Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010

2 McKinsey & Company | 1ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Emisje w roku 1988 -53% -31% -47% Rok Roczna emisja Mt CO 2 e rocznie Emisje w poziomie odniesienia Emisje po redukcji Potencjał redukcji emisji w Polsce do roku 2030 szacowany jest na 31% do emisji z roku 2005

3 McKinsey & Company | 2 Energia jądrowa Współspalanie biomasy Węglowe CCS Elektrownie wiatrowe - lądowe Hutnictwo, CCS, nowa bud. Biogazownie Przemysł chemiczny, przebudowa na CCS CCS w rafinacji ropy naftowej Hutnictwo, przebudowa na CCS Wydajność energetyczna nowych budynków mieszkalnych Produkcja en. el. z gazu wytwarzanego przez wysypiska Efektywność samochodów Osobowych z silnikiem spalinowym Recykling nowych odpadów Efektywność samochodów osobowych z silnikiem diesla Termoizolacja istniejących budynków komercyjnych Termoizolacja istniejących budynków mieszkalnych, podstawowa Rekultywacja gleb organicznych Termoizolacja istniejących budynków mieszkalnych, zaawansowana Kogeneracja Potencjał redukcji emisji Mt CO 2 e rocznie Biomasa dedykowana Elektrownie wiatrowe - morskie 1 Wymieniono nazwy tylko metod redukcji emisji o największym potencjale Średni koszt: ~10 EUR/t ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Krzywa kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do 2030 roku 1 składa się z blisko ~125 metod redukcji -70 -60 -50 -40 -30 -90 -150 -140 -130 -120 -110 -20 -100 -10 80 70 60 50 40 30 20 Koszty redukcji emisji EUR per t CO 2 e 30230220210200100100 0 90807060 10 502019018017016015014013012011040 Zakłada wdrożenie scenariusza struktury paliw w sektorze energetycznym dającego najwyższy potencjał

4 McKinsey & Company | 3 Łączna emisja gazów cieplarnianych MtCO 2 e rocznie 503 2030252015102005 386 42% całego potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzi z wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii Inne metody redukcji emisji Efektywność energetyczna CCS w elektroenergetyce i przemyśle 1 Niskoemisyjne źródła energii Poziom odniesienia Udział w łącznym potencjale redukcji % 29% 42% 15% 14% ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce; KASHUE; Krajowa Inwentaryzacja Emisji -14 21 38 Średni koszt redukcji EUR/tCO 2 e Razem / Średnio236 MtCO 2 e10 EUR/tCO 2 e 1 2 3 4 1 CCS w przemyśle ma potencjał redukcji ~16 MtCO 2 e o koszcie ~46 EUR/tCO 2 e; CCS w sektorze energetycznym ma potencjał ~20 MtCO 2 e o średnim koszcie ~32MtCO 2 267

5 McKinsey & Company | 4 Kogeneracja Energia jądrowa Małe elektrownie wodne Biogazownie Lądowa energia wiatrowa Bloki węglowe z technologią CCS Biomasa dedykowana Współspalanie biomasy Morska energia wiatrowa Fotowoltaika 25 5 45 10 0 -5 70 125 35 50 55 65 60 Koszt redukcji w 2030r. EUR/tCO 2 e 30 25 Potencjał redukcji emisji, MtCO 2 e/rok 15 40 551000 Fotowoltaika 1151104510595409085807065605075535301514514010135 20 12020130 Średni ważony koszt 21 EUR/tCO 2 e ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce Redukcja popytu poprzez poprawę efektywności w innych sektorach (~30 TWh) Technologie niskoemisyjne różnią się między sobą potencjałem oraz kosztem redukcji

6 McKinsey & Company | 5 Istnieje szereg niepewności i ograniczeń jakie niosą ze sobą poszczególne technologie niskoemisyjne TechnologiaNiepewności i ograniczenia Kogeneracja Bez dodatkowych inwestycji w sieci przesyłu ciepła, możliwości ograniczone są do istniejących ciepłowni/kotłowni (przebudowa na elektrociepłownie) Energia jądrowa Czas potrzebny na budowę bloku (10-12 lat) powoduje, że nie jest to technologia pozwalająca osiągnąć odpowiednią skalą w krótkim czasie Znaczne nakłady inwestycyjne ograniczają zastosowanie tej technologii tylko do największych graczy Biogazownie Nieznaczna wielkość pojedynczych instalacji uniemożliwia łatwe i szybkie uzyskanie znacznej skali Energia wiatrowa Długi proces inwestycyjny – pozwolenia na budowę oraz przyłączenie do sieci Konieczność posiadania rezerw mocy Niepewność co do przyszłego kształtu rozwiązań legislacyjnych (zielone certyfikaty) Biomasa Współspalanie ma sens ekonomiczny w starych blokach, więc potencjał ograniczony Dostępność biomasy (przy dużej skali) ograniczona, więc aby zoptymalizować koszty logistyczne konieczność budowy małej i średniej wielkości bloków CCS Nie sprawdzona w skali komercyjnej technologia Nie potwierdzona możliwość transportu i składowania

