Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 1 Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 1 Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym."— Zapis prezentacji:

1 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 1 Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych mgr inż. Sylwester Laskowski Obrona Rozprawy Doktorskiej

2 Warszawa 13.06.2006 2 Plan prezentacji Wprowadzenie Model gry rynkowej Analiza jednokryterialnych gier przeciwko naturze Zarys analizy wielokryterialnych i N-osobowych gier o sumie niezerowej Podsumowanie

3 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 3 Wprowadzenie

4 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 4 Rynek hurtowy: Współpraca Rynek detaliczny: Konkurencja Operator zasiedziały Nowy operator

5 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 5 Rynek hurtowy: Współpraca Rynek detaliczny: Konkurencja Reciprocity (Bill & keep) Imputation Unbundling Wspólne wykorzystanie środków Ustalanie stawek rozliczeniowych (koszty lub benchmarking ) Zasada niewiązania cen detalicznych z cenami hurtowymi

6 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 6 Stawki oparte na kosztach. Współpraca Operator zasiedziały Nowy operator Popyt

7 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 7 Nie wiązać cen detalicznych i hurtowych. Konkurencja Operator zasiedziały Nowy operator Powiązanie

8 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 8 Idea Zaadoptować znane z teorii gier oraz zaproponować własne narzędzia analizy konkurencyjnej użyteczne dla graczy rynkowych. Zbudować model gry rynkowej oparty na modelu ponoszonych kosztów i modelu popytu na usługi telekomunikacyjne.

9 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 9 Teza 1. Modelowanie i analiza popytu na usługi telekomunikacyjne w połączeniu z analizą kosztów świadczenia tych usług prowadzi do bardziej skutecznego działania na rynku.

10 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 10 Teza 2. Analiza konkurencyjna rynku usług telekomunikacyjnych może dać lepsze rezultaty w procesie ustalania stawek rozliczeniowych za połączenia międzyoperatorskie, niż analiza oparta wyłącznie na kosztach świadczenia usług.

11 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 11 Teza 3. Modele rozwiązywania sytuacji konfliktowych oparte o teorię gier dają się stosować do lepszego zrozumienia i rozwiązywania problemów konkurencyjnych na rynku usług telekomunikacyjnych.

12 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 12 Model gry rynkowej

13 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 13 Strategiczne decyzje Na jakich rynkach funkcjonować? Jakie oferować usługi, kiedy, komu i za ile? Gracze rynkowi Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (operatorzy, dostawcy usług)

14 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 14 Definicje Jednostką usługową – SU Aipm nazywamy elementarną część m usługi bądź usług, świadczoną przez przedsiębiorstwo A, w i- tej strefie numeracyjnej, dla użytkownika o profilu p, z którą związana jest pobierana od użytkownika opłata P Aipm. Strategią a j gracza A nazywamy zbiór par {( SU Aipm, P j Aipm )}

15 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 15 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Wynik gry

16 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 16 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Udział w rynku

17 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 17 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Dystrybucja ruchu w sieciach

18 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 18 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Ponoszone koszty

19 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 19 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Czerpane zyski

20 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 20 Decyzje gracza B Decyzje gracza A Kryteria oceny: - Udział w rynku - Dystrybucja ruchu - Ponoszone koszty - Czerpane zyski

21 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 21 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 : a2a2 : a3a3..... [VA,VB][VA,VB] a4a4 : Decyzje gracza B Decyzje gracza A

22 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 22 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 : a2a2 : a3a3..... [VA,VB][VA,VB] a4a4 : Decyzje gracza B Decyzje gracza A [VA,VB][VA,VB] [VA,VB][VA,VB] Model popytu xxxx Model kosztów xx Kryteria oceny (funkcje wypłaty)

23 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 23 Model popytu Modele składowe Model funkcji popytu – D Model rozpływu ruchu – Model liczby abonentów – U Fazy konstrukcji modelu Przypadek ekstremalny Przypadek monopolu Przypadek konkurencji

