Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Ruzik-Sierdzińska CASE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Ruzik-Sierdzińska CASE"— Zapis prezentacji:

1 Anna Ruzik-Sierdzińska CASE
Rynek pracy w woj. Mazowieckim IV kw r. i I kw r. - analiza i prognoza Anna Ruzik-Sierdzińska CASE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji Źródła danych
Sytuacja i trendy na mazowieckim rynku pracy Prognozowane zmiany na rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Źródła danych Biuletyny statystyczne GUS Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Październikowe badanie wynagrodzeń GUS (co 2 lata, wciąż brak za 2012 r.) Informacja o bezrobociu rejestrowanym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w badanym półroczu
Wyższe niż przeciętnie dla Polski: wskaźnik zatrudnienia w wieku (>5 p.p. dla mężczyzn, >7 p.p. dla kobiet) wynagrodzenia (o 22%) Niższe bezrobocie rejestrowane o 2,1 p.p. w II kw r. wg BAEL o 2,9 p.p. w II kw r. ale… Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Sytuacja na mazowieckim rynku pracy
… bardzo duże zróżnicowanie między powiatami i podregionami świadczące o problemach strukturalnych … wyższy niż przeciętnie w kraju udział bezrobotnych >12 mies. (40% w iI kw w porównaniu do 37% dla Polski) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Trendy W półroczu IV kw r./ I kw r. sytuacja na mazowieckim rynku pracy pogorszyła się w porównaniu do obserwowanej rok wcześniej. Spadek zatrudnienia wg wszystkich źródeł danych. Branżą, która zanotowała najsilniejszy spadek było budownictwo. W I kw r. zatrudnienie obniżyło się o 7,3% w PL i o 8,6% w woj. mazowieckim r/r. PW brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wynosiło 4639 zł w IV kw r. oraz 4606 zł zł w I kw r. i było o 1/5 wyższe niż średnia dla Polski. Dynamika wynagrodzeń jednak słabła, a roczne przyrosty wynagrodzeń na Mazowszu były słabsze niż w kraju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Trendy, c.d. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych znacznie wzrosły. Stopą bezrobocia osiągnęła w kolejnych analizowanych kwartałach 7,9% i 8,4% wg BAEL i 10,8% i 11,6% wg statystyk bezrobocia rejestrowanego (w II kw r. spadła r/r na Mazowszu ale tylko wg BAEL). Mimo relatywnie dobrej sytuacji w Warszawie, widać silniejsze niż w całym województwie niekorzystne tendencje (wzrost bezrobocia do 4,9% w I kw r., spadek zatrudnienia, słabnąca dynamika wynagrodzeń), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Stopa bezrobocia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata wg płci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Odchylenie przec. mies. wynagr
Odchylenie przec. mies. wynagr. brutto w SP w branżach od przeciętnego dla województwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 Różnica w stopie bezrobocia kobiet i mężczyzn wg BAEL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 Zróżnicowanie regionalne - przykłady
Udział bezrobotnych powyżej 12 miesięcy Miesiąc/rok Minimum Maksimum Średnia powiatowa* Średnia w województwie XII 2011 18 52 38 39 III 2012 55 VI 2012 54 40 IX 2012 20 56 XII 2012 21 Udział kobiet w bezrobociu rejestrowanym Miesiąc/rok Minimum (pow. garwoliński) Maksimum (m. Ostrołęka, z wyj. IX 2012) Średnia powiatowa* Średnia w województwie XII 2011 40,6 56,4 49,7 49,5 III 2012 40,3 54,8 47,8 VI 2012 40,4 54,9 48,7 48,6 IX 2012 56,6 (m. Płock) 49,3 XII 2012 39,0 54,1 47,6 III 2013 38,5 51,8 45,9 46,3 Uwaga: * - średnia arytmetyczna wsk. w powiatach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 Prognozowane zmiany na rynku pracy
Stagnacja na mazowieckim rynku pracy, podobnie jak w całym kraju utrzyma się w całym 2013 r. (w II kw r. na Mazowszu zanotowano spadek liczby pracujących, słaba była dynamika roczna wynagrodzeń , a w małych przedsiębiorstwach wg naszych szacunków nawet ujemna) Ożywienie możliwe dopiero w 2014 r. Rola Warszawy jako silnego lokalnego rynku pracy, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 Dziękuję za uwagę http://mbr.info.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Anna Ruzik-Sierdzińska CASE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google