Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZGWiH-ISIŚ Źródła zanieczyszczeń i zagrożenia wód Dr inż. Małgorzata Loga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZGWiH-ISIŚ Źródła zanieczyszczeń i zagrożenia wód Dr inż. Małgorzata Loga."— Zapis prezentacji:

1 ZGWiH-ISIŚ Źródła zanieczyszczeń i zagrożenia wód Dr inż. Małgorzata Loga

2 ZGWiH-ISIŚ Zakres tematyczny wykładu Charakterystyka źródeł zanieczyszczenia wód Eutrofizacja Zanieczyszczenia nietroficzne

3 ZGWiH-ISIŚ Źródła zanieczyszczenia wody obszarowe – tj. takie które dostarczają zanieczyszczeń na dużym obszarze (np.tereny rolnicze) Źródła obszarowe – zespół źródeł punktowych albo liniowych występujących z dużym natężeniem punktowe – tj. takie, z których dostawa zanieczyszczeń dokonuje się w jednym punkcie (np.zrzut ścieków) liniowe – zanieczyszczają środowisko wzdłuż pewnej linii (np. drogi, koleje)

4 ZGWiH-ISIŚ Źródła obszarowe Stężenie zanieczyszczeń niewielkie w porównaniu ze ściekami, stopniowa kumulacja doprowadza jednak do zaawansowanej degradacji wód Źródła obszarowe stanowią najgroźniejszą bo najtrudniejszą do kontrolowania przyczynę degradacji.

5 Udział źródeł punktowych i obszarowych w dostawie zanieczyszczeń w USA. Rodzaj zanieczyszczenia źródła punktowe %źródła obszarowe % Zaniecz. organiczne3070 Fosfor całkowity3466 Azot całkowity1090 Oleje3070 Bakterie coli typ fekalnego1090 Ołów4357 Miedź5941 Kadm8416 Chrom50 Cynk3070 Arsen955 Żelazo595 Rtęć982

6 ZGWiH-ISIŚ Zanieczyszczone opady atmosferyczne Kwaśne deszcze (SO 2, NO x ) obniżenie pH z 5,6 do 4-4,5 Metale ciężkie Pyły

7 ZGWiH-ISIŚ Opad metali ciężkich na wybranych obszarach w mg/m 2 rok-1 obszarZnCdPbCuMn Europa550,422159,4 Ameryka Pn 47,20,6716,83,73,0 Suwałki180,2813,41,3- Kraków943,04,96,3- Szarów393,04,75,7- Łazy44,10,55,43,37,2

8 ZGWiH-ISIŚ Zanieczyszczenia z rolnictwa i leśnictwa Zanieczyszczenia środkami ochrony roślin owado-, chwasto- i grzybobójczymi i nawozami sztucznymi. Najlepsze warunki do wymywania składników gleby w sezonie jesienno-zimowym i wczesnowiosennym gdy brak pokrywy roślinnej

9 ZGWiH-ISIŚ Wysypiska i składowiska Wysypiska i składowiska są przemywane wodami opadowymi, które przesączając się przez zgromadzone odpady, rozpuszczają je i rozpuszczają produkty rozkładu substancji organicznych.

10 Skład odcieku z miejskiego wysypiska w mg/dm 3 Cecha lub składnikŚwieże odpadyStare odpadyOdpady z wodą pH6,27,58,0 ChZT2380011601500 BZT11900260500 Corg8000465450 Kwasy lotne (jako C)5688512 N-NH37903701000 N-NO3311 P-PO40,71,41 Cl131520801390 Na96013001900 Mg252185186 K780590570 Ca1820250158 Mn272Ślad Fe540232 Ni0,60,10,2 Cu0,1<0,1- Zn220,40,5

11 ZGWiH-ISIŚ Zanieczyszczenia z obszarów zurbanizowanych Tereny zurbanizowane odznaczają się znacznym nagromadzeniem zanieczyszczeń w postaci pyłów pochodzących ze spalania paliw, ścierania nawierzchni asfaltowych, niszczenia budowli. Obszary zielone podlegają w miastach podobnym oddziaływaniom jak tereny rolnicze. Wszystkie substancje zanieczyszczające przemywane i spłukiwane są wodami opadowymi przenikają do wód podziemnych lub systemami kanalizacyjnymi odprowadzane są do rzek.

12 ZGWiH-ISIŚ Źródła punktowe Zrzuty ścieków ( łatwiejsze do kontrolowania niż źródła obszarowe) Wycieki z przewodów i zbiorników (trudne do identyfikacji – stanowią wynik awarii a nie działań kontrolowanych), często są to substancje toksyczne o wiele bardziej niż ścieki i wody opadowe. Najpowszechniejszy problem stanowią zbiorniki paliw.

13 ZGWiH-ISIŚ Źródła liniowe Linie komunikacyjne – zanieczyszczenia pyłowe, gazowe ze spalania paliw i ścierania powierzchni i opon, gubione ładunki stałe i ciekłe. Środki utrzymania zimowego (CaCl 2, MgCl 2 ). Środki chwastobójcze zapobiegające zarastaniu torowisk. Rzeki i kanały

14 ZGWiH-ISIŚ Eutrofizacja

15 ZGWiH-ISIŚ biomasa drapieżnictwo produkcja nutrienty mineralne Funkcjonowanie ekosystemu

16 ZGWiH-ISIŚ biomasa drapieżnictwo produkcja nutrienty mineralne Funkcjonowanie ekosystemu

17 ZGWiH-ISIŚ biomasa Materia organiczna drapieżnictwo produkcja Funkcjonowanie ekosystemu

18 ZGWiH-ISIŚ biomasa drapieżnictwo produkcja Materia organiczna Funkcjonowanie ekosystemu

19 ZGWiH-ISIŚ Funkcjonowanie ekosystemu biomasa Materia organiczna powtórne zasilanie drapieżnictwo produkcja Nutrienty mineralne

20 ZGWiH-ISIŚ Eutrofizacja biomasa produkcja drapieżnictwo przyczyna niezrównoważony dopływ/odpływ konsekwencje biomasa produkcja eutrofizacja drapieżnictwo

21 ZGWiH-ISIŚ Eutrofizacja Proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe głównie azot i fosfor. Proces eutrofizacji jest procesem zachodzącym naturalnie ale może być istotnie intensyfikowany przez działania antropogeniczne.