24 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 24 Jednokryterialna gra rynkowa Kryterium Dostęp do abonentów domowych Łącza dzierżawione Połączenia lokalne Połączenia międzystrefowe Połączenia międzynarodowe Rozpoczęcie połączenia Zakończenie połączenia Tranzyt połączenia połączenia Dostęp do uwolnionej pętli Rozpoczęcie połączenia w sieci komórkowej Zakończenie połączenia w sieci komórkowej Hurtowy dostęp do infrastruktury Dzierżawa na potrzeby tranzytowe Usługi roamingu Transmisja rozsiewcza Rynek Gra o udział w rynku na rynku połączeń lokalnych

25 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 25 Klasyfikacja gier Informacja o macierzy wypłat konkurenta Liczba graczy Liczba kryteriów 2-osoboweN-osobowe JednokryterialneWielokryterialne ZnanaNieznana

26 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 26 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 : a2a2 : a3a3..... V 2 (a 3 )..... a4a4 : Gra przeciwko naturze A B

27 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 27 Ceny na rynku detalicznym gracza A Ceny na rynku detalicznym gracza B Negocjowane ceny na rynku hurtowym Strategie gracza A Strategie gracza B

28 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 28 Ceny na rynku detalicznym gracza A Ceny na rynku detalicznym gracza B Negocjowane ceny na rynku hurtowym Strategie gracza A Strategie gracza B

29 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 29 Analiza jednokryterialnych gier przeciwko naturze

30 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 30 Kryteria wyboru strategii b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 2201 a2a2 1111 a3a3 0400 a4a4 1300

31 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 31 Kryteria wyboru strategii Powszechnie znane –Walda –Optymistyczne –Hurwicza –Laplacea –Savagea Autorskie –LNW –LNWP –SNWP –EWP –ESP –PEW –PES –WES b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 2201 a2a2 1111 a3a3 0400 a4a4 1300

32 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 32 Regularyzacja X:Y b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 2201 a2a2 1112 a3a3 0400 a4a4 1300 Kryterium Laplacea : Kryterium Walda

33 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 33 Regulatyzacje użyteczne Laplacea : Walda Laplacea : Optymistyczne Laplacea : Savagea Laplacea : LNW Walda : Savagea Walda: LNW Optymistyczne: Savagea Optymistyczne: LNW Savagea: Walda Savagea : Optymistyczne LNW : Walda LNW : Optymistyczne Regulatyzacje nieużyteczne Walda : Optymistyczne Walda : Laplacea Optymistyczne : Walda Optymistyczne: Laplacea Savagea : Laplacea Savagea : LNW LNW : Laplacea LNW : Savagea

34 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 34 Analiza wielokryterialna Regularyzacja (z 1 : z 2 ) to w istocie optymalizacja wielokryterialna z leksykograficzną funkcją skalaryzującą Alternatywa: Metoda Punktu Odniesienia η j – cząstkowa funkcja osiągnięcia z j – kryterium wyboru strategii w grze przeciwko naturze (np. Walda)

35 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 35 A Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego b1b1 b2b2 a1a1 32 a2a2 23 C B b1b1 b2b2 a1a1 42 a2a2 13 c1c1 c2c2 Decyzję którego z graczy najbardziej opłaca się poznać?

36 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 36 Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego SQ X A – ( Status Quo ) aktualnie wyliczona wypłata dla gracza A w oparciu o kryterium wyboru strategii X. KD X AO – ( Known Decision of Operator O ) wypłata wyliczona w oparciu o kryterium X przy znajomości decyzji operatora O. VI X AO – ( Value of Information ) wartość informacji dla operatora A odnośnie decyzji operatora O wyliczona w oparciu o kryterium X. VI X AO = |KD X AO – SQ X A |

