Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010

2 McKinsey & Company | 1ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Emisje w roku % -31% -47% Rok Roczna emisja Mt CO 2 e rocznie Emisje w poziomie odniesienia Emisje po redukcji Potencjał redukcji emisji w Polsce do roku 2030 szacowany jest na 31% do emisji z roku 2005

3 McKinsey & Company | 2 Energia jądrowa Współspalanie biomasy Węglowe CCS Elektrownie wiatrowe - lądowe Hutnictwo, CCS, nowa bud. Biogazownie Przemysł chemiczny, przebudowa na CCS CCS w rafinacji ropy naftowej Hutnictwo, przebudowa na CCS Wydajność energetyczna nowych budynków mieszkalnych Produkcja en. el. z gazu wytwarzanego przez wysypiska Efektywność samochodów Osobowych z silnikiem spalinowym Recykling nowych odpadów Efektywność samochodów osobowych z silnikiem diesla Termoizolacja istniejących budynków komercyjnych Termoizolacja istniejących budynków mieszkalnych, podstawowa Rekultywacja gleb organicznych Termoizolacja istniejących budynków mieszkalnych, zaawansowana Kogeneracja Potencjał redukcji emisji Mt CO 2 e rocznie Biomasa dedykowana Elektrownie wiatrowe - morskie 1 Wymieniono nazwy tylko metod redukcji emisji o największym potencjale Średni koszt: ~10 EUR/t ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Krzywa kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do 2030 roku 1 składa się z blisko ~125 metod redukcji Koszty redukcji emisji EUR per t CO 2 e Zakłada wdrożenie scenariusza struktury paliw w sektorze energetycznym dającego najwyższy potencjał

4 McKinsey & Company | 3 Łączna emisja gazów cieplarnianych MtCO 2 e rocznie % całego potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzi z wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii Inne metody redukcji emisji Efektywność energetyczna CCS w elektroenergetyce i przemyśle 1 Niskoemisyjne źródła energii Poziom odniesienia Udział w łącznym potencjale redukcji % 29% 42% 15% 14% ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce; KASHUE; Krajowa Inwentaryzacja Emisji Średni koszt redukcji EUR/tCO 2 e Razem / Średnio236 MtCO 2 e10 EUR/tCO 2 e CCS w przemyśle ma potencjał redukcji ~16 MtCO 2 e o koszcie ~46 EUR/tCO 2 e; CCS w sektorze energetycznym ma potencjał ~20 MtCO 2 e o średnim koszcie ~32MtCO 2 267

5 McKinsey & Company | 4 Kogeneracja Energia jądrowa Małe elektrownie wodne Biogazownie Lądowa energia wiatrowa Bloki węglowe z technologią CCS Biomasa dedykowana Współspalanie biomasy Morska energia wiatrowa Fotowoltaika Koszt redukcji w 2030r. EUR/tCO 2 e Potencjał redukcji emisji, MtCO 2 e/rok Fotowoltaika Średni ważony koszt 21 EUR/tCO 2 e ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Redukcja popytu poprzez poprawę efektywności w innych sektorach (~30 TWh) Technologie niskoemisyjne różnią się między sobą potencjałem oraz kosztem redukcji

6 McKinsey & Company | 5 Istnieje szereg niepewności i ograniczeń jakie niosą ze sobą poszczególne technologie niskoemisyjne TechnologiaNiepewności i ograniczenia Kogeneracja Bez dodatkowych inwestycji w sieci przesyłu ciepła, możliwości ograniczone są do istniejących ciepłowni/kotłowni (przebudowa na elektrociepłownie) Energia jądrowa Czas potrzebny na budowę bloku (10-12 lat) powoduje, że nie jest to technologia pozwalająca osiągnąć odpowiednią skalą w krótkim czasie Znaczne nakłady inwestycyjne ograniczają zastosowanie tej technologii tylko do największych graczy Biogazownie Nieznaczna wielkość pojedynczych instalacji uniemożliwia łatwe i szybkie uzyskanie znacznej skali Energia wiatrowa Długi proces inwestycyjny – pozwolenia na budowę oraz przyłączenie do sieci Konieczność posiadania rezerw mocy Niepewność co do przyszłego kształtu rozwiązań legislacyjnych (zielone certyfikaty) Biomasa Współspalanie ma sens ekonomiczny w starych blokach, więc potencjał ograniczony Dostępność biomasy (przy dużej skali) ograniczona, więc aby zoptymalizować koszty logistyczne konieczność budowy małej i średniej wielkości bloków CCS Nie sprawdzona w skali komercyjnej technologia Nie potwierdzona możliwość transportu i składowania

