Główne wnioski">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" - Polacy Wyciąg z raportu badania Warszawa, 2 lipca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" - Polacy Wyciąg z raportu badania Warszawa, 2 lipca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" - Polacy Wyciąg z raportu badania Warszawa, 2 lipca 2010

2 Wiedza o kopalni W jakim stopniu Polacy znają Kopalnię Soli w Wieliczce jako obiekt turystyczny? W jakim stopniu osoby, które znają Kopalnię są zainteresowane jej zwiedzaniem i w jakim terminie? Jakie mają wyobrażenie o Kopalni osoby, które znają ją tylko ze słyszenia? Czego chcieliby się dowiedzieć podczas zwiedzania Kopalni? Trasa Turystyczna (zwiedzanie kopalni) Jakich udogodnień oczekują podczas zwiedzania? Jak wyobrażają sobie Trasę Turystyczną? Co chcieliby zwiedzić w Kopalni? Jakich atrakcji oczekują podczas zwiedzania? Szczegółowe cele badania Podejmowanie decyzji o przyjeździe źródła wiedzy o możliwości zwiedzenia kopalni? Kiedy podejmowana jest decyzja o zwiedzaniu kopalni? W jakim celu respondenci przyjeżdżają do Małopolski / Polski / Wieliczki? 1 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Cele badania

3 Główne wnioski (1/4) Polacy mają ugruntowaną, ale dość tradycyjną, opartą na stereotypach wiedzę o Kopalni Soli Wieliczka. Wiedza ta pochodzi głównie od rodziny, znajomych oraz ze szkoły. Polacy wiedzą, że jest wydzielona Trasa Turystyczna udostępniona zwiedzającym oraz że Kopalnia oferuje również inne usługi, w tym stosunkowo najwięcej badanych wskazuje uzdrowisko. Wiedza o kopalni stosunkowo rzadko czerpana jest z mediów elektronicznych takich jak telewizja, Internet itp., głównie pochodzi z reklamy z ust do ust. Większość (70%) ograniczyła się do jednej wizyty w Kopalni. Barierą dla wielokrotnych wizyt w Kopalni jest naszym zdaniem wyobrażenie o zbyt dużych kosztach tej wizyty ale również brak przekonania co nowego można w Kopalni zobaczyć w stosunku do tego co się już widziało (jedna wizyta wystarczy). Większość Polaków, którzy odwiedzili kopalnię nie korzystało z żadnych innych usług poza zwiedzaniem, a ci co korzystali wymieniają tylko restaurację i uzdrowisko. Badania wskazują, że wyjazd do Wieliczki zwykle łączony jest ze zwiedzaniem innych miejsc w okolicy (Kraków, Zakopane oraz miejsc kultu religijnego); dla 37% turystów Wieliczka jest jedynym celem podróży odbywanej zwykle bez noclegu (46%). Decyzja o zwiedzaniu Kopalni podejmowana jest zwykle na długo przed terminem wyjazdu. Wymagania Polaków, którzy chcą odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka ograniczają się do standardu, czyli przewodnika na żywo opowiadającego o historii kopalni, jej powstaniu, a także o legendach z nią związanych. Takie propozycję jak pływanie łodzią po słonym jeziorze, przejazd panoramiczną windą w celu podziwiania kopalni odbierane są bardzo pozytywnie ale dość nieśmiało ze względu na zbyt małą liczbę informacji o zakresie usług oraz zbyt słabe nagłośnienie ich przez reklamę. 2 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Główne wnioski

4 Główne wnioski (2/4) Ponad 60% osób, które kiedykolwiek zwiedzały Kopalnię jest skłonnych odwiedzić ją ponownie; główne powody to: chęć zobaczenia co się zmieniło, chęć przypomnienia sobie, chęć pokazania Kopalni dzieciom lub gościom z zagranicy, ciekawość. Około 40% chce zwiedzać Kopalnię w inny sposób niż dotychczas na przykład w formie przejażdżki w wagoniku kolejki górniczej lub w formie ekstremalnej zwiedzając miejsca poza Trasą Turystyczną. Ponad 70% Polaków chce odwiedzić kopalnię latem, około 15% wiosną a 10% jesienią. Zima wydaje się być w świetle badań sezonem martwym dla Kopalni. Oferta Kopalni powinna brać pod uwagę następujące potrzeby zwiedzających: preferowany przeciętny czas trwania pobytu w Kopalni wynosi 6 godzin w tym 4 i pół godziny przeznaczone na zwiedzanie Trasy Turystycznej, jedna godzina na usługę gastronomiczną oraz pól godziny na zakup pamiątek. Relatywnie najdłużej w Kopalni chcą przebywać osoby należący do segmentu KOWALSKI NA WCZASACH a najkrócej STATECZNI WYCIECZKOWICZE. Osoby, które planują odwiedzić Kopalnię nie mają sami z siebie żadnych szczególnych oczekiwań co do udogodnień w Kopalni poza takimi jakie stanowią standard dla obiektu turystycznego czyli przewodnik na żywo, darmowy drukowany przewodnik oraz darmowa drukowana mapa dołączana do biletu. Wyniki badania wskazują, że dobrze przyjęte zostałyby wszelkie udogodnienia zaproponowane przez Kopalnie w tym szczególnie chętnie takie jak: ławeczki do odpoczynku na trasie zwiedzania, możliwość fotografowania, możliwość konsumpcji/ obiadu w cenie biletu w podziemnej restauracji. Bardzo cenionym udogodnieniem jest dobry przewodnik na żywo, który potrafiłby w ciekawy sposób oprowadzać po kopalni. 3 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Główne wnioski

