Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SCENARIUSZ LEKCJI z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SCENARIUSZ LEKCJI z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego"— Zapis prezentacji:

1 SCENARIUSZ LEKCJI z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego
Temat: Organizacja fizycznego przepływu towarów. Opracowała: Bożena Hryniewicka, dn r.

2 Cele lekcji – wiedza i umiejętności:
uczeń zna istotę logistyki marketingowej, uczeń potrafi wyróżnić procesy i czynności realizowane w ramach logistyki, uczeń widzi zasadność wykorzystania logistyki w przedsiębiorstwie, uczeń wie jakie koszty musi uwzględnić, aby ustalić całkowity koszt logistyki marketingowej, uczeń posiada umiejętność logistycznego zaplanowania przepływu produktów z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego konsumenta

3 METODY NAUCZANIA metoda praktyczna – przewodniego tekstu, rozwiązywanie zadań, interpretacja wyników,  metoda podająca – wyjaśnienie, metoda problemowa – dyskusja dydaktyczna, giełda pomysłów, metoda aktywizująca – pytania nauczyciel-uczeń

4 FORMY ORGANIZACYJNE praca indywidualna
POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE karta dydaktyczna, zadanie, kalkulator, atlas geograficzny, mapa kreda, tablica CZAS 90 minut

5 FAZA WSTĘPNA I Czynności organizacyjne II Wprowadzenie do tematu lekcji:   1) Pytania nawiązujące do poprzedniej lekcji - rekapitulacja wtórna: - na czym polega dystrybucja i jakie pełni funkcje? - czy procesy i czynności związane z dystrybucją trzeba planować? 2) Podanie tematu i celów lekcji 3) Rozdanie kart dydaktycznych  FAZA WŁAŚCIWA

6 III Rozwinięcie tematu lekcji:
1) Omówienie istoty logistyki 2)Wyróżnienie procesów i czynności realizowanych w ramach logistyki  3) Wskazanie przydatności logistyki w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych ze zbywaniem produktów 4) Prezentacja kosztów tworzących całkowity koszt logistyki marketingowej 5) Uwzględnienie kosztów logistyki marketingowej 6) Wykorzystanie logistyki do zaplanowania fizycznego przepływu towarów w przykładowym przedsiębiorstwie 7) Obliczanie kosztów całkowitych poniesionych przez firmę w przykładowym zadaniu 

7 IV Rekapitulacja pierwotna i ocenianie uczniów:
1) Praca domowa - zadanie 2) Podsumowanie tematu lekcji z zakresu form organizacyjnych procesu produkcji 3) Ocena aktywności uczniów m. problemowa – dyskusja dydaktyczna uczniowie zastanawiają się czy z perspektywy logistyki każde przedsiębiorstwo powinno zatrudniać specjalistę ds. logistyki? 

8 KARTA PRACY UCZNIA 1) LOGISTYKA – to system sterowania fizycznym przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz tych przedsiębiorstw. Chodzi o taką organizację wszystkich czynności transportowych, która zapewni najlepsze wyniki ekonomiczne. A zatem logistyka jest systemem planowania i działania, dzięki któremu towar który został zamówiony, będzie dostarczony we właściwym czasie i miejscu za pomocą właściwego środka transportu, najkrótszą drogą i po możliwie najniższych kosztach.

9 2) Czynności realizowane w ramach logistyki
Procesy związane z przepływem produktów - przyjmowanie i wydawanie produktów - realizacja zamówień - magazynowanie - przygotowanie produktów do transportu - transport

10 Procesy związane z przepływem informacji
- przyjmowanie zamówień - zawieranie umów - obsługa klientów - kontrola przepływów produktów Procesy logistyczne rozpoczynają się przy zaopatrywaniu przedsiębiorstwa w niezbędne do produkcji surowce, półfabrykaty, maszyny i urządzenia a kończą się dostarczeniem wytworzonych produktów do nabywców

11 3) Podstawowe problemy rozwiązywane przy wykorzystaniu logistyki dotyczą:
- lokalizacji, wyposażenia i poziomu obsługi w magazynach i punktach sprzedaży, - ilości magazynów i punktów sprzedaży, ich wielkości oraz specjalizacji, - poziomu i struktury zapasów, jakie muszą być utrzymywane w magazynach i punktach sprzedaży, - wybór środka transportu lub podmiotu, który będzie świadczył usługi transportowe.