7 McKinsey & Company | 6 Biorąc pod uwagę wiek istniejących bloków (~20% mocy wytwórczych starsze niż 40 lat, ~75% starsze niż 20 lat), konieczne będą znaczne inwestycje w sektorze 20 Ø W 2015 roku, zakładając brak inwestycji, aż 41% istniejących mocy będzie starsze niż 40 lat Moc = 32,5 GW 1 Wg nominalnej mocy bloków energetycznych; uwzględniono główne bloki energetyki konwencjonalnej Wiek Inne Energa Enea Tauron PGE Krzywa wieku mocy aktywów wytwórczych w Polsce 1 Ponad 20% mocy (~7 GW) przekracza wiek 40 lat Największy udział w relatywnie nowych elektrowniach posiada PGE

8 McKinsey & Company | 7 Prawdopodobieństwo Rentowność 1 Niepewność związana z ceną CO 2 zbliża do siebie oczekiwaną rentowność projektów wytwórczych i zwiększa poziom ryzyka inwestycyjnego Najmocniej zmniejsza się oczekiwana rentowność i zwiększa poziom ryzyka projektów węglowych Elektrownie wiatrowe oraz jądrowe zapewniają wyższe oczekiwane zwroty z inwestycji oraz posiadają niższe ryzyko niż elektrownie węglowe Elektrownie wodne wciąż posiadają wysokie NPV Elektrownie gazowe zmniejszają swoją oczekiwaną rentowność oraz jeszcze mocniej zwiększają niepewność Rentowność dla projektów wytwórczych w warunkach Polskich Koszt CO 2 = 35 EUR, odchylenie standardowe 10 EUR 1 NPV w stosunku do zainwestowanego kapitału 2 Głównie elektrownie wiatrowe GazWoda OdnawialneW. Brunatny E. JądrowaW. Kamienny

9 McKinsey & Company | 8 Aby osiągnąć optymalny portfel wytwórczy do roku 2025 powinno się silniej ograniczyć moce węglowe oraz szybciej rozwijać OZE oraz en. jądrową 63,4 31,6 9,0 4,2 6,8 57,1 19,6 Struktura Polski ,5 0,3 2,2 Portfel optymalny na lata = 100% 17,5 3, ,4 6,8 41,3 17,7 Plany (wariant maksymalny)Plany (wariant maksymalny)Plany (wariant maksymalny) ,2 W ujęciu bezwzględnym moce węgla brunatnego utrzymane na obecnym poziomie Moce węgla kamiennego powinny zostać ograniczone w strukturze wytwórczej o około 20-25%, co oznacza wybudowanie ~1 GW mocy Rozwój energetyki gazowej w kogeneracji cechuje wysoka rentowność projektów, co powinno oznaczać wzrost udziału do ~6-7% Zwiększenie mocy w odnawialnych źródłach energii do ~17-18% w strukturze wytwórczej (głównie wiatr i biogaz) Przyspieszenie planów związanych z energetyką jądrową do 5 GW w 2025 Optymalny portfel wytwórczy dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 1 osiągalny do 2025 roku, GW 1 Dane jedynie dla czterech największych pionowo zintegrowanych firm energetycznych (PGE, Tauron, Enea, Energa) 2 Uwzględniono wszystkie ogłoszone inwestycje czterech największych firm; wariant zawiera budowę jedynie 1.6 GW mocy jądrowych przez PGE W. Kamienny W. Brunatny OZE En. Jądrowa GazWoda

10 McKinsey & Company | 9 Planowany przez firmy energetyczne wspólny portfel jedynie nieznacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne Prawdopodobieństwo Rentowność 2 Obecny portfel Polski Portfel optymalny Plany Dane jedynie dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 2 NPV w stosunku do zainwestowanego kapitału Porównanie portfeli wytwórczych dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 1 Dalsza dywersyfikacja źródeł wytwórczych i odejście od węgla na rzecz OZE i energii jądrowej pozwoli zredukować ryzyko (o dalsze 20%) oraz zwiększyć oczekiwaną rentowność inwestycji w wytwarzanie Planowany portfel inwestycyjny jedynie nieznacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne A B C A B C

11 McKinsey & Company | 10 Główne wnioski Istotne inwestycje w nowe moce wytwórcze w sektorze energetycznym są konieczne i nieuchronne Niepewność co do ceny CO 2 znacznie zwiększa ryzyko inwestycyjne tradycyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego możliwa jest tylko poprzez dywersyfikację portfela wytwórczego w oparciu o technologie niskoemisyjne Największe firmy energetyczne muszą podjąć się tego zadania z uwagi na potrzebę ekonomicznego zabezpieczenia swoich portfeli wytwórczych


Pobierz ppt "Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google