5 Główne wnioski (3/4) Wyniki badania wskazują, że potencjalnych Klientów Kopalni Soli Wieliczka można podzielić na trzy grupy. Najbardziej liczną grupą jest segment, który nazwaliśmy KOWALSKI NA WAKACJACH (50%), drugi pod względem wielkości STATECZNI WYCIECZKOWICZE (26%) i stosunkowo najmniejszy MLODZI AKTYWNI (24%). Największy potencjał dla Kopalni ma segment KOWALSKI NA WAKACJACH ze względu na jego wielkość oraz częściej deklarowaną skłonność do pozostawienia podczas wizyty w Wieliczce relatywnie największej sumy pieniędzy. KOWALSKI NAW WAKACJACH chce na wizytę w kopalni przeznaczyć największą kwotę, jest skłonny skorzystać z usługi gastronomicznej i kupuje jedną ale za to stosunkowo drogą pamiątkę z pobytu. Problemem tego segmentu jest to, że nie da się w łatwy sposób określić specyficznego profilu tej grupy ponieważ jej skład społeczno-demograficzny niczym szczególnym się nie wyróżnia. Co do dwóch pozostałych segmentów a więc MŁODZI AKTYWNI i STATECZNI WYCIECZKOWICZE uważamy, że opis ich charakterystycznych cech społeczno-demograficznych oraz potrzeb związanych z wizytą w kopalni daje duże możliwości dopasowania specjalnej oferty dla każdej tych dwóch grup docelowych. MŁODZI AKTYWNI stanowią dla Kopalni interesująca grupę docelowa ze względu na ich młody wiek, mobilność turystyczną oraz relatywnie najlepszą sytuację finansową co przy odpowiednio dopasowanej ofercie może zostać przełożone na zyski. Segment STATECZNI WYCIECZKOWICZE to grupa interesująca dla Kopalni ze względu na jej wyraźne sprofilowanie na wyjazdy grupowe i jako taka potrzebuje innej odpowiednio dopasowanej oferty. 4 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Główne wnioski

6 Główne wnioski (4/4) Realizacja badania odbyła się w dwóch falach. Pierwsza fala miała miejsce w lutym i obejmowała potencjalnych klientów Kopalni Soli Wieliczka, którzy planowali swoje wakacyjne wyjazdy przed sezonem turystycznym, natomiast druga fala realizowana na przełomie kwietnia i maja i dotyczyła osób, które planowały swój urlop już w sezonie. Wyniki badania pomiędzy dwoma falami nie różnią się istotnie. Można zaobserwować tendencję, że dla respondentów planujących wakacje w sezonie (druga fala) zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka" ma być częścią większej podróży, a nie jedynym celem wycieczki. Dlatego planują oni spędzić tam mniej czasu, wydać mniej pieniędzy na bilety, usługi gastronomiczne i pamiątki. Respondenci, którzy swoje potrzeby w zakresie wyjazdów turystycznych wyrażali w sezonie (druga fala) rzadziej chcą odwiedzić Wieliczkę w lecie, co jest związane z planowaniem z wyprzedzeniem wakacji. Jest to zgodne z ogólnym wnioskiem z badania, że Polacy mają tendencję do planowania swoich podróży turystycznych z wyprzedzeniem, na długo przed ostatecznym terminem wyjazdu. Wyniki badania pokazują również, że klientów którzy wypowiadają się o swoich wyjazdach w sezonie bardziej skłonni są rozważać wyjazdy za granicę jako konkurencję dla swoich podróży po Polsce. Komunikacja marketingowa w sezonie powinna więc naszym zdaniem uwzględniać fakt, iż otoczenie konkurencyjne obejmuje nie tylko atrakcyjne obiekty turystyczne w Polsce ale również obiekty w innych krajach. 5 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Główne wnioski

7 Powody braku chęci do ponownej wizytyPrawdopodobieństwo ponownej wizyty Ponowna wizyta (1/2) Bottom2box: 22% Top2box: 62% Średnia: 3,6 Podstawa 1: osoby, które odwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce co najmniej raz, N=452 Podstawa 2: osoby, które odwiedziły Kopalnię Soli Wieliczka i które prawdopodobne nie odwiedza jej ponownie w ciągu najbliższych 5 lat, N=174 Ponad połowa badanych (62%) deklaruje chęć ponownej wizyty w Kopalni Soli Wieliczka. Wśród tych, którzy nie zamierzają odwiedzić ponownie Wieliczki dominuje powód, że jedna wizyta wystarczy (52%) oraz wysoka cena takiego wyjazdu (18%). 6 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Pobyt w Kopalni Soli "Wieliczka"

8 Powody ponownej wizytyPreferowana forma zwiedzania Ponowna wizyta (2/2) Podstawa: osoby, które odwiedziły Kopalnię Soli Wieliczka i które prawdopodobne odwiedza ją ponownie w ciągu najbliższych 5 lat, N=278 Ponad połowa badanych (58%) deklaruje chęć zwiedzania Kopalni Soli Wieliczka w dotychczasowej formie. Jako najczęstsze powody ponownej wizyty respondenci wymieniają chęć zobaczenia wprowadzonych zmian (43%) oraz zauważają, iż jest to ciekawe miejsce (34%), będące jednocześnie atrakcją dla dzieci (21%) 7 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Pobyt w Kopalni Soli "Wieliczka"

