Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Sylwester Laskowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Sylwester Laskowski"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Sylwester Laskowski
Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki

2 Wspomaganie Decyzji i Negocjacji
Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji w Ramach... ?

3 Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji w Ramach...
Połączeń pomiędzy Operatorami Sieci Telekomunikacyjnych

4 Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji w Ramach...
Konkurencyjnego Rynku Telekomunikacyjnego

5 Dwa rodzaje rozliczeń:
Na styku:

6 Dwa rodzaje rozliczeń:
Na styku: Operator - Operator

7 Dwa rodzaje rozliczeń:
Na styku: Operator - Operator Operator - Abonent

8 Temat poprzedniego wystąpienia:
„Model Popytu na Usługi Telekomunikacyjne: Errata i Suplement”

9 Modelowanie: Funkcji popytu na usługi - D
Rozpływu ruchu między strefami -  Liczby abonentów operatora - U

10 Etapy tworzenia modelu popytu
Przypadek ekstremalny Przypadek Monopolu Przypadek Konkurencji

11 Dwie definicje pojęcia „Abonent”
podmiot związany z danym operatorem okresową umową (np. abonenci sieci GSM, lokalnych bez możliwość korzystania z usług typu Carrier Selection). podmiot posiadający względnie równorzędny dostęp do podobnych usług co najmniej dwóch operatorów (np. abonenci operatorów międzystrefowych, strefowych z usługą Carrier Selection).

12 Dwa rodzaje substytucji
Substytucja wewnętrzna: między poszczególnymi usługami między okresami czasowymi między dniami tygodnia Substytucja zewnętrzna: między operatorami

13 Temat dzisiejszego referatu:
?

14 Temat dzisiejszego referatu:
„Wykorzystanie Elementów Teorii Gier do Opisu Konkurencji na Rynku Telekomunikacyjnym”

15 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

16 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

17 Teoria Gier: wprowadzenie
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Teoria Gier: wprowadzenie 1928 John von Neumann "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele"

18 Teoria Gier: wprowadzenie
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Teoria Gier: wprowadzenie 1928 John von Neumann "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele" 1944 John von Neumann, Oskar Morgenstern "Theory of Games and Economic Behavior"

19 Teoria Gier: wprowadzenie
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Teoria Gier: wprowadzenie 1928 John von Neumann "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele" 1944 John von Neumann, Oskar Morgenstern "Theory of Games and Economic Behavior" Matematyczna Teoria Konfliktu

20 Teoria Gier: wprowadzenie
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Teoria Gier: wprowadzenie 1928 John von Neumann "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele" 1944 John von Neumann, Oskar Morgenstern "Theory of Games and Economic Behavior" Matematyczna Teoria Konfliktu Konflikty nie są Grą

21 Teoria Gier: wprowadzenie
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Teoria Gier: wprowadzenie 1928 John von Neumann "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele" 1944 John von Neumann, Oskar Morgenstern "Theory of Games and Economic Behavior" Matematyczna Teoria Konfliktu Konflikty nie są Grą Biznes nie jest Grą

22 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

23 Podstawowe pojęcia: Wypłata Strategia

24 Podstawowe pojęcia: A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4

25 Podstawowe pojęcia: A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4

26 Podstawowe pojęcia: A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4

27 Podstawowe pojęcia: A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 VA,VB a3 a4

28 Podstawowe pojęcia: Wypłata Strategia

29 Definicja Wypłaty: Wyjścia modelu popytu:
DAiputn – popyt generowany przez abonenta o profilu p na usługę u świadczoną w i-tej strefie przez operatora A, w okresie czasowym t i dniu tygodnia n. UAiputn – liczba abonentów o profilu p korzystających z usługi u świadczonej w i-tej strefie przez operatora A, w okresie czasowym t

30 Definicja Wypłaty: „Gra” o zysk: R – dochód C – koszt Profit – zysk

31 Definicja Wypłaty: „Gra” o udział w rynku: R – dochód C – koszt
Profit – zysk

32 Definicja Wypłaty: „Gra” o zysk: „Gra” o udział w rynku:
Znana własna macierz wypłat Znana/nie znana macierz wypłat operatorów konkurencyjnych (struktura kosztów) „Gra” o udział w rynku: Znana macierz wypłat operatorów konkurencyjnych

