Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w woj. Mazowieckim IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. - analiza i prognoza Anna Ruzik-Sierdzińska CASE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w woj. Mazowieckim IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. - analiza i prognoza Anna Ruzik-Sierdzińska CASE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w woj. Mazowieckim IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. - analiza i prognoza Anna Ruzik-Sierdzińska CASE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji 1.Źródła danych 2.Sytuacja i trendy na mazowieckim rynku pracy 3.Prognozowane zmiany na rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Źródła danych Biuletyny statystyczne GUS Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Październikowe badanie wynagrodzeń GUS (co 2 lata, wciąż brak za 2012 r.) Informacja o bezrobociu rejestrowanym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w badanym półroczu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższe niż przeciętnie dla Polski: wskaźnik zatrudnien ia w wieku 20-64 (>5 p.p. dla mężczyzn, >7 p.p. dla kobiet) wynagrodzenia (o 22%) Niższe bezrobocie rejestrowane o 2,1 p.p. w II kw. 2013 r. wg BAEL o 2,9 p.p. w II kw. 2013 r. ale…

5 Sytuacja na mazowieckim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego … bardzo duże zróżnicowanie między powiatami i podregionami świadczące o problemach strukturalnych … wyższy niż przeciętnie w kraju udział bezrobotnych >12 mies. (40% w iI kw. 2013 w porównaniu do 37% dla Polski)

6 Trendy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W półroczu IV kw. 2012 r./ I kw. 2013 r. sytuacja na mazowieckim rynku pracy pogorszyła się w porównaniu do obserwowanej rok wcześniej. Spadek zatrudnienia wg wszystkich źródeł danych. Branżą, która zanotowała najsilniejszy spadek było budownictwo. W I kw. 2013 r. zatrudnienie obniżyło się o 7,3% w PL i o 8,6% w woj. mazowieckim r/r. PW brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wynosiło 4639 zł w IV kw. 2012 r. oraz 4606 zł zł w I kw. 2013 r. i było o 1/5 wyższe niż średnia dla Polski. Dynamika wynagrodzeń jednak słabła, a roczne przyrosty wynagrodzeń na Mazowszu były słabsze niż w kraju.

7 Trendy, c.d. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych znacznie wzrosły. Stopą bezrobocia osiągnęła w kolejnych analizowanych kwartałach 7,9% i 8,4% wg BAEL i 10,8% i 11,6% wg statystyk bezrobocia rejestrowanego (w II kw. 2013 r. spadła r/r na Mazowszu ale tylko wg BAEL). Mimo relatywnie dobrej sytuacji w Warszawie, widać silniejsze niż w całym województwie niekorzystne tendencje (wzrost bezrobocia do 4,9% w I kw. 2013 r., spadek zatrudnienia, słabnąca dynamika wynagrodzeń),

8 Stopa bezrobocia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata wg płci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Odchylenie przec. mies. wynagr. brutto w SP w branżach od przeciętnego dla województwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Różnica w stopie bezrobocia kobiet i mężczyzn wg BAEL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zróżnicowanie regionalne - przykłady Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uwaga: * - średnia arytmetyczna wsk. w powiatach Udział bezrobotnych powyżej 12 miesięcy Udział kobiet w bezrobociu rejestrowanym Miesiąc/rok Minimum (pow. garwoliński) Maksimum (m. Ostrołęka, z wyj. IX 2012) Średnia powiatowa* Średnia w województwie XII 201140,656,449,7 49,5 III 201240,354,847,8 VI 201240,454,948,7 48,6 IX 201240,456,6 (m. Płock)49,3 XII 201239,054,147,6 47,8 III 201338,551,845,9 46,3 Miesiąc/rokMinimumMaksimum Średnia powiatowa* Średnia w województwie XII 201118523839 III 201218553839 VI 201218543940 IX 2012205640 XII 201221553940 III 2012215639

13 Prognozowane zmiany na rynku pracy Stagnacja na mazowieckim rynku pracy, podobnie jak w całym kraju utrzyma się w całym 2013 r. (w II kw. 2013 r. na Mazowszu zanotowano spadek liczby pracujących, słaba była dynamika roczna wynagrodzeń, a w małych przedsiębiorstwach wg naszych szacunków nawet ujemna) Ożywienie możliwe dopiero w 2014 r. Rola Warszawy jako silnego lokalnego rynku pracy, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dziękuję za uwagę http://mbr.info.pl/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Rynek pracy w woj. Mazowieckim IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. - analiza i prognoza Anna Ruzik-Sierdzińska CASE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google