9 Pobyt w Kopalni: podsumowanie wyników (1/3) Około 60% Polaków dotychczas odwiedziło Kopalnię; średnia liczba dotychczasowych wizyt wynosi nieco ponad jedną wizytę (1,5), co świadczy o tym, że większość (70%) badanych zadawala się jedną wizytą w życiu w tym atrakcyjnym obiekcie turystycznym; Większość wizyt w Kopalni odbywa się latem (29%), głównie w czerwcu (12%); co dziesiąta osoba zwiedza Kopalnie wiosną (12%) a 5% jesienią; zimą, czyli od grudnia do lutego Polacy praktycznie nie zwiedzają Kopalni (2%); Większość badanych (45%) odwiedziła ostatni raz Kopalnię w latach 1950 – 1999, czyli stosunkowo dawno; przeciętnie ostatnia wizyta miała miejsce w 1996 roku; co czwarta osoba odwiedziła Kopalnie w ciągu ostatnich 4 lat (2006 -2010); Osoby które stosunkowo dawno zwiedzały Kopalnię to częściej kobiety, osoby najstarsze w wieku 60 lat i więcej, emeryci / renciści, mieszkańcy wsi, osoby należące do segmentu STATECZNI WYCIECZKOWICZE; Osoby które stosunkowo niedawno (2006-2010) zwiedzały Kopalnie to częściej mężczyźni, osoby najmłodsze w wieku 18-24 lata, uczniowie / studenci, z gospodarstw domowych o najwyższym poziomie dochodu, z segmentu MŁODZI AKTYWNI; Większość badanych (75%) odwiedziło Kopalnie wyłącznie w celu zwiedzania Trasy Turystycznej nie korzystając z żadnych innych usług oferowanych przez Kopalnię; około 10% skorzystało ze zwiedzania tematycznego lub gry integracyjnej (Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami, Szczęść Boże, Poznaj Kopalnię Nocą) a 7% odwiedziło podziemną restaurację; 8 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Pobyt w Kopalni Soli "Wieliczka"

10 Pobyt w Kopalni: podsumowanie wyników (2/3) Większość (około 70%) pobytów w Wieliczce zorganizował zakład pracy, firma, szkoła lub uczelnia a około 5% stanowią wyjazdy przez biura podróży lub za sprawą różnych stowarzyszeń; Z wyjazdów zorganizowanych istotnie częściej korzystają osoby należące do segmentu STATECZNI WYCIECZKOWICZE Osoby z segmentu KOWALSKI NA WCZASACH częściej korzystają z wyjazdu indywidualnego zorganizowanego przez kogoś z rodziny, znajomych; osoby z segmentów MŁODZI AKTYWNI częściej niż inni samodzielnie organizują swój wyjazd do Wieliczki Najbardziej popularnym modelem odwiedzania Wieliczki jest wyjazd, w którym Kopalnia jest głównym ale nie jedynym celem podróży (37%) oraz wyjazd gdzie jest jedynym celem (37%). Cechy charakterystyczne osób, dla których zwiedzanie Trasy Turystycznej było głównym ale nie jedynym celem podróży to: częściej osoby w wieku 50-59 lat, emeryci/ renciści, mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców, częściej mieszkańcy regionu zachodniego; Osoby, dla których Wieliczka była jedynym celem podróży to częściej mieszkańcy największych miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców, głównie regionu południowego, z segmentu KOWALSKI NA WCZASACH Kraków, Zakopane i Częstochowa to najczęściej wymieniane miejsca, przy okazji pobytu w których Polacy skłonni są odwiedzić również Wieliczkę; 9 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Pobyt w Kopalni Soli "Wieliczka"

11 Pobyt w Kopalni: podsumowanie wyników (3/3) około 60% osób, które odwiedziły wcześniej Kopalnię Soli Wieliczka twierdzi, że jest prawdopodobne, że zwiedzi ją ponownie, w tym dla 17% jest to sytuacja bardzo prawdopodobna. stosunkowo najczęściej ponownie odwiedziliby Kopalnię osoby posiadające dzieci, szczególnie w wieku 15-17 lat, ludzie którzy ogólnie często podróżują, mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców; najczęstszymi powodami ponownej wizyty w Kopalni jest chęć zobaczenia co się tam zmieniło w ostatnich latach (24%) oraz pragnienie ponownego zobaczenia czegoś co się bardzo podoba (14%)/ ciekawego miejsca ciekawego (14%). Dla około 15% ponowne zwiedzanie Wieliczki to jakby podróż sentymentalna do lat młodości. Chęć pokazania tego miejsca gościom z zagranicy deklaruje około 10% badanych. większość (prawie 60%) zwiedzałaby ponownie Wieliczkę w takiej samej formie jak poprzednio; pozostali są otwarci na nowe możliwości zwiedzania takie jak: w formie przejażdżki w wagoniku kolejki górniczej po nowej trasie -26% oraz w formie ekstremalnej – 11%. Większość Polaków (80%) decyzję o zwiedzaniu Trasy Turystycznej podejmuje na długo wcześniej przed podróżą, 10% decyduje się już w czasie lub nagle podczas pobytu w innym miejscu w okolicy; 10% nie potrafi opisać swojej sytuacji; 10 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Pobyt w Kopalni Soli "Wieliczka"

12 PodróżowanieRegion zamieszkania Wielkość gospodarstwa domowego Struktura osób, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka Wiek Podstawa: osoby, które odwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce co najmniej raz, N=452 11 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

13 P5a. W jakim terminie najchętniej odwiedził/aby Pan/i Kopalnię Soli WIELICZKA w celu zwiedzania Trasy Turystycznej? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, N=626 Respondenci planujący odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka najchętniej pojechaliby tam latem (72%), w lipcu (22%) lub sierpniu (12%). Ponad jedna trzecia badanych nie potrafiła dokładnie określić, w którym roku wybierze się do Wieliczki ograniczając swoją odpowiedź do najbliższych pięciu lat. Najwięcej, ponad jedna piąta badanych (21%), planuje odwiedzić Wieliczkę jeszcze w tym roku (2010) zaś w następnym kolejne 17% respondentów. Planowane odwiedziny w Kopalni Soli Wieliczka 12 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

