Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-22 Agnieszka Czachorowska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel. 91 43-50-660,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-22 Agnieszka Czachorowska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel. 91 43-50-660,"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Czachorowska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel , Sierpniowa konferencja metodyczna dla nauczycieli Szczecin Indywidualizacja pracy w działaniach edukacyjnych świetlicy szkolnej Opracowała: Agnieszka Czachorowska – wychowawca świetlicy Nasza Chata w SP 64 w Szczecinie, nauczyciel doradca metodyczny ds. świetlic szkolnych ZCDN – u

2 Przypomnienie pojęć Indywidualny osobisty, jednostkowy, osobniczy, odrębny, swoisty, cechujący jednostkę. /W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych/ Indywidualizacja w pedagogice to dostosowanie zabaw, zadań i ćwiczeń do jednostkowego tempa rozwoju dziecka. Powinna ona uwzględnić: -mocne strony dziecka (i na nich głównie się koncentrować w działaniach wychowawczych), -jego braki i deficyty, -zainteresowania.

3 W związku z tym indywidualizacja jest organizowaniem wychowania w sposób, by uwzględnić fakt występowania różnic w zakresie zdolności, umiejętności, zainteresowań między poszczególnymi uczniami. Celem indywidualizacji pracy jest poprawianie wyników dziecka dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości. Indywidualizacja polega na tym, aby wykorzystać możliwości dziecka w maksymalnym stopniu i rozwinąć je.

4 Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia. - Antoni Kępiński

5 Co powinno poprzedzać indywidualizację pracy z dzieckiem w świetlicy? Rzetelna i wieloaspektowa diagnoza, która w przypadku pracy w świetlicy trwa często cały rok szkolny (wszystko zależy od częstotliwości przebywania dziecka na zajęciach świetlicowych). Powinna ona m.in. objąć: - sytuację rodzinną dziecka, - jego funkcjonowanie w grupie klasowej (czas spędzony w czasie zajęć lekcyjnych), Te obszary mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie świetlicowej, w której niektóre z dzieci przebywają znacznie dłużej niż w klasie i w warunkach mniej sformalizowanych.

6 Od czego warto zacząć diagnozę? Pierwsze kroki – na przykładzie świetlicy Nasza Chata Warto opracować kartę zgłoszenia wychowanka na zajęcia świetlicowe, która wychodzi w skład dokumentacji świetlicy. Powinna ona zawierać (oprócz danych personalnych, adresowych) najważniejsze dane o dziecku – przydatne w pracy świetlicy. Powinna być również dostosowana do specyfiki świetlicy w danej szkole.

7 Przykład karty zgłoszenia do świetlicy (strona 2) Opracowały: Aleksandra Domańska, Monika Sadowska – wychowawcy świetlicy SP 64 w Szczecinie (na podstawie materiałów zamieszczonych w kwartalniku Świetlica w szkole)

8 Krok 2 – zawarcie kontraktu z dziećmi i rodzicami Warto również opracować regulamin swojej świetlicy i dołączyć jego skrót do karty zgłoszenia. Ułatwi to potem egzekwowanie ustalanych z dziećmi zasad …

9 Przykład kontraktu dla rodziców

10 Krok 3 – poznanie wychowanka Wychowawców świetlicy szczególnie powinny interesować: -sfera emocjonalno – motywacyjna dziecka (samoocena, motywacja, współpraca w grupie rówieśniczej, pokonywanie barier itp..); -sfera działaniowa (samodzielność, wytrwałość, umiejętność wyrażania myśli, itp.); -sfera poznawcza (wiedza, myślenie, wyobraźnia).

11 Utrudnienia poznania wychowanka w świetlicy szkolnej -częsty brak możliwości obserwacji planowej spowodowany zróżnicowanym uczęszczaniem dziecka na zajęcia świetlicowe – obserwacja niekontrolowana, trudność w opracowaniu narzędzi; -brak stałych grup wychowawczych; -zbyt liczne grupy wychowawcze pod opieką jednego wychowawcy;

12 Co stosować by indywidualizować? Nauczyciele - wychowawcy powinni stosować na zajęciach: - zróżnicowane metody, - formy, - tempo pracy, - treści programowe, - środki dydaktyczne.

13 Dziękuję za uwagę Wszystkim Wychowawcom Świetlic życzę w nowym roku szkolnym: Spostrzegania słonecznych stron pracy. Wielu inspiracji i ciekawych pomysłów do realizacji. Pozytywnych zmian w spostrzeganiu roli wychowawcy i świetlicy. Lepszej bazy materialno- organizacyjnej świetlic szkolnych.


Pobierz ppt "2014-01-22 Agnieszka Czachorowska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel. 91 43-50-660,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google