Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r.
Wojciech Wesoły Dyrektor Handlowy Impel Cash Handling Sp. z o.o.

2 Co to jest cash handling?
+ = cash handling cash processing + cash in transit = liczenie sortowanie pakowanie kontrola jakości sprawdzanie pochodzenia banknotów i bilonu magazynowanie komisjonowanie sporządzanie raportów i zestawień z przeprowadzonych operacji przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych

3 mocno ograniczony rynek dostawców usług cash handlingu
Dostawcy usług Specyfika usługi mocno ograniczony rynek dostawców usług cash handlingu uczestnicy rynku

4 Odbiorcy usług cash handlingu
Usługi cash handlingu adresowane są do instytucji z dużym przepływem strumieni gotówki cash handling instytucje bankowe wielkopowierzchniowe sieci supermarketów sektor drobnego handlu i usług przemysł i instytucje publiczne

5 Liczby warte uwagi – cash handling na rynku polskim
Polski cash handling wielkość obsługiwanego wolumenu ponad 600 mld PLN /rok dostawcy usługi 5 dużych liczących się firm zasoby kadrowe ponad 5000 pracowników blisko pojazdów posiadana flota 82 placówek ilość liczarni

6 Potencjał branży bankowej w liczbach
cash handling to obsługa 72* zarejestrowane banki w Polsce, + 3 zrzeszenia bankowości spółdzielczej (ponad 600 banków spółdzielczych) placówek bankowych ponad bankomatów aktualnie obsługujemy poza bankiem PKO B.P. oraz sektorem bankowości spółdzielczej, wszystkie banki outsours’ują obsługęgotówki 2/3 placówek bankowych WNIOSEK 2/3 bankomatów Duży obszar rynku do obsługi gotówkowej do tej pory nie powierzony zewnętrznym firmom * dane wg

7 Potencjał i wysycenie rynku
Największe banki w Polsce 2008r.* nazwa dochody operacyjne kapitał własny cash handling 1. PKO BP 7 744,1 mln zł 9 543,3 mln zł nie 2. Bank Pekao 5 368,7 mln zł 10 555,1 mln zł tak 3. Bank Handlowy w Warszawie 2 412,0 mln zł 3 111,3 mln zł 4. BZ WBK S.A. 2 328,3 mln zł 3 015,9 mln zł 5. BRE Bank 2 202,0 mln zł 3 971,1 mln zł 6. ING Bank Śląski 2 014,4 mln zł 1 670,8 mln zł 7. Bank Millennium 1 709,4 mln zł 2 872,3 mln zł 8. Kredyt Bank 1 445,0 mln zł 2 050,6 mln zł 9. Lukas Bank 1 220,0 mln zł 908,3 mln 10. Bank BPH 981,5 mln zł 1 304,9 mln zł wysycenie cash processingu ~ 50 % * Ranking 50 największych banków w Polsce miesięcznik „BANK” , czerwiec 2008r.

8 Zapewniamy standardy realizacji usługi
obsługa wartości pieniężnych realizowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach oraz przy użyciu specjalistycznych urządzeń dostawcy muszą spełniać szereg wymogów w dostosowaniu usługi do obowiązujących standardów szczelna polisa ubezpieczeniowa - optymalne zabezpieczenie warunkujące bezpieczeństwo specjalistyczne powierzchnie - Centra Gotówkowe nowoczesne urządzenia (liczarki, sortery, pakowarki, urządzenia do obsługi i liczenia bilonu) zintegrowany system bezpieczeństwa: CCTV, ACC, SSWiN wykwalifikowane zasoby ludzkie dedykowany obsłudze gotówkowej system informatyczny koordynujący wszystkie procesy gotówkowe specjalistyczna flota samochodowa

9 Wysoki poziom bezpieczeństwa polskiego cash handling’u
Polska 2007 r. – 89 napadów na banki, kantory, urzędy pocztowe, stacje paliw. ŻADEN z napadów nie był skierowany na CH! 2008 r. – 88 napadów na banki, kantory, urzędy pocztowe, stacje paliw. Wielka Brytania w 2007 r. odnotowano 1059 napadów, w samym listopadzie 2008 r. odnotowano 53 napady na konwoje Francja w 2007 r. odnotowano 91 sytuacji kryzysowych Włochy w 2007 r. odnotowano 42 sytuacje kryzysowe WNIOSEK Polski rynek usług cash processingu jest spokojny i bezpieczny