37 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 37 Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego Operator Najbardziej Obiecujący w sensie kryterium X dla operatora A to operator, dla którego współczynnik VI X AO – przyjmuje wartość największą. Przykład: Wyznaczanie współczynników dla operatora B. X – kryterium Walda

38 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 38 Wybór strategii gry w sytuacji istnienia rekomendowanych stawek rozliczeniowych na rynku hurtowym

39 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 39 Ceny na rynku detalicznym gracza A Ceny na rynku detalicznym gracza B Negocjowane ceny na rynku hurtowym Strategie gracza A Strategie gracza B Strategie hipotetycznego gracza H

40 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 40 h 1 = h*h2h2 h3h3 h4h4 a1a1 : a2a2 V X 2*... V X 23... a3a3 : a4a4 : V X il – wartość strategii h l wyznaczona w oparciu o kryterium wyboru strategii X. X – Laplacea p B il – prawdopodobieństwo, że strategia h l ma przy ustalonej strategii a i dla gracza B wartość niemniejszą aniżeli strategia h* ( p B il = 0,5).

41 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 41 h* a1a1 a2a2 a3a3 a4a4

42 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 42 Problem wielokryterialny - wartość strategii - prawdopodobieństwo osiągnięcia strategii

43 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 43 Kolejność ruchów A -proces ustalania cen na rynku detalicznym gracza A B - proces ustalania cen na rynku detalicznym gracza B H -proces negocjacji stawek rozliczeniowych na rynku hurtowym między graczami A i B (ruch hipotetycznego gracza H )

44 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 44 Uszeregowanie ABH AHB BAH BHA HAB HBA Optymalne dla A z punku widzenia możliwości wpływania na wynik gry Optymalne z punku widzenia sprawności przeprowadzania procesu negocjacji Najgorsze dla A z punktu widzenia możliwości wpływania na wynik gry Zmiana kolejności ruchów dokonywać się może: Poprzez zmianę momentu zakończenia negocjacji cen na rynku hurtowym Poprzez zmianę momentu ustalenia cen na rynku detalicznym.

45 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 45 b1b1 b2b2 a1a1 32 a2a2 23 b1b1 b2b2 a1a1 42 a2a2 13 h1h1 h2h2 Gra przeciwko podwójnej naturze Problem: Wykonać ruch jako pierwszy (ustalić ceny na rynku detalicznym A ) czy czekać na zakończenie B lub H ?

46 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 46 h1h1 h2h2 a1a1 32 a2a2 23 b1b1 b2b2 a1a1 42 a2a2 13 Gra przeciwko pojedynczej naturze W wyniku rozegrania gry przeciwko podwójnej naturze ustalone zostały ceny na jednym z rynków b1b1 b2b2 h1h1 22 h2h2 13

47 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 47 Gra przeciwko podwójnej naturze Gra przeciwko pojedynczej naturze

48 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 48 Korzyść ze zmiany kolejności ruchów w grze przeciwko podwójnej naturze Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego VI X AO = |KD X AO – SQ X A | Siła negocjacyjna α uwzględniona poprzez dobór odpowiedniego kryterium wyboru strategii agregującego strategie gracza H. α · Optymistyczne + (1 – α) · Walda

49 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 49 Korzyść ze zmiany kolejności ruchów w grze przeciwko pojedynczej naturze Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego VI X AO = |KD X AO – SQ X A | KD wyznacza się stosując kryterium X do wektora najlepszych odpowiedzi gracza A, w sytuacji, gdy A rusza się jako drugi:

50 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 50 Siła negocjacyjna - α h1h1 h2h2 a1a1 32 a2a2 23 b1b1 b2b2 h1h1 22 h2h2 13 Wpływ siły negocjacyjnej na korzyść ze zmiany kolejności ruchów ustala się w sposób analogiczny jak w grze przeciwko podwójnej naturze – poprzez dobór odpowiedniego kryterium wyboru strategii. 1.Określenie zbioru - I H potencjalnie możliwych do wybrania strategii – h l. 2.Stworzenie rankingów strategii h l – I H SQ, I H KDj. 3.Redukcja liczności zbiorów I H SQ i I H KDj proporcjonalnie do (1 - α ) 4.Wyznaczenie wartości SQ X α H i KD X α HB dla zredukowanych zbiorów I αH SQ i I αH KDj. 5.Obliczenie wartości korzyści ze zmiany kolejności ruchów VI X α HB = | KD X α HB - SQ X α H |

