Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mgr. Inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: Prof. Dr Hab. Inż. Andrzej P. Wierzbicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mgr. Inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: Prof. Dr Hab. Inż. Andrzej P. Wierzbicki."— Zapis prezentacji:

1 1 Mgr. Inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: Prof. Dr Hab. Inż. Andrzej P. Wierzbicki

2 2 Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji W Ramach Połączeń Pomiędzy Operatorami Sieci Telekomunikacyjnych

3 3 Witam bardzo serdecznie! Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

4 4 Temat Referatu: Interconnection Kluczem do Konkurencji na Rynku Telekomunikacyjnym

5 5 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

6 6 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

7 7 Telekomunikacja wczoraj

8 8 Telefon

9 9 Telekomunikacja dziś

10 10 Telekomunikacja dziś Telefon

11 11 Telekomunikacja dziś Telefon Konwergencja ze światem informatyki

12 12 Telekomunikacja dziś Telefon Konwergencja ze światem informatyki oraz mediów

13 13 Telekomunikacja dziś Telefon Konwergencja ze światem informatyki oraz mediów Społeczeństwo Informacyjne

14 14 Architektura sieci

15 15 Architektura sieci Sieć tranzytowa (topologia kraty) Sieć strefowa (topologia pierścienia) Sieć dostępowa

16 16 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

17 17 Definicja rynku

18 18 Definicja rynku Rynek

19 19 Definicja rynku Rynek ogół stosunków zachodzących miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany dóbr;

20 20 Definicja rynku Rynek ogół stosunków zachodzących miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany dóbr; miejsce spotkania się tych podmiotów.

21 21 Struktura rynku

22 22 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym

23 23 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

24 24 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

25 25 Struktura rynku: - ujęcie przedmiotowe

26 26 Struktura rynku: - ujęcie przedmiotowe Rynek dostawców sprzętu i oprogramowania Rynek operatorów sieci i dostawców usług Rynek usług

27 27 Struktura rynku Struktura rynku w ujęciu przedmiotowym Struktura rynku w ujeciu podmiotowym (forma rynku)

28 28 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe

29 29 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe Forma rynkuSprzedawcyNabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Wielu małych MonopolJeden duży Wielu małych Oligopson Wielu małych Kilku średnich Oligopol bilat. Kilku średnich Monopol ogr.Jeden duży Kilku średnich Monopson Wielu małych Jeden duży Monopson ogr. Kilku średnich Jeden duży Monopson bilat.Jeden duży

30 30 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe Forma rynkuSprzedawcyNabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Wielu małych MonopolJeden duży Wielu małych Oligopson Wielu małych Kilku średnich Oligopol bilat. Kilku średnich Monopol ogr.Jeden duży Kilku średnich Monopson Wielu małych Jeden duży Monopson ogr. Kilku średnich Jeden duży Monopson bilat.Jeden duży

31 31 Struktura rynku: ujęcie podmiotowe Forma rynkuSprzedawcyNabywcy Polipol Wielu małych Oligopol Kilku średnich Wielu małych MonopolJeden duży Wielu małych Oligopson Wielu małych Kilku średnich Oligopol bilat. Kilku średnich Monopol ogr.Jeden duży Kilku średnich Monopson Wielu małych Jeden duży Monopson ogr. Kilku średnich Jeden duży Monopson bilat.Jeden duży

32 32 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

33 33 Definicja konkurencji

34 34 Definicja konkurencji Konkurencja – to relacja pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami zabiegającymi o to samo, ograniczone dobro.

35 35 Optymalna wielkość produkcji

36 36 Optymalna wielkość produkcji Optimum techniczne

37 37 Optymalna wielkość produkcji Optimum ekonomiczne

38 38 Model Konkurencji Doskonałej a Monopol Naturalny charakterystyka porównawcza

39 39 Model konkurencji doskonałej

40 40 Model konkurencji doskonałej Duża liczba małych przedsiębiorstw nie mających wpływu na cenę; Wytwarzanie dobra homogenicznego; Swoboda wejścia i wyjścia z rynku; Pełna przejrzystość rynku.