14 Cel planowanych odwiedzin Kopalni Soli Wieliczka Polacy najczęściej, poza zwiedzaniem Trasy Turystycznej, chcieliby odwiedzić podziemną restaurację (28%) oraz skorzystać z pobytu w uzdrowisku leczniczym (25%). Zwiedzanie ekstremalne istotnie częściej wymieniają mężczyźni, w wieku 18-29 lat, uczniowie lub studenci, osoby należące do segmentu MŁODZI AKTYWNI. P6a. W jakim jeszcze innym celu, poza zwiedzaniem Trasy Turystycznej, odwiedził/aby Pan/i Kopalnię Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, N=626 13 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

15 Organizacja podróży Organizacją przyszłego wyjazdu do Wieliczki w większości przypadków (58%) zajmowaliby się sami respondenci lub ktoś z ich znajomych lub rodziny (27%). Z wyjazdu zorganizowanego przez zakład pracy/ firmę / szkołę/ uczelnię (6%) lub biuro podróży (5%) skorzystałoby łącznie około 10% - 15% badanych. P7. Proszę powiedzieć, kto w głównej mierze zorganizował Panu/i ten pobyt? Inaczej niż w przypadku już odbytych wizyt respondenci planują zorganizowanie wyjazdu osobiście (58%), wydaje się jednak, iż w ostatecznym rozrachunku rola respondenta może ograniczyć się tylko do wskazania biura podróży Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, N=626 14 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

16 Charakter planowanej podróży respondenta 47% respondentów twierdzi, że wizyta w Wieliczce byłaby głównym celem ich całej podróży, ale nie jedynym. 1/3 planuje przyjechać wyłącznie do Wieliczki (30%) P10a. Jaki charakter prawdopodobnie miałaby podróż, podczas której zwiedzał/aby Pan/i Trasę Turystyczną w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, N=626 15 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

17 Przyjazd poza sezonem (w okresie XII – II) Motywatorami przyjazdu poza sezonem dla większości badanych mogłyby być czynniki finansowe, czyli propozycja dodatkowych atrakcji w cenie biletu (42%) lub też niższa cena samego biletu (39%). Wśród badanych są również osoby, dla których motywatorem jest mniejsza liczba zwiedzających poza sezonem. P16. Co skłoniłoby Pana/ią do przyjazdu w okresie od listopada do marca? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka w okresie innym niż od listopada do marca, N=580 16 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

18 Większość osób planuje złożyć wizytę w Kopalni latem (72%), głównie w lipcu (22% ) lub sierpniu (12%); 13% zamierza przyjechać wiosną i prawie tyle samo 11% jesienią; zimą, czyli od grudnia do lutego, Polacy praktycznie nie chcą zwiedzać Kopalni (1%); tym co ewentualnie mogłoby zachęcić turystów do przyjazdu poza sezonem są dodatkowe atrakcje oferowane w cenie biletu (42%), niższa cena biletu (39%), zjazd windą zamiast zejścia schodami w cenie biletu (około 20%); dla około 20% atrakcyjna wydaje się mniejsza liczba zwiedzających/ mniejszy tłok; co piąta osoba twierdzi, że nie ma nic takiego co mogłoby zmotywować do przyjazdu poza sezonem; Co piąta osoba ma zamiar odwiedzić kopalnię w 2010 roku, 17% w roku 2011 a 15% w 2012 roku. Około 15% snuje plany na lata 2013-1015 a około 35% nie potrafi podać, nawet orientacyjnie roku swojego przyjazdu. Osoby, które częściej planują swój przyjazd w bieżącym roku to przede wszystkim osoby ogólnie często podróżujące, mieszkańcy dużych miast (100 -500 tys.). Około 30% badanych wymieniła podziemną restaurację jako cel odwiedzenia Kopalni poza zwiedzaniem Trasy Turystycznej; jedna czwarta badanych byłaby skłonna odwiedzić Wieliczkę w celu skorzystania z leczenia w uzdrowisku lub wyraziło zainteresowanie zwiedzaniem tematycznym i grami integracyjnymi Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami, Szczęść Boże, Poznaj Kopalnię Nocą, trasy geologiczne itp. oraz zwiedzaniem Muzeum Seksmisji. Główne wnioski Planowanie pobytu w Kopalni: podsumowanie wyników (1/2) 17 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

19 w większości przypadków respondenci planują wyjazd zorganizować indywidualnie; jedynie około 15% badanych zamierza skorzystać z wyjazdu zorganizowanego albo przez biuro podróży, zlokalizowanego w swoim miejscu zamieszkania lub Krakowie, lub przez zakład pracy/ stowarzyszenie. dla około jednej trzeciej badanych wizyta w Kopalni będzie wyłącznym celem podróży; dla pozostałych osób wizyta w Wieliczce połączona będzie ze zwiedzaniem innych miast, głównie Krakowa (93%) oraz Zakopanego (28%); inne miejsca, które mogą znaleźć się na trasie podróży do Wieliczki to przede wszystkim: Oświęcim, Częstochowa, Wadowice, Ojców. Główne wnioski Planowanie pobytu w Kopalni: podsumowanie wyników (2/2) 18 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Planowanie pobytu w Kopalni Soli Wieliczka

20 Powody zwiedzania Trasy Turystycznej 53% planujących wizytę podaje różne przyczyny związane z tym, że nigdy nie były lub dawno były w Kopalni Soli Wieliczka. Częściej taki motyw pojawia się wśród osób z dziećmi w wieku 15-17 lat z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Kolejne dwie ważne grupy powodów obejmują wypowiedzi związane z uznaniem dla atrakcyjności turystycznej tego miejsca: ciekawe/ piękne miejsce (28%) oraz atrakcyjny obiekt turystyczny (27%). P20. Dlaczego chciał/aby Pan/i zwiedzić Trasę Turystyczną w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 19 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

