Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej Elżbieta Rucińska-Kulesz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej Elżbieta Rucińska-Kulesz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 1 Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej Elżbieta Rucińska-Kulesz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

2 2 POSTANOWIENIA WSPÓLNE Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna jest udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, domowych w zakresach: 1.świadczenia lekarza POZ; 2.świadczenia pielęgniarki POZ; 3.świadczenia położnej POZ; 4.świadczenia pielęgniarki szkolnej.

3 3 Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną. Pielęgniarka szkolna udziela świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz uczniów objętych świadczeniami, w tym z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, w środowisku nauczania i wychowania, określonych w odrębnych przepisach.

4 4 ZMIANY W ZAKRESIE I ORGANIZACJI Określają: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz. 2814 i z 2007r. Nr 56, poz. 379) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz. 2814 i z 2007r. Nr 56, poz. 379) zarządzenie nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione zarządzeniami: nr 115/2006 r. z dnia 12.12.2006 r., nr 7/2007 r. z dnia 01.02.2007 r. i nr 25/2007 r. z dnia 24.04.2007 r. zarządzenie nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione zarządzeniami: nr 115/2006 r. z dnia 12.12.2006 r., nr 7/2007 r. z dnia 01.02.2007 r. i nr 25/2007 r. z dnia 24.04.2007 r.

5 5 Lekarz POZ sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dokonuje m.in.: 1.Bilansu zdrowia: wykonuje profilaktyczne badania lekarskie (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzi dokumentację medyczna uczniów; wykonuje profilaktyczne badania lekarskie (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzi dokumentację medyczna uczniów; 2.Szczepień ochronnych: przeprowadza kwalifikacyjne badania lekarskie przed szczepieniem, przeprowadza kwalifikacyjne badania lekarskie przed szczepieniem, wykonuje szczepienia ochronne, wykonuje szczepienia ochronne, prowadzi dokumentacje szczepień ochronnych uczniów, prowadzi dokumentacje szczepień ochronnych uczniów, prowadzi sprawozdawczość z ich wykonania zgodnie z odrębnymi przepisami. prowadzi sprawozdawczość z ich wykonania zgodnie z odrębnymi przepisami.

6 6 Lekarz POZ szczepienia ochronne wykonuje w punkcie szczepień Poradni lekarza POZ. Pielęgniarka zatrudniona w punkcie szczepień musi posiadać ukończony kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych.

7 7 Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie listy uczniów, wykonuje m.in.: 1.Szczepienia ochronne przekazuje lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę nad uczniem kartę uodpornienia, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. zakaźnych o chorobach zakaźnych i zakażeniach zgodnie z udostępnioną świadczeniodawcom „Procedurą przekazania kart uodpornienia z gabinetów profilaktycznych do zakładów podstawowej opieki zdrowotne” przekazuje lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę nad uczniem kartę uodpornienia, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. zakaźnych o chorobach zakaźnych i zakażeniach zgodnie z udostępnioną świadczeniodawcom „Procedurą przekazania kart uodpornienia z gabinetów profilaktycznych do zakładów podstawowej opieki zdrowotne” 2.Grupową profilaktykę fluorkową prowadzi grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w klasach I-VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; prowadzi grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w klasach I-VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; prowadzi sprawozdawczość z jej wykonania. prowadzi sprawozdawczość z jej wykonania.

8 8 Należności za świadczenia wynikające z prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej udzielone świadczeniobiorcom w roku szkolnym 2006/2007 w klasach uczniów I-VI na terenach, w których zawartość poziomu fluoru w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, wypłaca oddział wojewódzki Funduszu. W rozliczeniach obowiązuje zryczałtowana stawka roczna w wysokości: 2,00 zł. Lista uczniów poddanych profilaktyce fluorkowej będzie przekazywana w formacie wymiany danych przez świadczeniodawcę jednorazowo po zrealizowaniu świadczenia, tzn. na koniec roku szkolnego wraz z wystawionymi dokumentami rozliczeniowymi.

9 9 WYMAGANE KWALIFIKACJE Określone są w: § 1 pkt 9 zarządzenia Nr 25/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” § 1 pkt 9 zarządzenia Nr 25/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz. 2814 i z 2007 r. Nr 56, poz.379) § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 82, poz. 2814 i z 2007 r. Nr 56, poz.379)

10 10 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują: 1. Pielęgniarka, która ukończyła: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowanialub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; 2.Higienistka szkolna.

11 11 Świadczenia mogą być wykonywane przez pielęgniarki posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa pod warunkiem ukończenia szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem (obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia nie umożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), o których mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną w ww. zakresie zadań sprawuje pielęgniarka środowiskowo – rodzinna. Dla umów odbiegających od wymogów określonych powyżej ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

12 12 załącznik nr 2 do Informacji – POZ WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ ALBO POŁOŻNĄ POZ Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz. U.Nr 236 poz.2000) I. Leki znajdujące się na wyposażeniu nesesera pielęgniarki, położnej Lp.Lek – nazwa, postaćilość 1.Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml – amp. a 2 ml (Phenazolinum)2 amp. 2.Aqua pro injectione – amp. a 5 ml2 amp. 3.Atropini sulfas 1 mg - amp. a 1 ml2 amp. 4.Calcii chloridum roztw. 10% - amp. a 10 ml2 amp. 5.Hydrocorisonum 250 mg – 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 250 mg – 5 fiol. a 250 mg + 5 amp.. rozpuszczalnika 5 amp. 6.Epinephrinum a 1 mg - amp. a 1 ml (Adrenalinum)2 amp. 7.Glucosum 20 % - amp. a 20 ml2 amp. 8.Natrii chloridum 0,9 % - amp. a 10 ml10 amp. II. Płyny infuzyjne znajdujące się na wyposażeniu nesesera pielęgniarki, położnej Lp.płyn – nazwailość 1.Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (Płyn Ringera)1 op. 2.Glucosum 5 % - op. a 500 ml1 op. 3.Natrii chloridum 0,9% - op. a 100 ml1 op.

13 13 KONIEC


Pobierz ppt "1 Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny szkolnej Elżbieta Rucińska-Kulesz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google