51 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 51 BATNA BATNA negocjacji międzyoperatorskich – wartość stawek rozliczeniowych rekomendowowanych przez regulatora rynku - V( h* ) Best Alternative To a Negotiated Agreement najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia W grze przeciwko naturze gracz A nie może określić wartości BATNA gracza B!

52 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 52 Zarys analizy wielokryterialnych i N-osobowych gier o sumie niezerowej

53 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 53 Zarys analizy Informacja o macierzy wypłat konkurenta Liczba graczy Liczba kryteriów 2-osoboweN-osobowe JednokryterialneWielokryterialne ZnanaNieznana

54 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 54 Zarys analizy Rola informacji o funkcji wypłaty i strategiach konkurencyjnych graczy Nieefektywność rozwiązania gry nawet w przypadku wybierania dominujących strategii Nieefektywność może wynikać z samej struktury gry Niewiedza gracza B może być niekorzystna dla gracza A Problem nieznanego charakteru kryterium gracza B i niejednoznaczności jego odpowiedzi Wielopoziomowa agregacja kryteriów Agregacja elementarnych funkcji wypłat Agregacja wypłat dla różnych strategii konkurenta Agregacja gier jednokryterialnych Agregacja uczestników gry

55 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 55 Podsumowanie

56 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 56 Rezultaty pracy Model gry rynkowej (model popytu na usługi telekomunikacyjne) Ogólna klasyfikacja gier rynkowych Nowe kryteria wyboru strategii w grach przeciwko naturze Wskazanie na użyteczne i nieużyteczne regularyzacje rozwiązań niejednoznacznych

57 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 57 Rezultaty pracy cd. Pokazanie sposobu zastosowania optymalizacji wielokryterialnej w jednokryterialnej grze przeciwko naturze Koncepcja Operatora Najbardziej Obiecującego Metoda wyboru strategii gry w sytuacji istnienia rekomendowanych stawek rozliczeniowych Wskazanie optymalnej kolejności ruchów graczy z punktu widzenia możliwości wpływania na wynik gry i sprawności przeprowadzania procesu negocjacji

58 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 58 Rezultaty pracy cd. Metoda kalkulacji korzyści ze zmiany kolejności ruchów graczy Metoda uwzględniania siły negocjacyjnej graczy przy kalkulacji korzyści ze zmiany kolejności ruchów Wskazanie na niemożność określenia BATNA konkurentów w grze przeciwko naturze Zarys analizy wielokryterialnych i N-osobowych gier o sumie niezerowej

59 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 59 Dziękuję za uwagę! mgr inż. Sylwester Laskowski

60 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 60 Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych mgr inż. Sylwester Laskowski Obrona Rozprawy Doktorskiej

61 Warszawa 13.06.2006 61 Aneks

62 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 62 Model popytu Determinanty zmienności popytu –Ceny danej usługi, usług komplementarnych i substytucyjnych –Dochód abonentów –Liczba abonentów (z uwzględnieniem ich profilu i gęstości telefonicznej) –Odległość pomiędzy strefami źródłową i docelową –Czas (w sensie pory dnia) świadczenia usługi –Dzień tygodnia –Wizerunek (prestiż) operatora i gusta użytkowników

63 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 63 Ustalenie Dany gracz gra w daną grę, jeśli jest zainteresowany wynikiem tej gry, jeśli funkcja wypłaty, definiująca tę grę jest dla niego istotnym kryterium oceny. Każdy gracz bierze udział w każdej grze na danym rynku w tym sensie, że jego decyzje wpływają na wartość funkcji wypłaty każdego z graczy w każdej z gier.