21 Informacje, które respondent chciałby uzyskać Większość badanych (65%) jako najważniejsze informacje, które chcieliby uzyskać wymienia historię kopalni Na kolejnych miejscach znalazły się narzędzia i sposoby wydobywania soli (17%) oraz ciekawostki o kopalni (15%). Wśród respondentów znalazła się również grupa osób, które chciałyby się dowiedzieć wszystkiego o kopalni; P21. Czego chciał/aby Pan/i się dowiedzieć o Kopalni Soli WIELICZKA podczas zwiedzania Trasy Turystycznej? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 20 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

22 Emocje kojarzące się ze zwiedzaniem Kopalni Zgodnie z oczekiwaniami na pierwszym miejscu pojawiła się ciekawość (80%), na kolejnych zaś zainteresowanie (53%) oraz podziw (38%). Prawie jedna trzecia respondentów (29%) wskazała fascynację. P22. Proszę pomyśleć o swojej ewentualnej wizycie w Kopalni Soli WIELICZKA i powiedzieć jakie emocje/ przeżycia kojarzą się Panu/i ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N = 626 21 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

23 Atrakcje, których respondent oczekuje podczas zwiedzania Kopalni Większość badanych (74%) oczekuje zwiedzania z przewodnikiem. Dużym zainteresowaniem cieszą się: pływanie po podziemnym jeziorze (55%), pokazy rzeźbienia w soli oraz przejażdżka panoramiczną windą (odpowiednio po 46%). Spora grupa osób jest również zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi dostępnymi w kopalni Soli Wieliczka – wystawy (22%), koncerty (19%), występy orkiestry górniczej (14%), spotkania z aktorami (12%). P23. Jakich atrakcji oczekiwał/aby Pan/i podczas zwiedzania Trasy Turystycznej w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 22 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

24 Miejsca (top11), które respondent chciałby zobaczyć Najczęściej wymienianym miejscem, które respondenci chcieliby obejrzeć jest Kaplica Świętej Kingi (75%) Pozostałe komory utrzymują się na zbliżonym poziomie. Fakt, iż w pierwszej dziesiątce znalazły się aż 4 kaplicy dobitnie świadczy, iż są to najpiękniejsze i warte, zdaniem respondentów, odwiedzenia miejsca. P24. Co chciał/aby Pan/i zobaczyć podczas zwiedzania Trasy Turystycznej w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 23 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

25 Czas pobytu w Kopalni Soli Wieliczka Ogółem Zwiedzanie Gastronomia P25. Jak Pan/i sądzi ile maksymalnie czasu byłby/aby Pan/i skłonny przeznaczyć na swój pobyt w Kopalni Soli WIELICZKA, który obejmowałby nie tylko zwiedzanie Trasy Turystycznej ale również skorzystanie z usługi gastronomicznej oraz zakup pamiątek? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 Pamiątki Średnia: 5,96hŚrednia: 4,39h Średnia: 0,91h Średnia: 0,64h 24 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

26 Oczekiwane udogodnienia podczas zwiedzania Najwięcej respondentów (80%) oczekuje udogodnienia w postaci przewodnika na żywo. Na kolejnych miejscu znalazły się darmowe: przewodniki (48%) oraz drukowane mapki (46%). Ponad jedne trzecia respondentów (38%) oczekiwałaby również zjazdu windą zamiast schodzenia schodami. 7% badanych chciałoby mieć pod ziemią dostęp do Internetu. Są to głownie osoby najmłodsze w wieku 18- 24 lata, uczniowie i studenci, respondenci z segmentu MŁODZI AKTYWNI. P27. Jakich udogodnień oczekiwał/aby Pan/i podczas zwiedzania Trasy Turystycznej w Kopalni Soli WIELICZKA? Podstawa: osoby, które planują odwiedzić Kopalnię Soli Wieliczka, N=626 25 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

27 dla połowy badanych powody zwiedzania Trasy Turystycznej wiążą się z chęcią odwiedzenia po raz pierwszy Kopalni, odwiedzenia jej ponownie ze względów sentymentalnych lub zobaczenia co się tam zmieniło jakie nowe atrakcje oferuje ten obiekt turystyczny łącznie około 60% respondentów podaje różne powody związane z atrakcyjnością Wieliczki jako obiektu turystycznego: jest tam pięknie / to ładne miejsce, warte obejrzenia / każdy powinien je zobaczyć– 19%, atrakcyjne miejsce / atrakcja turystyczna / ciekawe miejsce / ciekawy obiekt - 25%, chciałbym obejrzeć kopalnię, zobaczyć jak tam jest – 21%, chciałbym pojechać ponownie, zobaczyć co się zmieniło -17% zainteresowania potencjalnych zwiedzających koncentrują się głównie na historii kopalni: 48% respondentów chciałoby się dowiedzieć o historii kopalni/ poznać dzieje kopalni ; łącznie około 20% badanych jest zainteresowanych tematem związanym ze sposobami wydobywania soli oraz narzędziami wykorzystywanymi do tego celu; 15% badanych chciałoby usłyszeć w czasie zwiedzania ciekawostki o kopalni; 8% interesuje temat ludzi związanych z kopalnią a dla 8% interesujący jest temat jakie zmiany dokonały się w ciągu ostatnich lat w Kopalni Soli Wieliczka jako obiekcie turystycznym. emocje, które kojarzą się przede wszystkim ze zwiedzaniem Kopalni to: ciekawość dla 80% badanych, zainteresowanie – około 55%, podziw około – 40%. większość respondentów oczekuje w Kopalni zwiedzania z przewodnikiem (około 75%); spośród bardziej oryginalnych pomysłów największe zainteresowanie budzi pływanie łodzią po podziemnym solnym jeziorze – 55%, pokazy rzeźbienia w soli – 46% oraz przejażdżka winda panoramiczną - 46%. Główne wnioski Powody zwiedzania Trasy Turystycznej: podsumowanie wyników (1/2) 26 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

