Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim"— Zapis prezentacji:

1 Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim
Powiat Cieszyński Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim mgr inż. Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

2 Struktura administracji rządowej i samorządowej w Polsce
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

3 Powiat Cieszyński Powierzchnia 73 029 ha Ludność 176 587
Ilość jednostek ewidencyjnych 14 Ilość obrębów ewidencyjnych 151 Ilość działek Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

4 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

5 Liczba pracowników: 176 26 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

6 Schemat sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

7 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

8 Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287) Art. 7d. [Zadania starosty] Do zadań starosty należy w szczególności: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 3) zakładanie osnów szczegółowych; 4) (uchylony); 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2. Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

9 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

10 Usługi świadczone przez Wydział:
Usługa WG-1 Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Usługa WG-2 Przygotowanie zgłoszeń prac geodezyjnych Usługa WG-3 Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Usługa WG-4 Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-5 Ujawnianie budynków w operacie ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-6 Ujawnianie lokali w operacie ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-7 Wprowadzanie umów dzierżaw do operatu ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-8 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego Usługa WG-9 Usuwanie rozbieżności między częścią opisową i kartograficzną Usługa WG-10 Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

11 Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Wydział 2012 rok Ilość pism przychodzących 15 317 Ilość wniosków wewnętrznych 1 654 Ilość pism wychodzących 4 643 Referat Geodezji i Katastru Ilość zmian wprowadzonych do rejestru EGB 12 918 Ilość zmian wprowadzonych do mapy EGB 2 915 2 066 Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Ilość wniosków o udostępnienie danych 17 435 Ilość zgłoszeń prac geodezyjnych 4 854 Ilość opinii ZUD 259 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

12 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

13 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

14 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

15 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

16 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

17 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

18 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

19 Współpraca transgraniczna z ČUZK
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

20 Dyrektywa INSPIRE Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

21 Współpraca transgraniczna z ČUZK
Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

22 Dziękuję za uwagę Děkuji Vam za pozornost
mgr inż. Henryka Bałys mgr inż. Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.


Pobierz ppt "Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google