Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej
Elżbieta Rucińska-Kulesz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

2 POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna jest udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, domowych w zakresach: świadczenia lekarza POZ; świadczenia pielęgniarki POZ; świadczenia położnej POZ; świadczenia pielęgniarki szkolnej.

3 Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną. Pielęgniarka szkolna udziela świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz uczniów objętych świadczeniami, w tym z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, w środowisku nauczania i wychowania, określonych w odrębnych przepisach.

4 ZMIANY W ZAKRESIE I ORGANIZACJI
Określają: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz i z 2007r. Nr 56, poz. 379) zarządzenie nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione zarządzeniami: nr 115/2006 r. z dnia r., nr 7/2007 r. z dnia r. i nr 25/2007 r. z dnia r.

5 Lekarz POZ sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dokonuje m.in.: Bilansu zdrowia: wykonuje profilaktyczne badania lekarskie (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzi dokumentację medyczna uczniów; Szczepień ochronnych: przeprowadza kwalifikacyjne badania lekarskie przed szczepieniem, wykonuje szczepienia ochronne, prowadzi dokumentacje szczepień ochronnych uczniów, prowadzi sprawozdawczość z ich wykonania zgodnie z odrębnymi przepisami.

6 Lekarz POZ szczepienia ochronne wykonuje w punkcie szczepień Poradni lekarza POZ. Pielęgniarka zatrudniona w punkcie szczepień musi posiadać ukończony kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych.

7 Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie listy uczniów, wykonuje m.in.: Szczepienia ochronne przekazuje lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę nad uczniem kartę uodpornienia, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. zakaźnych o chorobach zakaźnych i zakażeniach zgodnie z udostępnioną świadczeniodawcom „Procedurą przekazania kart uodpornienia z gabinetów profilaktycznych do zakładów podstawowej opieki zdrowotne” Grupową profilaktykę fluorkową prowadzi grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w klasach I-VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; prowadzi sprawozdawczość z jej wykonania.

8 Należności za świadczenia wynikające z prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej udzielone świadczeniobiorcom w roku szkolnym 2006/2007 w klasach uczniów I-VI na terenach, w których zawartość poziomu fluoru w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, wypłaca oddział wojewódzki Funduszu. W rozliczeniach obowiązuje zryczałtowana stawka roczna w wysokości: 2,00 zł. Lista uczniów poddanych profilaktyce fluorkowej będzie przekazywana w formacie wymiany danych przez świadczeniodawcę jednorazowo po zrealizowaniu świadczenia, tzn. na koniec roku szkolnego wraz z wystawionymi dokumentami rozliczeniowymi.

9 WYMAGANE KWALIFIKACJE
Określone są w: § 1 pkt 9 zarządzenia Nr 25/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz i z 2007 r. Nr 56, poz.379)

10 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują:
Pielęgniarka, która ukończyła: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; Higienistka szkolna.

11 Świadczenia mogą być wykonywane przez pielęgniarki posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa pod warunkiem ukończenia szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem (obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia nie umożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), o których mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną w ww. zakresie zadań sprawuje pielęgniarka środowiskowo – rodzinna. Dla umów odbiegających od wymogów określonych powyżej ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

12 I. Leki znajdujące się na wyposażeniu nesesera pielęgniarki, położnej
załącznik nr 2 do Informacji – POZ WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ ALBO POŁOŻNĄ POZ Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz. U .Nr 236 poz.2000) I. Leki znajdujące się na wyposażeniu nesesera pielęgniarki, położnej Lp. Lek – nazwa, postać ilość 1. Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml – amp. a 2 ml (Phenazolinum) 2 amp. 2. Aqua pro injectione – amp. a 5 ml 3. Atropini sulfas 1 mg - amp. a 1 ml 4. Calcii chloridum roztw. 10% - amp. a 10 ml 5. Hydrocorisonum 250 mg – 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 250 mg – 5 fiol. a 250 mg + 5 amp.. rozpuszczalnika 5 amp. 6. Epinephrinum a 1 mg - amp. a 1 ml (Adrenalinum) 7. Glucosum 20 % - amp. a 20 ml 8. Natrii chloridum 0,9 % - amp. a 10 ml 10 amp. II. Płyny infuzyjne znajdujące się na wyposażeniu nesesera pielęgniarki, położnej płyn – nazwa Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (Płyn Ringera) 1 op. Glucosum 5 % - op. a 500 ml Natrii chloridum 0,9% - op. a 100 ml

13 KONIEC


Pobierz ppt "Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google