28 sztandarowymi miejscami, które budzą największe zainteresowanie zwiedzających jest Kaplica św. Kingi (75%) oraz Kaplica św. Antoniego (około 65%) respondenci skłonni są przeznaczyć na pobyt w Kopalni Soli Wieliczka przeciętnie około 6 godzin, w tym średnio około 4,5 godziny na zwiedzanie Trasy Turystycznej, około jednej godziny na skorzystanie z usługi gastronomicznej oraz około pół godziny na zakup pamiątek respondenci oczekują, że podczas zwiedzania Trasy Turystycznej będą mogli skorzystać przede wszystkim z przewodnika na żywo (80%), darmowego drukowanego przewodnika dołączanego do biletu – około 50%, darmowej drukowanej mapy dołączanej do biletu – 46%. inne dość często wymieniane udogodnienia to: zjazd windą zamiast zejścia schodami do kopalni – około 40% oraz foldery informacyjne – około 40%. respondenci spontanicznie wymieniali następujące udogodnienia, które byłyby mile widziane podczas zwiedzania Kopalni: ciekawy sposób oprowadzania przez przewodnika po kopalni / ciekawe informacje od przewodnika, ławeczki do odpoczynku / miejsca do odpoczynku, możliwość fotografowania, możliwość konsumpcji / obiad w cenie biletu. Główne wnioski Przebieg pobytu w Kopalni: podsumowanie wyników (2/2) 27 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Potrzeby związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

29 Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli Wieliczka SEGMENT 1: MŁODZI AKTYWNI (24%) Ludzie młodzi (do 39 lat), osoby z wykształceniem wyższym, uczniowie/ studenci, specjaliści/ wolny zawód, właściciele prywatnej firmy, często podróżujący turystycznie – 3 razy w roku i więcej, o najlepszej sytuacji finansowej (dochody powyżej 3.000 zł miesięcznie), odwiedzający Wieliczkę indywidualnie SEGMENT 3: STATECZNI WYCIECZKOWICZE (26%) Osoby w wieku powyżej 40 lat, duża część to osoby nieaktywne zawodowo (emeryci i renciści), nie zainteresowani w ogóle wyjazdem indywidualnym, często odwiedzali Kopalnię Soli Wieliczka do tej pory SEGMENT 2: KOWALSKI NA WCZASACH (50%) Zrównoważona struktura wieku, osoby z wykształceniem poniżej średniego, przeciętna sytuacja ekonomiczna w gospodarstwie domowym (2.000 – 2.999 zł), wyjazdy turystyczne są organizowane indywidualnie 28 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

30 Segmentacja zwiedzających: MŁODZI AKTYWNI SEGMENT 1: MŁODZI AKTYWNI (24%) Ludzie młodzi (do 39 lat), uczniowie i studenci, specjaliści, wolne zawody, właściciele prywatnej firmy, często podróżujący turystycznie (3 razy w roku i więcej), o najlepszej sytuacji finansowej (dochody powyżej 3.000 zł miesięcznie), odwiedzający Wieliczkę indywidualnie, częściej mieszkańcy rejonu południowego PSYCHOGRAFIA: Starają się w miarę możliwości często wyjeżdżać w celach turystycznych Odpowiada im aktywne spędzanie czasu na urlopie Mają potrzebę wrażeń na urlopie Lubią obracać się w grupie ludzi Muszą mieć zapewniony wysoki standard zakwaterowania podczas wyjazdu Muszą mieć zapewniony wysoki standard wyżywienia podczas wyjazdu Wymagają wysokiego standardu dojazdu na miejsce Zwolennicy wyjazdu indywidualnego, w gronie rodziny lub znajomych NIE cenią ciszy i spokoju w trakcie urlopu NIE preferują otoczenia przyrody NIE preferują Polski jako miejsca spędzania urlopu NIE ograniczają wydatków na wyjazd TERMIN PRZYJAZDU: Większość odwiedziłaby Kopalnię Soli Wieliczka latem (63%), najchętniej w lipcu (25%) lub sierpniu (11%) Najchętniej przyjechaliby w roku 2010 (23%), ale gdyby z jakichś względów musieli odłożyć wyjazd to pojawiliby się w Wieliczce w 2011 (18%) lub 2012 roku (14%) POTRZEBY I OCZEKIWANIA ZWIĄZANE ZE ZWIEDZANIEM Informacje, których oczekują to przede wszystkim historia i dzieje kopalni, sposoby wydobywania soli oraz ciekawostki związane z kopalnią Chcieliby obejrzeć komory: Pieskowa Skała, Barącza, Staszica i Budryka Ich oczekiwania częściej niż w innych segmentach odnoszą się do udogodnień technicznych: odpowiadałby im darmowa drukowana mapa dołączana do biletu, zjazd windą zamiast zejścia schodami do kopalni, audio guide, możliwość korzystania z telefonu komórkowego pod ziemią, dostępność Internetu oraz udogodnienie dla osób z dziećmi Z kopalnią najbardziej kojarzą im się rzeźby solne, Poza zwiedzaniem, częściej niż osoby z innych segmentów, interesuje ich zwiedzanie ekstremalne oraz bankiety, bale, przyjęcia, kolacje organizowane w kopalni Z innych atrakcji chętnie skorzystaliby z pływania łodzią po podziemnym solnym jeziorze, wzięli udział w pokazie rzeźbienia w soli, zwiedzali miejsca poza Trasą Turystyczną zaś w ogóle nie są zainteresowani nabożeństwem pod ziemią Dużo słyszeli o kopalni, którą uważają za miejsce piękne, warte obejrzenia, dlatego też do kopalni przyjeżdżają z ciekawości 29 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