41 41 Monopol Naturalny

42 42 Monopol Naturalny Pozytywny Efekt Skali

43 43 Monopol a Konkurencja w Telekomunikacji starcie dwóch poglądów

44 44 Zalety Monopolu

45 45 Zalety Monopolu Brak dublowania urządzeń sieciowych; Łatwość utrzymania integralności techniczno-eksploatacyjnej sieci; Wyraźnie sprecyzowana odpowiedzialność za parametry jakości świadczonych usług; Wzmocniony efekt skali; Koncentracja środków na badania;

46 46 Zalety konkurencji

47 47 Zalety konkurencji Sprzyja wzrostowi efektywności ekonomicznej; Przyczynia się do polepszenia obsługi klienta; Stymuluje wprowadzanie innowacyjnych usług; Wpływa na obniżenie cen.

48 48 Proces Demonopolizacji i Liberalizacji Otwarcie rynku z jednoczesnym wprowadzeniem wymogu świadczenia usługi powszechnej.

49 49 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

50 50 Definicja Interconnection

51 51 Definicja Interconnection Interconnection – oznacza fizyczne oraz logiczne połączenie sieci telekomunikacyjnych.

52 52 Poziomy Interconnectu

53 53 Poziomy Interconnectu Interconnection na poziomie tranzytowym

54 54 Poziomy Interconnectu Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem)

55 55 Poziomy Interconnectu Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem) Interconnection na poziomie lokalnym

56 56 Poziomy Interconnectu Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem) Interconnection na poziomie lokalnym Dostęp do pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling)

57 57 Poziomy konkurencji

58 58 Poziomy konkurencji Konkurencja na rynku połączeń międzynarodowych Konkurencja na rynku połączeń międzystrefowych Konkurencja na rynku połączeń lokalnych Konkurencja na rynku dostępu abonenckiego

59 59 Agenda Telekomunikacja Rynek Telekomunikacyjny Konkurencja Interconnection Klucz

60 60 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym

61 61 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym ale i...

62 62 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym ale i... PRZESZKODĄ!

63 63 Interconnection Problem!

64 64 Problemy Interconnectu

65 65 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli!

66 66 Problemy Interconnectu Duży nie chce być dobry!

67 67 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli!

68 68 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne;

69 69 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne;

70 70 Problemy Interconnectu Kto ile komu?

71 71 Problemy Interconnectu Stawki zbyt wyskokie!

72 72 Problemy Interconnectu Stawki zbyt wyskokie! Opóźniają efektywne wejście na rynek nowych operatorów;

73 73 Problemy Interconnectu Stawki zbyt wyskokie! Opóźniają efektywne wejście na rynek nowych operatorów; Powodują nadmierne powielanie infrastruktury.

74 74 Problemy Interconnectu Generują mniejszy przychów (zmniejsza to środki na inwestycje) Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku Stawki zbyt niskie!

75 75 Problemy Interconnectu Generują mniejszy przychód (zmniejsza to środki na inwestycje) Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku. Stawki zbyt niskie!

76 76 Problemy Interconnectu Generują mniejszy przychód (zmniejsza to środki na inwestycje); Operator narodowy gwałtownie traci udział w rynku. Stawki zbyt niskie!

77 77 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne;

78 78 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny;

79 79 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne;

80 80 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania;

81 81 Problemy Interconnectu Kwestie merytoryczne Niepogorszenie relacji

82 82 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania;

83 83 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania; Interdyscyplinarność.

84 84 Zakończenie Pytania...?

85 85 Dziękuję za uwagę! I do zobaczenia!


Pobierz ppt "1 Mgr. Inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: Prof. Dr Hab. Inż. Andrzej P. Wierzbicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google