Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie procesów kształtujących jakość wód powierzchniowych – proste modele jakości wód powierzchniowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie procesów kształtujących jakość wód powierzchniowych – proste modele jakości wód powierzchniowych."— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie procesów kształtujących jakość wód powierzchniowych – proste modele jakości wód powierzchniowych.

2 Idea modelowania Badanie przebiegu zjawisk fizycznych w warunkach: innych niż aktualnie istniejące w których stwierdzenie faktów za pomocą bezpośredniego doświadczenia nie jest możliwe

3 Cel modelowania Wyznaczanie przybliżonych wartości wielkości fizycznych: prędkości wody przepływu stężenia substancji rozpuszczonych elementów ekosystemu w dowolnej chwili czasowej i w dowolnym punkcie modelowanego systemu wód powierzchniowych

4 Zalety modelowania ilościowa ocena stanu wód powierzchniowych dla istniejących inwestycji prognozowanie wpływu projektowanych inwestycji na wody powierzchniowe szybka analiza wariantów (scenariuszy) funkcjonowania obiektów, realizacji decyzji, zachowania się ludzi i ewolucji przyrody ułatwienie jakościowej analizy zjawiska wspomaganie podejmowania decyzji

5 Wady modelowania Model matematyczny może opisywać stan środowiska tylko z taką dokładnością, jaka wynika z dokładności danych wprowadzonych do modelu.

6 Rodzaje modeli – cele modelowania hydrodynamiczne jakości wody ekologiczne Uproszczenia modele jednowymiarowe modele dwuwymiarowe modele trójwymiarowe Klasyfikacja modeli

7 Modele jakości wody w rzekach najistotniejszy wpływ na jakość wody w rzekach ma proces doprowadzania ze ściekami związków organicznych (miarą jest BZT) prowadzące do wyczerpywania się tlenu rozpuszczonego w wodzie (TR) model Streetera Phelphsa odtlenianie reaeracja - funkcja deficytu tlenu

8 Główne założenia modelu Streetera-Phelpsa: - zmniejszanie BZT jest wprost proporcjonalne do wartości wskaźnika BZT; - odtlenianie i zmniejszanie BZT są sobie równe; - szybkość natleniania jest proporcjonalna do deficytu tlenu;

9 Graficzna reprezentacja równania Streetera Phelphsa Cs C Xkr zrzut Poziom nasycenia Poziom aktualny Deficyt tlenu

10 Modele tlenowe – dla rzek Model Stretera-Phelpsa Model Thomasa k 3 - współczynnik sedymentacji osadów

11 Model Dobbinsa Model OConnorsa

12 Model Brauna Berthouex Model Younga i Clarka

13 Model Shastry

14 promieniowanie prod. respiracji K1K2 K3 producenci martwa materia organ. reducenci detrytofagi zwiazki nie- organiczne obieg materii

15 Modele eutroficzne 1/3 N 1 (NH 4 )N 2 (NO 2 ) N 3 (NO 3 ) Model ten ma jeden parametr k 0. Dla zadanych warunków początkowych N 1 (0) i N 3 (0) możliwe jest znalezienie analitycznych rozwiązań równań stanu. k0k0

16 Modele eutroficzne 2/3 N 1 (NH 4 ) N 2 (NO 2 ) N 3 (NO 3 ) k1k1 k2k2

17 Modele eutroficzne 3/3 N 1 (NH 4 )N 2 (NO 2 ) N 3 (NO 3 ) X1X1 X2X2

18 Modele eutroficzne 3/3 N 1 (NH 4 )N 2 (NO 2 ) N 3 (NO 3 ) X1X1 X2X2

19 X 1 – biomasa bakterii nitryfikacyjnych Nitrosomonas X 2 - biomasa bakterii nitryfikacyjnych Nitrobacter m 1 - maksymalna szybkość wzrostu Nitrosomonas [1/d] m 2 - maksymalna szybkość wzrostu Nitrobacter [1/d] k s1,k s2 – stałe połowicznego nasycenia [g/m 3 ] k d1,k d2 – współczynniki śmiertelności [1/d] Y 1,Y 2 – wsp. przyswajania azotu przez bakterie


Pobierz ppt "Modelowanie procesów kształtujących jakość wód powierzchniowych – proste modele jakości wód powierzchniowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google