64 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 64 Macierz wypłat b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 2 20 1 a2a2 11 11 a3a3 0 4 00 a4a4 1300 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 0 21 0 a2a2 13 00 a3a3 2 0 11 a4a4 1111 Macierz strat

65 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 65 Kryterium Walda: Powszechnie znane kryteria Kryterium Optymistyczne: Kryterium Hurwicza: Kryterium Laplacea: Kryterium Savagea:

66 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 66 Kryterium maksymalizacji liczby największych wygranych – LNW: wybiera strategię, która ma największą liczbę wypłat, którym odpowiada zerowa wartość funkcji straty (kryterium Optymistyczne zastosowane do macierzy strat). Kryteria autorskie Kryterium maksymalizacji liczby największych wygranych z progiem uznania – LNWP: wybiera strategię, która ma największą liczbę wypłat, którym odpowiada wartość funkcji straty nie większa niż próg – ρ.

67 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 67 Kryterium maksymalizacji sumy największych wygranych z progiem uznaniam – SNWP: wybiera strategię, dla której suma wypłat, którym odpowiada wartość funkcji straty nie większa niż próg – ρ jest największa. Kryteria autorskie

68 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 68 Kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej wypłaty z progiem uznania – EWP: wybiera strategię, która ma największą sumę wypłat, o wartości równiej lub większej niż próg – υ. Kryteria autorskie Kryterium minimalizacji wartości oczekiwanej straty z progiem uznania – ESP: wybiera strategię, która ma najmniejszą sumę wartości funkcji straty, o wartości równiej lub większej niż próg – υ.

69 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 69 Zestawienie KryteriumDziałanie EWP Maksymalizuje sumę wypłat uznanych za wygraną ESP Maksymalizuje sumę wypłat, dla których jest zauważalna strata SNWP Maksymalizuje sumę wypłat, dla których strata jest niezauważalna

70 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 70 Kryterium maksymalizacji progowej wartości oczekiwanej wypłaty – PEW: wybiera strategię, która ma największą sumę wypłat, o wartości równiej lub większej niż nieznany a priori próg – k· υ (wartość oczekiwana po progach z EWP). Kryteria autorskie Kryterium minimalizacji progowej wartości oczekiwanej straty – PES: wybiera strategię, która ma najmniejszą sumę wartości funkcji straty, o wartości równiej lub większej niż nieznany a priori próg – k· υ (wartość oczekiwana po progach z ESP).

71 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 71 Kryterium minimalizacji ważonej sumy największej i najmniejszej straty – WES: wybiera strategię, dla której ważona suma największej i najmniejszej straty jest najmniejsza (kryterium Hurwicza zastosowane do macierzy strat). Kryteria autorskie Sensowne tylko w postaci ogólnej – leksykograficznej minimalizacji kolejnych par wartości funkcji straty.

72 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 72 Ceny na rynku detalicznym gracza A Ceny na rynku detalicznym gracza B Negocjowane ceny na rynku hurtowym Strategie gracza A Strategie gracza B h*

73 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 73 Ceny na rynku detalicznym gracza A Ceny na rynku detalicznym gracza B Negocjowane ceny na rynku hurtowym Strategie gracza A Strategie gracza B h*

74 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 74 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 a1a1 2201 a2a2 1112 a3a3 0400 a4a4 1300 h* lepsze od h l Niemożliwe! Wartość strategii h l wyznaczyć można tylko przy założeniu ustalonej strategii a i i to w sensie probabilistycznym, przyjmując określoną formę agregacji strategii cen na rynku detalicznym gracza B.

75 Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 75 Koniec www.sylwesterlaskowski.com www.sylwesterlaskowski.com


Pobierz ppt "Obrona Rozprawy Doktorskiej Warszawa 13.06.2006 1 Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google