Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr. Inż. Sylwester Laskowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr. Inż. Sylwester Laskowski"— Zapis prezentacji:

1 Mgr. Inż. Sylwester Laskowski
Opiekun Naukowy: Prof. Dr Hab. Inż. Andrzej P. Wierzbicki

2 Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji
W Ramach Połączeń Pomiędzy Operatorami Sieci Telekomunikacyjnych

3 Witam bardzo serdecznie!
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

4 „Interconnection Kluczem do Konkurencji na Rynku Telekomunikacyjnym”
Temat Referatu: „Interconnection Kluczem do Konkurencji na Rynku Telekomunikacyjnym”

5 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

6 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

7 Telekomunikacja wczoraj

8 Telekomunikacja wczoraj
Telefon

9 Telekomunikacja dziś

10 Telekomunikacja dziś Telefon

11 Telekomunikacja dziś Telefon Konwergencja ze światem informatyki

12 Telekomunikacja dziś Telefon
Konwergencja ze światem informatyki oraz mediów

13 Telekomunikacja dziś Telefon
Konwergencja ze światem informatyki oraz mediów Społeczeństwo Informacyjne

14 Architektura sieci

15 Architektura sieci Sieć tranzytowa (topologia kraty)
Sieć strefowa (topologia pierścienia) Sieć dostępowa

16 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

17 Definicja rynku

18 Definicja rynku Rynek

19 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Definicja rynku Rynek ogół stosunków zachodzących miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany dóbr;

20 Definicja rynku Rynek ogół stosunków zachodzących miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany dóbr; miejsce spotkania się tych podmiotów.

21 Struktura rynku

22 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym

23 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym
Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

24 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym
Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

25 Struktura rynku: - ujęcie przedmiotowe

26 Struktura rynku: - ujęcie przedmiotowe
Rynek dostawców sprzętu i oprogramowania Rynek operatorów sieci i dostawców usług Rynek usług

27 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym
Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

28 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe

29 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe
Forma rynku Sprzedawcy Nabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Monopol Jeden duży Oligopson Oligopol bilat. Monopol ogr. Monopson Monopson ogr. Monopson bilat.

30 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe
Forma rynku Sprzedawcy Nabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Monopol Jeden duży Oligopson Oligopol bilat. Monopol ogr. Monopson Monopson ogr. Monopson bilat.

31 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe
Forma rynku Sprzedawcy Nabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Monopol Jeden duży Oligopson Oligopol bilat. Monopol ogr. Monopson Monopson ogr. Monopson bilat.

32 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

33 Definicja konkurencji

34 Definicja konkurencji
Konkurencja – to relacja pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami zabiegającymi o to samo, ograniczone dobro.

35 Optymalna wielkość produkcji

36 Optymalna wielkość produkcji
Optimum techniczne

37 Optymalna wielkość produkcji
Optimum ekonomiczne

38 Model Konkurencji Doskonałej a Monopol Naturalny
charakterystyka porównawcza

39 Model konkurencji doskonałej

40 Model konkurencji doskonałej
Duża liczba małych przedsiębiorstw nie mających wpływu na cenę; Wytwarzanie dobra homogenicznego; Swoboda wejścia i wyjścia z rynku; Pełna przejrzystość rynku.

41 Monopol Naturalny

42 Monopol Naturalny Pozytywny Efekt Skali

43 Monopol a Konkurencja w Telekomunikacji
starcie dwóch poglądów

44 Zalety Monopolu

45 Zalety Monopolu Brak dublowania urządzeń sieciowych;
Łatwość utrzymania integralności techniczno-eksploatacyjnej sieci; Wyraźnie sprecyzowana odpowiedzialność za parametry jakości świadczonych usług; Wzmocniony efekt skali; Koncentracja środków na badania;

46 Zalety konkurencji

47 Zalety konkurencji Sprzyja wzrostowi efektywności ekonomicznej;
Przyczynia się do polepszenia obsługi klienta; Stymuluje wprowadzanie innowacyjnych usług; Wpływa na obniżenie cen.

48 Proces Demonopolizacji i Liberalizacji
Otwarcie rynku z jednoczesnym wprowadzeniem wymogu świadczenia usługi powszechnej.

49 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

50 Definicja Interconnection

51 Definicja Interconnection
Interconnection – oznacza fizyczne oraz logiczne połączenie sieci telekomunikacyjnych.

52 Poziomy Interconnectu

53 Poziomy Interconnectu
Interconnection na poziomie tranzytowym

54 Poziomy Interconnectu
Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem)

55 Poziomy Interconnectu
Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem) Interconnection na poziomie lokalnym

56 Poziomy Interconnectu
Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem) Interconnection na poziomie lokalnym Dostęp do pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling)

57 Poziomy konkurencji

58 Poziomy konkurencji Konkurencja na rynku połączeń międzynarodowych
Konkurencja na rynku połączeń międzystrefowych Konkurencja na rynku połączeń lokalnych Konkurencja na rynku dostępu abonenckiego

59 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja
Interconnection Klucz

60 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym

61 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym ale i ...

62 Interconnection PRZESZKODĄ!
Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym ale i ... PRZESZKODĄ!

63 Interconnection Problem!

64 Problemy Interconnectu

65 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli!

66 Problemy Interconnectu
Duży nie chce być dobry!

67 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli!

68 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne;

69 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne;

70 Problemy Interconnectu
Kto ile komu?

71 Problemy Interconnectu
Stawki zbyt wyskokie!

72 Problemy Interconnectu
Stawki zbyt wyskokie! Opóźniają efektywne wejście na rynek nowych operatorów;

73 Problemy Interconnectu
Stawki zbyt wyskokie! Opóźniają efektywne wejście na rynek nowych operatorów; Powodują nadmierne powielanie infrastruktury.

74 Problemy Interconnectu
Generują mniejszy przychów (zmniejsza to środki na inwestycje) Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku Stawki zbyt niskie!

75 Problemy Interconnectu
Generują mniejszy przychód (zmniejsza to środki na inwestycje) Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku. Stawki zbyt niskie!

76 Problemy Interconnectu
Generują mniejszy przychód (zmniejsza to środki na inwestycje); Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku. Stawki zbyt niskie!

77 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne;

78 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny;

79 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne;

80 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania;

81 Problemy Interconnectu
Kwestie merytoryczne Niepogorszenie relacji

82 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania;

83 Problemy Interconnectu
Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania; Interdyscyplinarność.

84 Zakończenie Pytania ...?

85 Dziękuję za uwagę! I do zobaczenia!


Pobierz ppt "Mgr. Inż. Sylwester Laskowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google