33 Podstawowe pojęcia: Wypłata Strategia

34 Definicja strategii: PAiputn – cena za usługę u świadczoną
w i-tej strefie przez operatora A, abonentowi o profilu p, w okresie czasowym t i dniu tygodnia n. SUAiputn = SUputn – jednostka usługowa (service unit)

35 Definicja strategii: Strategia operatora:
Zbiór par {(SUAiputn, PAiputn)} Wyłącznie strategie czyste (brak strategii mieszanych).

36 Pytanie o liczbę strategii:
p  Profil, ||Profil|| u  Service, ||Service|| t  Time, ||Time|| n  Day, ||Day|| NoSU – liczba jednostek usługowych

37 Pytanie o liczbę strategii:
K – liczba dopuszczalnych poziomów cen dla każdej jednostki usługowej - US NoStr – liczba strategii NoO – liczba operatorów NoV – liczba elementów w macierzy wypłat

38 Pytanie o liczbę strategii:
||Serv.|| 20 2 ||Time|| 3 ||Day|| ||Profil|| 4 NoSU 480 16 10 K NoStr 1.04e+229 43 mln 59 049 NoO NoV ? 7.98e+22 205 mld

39 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

40 Kryteria wyboru strategii:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryteria wyboru strategii: Założenie: Znana jest wyłącznie własna macierz wypłat. (nieznana struktura kosztów operatorów konkurencyjnych) Gra Przeciwko Naturze

41 Kryteria wyboru strategii:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryteria wyboru strategii: A\B b1 b2 b3 b4 a1 2 1 a2 a3 4 a4 3

42 Kryteria wyboru strategii:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryteria wyboru strategii: Kryterium Walda (pesymistyczne) Kryterium optymistyczne Kryterium Hurwicza () Kryterium Laplace’a Kryterium Savage’a Kryterium Laskowskiego Kryterium Gawkowskiego

43 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Kryterium Walda: Vj(ai) – wielkość wypłaty dla operatora A gdy wybrał on strategię ai, a operator B wybrał strategię bj

44 Kryterium Walda: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Walda: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące

45 Kryterium Optymistyczne:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Optymistyczne: Vj(ai) – wielkość wypłaty dla operatora A gdy wybrał on strategię ai, a operator B wybrał strategię bj

46 Kryterium Optymistyczne:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Optymistyczne: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące

47 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Kryterium Hurwicza: Vj(ai) – wielkość wypłaty dla operatora A gdy wybrał on strategię ai, a operator B wybrał strategię bj  – współczynnik optymizmu

48 Kryterium Hurwicza: Ogólnie: dla parzystej liczby strategii op. B
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Hurwicza: Ogólnie: dla parzystej liczby strategii op. B  - przekształcenie porządkujące

49 Kryterium Hurwicza: Ogólnie: dla nie parzystej liczby strategii op. B
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Hurwicza: Ogólnie: dla nie parzystej liczby strategii op. B  - przekształcenie porządkujące

50 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Kryterium Laplace’a: Vj(ai) – wielkość wypłaty dla operatora A gdy wybrał on strategię ai, a operator B wybrał strategię bj

51 Kryterium Savage’a: Macierz wypłat Macierz strat (żalu) A\B b1 b2 b3
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Savage’a: Macierz wypłat Macierz strat (żalu) A\B b1 b2 b3 b4 a1 2 1 a2 3 a3 a4 A\B b1 b2 b3 b4 a1 2 1 a2 a3 4 a4 3

52 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Kryterium Savage’a: Vj(ai) – wielkość wypłaty dla operatora A gdy wybrał on strategię ai, a operator B wybrał strategię bj

53 Kryterium Savage’a: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Savage’a: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące

54 Kryterium Laskowskiego:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Laskowskiego: Kryterium Savage’a

55 Kryterium Laskowskiego:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Laskowskiego: Kryterium Savage’a Kryteria Laskowskiego

56 Kryterium Laskowskiego:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Laskowskiego: Kryterium Savage’a Kryteria Laskowskiego = Laplace’a