10 Rynek usług cash processingu w Polsce
cash processing obecnie produkt nadal w fazie rozwoju duży stopień zaawansowania technologicznego wymaga wysokich nakładów finansowych cash processing prognoza wzrost popularności usługi i przyrost klientów systematyczne zwiększanie ilości gotówki zwiększenie mechanizacji w dostępie do gotówki dalszy rozwój sieci bankomatów zaangażowanie zewnętrznych dostawców w procesie wdrożenia EURO

11 Tendencje rynkowe sektor bankowy sektor handlowy
rozwój sektora – wzrost ubankowienia stały rozwój sieci bankomatów przyrost ilości gotówki znajdującej się w obiegu wzrost ilości kart płatniczych (ok. 30 mln kart płatniczych w obiegu – koniec 2008r.) sektor handlowy nadal rosnąca ilość placówek handlowych - przewaga dyskontów nad hiper – i supermarketami perspektywa konsolidacji branży podtrzymanie planów ekspansyjnych dużych sieci – Aldi, Lidl, Jeronimo Martins

12 Remedium na kryzys w sektorze bankowym
Analizy Deloitte pokazują, że program oszczędnościowy wdrożony w banku z pierwszej dziesiątki w Polsce (śr. koszty operacyjne - 1,3 mld zł) może dać 9% oszczędności, czyli ok. 115 milionów złotych ochrona stanowi ok. 1,0 % kosztów operacyjnych banku P O M Y S Ł OUTSOURCING

13 zapewnieniu firmie rozwoju i innowacyjności
Dlaczego outsourcing? OUTSOURCING to korzystanie z zewnętrznych środków to wydzielenie pewnych funkcji z organizacji na zewnątrz rezygnacja z samodzielnego utrzymywania i prowadzenia określonych działów w przedsiębiorstwie i zlecenie ich na zewnątrz wyspecjalizowanym jednostkom OUTSOURCING sposób zamiany kosztów stałych na zmienne element strategii, który służy realizacji celów biznesowych firmy, ale również coraz częściej jest gwarancją dalszego rozwoju i sposobem na pozyskanie innowacji OUTSOURCING - wydzielenie obszarów działalności ma służyć zapewnieniu firmie rozwoju i innowacyjności dostawca usług staje się motorem zmian – dostarcza nowe pomysły, koncepcje i innowacje, jest inicjatorem wejścia na nowy rynek czy nawet zmiany definicji biznesu poza usługami związanymi z outsourcingiem procesów biznesowych

14 Korzyści z outsourcingu
Korzyści wynikające z zastosowania outsourcingu w pierwszym roku działalności możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności – 72% obniżenie kosztów – 63% usprawnienie procesów produkcji/świadczenie usług pod względem czasu, jakości, dokładności itp. – 40% zmiana sposobu działania firmy – 35% promowanie kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie działalności – 32% a także dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać w innych obszarach działalności firmy, zwiększenie zdolności organizacyjnej do skutecznego działania w zakresie fuzji i przejęć, usprawnienie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie*

15 Kierunki rozwoju cash handlingu
postępujące umaszynowienie procesu przeliczania wartości - zwiększenie elastyczności i efektywności dalsza informatyzacja usługi mająca na celu: - zwiększenie efektywności procesu obiegu gotówki - uszczelnienie bezpieczeństwa - wzrost komfortu klienta dostosowanie do wdrożenia Euro: - zmiany uprawniające do implementacji usługi w nowej walucie m.in.SEPA standaryzacja usług zmierzająca do ujednolicenia procesów i jednocześnie ograniczenia kosztów wytworzenia usługi

16 Przeszkody rozwoju cash handlingu
uwarunkowania formalno-prawne (interpretacja, luki, niespójność, zmiany ustawodawcze) stały zwiększający się udział transakcji elektronicznych (bezgotówkowych) w obiegu gotówkowym wysokie nakłady finansowe związane z wykonywaniem usługi – polisa, certyfikowany park maszynowy i atestowana flota, kwalifikowane zasoby kadrowe ryzyko nasilających się czynów przestępczych – wzorem krajów zachodnich

17 Oczekiwania względem sektora bankowego
Większa efektywność działania Otwartość na zmiany Standaryzacja + = E F E K T próba spowolnienia tempa wzrostu kosztów usługi ogranicza wpływ pracowniczych żądań podwyżek płac na końcowy koszt usługi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przez Klienta

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rynek cash handlingu w Polsce w 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google