12 4) Całkowity koszt logistyki marketingowej jest sumą kosztów realizacji czynności związanych z obsługą zamówień i pozyskaniem informacji, transportem, magazynowaniem, powiększonych o szacowane koszty utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji (np. opóźnienia dostawy). Z realizacją zamówień wiążą się następujące koszty: Koszty obsługi zamówień (koszty nawiązywania kontaktów handlowych i wymiany informacji – delegacje, koszty telekomunikacyjne- koszty opracowywania własnych ofert handlowych, koszty związane z wystawianiem faktur i ustalaniem należności, koszty nabycia i instalacji komputerów, oprogramowanie) +

13 Koszty transportu produktów (koszty zakupów środków transportu, zarządzania transportem, planowania tras przewozowych, koszty eksploatacji, płace kierowców i dyspozytorów, koszty materiałowe, paliwo, konserwacja, remonty, koszty spedycyjne związane z przygotowaniem ładunku do przewozu, sporządzeniem dokumentacji transportowej, ubezpieczeniem ładunku i załatwieniem formalności celnych. Na wielkość tych kosztów mają wpływ: odległość, czas przewozu, rodzaj ładunku, wielkość jednorazowej partii ładunku i rodzaj środka transportu) +

14 Koszty utrzymania magazynów (koszty utrzymania magazynów własnych i zatrudnionych w nim pracowników, w przypadku magazynów wynajmowanych dochodzą koszty czynszu ) + Koszty utrzymania zapasów (koszty związane z przechowywaniem produktu przerobem handlowym-znakowanie, porcjowanie, pakowanie, kontrolą stanu zapasów, koszty te można wyeliminować poprzez stosowanie dystrybucji Just-in-Time (dokładnie na czas) polega ona na dostarczeniu produktów potrzebnych odbiorcom w wymaganej ilości dokładnie na czas planowanego ich wykorzystania w procesie produkcji lub sprzedaży) +

15 + Koszty utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji (powstają w wyniku utraty potencjalnych przychodów co jest spowodowane opóźnieniami w dostawach, wycofaniem zamówienia, posiadaniem zbyt niskich lub złej jakości zapasów czy też braku produktów na które jest popyt) = CAŁKOWITY KOSZT LOGISTYKI MARKETINGOWEJ

16 ZADANIE Przedsiębiorstwo „OMEGA” z Częstochowy zajmuje się produkcją przetworów warzywno-owocowych, które sprzedaje na terenie Polski i za granicą. Wykorzystując zasady logistyki zaplanuj realizację zamówień jakie wpłynęły do przedsiębiorstwa wiedząc że przedsiębiorstwo dysponuje następującymi środkami transportu Ford który mieści 2 palety Opel który mieści 4 palety Mercedes który mieści 6 palet Scania mieści 12 palet

17 Zamówienia spłynęły z:
Miejscowość Ilość palet Nazwa towaru Sieradz 1 Majonez Kompot truskawkowy Ostrawa Koncentrat pomidorowy Kraków Sałatka szwedzka  Sałatka obiadowa Konin Kompot śliwkowy Ogórki konserwowe Warszawa Papryka słodka Katowice Musztarda Piotrków Trybunalski Barszcz czerwony Bydgoszcz Olej  Ciechanów Szczaw  Gdańsk Ocet Kaliningrad Chrzan

18 POLECENIE PLANOWANIE UZGADNIANIE WYKONANIE
Zastanów się : - jakie samochody wykorzystasz przy realizacji zamówień? - w jaki sposób ułożysz palety na samochodzie? - w jakiej kolejności zrealizujesz zamówienia? - czy w drodze powrotnej coś będziesz przewoził? Przedsiębiorstwo dostarczyło wszystkie produkty realizując tym samym wszystkie zamówienia i poniosło następujące koszty cząstkowe: - transport 500 zł, 700 zł, 1500 zł, 1950 zł, - magazynowanie 1200 zł, - zamówienia 700 zł, - zapasy 1500 zł, - utracone korzyści 1000zł Policz wszystkie koszty logistyczne!

19 Czy poprawnie zostały wykonane obliczenia?
SPRAWDZANIE Czy poprawnie zostały wykonane obliczenia? ANALIZA Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe, ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać w przyszłości

20 LITERATURA


Pobierz ppt "SCENARIUSZ LEKCJI z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google