Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola jednostki w kształtowaniu własnego i społecznego bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola jednostki w kształtowaniu własnego i społecznego bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Rola jednostki w kształtowaniu własnego i społecznego bezpieczeństwa.

2 Przestępczość, jej rodzaje i przyczyny
Ogół przestępstw popełnianych w pewnym okresie w danym państwie lub środowisku społecznym albo przez określoną kategorię przestępców (np.. nieletnich) nazywa się przestępczością.

3 Przestępczość, jej rodzaje i przyczyny
Wymieniamy następujące rodzaje przestępczości: - napad - kradzież - morderstwo - wandalizm itd..

4 Przestępczość, jej rodzaje i przyczyny
Przyczynami przestępczości są: - zbyt wysokie ceny produktów - zamiłowanie do klubów sportowych lub gangów - niechęć do pracy - chęć zaimponowania kolegom - kryzys - zemsta

5 Przestępczość, jej rodzaje i przyczyny
Przestępczość właśnie jest jednym z najpoważniejszych problemów, obok bezrobocia i chorób, z którymi borykają się współczesne społeczeństwa. Niestety, coraz częściej mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną, z przestępczością nieletnich oraz przestępczością wymierzoną przeciwko dobrom intelektualnym (np.. pirackie nagrania i nielegalne kopie innych dzieł). Pojawiła się także przestępczość teleinformatyczna, narkotykowa, ubezpieczeniowa. Jak każde zjawisko społeczne, tak i przestępczość ma swoje przyczyny i źródła. Głównym czynnikiem przestępczości jest wiek człowieka.

6 Rodzaje patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży.
Zdrowie to nie tylko brak chorób lub ułomności. To również stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Zagrożeniem dla zdrowia są niewątpliwie uzależnienia, które zakłócają harmonijne współdziałanie układów organizmu, regulujących prawidłowe czynności wszystkich narządów i tkanek.

7 Rodzaje patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży.
Głównymi rodzajami patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży są m.in.: - uzależnienie od alkoholu - narkomania.

8 Rodzaje patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży.
Uzależnienie od narkotyku następuje bardzo szybko. Początkowe małe dawki narkotyku okazują się po jakimś czasie nie wystarczające i aby osiągnąć zamierzony efekt odurzenia, przyjęcia niewystarczającej jego dawki występuje tzw. głód narkotykowy, powodujący potrzebę zdobycia narkotyku za każdą cenę. Narkotyki przyjmowane przez dłuższy czas powodują wyniszczenie organizmu prowadzące do śmierci. Bardzo podobnie jest również z nikotyzmem i alkoholizmem.

9 Zachowania prospołeczne sprzyjające bezpieczeństwu własnemu i społecznemu.
Pamiętajcie, że waszych problemów nie rozwiąże upór ani agresja, niezbędne są szczere rozmowy, wzajemne zaufanie, wymiana racjonalnych argumentów, zastanowienie się nad radami rodziców. Najgorszym z rozwiązań jest samowola, złość i inne negatywne emocje.

10 Zachowania prospołeczne sprzyjające bezpieczeństwu własnemu i społecznemu.
Trzy sposoby na zapobieganie przestępczości: - Socjalne strategie zapobiegania przestępczości mają na celu poprawę bytu grupy docelowej poprzez zwiększenie dostępu do dóbr socjalnych, takich jak ochrona zdrowia, bezpieczne i zdrowe otoczenie, zatrudnienie i edukacja. Socjalne zapobieganie przestępczości koncentruje się na zredukowaniu czynników skłaniających obywateli z grup wykluczonych społecznie do traktowania drogi przestępczej jako jedynej dostępnej ścieżki "kariery". - Środowiskowe zapobieganie przestępczości polega na poprawie warunków życia w ubogich dzielnicach z niskim poziomem spójności społecznej, gdzie udział w przestępstwach lub prześladowaniach jest wysoki. - Sytuacyjne zapobieganie przestępczości ma na celu ograniczenie możliwości i obniżenie atrakcyjności udziału w przestępstwie oraz zwiększenie ryzyka wykrycia sprawcy poprzez takie techniki, jak odpowiednie zagospodarowywanie miejsc użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego oraz zapewnianie wsparcia ofiarom.

11 Zachowania prospołeczne sprzyjające bezpieczeństwu własnemu i społecznemu.
Trzy sposoby na zwalczanie patologii oraz narkomanii czy alkoholizmu: - Biorąc jako przykład młodą osobę zażywającą narkotyki, można starać się jakoś uzupełnić jej czas innymi zajęciami, nie pozostawiając jej samej sobie. - Osoby młode są najbardziej podatne na wpływy osoby, którą darzą autorytetem. Np. rodzice, do których dziecko czuje duży respekt, nie będzie chciało robić na przekór lecz będzie chciało się przypodobać.. A taką słabość (szczególnie u młodych osób) można wykorzystać. - Innym sposobem na zwalczanie patologii w społeczeństwie są ośrodki pomocy, organizacje i placówki terapeutyczno-opiekuńcze, takie jak: •Poradnie Psychologiczne; •Centra terapii uzależnionych; •Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej; •Centra Pomocy Rodzinie; •Policja „Niebieska karta”; •MONAR.

12 KONIEC


Pobierz ppt "Rola jednostki w kształtowaniu własnego i społecznego bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google