Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r. Wojciech Wesoły Dyrektor Handlowy Impel Cash Handling Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r. Wojciech Wesoły Dyrektor Handlowy Impel Cash Handling Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 1 Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r. Wojciech Wesoły Dyrektor Handlowy Impel Cash Handling Sp. z o.o.

2 2 Co to jest cash handling? liczenie sortowanie pakowanie kontrola jakości sprawdzanie pochodzenia banknotów i bilonu magazynowanie komisjonowanie sporządzanie raportów i zestawień z przeprowadzonych operacji cash processing cash handling + cash in transit = przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych + = cash handling

3 3 Dostawcy usług mocno ograniczony rynek dostawców usług cash handlingu uczestnicy rynku Specyfika usługi

4 4 Odbiorcy usług cash handlingu Usługi cash handlingu adresowane są do instytucji z dużym przepływem strumieni gotówki wielkopowierzchniowe sieci supermarketów instytucje bankowe przemysł i instytucje publiczne sektor drobnego handlu i usług cash handling

5 5 Polski cash handling wielkość obsługiwanego wolumenu ponad 600 mld PLN /rok 5 dużych liczących się firm ponad 5000 pracowników dostawcy usługi zasoby kadrowe ilość liczarni 82 placówek posiadana flota blisko 1 500 pojazdów Liczby warte uwagi – cash handling na rynku polskim

6 6 Potencjał branży bankowej w liczbach 13 600 placówek bankowych ponad 13 000 bankomatów poza bankiem PKO B.P. oraz sektorem bankowości spółdzielczej, wszystkie banki outsoursują obsługęgotówki 2/3 placówek bankowych 2/3 bankomatów cash handling to obsługa aktualnie obsługujemy * dane wg www.nbp.pl WNIOSEK Duży obszar rynku do obsługi gotówkowej do tej pory nie powierzony zewnętrznym firmom 72* zarejestrowane banki w Polsce, + 3 zrzeszenia bankowości spółdzielczej (ponad 600 banków spółdzielczych)

7 7 Potencjał i wysycenie rynku wysycenie cash processingu ~ 50 % Największe banki w Polsce 2008r.* nazwadochody operacyjne kapitał własny cash handling 1. PKO BP 7 744,1 mln zł9 543,3 mln złnie 2. Bank Pekao 5 368,7 mln zł10 555,1 mln złtak 3. Bank Handlowy w Warszawie 2 412,0 mln zł3 111,3 mln złtak 4. BZ WBK S.A. 2 328,3 mln zł3 015,9 mln złtak 5. BRE Bank 2 202,0 mln zł3 971,1 mln złtak 6. ING Bank Śląski 2 014,4 mln zł1 670,8 mln złtak 7. Bank Millennium 1 709,4 mln zł2 872,3 mln złtak 8. Kredyt Bank 1 445,0 mln zł2 050,6 mln złtak 9. Lukas Bank 1 220,0 mln zł908,3 mlntak 10. Bank BPH 981,5 mln zł1 304,9 mln złtak * Ranking 50 największych banków w Polsce miesięcznik BANK, czerwiec 2008r.

8 8 Zapewniamy standardy realizacji usługi obsługa wartości pieniężnych realizowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach oraz przy użyciu specjalistycznych urządzeń dostawcy muszą spełniać szereg wymogów w dostosowaniu usługi do obowiązujących standardów szczelna polisa ubezpieczeniowa - optymalne zabezpieczenie warunkujące bezpieczeństwo specjalistyczne powierzchnie - Centra Gotówkowe nowoczesne urządzenia (liczarki, sortery, pakowarki, urządzenia do obsługi i liczenia bilonu) zintegrowany system bezpieczeństwa: CCTV, ACC, SSWiN wykwalifikowane zasoby ludzkie dedykowany obsłudze gotówkowej system informatyczny koordynujący wszystkie procesy gotówkowe specjalistyczna flota samochodowa

9 9 Wysoki poziom bezpieczeństwa polskiego cash handlingu 2007 r. – 89 napadów na banki, kantory, urzędy pocztowe, stacje paliw. ŻADEN z napadów nie był skierowany na CH! 2008 r. – 88 napadów na banki, kantory, urzędy pocztowe, stacje paliw. Polska Polski rynek usług cash processingu jest spokojny i bezpieczny Wielka Brytania Francja w 2007 r. odnotowano 1059 napadów, w samym listopadzie 2008 r. odnotowano 53 napady na konwoje w 2007 r. odnotowano 91 sytuacji kryzysowych WNIOSEK Włochy w 2007 r. odnotowano 42 sytuacje kryzysowe