31 Segmentacja zwiedzających: KOWALSKI NA WCZASACH SEGMENT 2: KOWALSKI NA WCZASACH (50%) Zrównoważona struktura wieku, osoby z wykształceniem poniżej średniego, przeciętna sytuacja ekonomiczna w gospodarstwie domowym (2.000 – 2.999 zł), wyjazdy turystyczne są organizowane indywidualnie PSYCHOGRAFIA: Na urlopie preferuje ciszę i spokój Ceni walory przyrody podczas urlopu Swój urlop woli spędzać w Polsce niż za granicą Planując swój urlop jednocześnie stara się ograniczyć wydatki do minimum Na urlopie stara się zobaczyć jak najwięcej np. zabytków, ciekawych miejsc NIE wyjeżdża często w celach turystycznych NIE jest miłośnikiem dużej ilości wrażeń na urlopie NIE jest miłośnikiem większego towarzystwa na urlopie NIE planuje swojego urlopu na długi czas przed wyjazdem NIE ma specjalnych wymagań jeśli chodzi o wysoki standard zakwaterowania NIE ma specjalnych wymagań jeśli chodzi o wysoki standard wyżywienia oraz przejazdu TERMIN PRZYJAZDU: Większość odwiedziłaby Kopalnię Soli Wieliczka latem (76%), najchętniej w lipcu (24%), aczkolwiek pod uwagę biorą również sierpień (14%) i znacznie rzadziej czerwiec (8%) Najchętniej przyjechałby w roku 2010 i w 2011 (po około (20%) POTRZEBY I OCZEKIWANIA ZWIĄZANE ZE ZWIEDZANIEM Poza zwiedzaniem Trasy Turystycznej chciałby zobaczyć wydarzenia kulturalne (np. koncerty, spektakle teatralne, przedstawienia) Uważa, iż kopalnia jest dziedzictwem narodowym Rzadziej chciałby oglądać komory:, Staszica, Budryka i Russegger V, w przypadku pozostałych komór brak istotnych różnic Brak istotnych wymagań co do udogodnień, aczkolwiek standardem jest przewodnik na żywo oraz chciałby otrzymać foldery informacyjne; Rzadziej wyraża ochotę korzystania z audio guide oraz otrzymywania darmowej mapki dołączanej do biletu Informacje nt. Kopalni Soli Wieliczka czerpie od rodziny i znajomych oraz w trochę mniejszym stopniu, z telewizji 30 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

32 Segmentacja zwiedzających: STATECZNI WYCIECZKOWICZE SEGMENT 3: STATECZNI WYCIECZKOWICZE (26%) Osoby w wieku powyżej 40 lat, częściej nieaktywne zawodowo (emeryci i renciści), nie zainteresowani w ogóle wyjazdem indywidualnym, relatywnie często odwiedzali Kopalnię Soli Wieliczka do tej pory. PSYCHOGRAFIA: NIE jest zwolennikiem aktywnego spędzania czasu na urlopie (np. zwiedzania okolicy, uprawiania sportu) NIE jest miłośnikiem dużej ilości wrażeń na urlopie ale też nie potrzebuje ciszy i spokoju NIE planuję swojego urlopu tak, aby zobaczyć jak najwięcej np. zabytków, ciekawych miejsc NIE preferują wyłącznie urlopu w Polsce W ogóle NIE są zainteresowani wyjazdem indywidualnym TERMIN PRZYJAZDU: Rzadziej niż osoby z innych segmentów odwiedziłby Kopalnię Soli Wieliczka latem (55%), częściej wyraża chęć przyjazdu poza sezonem, przede wszystkim wiosną Rzadziej niż osoby z innych segmentów przyjechałby w lipcu a częściej wybiera maj Najchętniej przyjechałby w roku 2010 (21%), ale gdyby musiał odłożyć swoją podróż to prawie równie chętnie wybrałby się do Kopalni Soli Wieliczka w 2011 roku (17%) lub 2012 (15%) Swoją wiedzę o Wieliczce rzadziej czerpie z Internetu a częściej z biur podróży a wiedza ta zwykle sprowadza się do stwierdzenia, że znajduje się tam muzeum soli Częściej jako organizatora swojej wizyty w Wieliczce widziałby zakład pracy, firmę, szkołę/ Kościół (15%) lub biuro podróży (15%) POTRZEBY I OCZEKIWANIA ZWIĄZANE ZE ZWIEDZANIEM Jest zainteresowany poznaniem historii Kopalni Soli Wieliczka, ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania kopalni, chciałby w ten sposób odświeżyć sobie wiadomości nabyte w szkole Chętnie obejrzy wszystkie komory, ale najchętniej obejrzałby kaplice: św. Kingi, św. Jana oraz św. Antoniego Istotnie częściej byłby zainteresowany skorzystaniem z audio guide, ale równie istotne są dla nich takie rzeczy jak darmowy przewodnik czy wydrukowana mapka dołączone w cenie biletu 31 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

