbindet - łączy ona im Erdgeschoss - na parterze die Büroräume - pomieszczenia biurowe die Wasserfläche - powierzchnia wody das erhaltene Haus - ocalały dom die Flügel - skrzydła er ist sehenswert - on jest wart obejrzenia

20 Das Gebäude dank seiner imposanten Architektur wurde früher "Silberburg" genannt. Es war der Sitz der Klöckner - Holding. Heute heißt es Silberpalais und bietet Raum auch für andere Firmen. Budynek dzięki swojej wspaniałej architekturze był nazywany wcześniej "Srebrnym Zamkiem". Był on siedzibą Klöckner - Holding. Obecnie nazywa się Srebrnym Pałacem i oferuje pomieszczenia też i dla wielu innych firm. Das Gebäude hat eine Fassade aus hellem Aluminium mit getönten Fenstern. Budynek jest ma fasadę z jasnego aluminium z przyciemnianymi oknami.

21 Der Zentralschornstein der Stadtwerke in DU-Hochfeld ist ein auffälliges Bauwerk in der Duisburger Skyline. Er besteht aus einem rechtwinkligen Unterbau aus Stahlbeton, auf dem 700 Tonnen schwere Konstruktion verankert ist. Centralny komin zakładu DU - Hochfeld jest ważnym elementem budowlanym kształtującym sylwetkę miasta Duisburga. Składa się on z prostokątnej podstawy z żelbetonu na której osadzona jest 700 tonowa konstrukcja.

22 Der Innenhafen in Duisburg erlebte bis Ende der 1960er Jahre eine Blüte als Holz-, Kohle- und vor allem als Getreidehafen. Deswegen sind hier die zahlreichen Mühlenbetriebe entstanden. Port śródlądowy w Duisburgu do końca roku 1960 przeżywał okres rozkwitu jako port przewozu drewna, węgla a przede wszystkim zboża. Dlatego powstało tutaj wiele młynów. Die ehemaligen Speicher – und Mühlengebäude wurden rekonstruiert und sind heute die denkmalgeschützen Gebäude. Budynki dawnych spichlerzy i młynów zostały odrestaurowane i są obecnie chronionymi zabytkami.

23 Duisburgs neueste Attraktion ist eine interaktive Reise in die Welt der bunten LEGO Steine. Die Besucher sind aktiv in das Geschehen eingebunden. Sie benutzen die bunten Steine zum Bauen oder zum Spielen. Najnowszą atrakcją Duisburga jest interaktywna podróż w świat kolorowych klocków lego. Goście aktywnie biorą udział w tym co się dzieje. Używają oni kolorowych klocków do budowania lub do zabawy.

24 Die Rundbauten, jeder mit einem Durchmesser von 22 Metern charakterisieren das Gebäude der Universität. Die 23 Konstruktionen mit ihren unterschiedlichen Geschosshöhen bilden eine abwechslungsreiche Struktur dieses Gebäudes. Okrągłe budowle, każda o średnicy 22 m charakteryzują gmach uniwersytecki konstrukcje o różnej wysokości pięter tworzą zróżnicowaną strukturę budynku. Die Universität wurde in dem Jahre 1655 gegründet und im Jahre wiedergeöffnet . Uniwersytet założono w roku 1655 a w roku 1971 został on ponowie otwarty.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Silberburg - srebrny zamek ein auffälliges Bauwerk - ważny element budowlany die Blüte - rozkwit die bunten Steine - kolorowe klocki die Rundbauten - okrągłe budowle mit einem Durchmesser - o średnicy sie bilden - tworzą abwechslungsreich - zróżnicowana er wurde wiedergeöffnet - został ponownie otwarty das Geschehen - wydarzenie zum Bauen - do budowania


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google