Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Budowa gospodarki niskoemisyjnej Warszawa 24 marca 2010 Krzysztof Müller – RWE Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Budowa gospodarki niskoemisyjnej Warszawa 24 marca 2010 Krzysztof Müller – RWE Polska."— Zapis prezentacji:

1 11 Budowa gospodarki niskoemisyjnej Warszawa 24 marca 2010 Krzysztof Müller – RWE Polska

2 22 Gosp. domowe/ przemysł Paliwa ropopochodne Przemysł Centralne elektrownie Sieci konwencjonalne Rafinerie Współczesny system elektroenergetyczny Przyszłość (2030+) Sieci inteligentne? Energia odnawialna? Elektrownie z wychwytywaniem CO 2 ? Pojazdy elektryczne? Inteligentne domy? Przemysł? Wytwarzanie rozproszone? Energetyka przyszłościŚwiat paliw kopalnych Jak powinno wyglądać w przyszłości zaopatrzenie w energię i jej wykorzystywanie?

3 33 Zmniejszenie emisji, między innymi gazów cieplarnianych Zmniejszanie uzależnienia od importu ropy i gazu oraz utrzymywanie infrastruktury Minimalizacja kosztów dostarczanej energii Wymiary optymalizacji Ekonomia Środowisko Bezpieczeństwo Przyszłe zaopatrzenie w energię Cele i podejście w układzie trójkąta energetycznego

4 44 Istnieje szereg technologii wytwarzania energii o koszcie ograniczania emisji CO 2 poniżej 70 /t W funkcji Godzin pełnego obciążenia Kosztów paliwa Kosztów inwestycji Średnie Niskie Wysokie Koszty ograniczania emisji CO 2 – wytwarzanie energii (Niemcy 2030+) >150 CCS >200 >-50 >/t Słoneczne Geo- termia Nowe siłownie jądrowe Wiatrowe (lądowe) >0>0 WiatroweBio- masa >250 >100 Nowoczesne elektrownie opalane paliwami kopalnymi Wydłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych >50 Gaz Koszt ograniczania emisji CO 2 < 70 /t 716 430

5 55 Energia z węgla jeszcze przez dekady pozostanie podstawą polskiej elektroenergetyki Cele prac badawczo-rozwojowych Główne przedsięwzięcia Zmniejszanie kosztów Zwiększanie sprawności wytwarzania energii i operacyjnej dostępności elektrowni Zmniejszanie emisyjności CO 2 Opracowanie i zbadanie alternatywnych sposobów wykorzystania CO 2 Materiały do elektrowni pracujących w temperaturze 700°C Podsuszanie węgla brunatnego Opracowania CCS Badanie alternatywnych sposobów wychwyty- wania i wykorzystania CO 2 Algi jako alternatywne wykorzystanie CO 2 Materiały odporne na wysokie temperatury Zwiększanie sprawności elektrowni Suszenie węgla brunatnego Usuwanie CO 2 wypłukiwaniem

6 66 Znacznie wzrośnie wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii o niskiej emisji CO 2 Słoneczna energia cieplna Wiatraki na lądzie i morzu Biomasa i biogaz Energia fal i pływów Energia geotermalna Zyskanie większego doświadczenia eksploatacyjnego, szczególnie w wiatrowych elektrowniach morskich Badanie nowych technologii w instalacjach pilotowych Wspomaganie komercjalizacji nowych technologii Cele prac badawczo-rozwojowych Główne przedsięwzięcia Biomasa: np.: rozwój i ulepszanie elektrowni biogazowych / biomasowych Biomasa: np.: Torrefikacja Energia słoneczna: np.: udział w inicjatywie Desertec Energia mórz: w przygotowaniu pokazowe instalacje uzyskiwania energii z fal i prądów morskich

7 77 Źródła odnawialne w połączeniu ze zmiennym zapotrzebowaniem mocy wymagają magazynowania energii Akumulatory samochodów elektrycznych w układzie V2G jako magazyny energii Magazynowanie ciepła Zaawansowany system adiaba- tycznego magazynowania energii w sprężonym powietrzu (AA-CAES) Ocena koncepcji magazynowania i alternatyw dla magazynowania energii Komercjalizacja nowatorskich technologii Rozwój zintegrowanych systemów magazynowania służących do bilansowania systemów energetycznych Badania nad adiabatycznym magazynowaniem energii w sprężonym powietrzu Nowatorskie bloki magazynowania ciepła do elastycznego wytwarzania energii i ciepła w elektrociepłowniach Wykorzystanie potencjału rozproszonego magazynowania energii w pojazdach elektrycznych Cele prac badawczo-rozwojowych Główne przedsięwzięcia

8 88 Energooszczędność jest efektywna ekonomicznie i przyczynia się do ochrony klimatu Kogeneracja (np. mikroturbiny gazowe) Inteligentne liczniki Przyszły rynek E-energy Inteligentne domy Duża próba praktyczna: instalacja 100 000 inteligentnych liczników w ramach projektu Mülheim liczy Badanie koncepcji inteligentnych domów Próby terenowe nowatorskich systemów grzewczych i zdecentralizowanego wytwarzania energii Działalność w obszarze energooszczędności przeniesiona do jednej firmy energooszczędnościowej Tworzenie podstaw technicznych nowych modeli biznesowych Ocena/opracowanie/pokazy procesów, technologii i możliwości oszczędzania energii Tworzenie rozwiązań pod potrzeby klientów Cele prac b-r Główne przedsięwzięcia

9 99 Innowacyjne koncepcje mobilności ograniczają emisje CO 2 i uzależnienie od importu ropy Projekt E-mobility w Berlinie E-mobility Berlin z ponad 100 pojazdami elektrycznymi i ponad 500 stacjami ładowania akumulatorów jest jednym z największych poligonów doświadczalnych Rozwój infrastruktury do ładowania akumulatorów Opracowanie systemów rozliczeniowych oraz usług magazynowania energii z sieci w akumulatorach pojazdów Ocena alternatywnych koncepcji mobilności (e-mobility, biopaliwa, wodór) Opracowywanie modeli techniczno- ekonomicznych w obszarze e-mobility Rola prowadzącego od strony infrastruktury energetycznej Cele prac badawczo-rozwojowych Główne przedsięwzięcia

10 10 E-mobility – sprawność jest ważna … … ale to także wielka frajda!


Pobierz ppt "11 Budowa gospodarki niskoemisyjnej Warszawa 24 marca 2010 Krzysztof Müller – RWE Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google