33 Największy potencjał jeśli chodzi o wielkość ma segment KOWALSKI NA WAKACJACH – 50% populacji osób w wieku 18 lat i więcej, które słyszały o kopalni oraz kiedykolwiek ją odwiedziły lub mają zamiar to zrobić w przyszłości; drugi pod względem liczebności jest segment STATECZNI WYCIECZKOWICZE – 26% a trzeci MŁODZI AKTYWNI -24%. Z punktu widzenia dostosowania oferty Kopalni Soli Wieliczka do potrzeb i oczekiwań potencjalnego Klienta największy potencja mają dwa segmenty: MŁODZI AKTYWNI oraz STATECZNI WYCIECZKOWICZE ze względu na to, że w ich przypadku mamy do czynienia ze stosunkowo najbardziej wyrazistym portretem, który można opisać następująco: MŁODZI AKTYWNI to segment z dużym potencjałem dla Kopalni głównie za sprawą młodego wieku i możliwości ekonomicznych; są to ludzie mobilni turystycznie, którzy w przyszłości, jeżeli będą mieć dobre wrażenia z wizyty w Kopalni, mogą być źródłem pozytywnego PR-u, dobrej reklamy z ust do ust. MŁODZI AKTYWNI są zwolennikami zwiedzania indywidualnego w gronie znajomych, nie oszczędzają na wyjazdach i, co jest bardzo użyteczne przy opracowaniu marketingu takiego obiektu turystycznego jak Wieliczka, planują swoje podróże na długo przed terminem wyjazdu. Ich oczekiwania wiążą się z zapewnieniem wysokiego standardu usługi. Lubią w czasie urlopu otoczenie pełne ludzi, gwaru a jednocześnie trochę internacjonalne, snobistyczne, które to warunki Kopalnia spełnia doskonale. Oferta zwiedzania Trasy Turystycznej powinna odpowiadać potrzebie poznawania historii Kopalni oraz zwiedzania przede wszystkim obiektów o świeckiej konotacji w Kopalni. MŁODZI AKTYWNI są zainteresowani zwiedzaniem miejsc poza Trasą, chętnie braliby udział w w nietypowych działaniach jak na przykład pokazach rzeźbienia w soli. Uważają, że Kopalnia to piękne miejsce, które należy odwiedzić. Zaspokojenie ciekawości tego miejsca to motyw przewodni ich przyszłej wizyty w Wieliczce. Segmentacja zwiedzających Trasę Turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka 32 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

34 STATECZNI WYCIECZKOWICZE to drugi pod względem wielkości segment (26%) a jednocześnie taki, który ma na tyle wyrazisty profil, że stosunkowo łatwiej będzie można dla niego dostosować ofertę usług Kopalni. STATECZNI WYCIECZKOWICZE to osoby starsze, powyżej 40 lat ale wielu z nich to osoby w wieku 60 lat i więcej, często nieaktywni zawodowo emeryci/ renciści, którzy już w przeszłości zwiedzali Kopalnię a teraz z różnych względów, w tym przede wszystkim ze względów sentymentalnych chcieliby do niej powrócić. Ten segment ma nieco mniejszy potencjał ekonomiczny niż MŁODZI AKTYWNI; Osoby należące do tego segmentu preferują wyjazdy zorganizowane i nie oczekują wysokiego standardu zakwaterowania i wyżywienia. Osoby należące do tego segmentu mogłyby stanowić grupę docelową dla zorganizowanych podróży obejmujących oprócz Wieliczki zwiedzanie kilku innych atrakcyjnych miejsc w okolicy, w tym na przykład Krakowa oraz miejscowości związanych z kultem religijnym takich jak Częstochowa, Wadowice itp.. Atrakcyjność tego segmentu dla Kopalni widzieć też można w tym, że byliby skłonni przyjechać w innej niż letni szczyt sezonu turystycznego porze roku a mianowicie wiosną i jesienią. Udogodnieniem, które na pewno spodobałoby się tej grupie ludzi jest audio guide oraz mapy i przewodniki w cenie biletu. Segmentacja zwiedzających Trasę Turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka 33 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"

35 KOWALSKI NA WAKACJACH to najbardziej liczny segment (50%) a jednocześnie taki, który ma najmniej wyrazisty profil. Potencjał tego segmentu dla Kopalni tkwi w jego wielkości natomiast oferta marketingowa powinna być stosunkowo szeroka aby sprostać dość zróżnicowanym potrzebom tej grupy. KOWALSKI NA WAKACJACH to segment bez wyrazistego profilu jeśli chodzi o cechy społeczno-demograficzne; możliwości ekonomiczne tej grupy też można ocenić jako przeciętne, co przejawia się w tym, że planując swój urlop starają się wydatki ograniczyć do minimum. Osoby należące do tego segmentu preferują wyjazdy indywidualne w gronie swojej rodziny lub znajomych. Nie mają w zwyczaju planowania swojego urlopu/ podroży na długo przed terminem wyjazdu. Swój urlop wolą spędzać w Polsce i nie mają wysokich wymagań co do standardu usługi, zakwaterowania lub wyżywienia. Cechą wyróżniającą ten segment jest patrzenie na Kopalnię przez pryzmat dumy z dziedzictwa narodowego. Osoby należące do tej grupy chętnie uczestniczyłyby w koncertach, spektaklach teatralnych lub przedstawieniach odbywających się pod ziemia w kopalni. KOWALSKI NA WAKACJACH nie ma specjalnych wymagań co do oferowanych podczas zwiedzania udogodnień. Oczywiście podstawowy standard nowoczesnego obiektu turystycznego musi być zachowany a mianowicie przewodnik drukowany, foldery reklamowe, mapa drukowana, najlepiej wszystko w cenie biletu. Osoby w tej grupie nie są w ogóle zainteresowane audio guide preferując przewodnika na żywo, który umiałby ciekawie opowiadać o Kopalni, jej historii, ludziach z nią związanych itp.. Główne wnioski Segmentacja zwiedzających Trasę Turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka 34 Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna > Segmentacja zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka"


Pobierz ppt "Segmentacja klientów Kopalni Soli "Wieliczka" - Polacy Wyciąg z raportu badania Warszawa, 2 lipca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google