57 Kryterium Laskowskiego:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Laskowskiego: Ogólnie:  - przekształcenie porządkujące

58 Kryterium Gawkowskiego: Savage (), Laskowski (1- )
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Gawkowskiego: Savage (), Laskowski (1- ) Ogólnie: dla parzystej liczby strategii op. B  - przekształcenie porządkujące

59 Kryterium Gawkowskiego: Savage (), Laskowski (1- )
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryterium Gawkowskiego: Savage (), Laskowski (1- ) Ogólnie: dla nie parzystej liczby strategii op. B  - przekształcenie porządkujące

60 Kryteria wyboru strategii:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryteria wyboru strategii: A\B b1 b2 b3 b4 a1 2 1 a2 a3 4 a4 3 < Laplace’a < Walda < Optymistyczna < Savage’a

61 Kryteria wyboru strategii:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Kryteria wyboru strategii: Macierz Wypłat Macierz Strat b1 b2 b3 b4 b5 a1 2 1 a2 a3 4 a4 3 a5 b1 b2 b3 b4 b5 a1 2 1 a2 3 a3 a4 a5 4 Kryterium Laskowskiego minimalizuje liczbę wypłat operatora A różnych od maksymalnej przy danej strategii operatora B. Innymi słowy maksymalizuje liczbę maksymalnych wygranych.

62 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

63 Operator Najbardziej Obiecujący:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Przypadek trzech operatorów – A, B, C. Operator A zna tylko swoją macierz wypłat. Decyzję którego z operatorów bardziej opłaca się poznać? c1 c2 A\B\C b1 b2 a1 3 2 a2 A\B\C b1 b2 a1 4 2 a2 1 3

64 Operator Najbardziej Obiecujący:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Oznaczmy: SQAX – status quo, aktualnie wyliczona wypłata dla operatora A w oparciu o kryterium wyboru strategii X. KDOX – Known Decision of Operator O, wypłata wyliczona w oparciu o kryterium X przy znajomości decyzji operatora O. VIOX – Value of Information, wartość informacji odnośnie decyzji operatora O wyliczona w oparciu o kryterium X.

65 Operator Najbardziej Obiecujący:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Wartość informacji o decyzji operatora O: VIOX = KDOX - SQAX Definicja. Operator Najbardziej Obiecujący – to operator, dla którego współczynnik VIOX przyjmuje wartość największą.

66 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Walda
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Walda KDBjW – wypłata wyliczona według kryterium Walda, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j.

67 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne

68 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne LEPIEJ BYĆ NIE MOŻE!

69 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Optymistyczne = SQ Walda KDBjO – wypłata wyliczona według kryterium Optymistyczego, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j. Pesymizm względem decyzji operatora C, ale optymizm względem decyzji operatora B.

70 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Hurwicza
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Hurwicza KDBjH – wypłata wyliczona według kryterium Hurwicza, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j.

71 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Laplace’a
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Laplace’a KDBjL – wypłata wyliczona według kryterium Laplace’a, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j.

72 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Savage’a
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Savage’a KDBjS – wypłata wyliczona według kryterium Savage’a, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j.

73 Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Laskowskiego
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Operator Najbardziej Obiecujący: Kryterium Laskowskiego KDBjLS – wypłata wyliczona według kryterium Laskowskiego, gdy wiadomo, że operator B wybrał strategię j.

74 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

75 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: Rozpatrzymy przypadek dwóch operatorów i cztery sytuacje: A nie zna macierzy B, B nie zna macierzy A, NN A zna macierz B, B nie zna macierzy A, TN A nie zna macierzy B, B zna macierz A, NT A zna macierz B, B zna macierz A, TT

76 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: NN

77 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: NN Operatorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o analizę wyłącznie własnej macierzy wypłat (Walde, Hurwicz, Laplace, Savage, Laskowski).

