Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryby i ich środowisko. Ryby: 25 000 gatunków 58% - morskie 41% - słodkowodne 1% - dwuśrodowiskowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryby i ich środowisko. Ryby: 25 000 gatunków 58% - morskie 41% - słodkowodne 1% - dwuśrodowiskowe."— Zapis prezentacji:

1 Ryby i ich środowisko

2 Ryby: gatunków 58% - morskie 41% - słodkowodne 1% - dwuśrodowiskowe

3 Środowisko wodne w porównaniu z lądowym Większa pojemność cieplna – mniej zmienna temperatura Niski i zmienny poziom tlenu – możliwy niedobór Duża gęstość ośrodka – trudna wentylacja, lokomocja w przestrzeni trójwymiarowej

4 Dyfuzja z atmosfery Fotosynteza Oddychanie Tlen w wodzie

5 Rozpuszczalność tlenu w wodzie spada ze wzrostem temperatury Temperatura wody [ o C] Stężenie tlenu [mg/l]

6 Przyczyny deficytu tlenu w wodzie Eutrofizacja wysoka produkcja wysoka respiracja Długotrwała stagnacja wody ograniczona dyfuzja Pokrywa lodowa brak dyfuzji

7 Dobowe zmiany poziomu tlenu w wodzie Zbiornik oligotroficzny Zbiornik eutroficzny Zbiornik hipertroficzny Stężenie O 2 [mg/l] 6:0012:0018:00 0:006:00 Godzina

8 Niska temperatura wody - dużo O 2, brak stratyfikacji Dobowe zmiany poziomu tlenu w stawie

9 Rozkład materii organicznej Deficyt tlenowy Wysoki poziom O 2 w warstwie powierzchniowej Dobowe zmiany poziomu tlenu w stawie Wysoka temperatura wody - stratyfikacja termiczno-tlenowa

10 Przyducha Dobowe zmiany poziomu tlenu w stawie Miksja Letnie załamanie pogody – wiatr – miksja – deficyt tlenowy

11

12 Przystosowania ryb do niedoboru O 2 w wodzie (wg Wu 2002) Utrzymanie pobierania tlenu na stałym poziomie Oszczędzanie energii (zmniejszenie tempa metabolizmu) Behawioralne - Ucieczka do miejsc lepiej natlenionych - Wzrost tempa wentylacji - Pobieranie powietrza atmosferycznego - Zmniejszenie ruchliwości - Ograniczenie żerowania Krążeniowe - Angiogeneza – wzrost ukrwienia - Spadek tempa bicia serca - Spadek przepływu krwi przez mięśnie Hematologiczne - Wzrost objętości krwinek - Wzrost powinowactwa Hb do O 2 - Wzrost: Hb, Ht, RBC - Polimorfizm hemoglobin Biochemiczne - Aktywacja syntezy enzymów przemian beztlenowych - Redukcja metabolizmu tlenowego - Redukcja syntezy białek budulcowych i enzymatycznych

13 WŁAŚCIWOŚCI HEMOGLOBIN RYB

14 RYBY BIAŁOKRWISTE Chaenocephalus aceratus Notothenia coriiceps

15 Wymagania tlenowe niektórych gatunków ryb Wymagany poziom tlenu [mg/l] Gatunki Bardzo wysokie 10-15Pstrąg potokowy, śliz Wysokie7-10Kiełb, lipień, pstrąg tęczowy Średnie5-6Brzana, okoń, szczupak Niskie<5Karp, karaś, lin

16 Tolerancja termiczna ryb Stenotermiczne zimnolubne Eurytermiczne Stenotermiczne ciepłolubne Performance Temperatura wody

17 Wpływ temperatury na tempo metabolizmu ryb Zużycie tlenu [ml O 2 /kg/min] Temperatura wody [ o C]

18 Wpływ temperatury na tempo wzrostu ryb

19 Tolerancja termiczna różnych gatunków ryb Zakres tolerancji [ o C] Pstrąg potokowy KleńKaraś

20 Woda w organizmie ryb Wg Hoar, Randall Eds. 1969

21 Stężenie soli mineralnych mg/l

22 Tolerancja zasolenia u różnych gatunków ryb Stenohalinowe słodkowodne Euryhalinowe Stenohalinowe morskie Performance Zasolenie wody

23 1. Izoosmotyczne (osmokonformistyczne) – śluzice 2. Izoosmotyczne z regulacją jonową – chrzęstnoszkieletowe 3. Hiperosmotyczne – kostnoszkieletowe słodkowodne 4. Hipoosmotyczne – kostnoszkieletowe morskie Strategie osmoregulacyjne różnych gatunków ryb

24 Śluzice (Myxini) Brak zdolności osmoregulacyjnych: stężenie soli płynów ciała = stężenie soli w wodzie

25 Chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes) Stężenie jonów w płynach ciała ~ 1/3 stężenia w wodzie morskiej, ale zatrzymują 2/3 wytwarzanego mocznika (ureoteliczne!) – całkowite stężenie osmotyczne takie samo, jak otaczającej wody

