Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola do 2020 r. (Analiza wpływu zmian demograficznych na sytuację rynku pracy z uwzględnieniem czynników społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola do 2020 r. (Analiza wpływu zmian demograficznych na sytuację rynku pracy z uwzględnieniem czynników społecznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola do 2020 r. (Analiza wpływu zmian demograficznych na sytuację rynku pracy z uwzględnieniem czynników społecznych i aspektów socjologicznych) prof. zw. dr hab. Robert Rauziński Opole, 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR

2 2 Tabela 1. Współczynniki aktywności zawodowej dla mężczyzn i kobiet w mieście Opolu w 2002 roku WiekMężczyźniKobiety ,815, ,742, ,484, ,587, ,388, ,189, ,187, ,970, ,237, ,815,2 Źródło: NSP miasta Opole, str

3 3 Tabela 2. Ludność i zasoby pracy w mieście Opolu w 2002 roku podstawą prognozy poda ż y pracy do 2020 r. Ogółem lat i więcej Źródło: NSP z 2002 roku, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych m. Opole, str

4 4 Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności m. Opola w wieku 15 lat i więcej w 2002 r. w % X WyszczególnienieOgółemMężczyźniKobiety Ogółem42,947,039,3 w wieku lat1,51,91, ,77,26, ,428,324, ,367,161, ,073,362, ,969,464, ,667,068, ,968,868, ,361,657, ,252,631, ,430,212, ,514,95, ,78,22, ,32,60,6 80 lat i więcej0,40,90,2 x Wskaźnik zatrudnienia = liczba pracujących do ludności w danej grupie wieku. Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych m. Opole, NSP z 2002 r. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2003, str

5 5 Tabela 4. Prognoza podaży pracy przy założeniu zmiennych wskaźników zatrudnienia w latach 2020 w wariancie pomigracyjnym Treść2002 * Prognoza 2020 ** NiskiŚredniWysoki 1.Ludność w wieku produkcyjnym w tys. osób (18-59/64 lata). 2.Wskaźniki zatrudnienia w % (zatrudnieni do ludności w wieku produkcyjnym) 3.Prognoza ludność pracująca z miasta Opola bez dojeżdżających (w tys. osób) 87,0 60,1% 52,3 75,7 58,0% 43,9 75,7 65,0% 49,2 75,7 70,0% 53,7 * Spis powszechny 2002, m. Opole str. 88 ** Prognoza biologiczna wykonana na podstawie NSP z 2002 r. Prognoza G.U.S. z 2002 r. przewiduje spadek zasobów pracy. Źródło: Obliczenia własne na podstawie NSP z 2002 roku. Uwaga: Prognoza przyrostu ludności w wieku produkcyjnym dotyczy mieszkańców m. Opola bez osób dojeżdżających do pracy i zameldowanych w innych miejscowościach.

6 6 Tabela 5. Ogólny bilans zasobów pracy w latach wskazuje na następujące zmiany w zasobach pracy w tys. osób Wykształcenie Przyrost (spadek) w tys Ludność w wieku produkcyjnym w tys. osób 85,880,775,7-5,1-5,0 2. Ludność aktywna zawodowo60,156,553,0-3,1-3,5 3. Istniejące bezrobocie (tys. osób) 3,12,52,0-0,6-0,5 5. Saldo migracji stałej za pracą-0,3-0,2-0,1--

7 7 Tabela 6. Prognoza pomigracyjna ludności miasta Opola według wieku w latach Wiek Ogółem / / / Źródło: Prognoza ludności według wieku w przekroju powiatów na lata , GUS, Warszawa 2000 r., str. 64

8 8 Tabela 7. Prognoza pomigracyjna przyrostu lub spadku ludności miasta Opola według grup wieku w latach WiekPrzyrost lub spadek ludności w latach Razem Ogółem / / / Źródło: Jak w tabeli 1 – obliczenia własne

9 9 Tabela 8. Prognoza pomigracyjna ludności miasta Opola według grup wieku w % ogółu ludności w latach Wiek Ogółem100,0 0-23,3 2,9 3-63,74,54, ,75,46, ,42,32, ,72,32, ,28,27, ,817,118, /6466,962,558, ,540,037, /6425,422,521,0 60+/65+17,320,423,2 Źródło: Jak w tabeli 1 – obliczenia własne

10 10 Tabela 9. Prognoza pomigracyjna przyrostu lub spadku ludności miasta Opola według grup wieku w latach w % Wiek Przyrost lub spadek ludności w % w latach Razem Ogółem100,799,9100, ,586,488, ,096,9120, ,0121,2139, ,7116,2113, ,0106,589, ,990,673, ,4106,2115, /6494,193,788, ,193,991, /6489,293,375,3 60+/65+118,9113,7135,3 Źródło: Jak w tabeli 1 – obliczenia własne


Pobierz ppt "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola do 2020 r. (Analiza wpływu zmian demograficznych na sytuację rynku pracy z uwzględnieniem czynników społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google