22 ZGWiH-ISIŚ Prawo Liebiega

23 ZGWiH-ISIŚ Skutki eutrofizacji wzrost zawartości fitoplanktonu oraz zmiany jego gatunków wzrost zawartości zawiesin i spadek przezroczystości wody wzrost warstwy osadów dennych spadek zawartości tlenu zmiana w liczebności i gatunkach ryb

24 ZGWiH-ISIŚ Klasyfikacja troficzna jezior Oligotroficzne – zawartość biogenów bardzo mała. Limituje to produkcję biologiczna i utrzymuje ją na niskim poziomie. Szybkość rozkładu materii organicznej jest równa jej produkcji. Wody czyste, zawartość tlenu wysoka. Mezotroficzne – większy dopływ biogenów, wzrasta produkcja biologiczna, zwiększa się zawartość materii organicznej. Produkcja zaczyna przewyższać rozkład. Kumulacja osadów dennych, obniżenie stężenia tlenu przy dnie.

25 ZGWiH-ISIŚ Klasyfikacja troficzna jezior Eutroficzne – Jezioro bogate w biogeny. Duża produkcja biologiczna, produkcja przewyższa rozkład. Występuje masowy rozwój glonów w postaci zakwitów. Zwiększa się mętność i barwa. Wysoka kumulacja materii organicznej. Zwiększa się zawartość osadów dennych.Przy dnie występuje znaczny spadek stężenia tlenu (nawet warunki anaerobowe) Dystroficzne – nadmiar substancji biogennych. Produkcja wielokrotnie przewyższa rozkład. Gwałtownie rośnie warstwa osadów dennych. Jezioro się wypłyca i przekształca w bagno.

26 ZGWiH-ISIŚ Zagrożenia wód Troficzne Nietroficzne Substancje toksyczne Zakwaszenie wód Metale ciężkie Zasolenie wód Budowle hydrotechniczne Wahania poziomu wód Rekreacja turystyka Introdukcja organizmów Podgrzewanie wód

27 ZGWiH-ISIŚ Substancje toksyczne Pestycydy Metale ciężkie Środki konserwacji drewna i metalu 50% przypadków śnięcia ryb – spowodowane pestycydami, Kumulacja pestycydów w wyższych poziomach troficznych (np.kumulacja DDT w stosunku do osadów dennych w bentosie –30, w rybach –300, w mewach –ok.8000 razy)

28 ZGWiH-ISIŚ Zakwaszenie Kwas siarkowy Kwas azotowy Z opadem atmosferycznym i spływami powierzchniowymi. Zakwaszenie gleb powoduje zwiększony eksport substancji np. wapnia i magnezu oraz fosforu wzmagając eutrofizację wód

29 ZGWiH-ISIŚ Metale ciężkie Z różnych gałęzi przemysłu Z silników spalinowych gł transport i komunikacja (ołów) Metale ciężkie występują w formach aktywnych w środowisku kwaśnym, w glebach naturalnie kwaśnych oraz zakwaszonych przez kwaśne deszcze

30 ZGWiH-ISIŚ Zasolenie wód Dopływ silnie zasolonych wód kopalnianych Zasolenie wód może powodować zmiany w stosunkach ilościowych roślin i zwierząt, a nawet ustępowanie niektórych gatunków. Zasolone wody podgrzane (np. w instalacjach) powodują ogromne szkody i kłopoty z powodu korozji.

31 ZGWiH-ISIŚ Budowle hydrotechniczne Kanalizacja cieków – tworzenie betonowych lub kamiennych koryt Budowa częściowych tam podłużnych i poprzecznych Likwidacja wysp Tworzenie podpiętrzeń i zb. zaporowych

32 ZGWiH-ISIŚ Wahania poziomu wód Zbiorniki zaporowe Elektrownie szczytowo-pompowe Przerzuty wody w elektrowniach szczytowo-pompowych powodują znaczne i częstotliwe (parokrotnie w ciągu doby) wahania poziomu, a często także mętności wody ( z resuspensji osadów dennych)

33 ZGWiH-ISIŚ Rekreacja i turystyka Niszczenie roślinności litoralnej Zanieczyszczenie wód

34 ZGWiH-ISIŚ Introdukcja organizmów Sztuczne wprowadzenie elementów obcych grozi możliwością zawleczenia chorób i pasożytów Dreissesna polymorpha – zarastanie konstrukcji Introdukcja amura białego- wyniszczenie roślinności - eutrofizacja

35 ZGWiH-ISIŚ Podgrzewanie wód Zrzut wód pochłodniczych z elektrociepłowni i innych zakładów przemysłowych Wyższa temperatura wody powoduje: mniejszą rozpuszczalność gazów (tlenu) Zmniejszenie lepkości wody – wzmożenie sedymentacji przyspieszenie reakcji chemicznych zakłócenie rytmu rocznego gatunków (tarło, wyloty owadów) zmiana struktury gatunków zwierząt (ciepłolubne wnikają wypierając rodzime)


Pobierz ppt "ZGWiH-ISIŚ Źródła zanieczyszczeń i zagrożenia wód Dr inż. Małgorzata Loga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google