7 McKinsey & Company | 6 Biorąc pod uwagę wiek istniejących bloków (~20% mocy wytwórczych starsze niż 40 lat, ~75% starsze niż 20 lat), konieczne będą znaczne inwestycje w sektorze 20 Ø 29 40 W 2015 roku, zakładając brak inwestycji, aż 41% istniejących mocy będzie starsze niż 40 lat Moc = 32,5 GW 1 Wg nominalnej mocy bloków energetycznych; uwzględniono główne bloki energetyki konwencjonalnej Wiek Inne Energa Enea Tauron PGE Krzywa wieku mocy aktywów wytwórczych w Polsce 1 Ponad 20% mocy (~7 GW) przekracza wiek 40 lat Największy udział w relatywnie nowych elektrowniach posiada PGE

8 McKinsey & Company | 7 Prawdopodobieństwo Rentowność 1 Niepewność związana z ceną CO 2 zbliża do siebie oczekiwaną rentowność projektów wytwórczych i zwiększa poziom ryzyka inwestycyjnego Najmocniej zmniejsza się oczekiwana rentowność i zwiększa poziom ryzyka projektów węglowych Elektrownie wiatrowe oraz jądrowe zapewniają wyższe oczekiwane zwroty z inwestycji oraz posiadają niższe ryzyko niż elektrownie węglowe Elektrownie wodne wciąż posiadają wysokie NPV Elektrownie gazowe zmniejszają swoją oczekiwaną rentowność oraz jeszcze mocniej zwiększają niepewność Rentowność dla projektów wytwórczych w warunkach Polskich Koszt CO 2 = 35 EUR, odchylenie standardowe 10 EUR 1 NPV w stosunku do zainwestowanego kapitału 2 Głównie elektrownie wiatrowe GazWoda OdnawialneW. Brunatny E. JądrowaW. Kamienny

9 McKinsey & Company | 8 Aby osiągnąć optymalny portfel wytwórczy do roku 2025 powinno się silniej ograniczyć moce węglowe oraz szybciej rozwijać OZE oraz en. jądrową 63,4 31,6 9,0 4,2 6,8 57,1 19,6 Struktura Polski 1 21 2,5 0,3 2,2 Portfel optymalny na lata 2020-2025 = 100% 17,5 3,2 37 13,4 6,8 41,3 17,7 Plany 2020-2025 (wariant maksymalny)Plany 2020-2025 (wariant maksymalny)Plany 2020-2025 (wariant maksymalny) 2 37 3,2 W ujęciu bezwzględnym moce węgla brunatnego utrzymane na obecnym poziomie Moce węgla kamiennego powinny zostać ograniczone w strukturze wytwórczej o około 20-25%, co oznacza wybudowanie ~1 GW mocy Rozwój energetyki gazowej w kogeneracji cechuje wysoka rentowność projektów, co powinno oznaczać wzrost udziału do ~6-7% Zwiększenie mocy w odnawialnych źródłach energii do ~17-18% w strukturze wytwórczej (głównie wiatr i biogaz) Przyspieszenie planów związanych z energetyką jądrową do 5 GW w 2025 Optymalny portfel wytwórczy dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 1 osiągalny do 2025 roku, GW 1 Dane jedynie dla czterech największych pionowo zintegrowanych firm energetycznych (PGE, Tauron, Enea, Energa) 2 Uwzględniono wszystkie ogłoszone inwestycje czterech największych firm; wariant zawiera budowę jedynie 1.6 GW mocy jądrowych przez PGE W. Kamienny W. Brunatny OZE En. Jądrowa GazWoda

10 McKinsey & Company | 9 Planowany przez firmy energetyczne wspólny portfel jedynie nieznacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne Prawdopodobieństwo Rentowność 2 Obecny portfel Polski Portfel optymalny 2020-25 Plany 2020-25 1 Dane jedynie dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 2 NPV w stosunku do zainwestowanego kapitału Porównanie portfeli wytwórczych dla 4 pionowo zintegrowanych firm energetycznych 1 Dalsza dywersyfikacja źródeł wytwórczych i odejście od węgla na rzecz OZE i energii jądrowej pozwoli zredukować ryzyko (o dalsze 20%) oraz zwiększyć oczekiwaną rentowność inwestycji w wytwarzanie Planowany portfel inwestycyjny jedynie nieznacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne A B C A B C

11 McKinsey & Company | 10 Główne wnioski Istotne inwestycje w nowe moce wytwórcze w sektorze energetycznym są konieczne i nieuchronne Niepewność co do ceny CO 2 znacznie zwiększa ryzyko inwestycyjne tradycyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego możliwa jest tylko poprzez dywersyfikację portfela wytwórczego w oparciu o technologie niskoemisyjne Największe firmy energetyczne muszą podjąć się tego zadania z uwagi na potrzebę ekonomicznego zabezpieczenia swoich portfeli wytwórczych 1 2 3 4


Pobierz ppt "Technologie o największym potencjale redukcji emisji w Polsce Warszawa, 24 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google