26 Kostnoszkieletowe (Osteichthyes) Słodkowodne Stężenie jonów w płynach ciała 2-3 x wyższe niż w wodzie Narażone na utratę jonów i nadmiar wody

27 Ryby słodkowodne H2OH2O Na +, Cl - Nie piją! Mocz (dużo) hipoosmotyczny Pompy jonowe komórek chlorkowych Transport czynny Transport bierny Na +, Cl - Pokarm H2OH2O

28 U słodkowodnych ryb kostnoszkieletowych - duża objętość moczu pierwotnego - reabsorpcja jonów (Na +, Cl -, Mg 2+, Ca 2+, SO 4 2 -, HCO 3 - ) - mała reabsorpcja wody Rezultat: dużo hipoosmotycznego moczu

29 Kostnoszkieletowe (Osteichthyes) Morskie Stężenie jonów w płynach ciała ~ 1/3 stężenia w wodzie Narażone na osmotyczną utratę wody i nadmiar jonów

30 Piją! Transport czynny Mg ++, SO 4 = H2OH2O Na +, Cl - Pompy jonowe Komórek chlorkowych Mg ++, SO 4 = Mocz (mało) izoosmotyczny Ryby morskie Transport bierny Na +, Cl - Pokarm H2OH2O

31 U morskich ryb kostnoszkieletowych - mała objętość moczu pierwotnego - reabsorpcja + wydzielanie jonów (w moczu ostatecznym wyższe stężenie Mg 2+ i SO 4 2- niż w pierwotnym) - duża reabsorpcja wody Rezultat: mało izoosmotycznego moczu

32 Ryby słodkowodneRyby morskie Komórki chlorkowe Cl - Na + HCO 3 - NH 4 + Cl - K+K+ Na + K+K+ Cl - K+K+ K+K+ Na + K+K+ Cl - Na + K+K+

33 Nerki ryb kostnoszkieletowych nerka głowowa - krwiotwórcza nerka tułowiowa - wydalnicza + wydzielnicza 1. Całkowicie połączone 2. Częściowo połączone 3. Całkowicie rozdzielone NERKA

34 Nefron

35 Typy nefronów u ryb Brak pętli nefronu!

36 Nefrony u ryb Słodkowodne - Kłębuszkowe usuwanie nadmiaru wody reabsorpcja jonów Morskie - Kłębuszkowe lub bezkłębuszkowe sekrecja nadmiaru jonów (Mg 2+, SO 4 2- )

37 Jon Stężenia jonów [mmol/dm 3 ] OsoczeMoczM/O Na + 174,217,10,1 K+K+ 2,91,40,5 Ca 2+ 2,719,37 Mg 2+ 1,1133,4120 Cl - 145,9120,60,8 SO ,268,5342 PO ,79,63,5 Suma329,7369,9 Jon Stężenia jonów [mmol/dm 3 ] OsoczeMoczM/O Oncorhynchus mykiss Na ,3<0,1 K+K+ 6,01,30,2 Ca 2+ 2,70,70,3 Cl ,2<0,1 Suma303,721,5 Esox lucius Na ,60,03 K+K+ 4,35,81,3 Ca 2+ 2,60,10,04 Cl ,80,05 Suma259,921,1 Ryby nie wytwarzają stężonego moczu Ryby słodkowodne Ryby morskie

38 WęglowodanyCO 2 +H 2 O TłuszczeCO 2 +H 2 O BiałkaNH 3 Kwasy nukleinoweNH 3 CH 4 ON 2 (mocznik) C 5 H 4 O 3 N 4 (kwas moczowy) Inne metabolity azotowe ryb: Kreatyna Kreatynina TMAO - tlenek trimetyloaminy - (CH 3 ) 3 NO Produkty przemiany materii ryb

39 Ryby kostnoszkieletowe są w większości amonioteliczne, a amoniak wydalają głównie przez skrzela

40 Wydalanie mocznika przez różne gatunki kostnoszkieletowych ryb słodkowodnych amonioteliczny fakultatywnie ureoteliczny obligatoryjnie ureoteliczny McDonald i in. The physiology and evolution of urea transport in fishes. J. Membrane Biol. 212, 93–107 (2006)

41 Losy amoniaku w wodzie Amoniak (NH 3 )Azotyny (NO 2 )Azotany (NO 3 ) Nitrosomonas spp.Nitrobacter spp. O2O2 O2O2

42 Ryby dwuśrodowiskowe anadromiczne Łosoś atlantycki Salmo salar Troć wędrowna Salmo trutta m. trutta Certa Vimba vimba Morze Górny bieg rzeki Tarło Wzrost Dolny bieg rzeki Górny bieg rzeki Tarło Wzrost

43 Ryby dwuśrodowiskowe katadromiczne Węgorz europejski Anguilla anguilla Morze Sargassowe Rzeki i jeziora Tarło Wzrost


Pobierz ppt "Ryby i ich środowisko. Ryby: 25 000 gatunków 58% - morskie 41% - słodkowodne 1% - dwuśrodowiskowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google