Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest spacer edukacyjny?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest spacer edukacyjny?"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Procedury rozwijania uczenia i nauczania 23-25 stycznia 2014 SPACER EDUKACYJNY

2 Co to jest spacer edukacyjny?
Jaki cel realizuje? Spacer to narzędzie pozwalające na poznanie szkoły i działających w nich schematów uczenia się i nauczania. Na podstawie zaobserwowanych wzorców uczestnicy, nauczyciele danej szkoły, określają obszary, które są na dobrym poziomie, a także te, które wymagają dalszej pracy. Spacer jest narzędziem, które wyznacza kierunek rozwoju danej szkoły. Nagłowek niezbyt udany …

3 Cztery etapy spaceru – kroki :
Wspólne identyfikowanie problemu przez Radę Pedagogiczną. Wyznaczenie zespołu spacerującego i zaplanowanie spaceru. Spacer i zebranie „wzorców”, standardów pracy w szkole. Wspólne omówienie wniosków i zaplanowanie dalszej pracy. UWAGA! Spacer nie służy ocenie, lecz jest wspólnym uczeniem się z korzyścią dla placówki. Nagłowek niezbyt udany …

4 Przykład dobrej praktyki…
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach Rok szkolny 2012/2013 Cel obserwacji: Strategia I Sprawdzenie pracy z celami i nacobezu: podawanie, monitorowanie i podsumowanie celów/nacobezu na lekcji

5 4/7 N umieściło cele/nacobezu w widocznym miejscu /całe zajęcia/,
Tendencje/standardy pracy w szkole: 7/7 N podało cele/nacobezu do lekcji /zapis na tablicy, tablicy multimedialnej, w zeszycie, podanie ustne/, 4/7 N umieściło cele/nacobezu w widocznym miejscu /całe zajęcia/, 4/7 N wyjaśniło wagę realizowanych treści i umiejętności, 4/7 N sprawdziło, co uczniowie już wiedzą w związku z nowym tematem, odwoływał się do ich wcześniejszej wiedzy, 4/7 N odwoływało się do celów/nacobezu na poszczególnych etapach pracy uczniów 7/7 N dobrało aktywności, formy pracy i zadań, które wspierały osiąganie przez uczniów określonych w nacobezu umiejętności 4/7 N podsumowało zajęcia w odniesieniu do celów/ncb razem z uczniami /różne formy/, 3/7 lekcji zostało podsumowanych przez N.

6 Wniosek ogólny ze spaceru:
W konsekwencji Uczniowie: zapytani wiedzą jaki jest związek aktualnej lekcji z wcześniejszymi treściami, w 4/7 klasach zapytani na początku zajęć potrafią powiedzieć jaki jest cel lekcji, w 3/7 klasach angażują się w proponowane formy aktywności na zajęciach, w 7/7 klasach reagują na ćwiczenia w sposób wskazujący, że większość z nich rozumie treści oraz rozwija umiejętności, w 4/7 klasach w różnej formie podsumowują na zakończenie lekcji cele/ncb, w 4/7 klasach Wniosek ogólny ze spaceru: Praca nad monitorowaniem realizacji celów/ncb w czasie 45 minut każdej lekcji na każdym przedmiocie. maj 2013

7 Działania podjęte po spacerze
W roku szkolnym 2013/2014: Wszyscy nauczyciele w szkole są zobowiązani do pracy z celami i nacobezu na swoich zajęciach. W ramach przypomnienia odbyło się wewnętrzne szkolenie dla RP /WDN/ nt. praktycznego zastosowania strategii I. W ramach monitorowania efektów wdrażania strategii odbył się warsztat przygotowujący szkołę do panelu RUN. Jednym z celów było przećwiczenie procedury spaceru edukacyjnego w warunkach szkoleniowych. Szkoła zaplanowała kolejne spacery. Powstała kolejna grupa Pomocnych Przyjaciół. Aktualnie jej członkowie pracują nad strategią I /cele i nacobezu/, co jest spójne z ogólnym kierunkiem pracy w szkole. styczeń 2014

8 Co idzie dobrze i co jest trudne w spacerze – doświadczenia szkół …
Udaje się: Planowanie - określenie, co będziemy obserwować i co w związku z tym spodziewamy się zobaczyć /określenie dowodów po stronie nauczycieli i uczniów/. Wejście do klas, zebranie i omówienie wyników spaceru.   Jest trudne: Po spacerze - formułowanie wzorców w szkole /określenie jak jest/. Analiza wzorców i wyciągnięcie wniosków do dalszych działań /co działa, co jest do zmiany/. Dalsze kroki - projektowanie i monitorowanie działań w oparciu o wnioski /opracowanie konkretnych propozycji do realizacji, wyznaczenie terminów na ich realizację i sprawdzenie skuteczności.


Pobierz ppt "Co to jest spacer edukacyjny?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google