Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesność wychowania fizycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesność wychowania fizycznego"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesność wychowania fizycznego
Powinna obejmować trendy rozwojowe systemu oświaty: a)   edukację permanentną b)   prospekcję (nie samą aktualizację) c)    intelektualizację d)   autoedukację e)    indywidualizację f)     humanizację (kulturalizacja natury)

2 EDUKACJA PERMANETNA edukacja nieustająca, pobudzająca całożyciową troskę o ciało

3 PROSPEKCJA związana z osiąganiem celów prospekcyjnych – kształtowanie postaw prosomatycznych, prospołecznych, wspieranie wiedzy i umiejętności użytecznych w dorosłym życiu

4 AUTOEDUKACJA samokształcenie, edukacja podmiotowa, wdrożenie do samokontroli i samooceny

5 INTELEKTUALIZACJA tworzenie racjonalnej podbudowy dla troski o ciało, wspieranie rozbudowy wiedzy teoretycznej

6 INDYWIDUALIZACJA zaspokojenie indywidualnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych uczniów

7 HUMANIZACJA uczłowieczenie ciała, wyrobienie szacunku do ciała jako społecznie (humanistycznie) cennej wartości

8 INTENSYFIKACJA zwiększenie motorycznej, biotechnologicznej efektywności zajęć

9


Pobierz ppt "Nowoczesność wychowania fizycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google