78 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: NN Operatorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o analizę wyłącznie własnej macierzy wypłat (Walde, Hurwicz, Laplace, Savage, Laskowski). Wielokrotne powtarzanie „Gry” niesie informacje o macierzy wypłat operatorów konkurencyjnych

79 Rola Informacji: NN Wniosek: VB(a2,b3) < VB(a2,b2) Iteracja 1
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: NN Iteracja 1 Iteracja 2 A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 A\B b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 Wniosek: VB(a2,b3) < VB(a2,b2)

80 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: NN Operatorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o analizę wyłącznie własnej macierzy wypłat (Hurwicz, Laplace, Savage). Wielokrotne powtarzanie „Gry” niesie informacje o macierzy wypłat operatorów konkurencyjnych

81 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: NN Operatorzy podejmują swoje decyzje w oparciu o analizę wyłącznie własnej macierzy wypłat (Hurwicz, Laplace, Savage). Wielokrotne powtarzanie „Gry” niesie informacje o macierzy wypłat operatorów konkurencyjnych Po wielu iteracjach, uzyskana rozwiązanie równowagowe (jeśli istnieje) nie musi być pareto-optymalne

82 Rola Informacji: NN [0,0] [0,2] [3,3] [2,2] [1,1] [1,4] A\B b1 b2 b3
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: NN A\B b1 b2 b3 a1 [0,0] [0,2] [3,3] a2 [2,2] [1,1] a3 [1,4]

83 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT

84 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące

85 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące: Tylko kryterium Laskowskiego wskazuje na a1 A\B b1 b2 b3 a1 [0,0] [2,0] [2,2] a2 [2,1] [1,2] a3 [3,1] [1,1] [1,0] b2 > b1

86 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące: Strategia dominująca nie zawsze daje najlepszy wynik. A ma strategię dominującą a1 A wybiera jako pierwszy Lepiej dla A nie wybierać strategii dominującej A\B\C b1 b2 a1 [5,3] [3,5] a2 [4,3] [2,2]

87 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące: Strategia dominująca nie zawsze daje najlepszy wynik. A\B b1 b2 a1 [3,3] [1,5] a2 [5,1] [2,2] Dylemat Więźnia

88 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące

89 Rola Informacji: TN - NT
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TN - NT Strategie dominujące Znajomość stosunku do ryzyka Polityka zachowawcza: max min Polityka brawurowa: max max

90 Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Rola Informacji: TT

91 Rola Informacji: TT Interesujące pytanie:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TT Interesujące pytanie: Kiedy leży w interesie operatora A dostarczyć operatorowi B informację o swojej macierzy wypłat, ewentualnie o wybranej strategii? TN > TT czy TN < TT

92 Rola Informacji: TT Przypadki szczególne:
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TT Przypadki szczególne: Kryteria: Walda, Hurwicza (<2/3) Laplace’a, Savage’a, Laskowskiego – wskazują na strategię b2. Byłoby lepiej dla obu operatorów, gdyby B poznał macierz wypłat A. A\B b1 b2 a1 [3,3] [0,2] a2 [2,0] [2,2] TT > TN dla obu operatorów

93 Rola Informacji: TT Przypadki szczególne: TT < TN dla operatora A
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TT Przypadki szczególne: Chicken W interesie A jest, aby B był pewny, że A wybierze strategię a2, niezależnie od tego, jak postąpi B. Dla A jest lepiej, aby B znał jego decyzję, a nie macierz wypłat. A może chcieć zmienić swoją macierz wypłat i poinformować o tym B. A\B b1 b2 a1 [3,3] [2,4] a2 [4,2] [1,1] TT < TN dla operatora A

94 Rola Informacji: TT Przypadki szczególne: TT > TN dla operatora A
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rola Informacji: TT Przypadki szczególne: W interesie A jest, by B dowiedział się, że macierz wypłat A uległa zmianie. A\B b1 b2 a1 [3,3] [0,4] a2 [4,2] [1,1] TT > TN dla operatora A

95 AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia
Interconnection Kluczem do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym AGENDA: Wprowadzenie do Teorii Gier Podstawowe pojęcia Kryteria wyboru strategii Operator Najbardziej Obiecujący Rola informacji Zakończenie

96 Zakończenie Pytania ...?

97 Dziękuję za uwagę! I do zobaczenia!


Pobierz ppt "mgr inż. Sylwester Laskowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google