Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSZYSCY uczący się mają prawo do pedagogiki o charakterze włączającym skoncentrowanej na preferencjach i potrzebach studentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSZYSCY uczący się mają prawo do pedagogiki o charakterze włączającym skoncentrowanej na preferencjach i potrzebach studentów."— Zapis prezentacji:

1 WSZYSCY uczący się mają prawo do pedagogiki o charakterze włączającym skoncentrowanej na preferencjach i potrzebach studentów

2 Zakwestionowanie status quo…
Co się zmieniło? Czy jest to najlepszy scenariusz?

3 Zakwestionowanie obecnych praktyk…
Czy to jedyny/najlepszy sposób?

4 Czy laboratoria są naprawdę konieczne?
Dane ze strony www Prospects (2006)

5 Kwestie niepełnosprawności na zajęciach z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki i pokrewnych Dostępność w laboratoriach naukowych – zapewnienie właściwego doświadczenia edukacyjnego

6 Alternatywne podejście „radykalne”:
niech studenci sami wybiorą własny tryb uczenia się

7 Wielorakie Inteligencje H. Gardnera

8 Jak uczą się dzisiejsi studenci?
Lubię korzystać z obrazów, diagramów Lubię słuchać referatów, prezentacji Lubię oglądać filmy, animacje Lubię czytać Lubię matematykę Wielkość próby: 323 studentów pierwszego roku na Uniwersytecie Harpera Adamsa, październik 2009 roku

9 Zapewnienie wyboru podejście A LA CARTE – wybieraj i mieszaj …
Danie 1 -> element do wyboru Ile?- minimum dwa z ogółem sześciu Danie 2 -> element do wyboru Rodzaj? – wolny wybór co do rodzaju prac/zadań Deser -> ile prac do złożenia/zadań do wykonania? Trzy najlepsze złożone prace/wykonane zadania decydują o ocenie na koniec kursu

10 Zadanie 1 – platforma VLE (wirtualne środowisko edukacyjne)

11 Zadanie 2 - bioinformatyka

12 Zadanie 3 – pytania wielokrotnego wyboru w trybie online

13 Zadanie 4 – zadania problemowe

14 Zadanie 5 – dyskusja w trybie online

15 Zadanie 6 – prezentacje przed grupą

16 Mierniki uczenia się Stopień zaangażowania?
Porównanie bieżących osiągnięć akademickich (ocen) z poprzednimi latami Formalne/nieformalne informacje zwrotne

17 Stopień zaangażowania
Liczba wybranych prac/zadań Liczba studentów 1 5 2 11 3 42 4 15 Względna częstotliwość wyborów dokonywanych przez studentów uczestniczących w zajęciach w ramach kursu. Studenci musieli wybrać co najmniej dwa elementy.

18 Preferencje studentów i średnie dla zajęć
Kategoria Odsetek uczestniczących (%) Średnia ocena Odchylenie standardowe Pytania wielokrotnego wyboru online 91 66,5 13,9 Raport z badań laboratoryjnych 74 47,7 19,6 Prezentacja w PowerPoint 43 64,0 7,2 Dyskusja online 36 77,0 12,5 Bioinformatyka 29 66,3 12,6 Zadania problemowe 18 57,3 17,6 Liczba i odsetek studentów uczestniczących w zajęciach oferowanych w ramach kursu oraz ich odpowiednia średnia ocena i odchylenia standardowe. Zadania grupowe zaznaczono na pomarańczowo.

19 Porównanie ocen Raport z badań lab. Dyskusja online Prezentacja w PP
Bioinformatyka Zadania problemowe Pyt. wielok. wyboru Prace w ramach zajęć ogółem

20 Oceny za raporty z badań laboratoryjnych poniżej średniej

21 Raporty z badań laboratoryjnych były oceniane konsekwentnie

22 Prezentacja w PowerPoint – niskie odchylenie standardowe

23 Dyskusja online – preferowany wybór studentów uzdolnionych

24 Pytania wielokrotnego wyboru online – niska korelacja ocen z ogólną średnią, lecz duża popularność

25 Porównanie z poprzednim rokiem
Rok oceny 2003 2004 2005 2006 Ogólna średnia dla prac/zadań w ramach kursu 50,0 50,5 47,1 56,1 Niezaliczone prace/zadania w ramach kursu (%) 23 21 28 9 Dane z tego badania zaznaczono na pomarańczowo

26 Wybór uzależniony od Zadania problemowe Bioinformatyka
Badania laboratoryjne Prezentacja w PP Dyskusja Prezentacja w PP Dyskusja Pytania wielokrotnego wyboru

27 podejścia a la carte Studenci mogą kontrolować własne uczenie się
Większa elastyczność w zakresie realizacji programu i uczenia się Poprawa profilu średniej oceny Mniejsza liczba ponownych ocen Ciekawszy (mniej nudny) proces oceniania

28 podejścia a la carte Porównywalność oceny?
Studenci mogą wybierać opcje „łatwe” (niskiego poziomu wg taksonomii Blooma) – ograniczyć wybór? Potrzeba więcej czasu na stworzenie dodatkowych i odpowiednich rodzajów prac/zadań Do śledzenia działań konieczne są dobre umiejętności organizacyjne

29 Kolejny krok – dalsze poszerzanie wyboru
Wizualna taksonomia Blooma i Web2.0

30 Podsumowanie W przypadku możliwości wyboru znaczna większość studentów dokonała go Wybór pomaga zająć się potrzebami studentów mających różne preferencje w zakresie uczenia się np. minimalistów, studentów-strategów oraz uzdolnionych Wybór pomaga studentom uczyć się zgodnie z preferowanym przez nich rodzajem nauki Wybór powinien pomóc w zajęciu się potrzebami studentów mających trudności w uczeniu się lub niepełnosprawnych w tym zakresie Wybór wspiera zróżnicowane uczenie się (zob. dyskusja online) O połowę mniej niezaliczonych prac/zadań Ocenianie nie oznacza więcej pracy, lecz pracę bardziej urozmaiconą


Pobierz ppt "WSZYSCY uczący się mają prawo do pedagogiki o charakterze włączającym skoncentrowanej na preferencjach i potrzebach studentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google