10 10 Rynek usług cash processingu w Polsce produkt nadal w fazie rozwoju duży stopień zaawansowania technologicznego wymaga wysokich nakładów finansowych wzrost popularności usługi i przyrost klientów systematyczne zwiększanie ilości gotówki zwiększenie mechanizacji w dostępie do gotówki dalszy rozwój sieci bankomatów zaangażowanie zewnętrznych dostawców w procesie wdrożenia EURO cash processing obecnie cash processing prognoza

11 11 Tendencje rynkowe rozwój sektora – wzrost ubankowienia stały rozwój sieci bankomatów przyrost ilości gotówki znajdującej się w obiegu wzrost ilości kart płatniczych (ok. 30 mln kart płatniczych w obiegu – koniec 2008r.) sektor bankowy nadal rosnąca ilość placówek handlowych - przewaga dyskontów nad hiper – i supermarketami perspektywa konsolidacji branży podtrzymanie planów ekspansyjnych dużych sieci – Aldi, Lidl, Jeronimo Martins sektor handlowy

12 12 Analizy Deloitte pokazują, że program oszczędnościowy wdrożony w banku z pierwszej dziesiątki w Polsce (śr. koszty operacyjne - 1,3 mld zł) może dać 9% oszczędności, czyli ok. 115 milionów złotych ochrona stanowi ok. 1,0 % kosztów operacyjnych banku Remedium na kryzys w sektorze bankowym OUTSOURCING POMYSŁPOMYSŁ

13 13 Dlaczego outsourcing? OUTSOURCING to korzystanie z zewnętrznych środków to wydzielenie pewnych funkcji z organizacji na zewnątrz rezygnacja z samodzielnego utrzymywania i prowadzenia określonych działów w przedsiębiorstwie i zlecenie ich na zewnątrz wyspecjalizowanym jednostkom sposób zamiany kosztów stałych na zmienne element strategii, który służy realizacji celów biznesowych firmy, ale również coraz częściej jest gwarancją dalszego rozwoju i sposobem na pozyskanie innowacji OUTSOURCING OUTSOURCING - wydzielenie obszarów działalności ma służyć zapewnieniu firmie rozwoju i innowacyjności dostawca usług staje się motorem zmian – dostarcza nowe pomysły, koncepcje i innowacje, jest inicjatorem wejścia na nowy rynek czy nawet zmiany definicji biznesu poza usługami związanymi z outsourcingiem procesów biznesowych

14 14 Korzyści z outsourcingu Korzyści wynikające z zastosowania outsourcingu w pierwszym roku działalności możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności – 72% obniżenie kosztów – 63% usprawnienie procesów produkcji/świadczenie usług pod względem czasu, jakości, dokładności itp. – 40% zmiana sposobu działania firmy – 35% promowanie kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie działalności – 32% a także dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać w innych obszarach działalności firmy, zwiększenie zdolności organizacyjnej do skutecznego działania w zakresie fuzji i przejęć, usprawnienie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie*

15 15 Kierunki rozwoju cash handlingu standaryzacja usług zmierzająca do ujednolicenia procesów i jednocześnie ograniczenia kosztów wytworzenia usługi postępujące umaszynowienie procesu przeliczania wartości - zwiększenie elastyczności i efektywności dalsza informatyzacja usługi mająca na celu: - zwiększenie efektywności procesu obiegu gotówki - uszczelnienie bezpieczeństwa - wzrost komfortu klienta dostosowanie do wdrożenia Euro: - zmiany uprawniające do implementacji usługi w nowej walucie m.in.SEPA

16 16 Przeszkody rozwoju cash handlingu ryzyko nasilających się czynów przestępczych – wzorem krajów zachodnich uwarunkowania formalno-prawne (interpretacja, luki, niespójność, zmiany ustawodawcze) stały zwiększający się udział transakcji elektronicznych (bezgotówkowych) w obiegu gotówkowym wysokie nakłady finansowe związane z wykonywaniem usługi – polisa, certyfikowany park maszynowy i atestowana flota, kwalifikowane zasoby kadrowe

17 17 Oczekiwania względem sektora bankowego Standaryzacja+ Otwartość na zmiany = Większa efektywność działania EFEKTEFEKT próba spowolnienia tempa wzrostu kosztów usługi ogranicza wpływ pracowniczych żądań podwyżek płac na końcowy koszt usługi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przez Klienta

18 18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r. Wojciech Wesoły Dyrektor Handlowy Impel Cash Handling Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google