Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. mgr inż. Henryka Bałys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. mgr inż. Henryka Bałys."— Zapis prezentacji:

1 Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. mgr inż. Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Powiat Cieszyński

2 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. Struktura administracji rządowej i samorządowej w Polsce

3 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. Powiat Cieszyński Powierzchnia73 029 ha Ludność176 587 Ilość jednostek ewidencyjnych14 Ilość obrębów ewidencyjnych151 Ilość działek158 709

4 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

5 Liczba pracowników: 176 26

6 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. Schemat sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

7 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

8 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287) Art. 7d. [Zadania starosty] Do zadań starosty należy w szczególności: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 3) zakładanie osnów szczegółowych; 4) (uchylony); 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.

9 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

10 Usługi świadczone przez Wydział: Usługa WG-1Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Usługa WG-2Przygotowanie zgłoszeń prac geodezyjnych Usługa WG-3Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Usługa WG-4Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-5Ujawnianie budynków w operacie ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-6Ujawnianie lokali w operacie ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-7Wprowadzanie umów dzierżaw do operatu ewidencji gruntów i budynków Usługa WG-8Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego Usługa WG-9Usuwanie rozbieżności między częścią opisową i kartograficzną Usługa WG-10Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

11 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. Wydział2012 rok Ilość pism przychodzących15 317 Ilość wniosków wewnętrznych1 654 Ilość pism wychodzących4 643 Referat Geodezji i Katastru Ilość zmian wprowadzonych do rejestru EGB12 918 Ilość zmian wprowadzonych do mapy EGB2 915 Ilość pism wychodzących2 066 Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Ilość wniosków o udostępnienie danych17 435 Ilość zgłoszeń prac geodezyjnych4 854 Ilość opinii ZUD259 Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

12 Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

13

14

15

16

17

18

19 Współpraca transgraniczna z ČUZK Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

20 Dyrektywa INSPIRE Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

21 Współpraca transgraniczna z ČUZK Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.

22 Dziękuję za uwagę Děkuji Vam za pozornost mgr inż. Henryka Bałys h.balys@powiat.cieszyn.pl mgr inż. Tomasz Gołębiowski t.golebiowski@powiat.cieszyn.pl Starostwo Powiatowe w Cieszynie Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r.


Pobierz ppt "Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim Porada vedení KÚ pro Moravskoslezský kraj Malenovice, 20 czerwca 2013 r. mgr inż. Henryka Bałys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google